Anda di halaman 1dari 13

Kerja Khusus Sivik

Tingkatan1

Tajuk: Khidmat Masyarakat


“Projek Learning To Say
No”(buli)

Nama: Muhammad Ramzi


Rafi’uddin Bin Ramlan

Nama Sekolah: S. M. K. Datuk


Mansor, 72100 Bahau,
N.Sembilan.

Guru Penilai: Cik Nurul ‘Aini


NurAqilah Ismail

Tanda Tangan:

Tarikh:
Isi Kandungan

• Penghargaan
• Pendahuluan
• Objektif Projek
• Matlamat
• Isi Kandungan Brosur
• Hasil Projek dan Aktiviti

Penghargaan
Saya Muhammad Ramzi Rafi’uddin
Bin Ramlan mengucapkan setinggi-
tinggi penghargaan dan ucapan
terima kasih kepada pengetua kanan
Mejar Zakaria bin Sapri kerana telah
memberi kbenaran serta sokongan
bagi menjayakan projek ini

Saya berharap projek “Learning To


Say No” ini dapat memberikan
sumbangan kepada para pelajar SMK
Datuk Mansur. Saya juga berharap
projek ini dapat memberikan manfaat
yang berguna demi kebaikan
bersama.

Sekian Terima Kasih


Pendahuluan

Projek Learning To Say No adalah


untuk memenuhi sukatan peajaran
Sivik Tingkatan satu. Para pelajar
tingkatan satu di wajibkan
mnjalankan projek ini untuk
menghubung-kaitkan tema-tema
yang telah dipelajari.

Dalam projek ini, saya telah


memilih tajuk “Buli” saya
dikehendaki menghasilkan brosur
berkaitan “Buli”.

Projek ini meliputi perkara-


perkara seperti punca-punca “Buli”,
langkah-langkah mengatasi,
golongan yang terlibat serta bentuk
hukuman ataupun tindakan yang
harus diambil.

Selain itu, saya bersama-sama


dengan ahli kumpulan yang lalu telah
memilih aktiviti lakonan bagi
memantapkan lagi hasil projek ini.

Saya berasa bangga kerana


melalui projek ini, saya dapat
mengaplikasikan nilai sivik yang
telah saya pelajari.

Sekian Terima Kasih,

Objektif Projek

Objektif projek ialah untuk


mengatasi kesan pelakuan
negatif di kalangan remaja
terutamanya pelajar-pelajar
sekolah terhadap
masyarakat dan negara.
Selain itu penghasilan
projek ini bertujuan untuk
menyemai keyakinan diri
dikalangan remaja untuk
tidak terlibat dalam kegiatan
negative serta
mengaplikasikan kemahiran
menolak pelawaan negatif.

Matlamat
Projek

Matlamat projek ini


adalah untuk
mengaplikasikan
pengetahuan, Kemahiran
dan nilai Sivik di luar
kelas.

Di samping itu, projek


ini bertujuan memberi
sumbangan kepada
masyarakat dan Negara.

Isi Kandungan

Didalam brosur yang telah


kumpulan saya sediaakan
terdapat maksud buli, siapa
pembuli, siapa dibuli, sebab
dibuli, jenis-jenis buli, kesan
buli dan lain-lain lagi.

Bahan-bahan tersebut
saya perolehi dari internet,
majalah dan surat khabar.

Kami membahagikan
tugas kepada setiap orang
secara adil. 2 orang siapkan
Brosur. 2 orang cari bahan. 2
orang buat skreap lakonan
yang kami akan
persembahkan.
Hasil Projek dan Aktiviti

Tajuk projek dan aktiviti


yang kami pilih ialah Buli.
Buli bermaksud perbuatan
mengasari orang yang lemah
dengan tujuan atau maksud
untuk menunjukkan
kekuatan masing-masing. Ini
secara tidak langsung,
menjadikan mereka yang
lemah mematuhi atau
menghormati mereka yang
kuat. Secara
keseluruhannya, perbuatan
membuli merupakan
perbuatan yang tidak baik
serta boleh membuatkan
orang lain boleh menjadi
mangsa serta boleh
mendatangkan ketidak
selesaan kepada orang lain.

Golongan yang terlibat

Golongan pembuli terdiri


daripada pelajar menengah
atas iaitu tingkatan empat,
lima dan enam. Bertubuh
besar, tegap,dan tinggi.
Melibatkan sekumpulan
pelajar dan biasanya usia
mereka adalah sebaya.
Membuli satu cara untuk
menghilangkan perasaan
bosan disekolah. Kejayaan
membuli pelajar junior akan
menunjukkan mereka kuat,
berkuasa, dan tidak mudah
digertak.
Golongan dibuli pula
terdiri daripada pelajar
menengah rendah iaitu
tingkatan satu, dua, dan
tiga. Bertubuh kecil, Pelajar
yang kerap dipuji oleh guru
akan menjadi sasaran.
pelajar baru di sekolah.

Kesan-kesan Buli

Buli Fizikal

• Melibatkan pukul-
memuku, memeras ugut,
menampar, menendang,
menarik rambut, menolak,
mencubit, atau sepak
terajang hingga
menyebabkan kecederaan.
• Paling ganas boleh
menyebabkan kematian.

Buli Mental

• Lebih kepada ejek-


mengejek.Misalnya, jika
nama pelajar agak luar
biasa, maka itu akan
dijadikan bahan ejekan
pelajar senior yang
membuli.
• Sungguhpun, kes buli

jenis ini kurang mendapat


perhatian media massa, ia
sebenarnya serius berlaku
di sekolah