LAMPIRAN ¶A· KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

BULAN

/ ???? (BULAN) (TAHUN)

MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/ Kategori/ [Kumpulan (*)] Jawatan : : : : Gaji Pendapatan (RM) Elaun-elaun Jumlah Jenis/ Model No. Pendaftaran Kenderaan Kuasa (C.C) Kelas Tuntutan : : A / B / C / D / E (**) : : : : :

Alamat Pejabat

Alamat Rumah

KENYATAAN TUNTUTAN Waktu Tarikh Bertolak Sampai Tujuan / Tempat Jarak (KM) *Tambang

JUMLAH

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi: 500 km pertama: 150 km selepas 500 km: 150 km selepas 650 km: 150 km selepas 800 km: 150 km selepas 950 km: 150 km selepas 1,100 km: 150 km selepas 1,250 km: 150 km selepas 1,400 km: 150 km selepas 1,550 km: 150 km selepas 1,700 km: Jumlah: km x km x km x km x km x km x km x km x km x km x sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM sen/ km: RM RM

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [Resit Bas [Resit Keretapi [Resit Feri [Resit Bayaran denda tiket Kapal Terbang (Resit disertakan). Pengelasan adalah seperti di Lampiran B Jumlah: TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN x Elaun Makan sebanyak RM 0.00 / h / hari : .......1.... x Elaun Harian sebanyak RM 20.00 / h / hari : Jumlah : RM RM 20.00 RM 20.00 ] ] ] ] RM RM RM RM RM

RM

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) ELAUN LOJING x BSH sebanyak RM [Resit ] : : : RM RM RM / hari : RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan x Elaun Lojing sebanyak RM 16.00 / hari Jumlah

TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit Tempat Letak Kereta [Resit Dobi [Resit Pos [Resit Telefon, Teleks, Faks [Resit Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% [Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimatan dan Brunei Darulsalam sahaja] Jumlah Tuntutan PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: (a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi, ] ] ] ] ] : : : : : : RM RM RM RM RM RM

:

RM

(b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar am dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas rasmi dan / atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa, (c) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM saya, telah sebenarnya dilakukan oleh

(d)

Panggilan telefon sebanyak RM

dibuat di atas urusan rasmi dan

(e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh: (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh: (Tandatangan)

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada) Pendahuluan Diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang

Baki dituntut / Baki dibayar balik

Catatan: (*) (**) ² Jika Pegawai memilih untuk tidak menerima SSB ² Potong mana yang tidak berkenaan