.

.

KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa 2. Institut Latihan Perindustrian Melaka. INSTITUSI Institut Latihan Perindustrian Jitra. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO 5. T erengganu. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO 4.LAMPIRAN A SENARAI INSTITUSI YANG DITAULIAH OLEH SURUHANJAYA TENAGA INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN ( ILP) & PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BIL 1. Ke d a h . Me l a ka. P era k . P a h ang. Institut Latihan Perindustrian K ua l a Terengganu. Institut Latihan Perindustrian Kuantan. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa 3. Institut Latihan Perindustrian Ipoh. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera A4 Separuh Masa Sepenuh Masa Modul TAVR Modul JKVRP Separuh Masa Separuh Masa I .

Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu. Pu l au Pinang. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 12. h Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO 10. Institut Latihan Perindustrian Pasir Gu d ang. Ke l antan. Labuan. Pu l au Pinang. K ua l a L umpur. Jo or. Institut Latihan Perindustrian Kuala L umpur.6. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pen d awai PW4 7. P. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa 9. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa 11. Sarawak. Institut Latihan Perindustrian Mersing. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 14. Institut Latihan Perindustrian Aramugam Pi ll ai. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa 8. Institut Latihan Perindustrian Miri. Institut Latihan Perindustrian Kota Ki na b a l u. Sa b a h . Institut Latihan Perindustrian Kepala B atas. Jo h or. 2 . Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 13. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 15. S a b a h. Institut Latihan Perindustrian Sandakan. Institut Latihan Perindustrian Labuan W.

Jo h or. Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Modul TAVR Sepenuh Masa Separuh Masa Modul JKVRP Sepenuh Masa Separuh Masa INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) BIL 1. Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Sh a h Al am. INSTITUSI Institut Kemahiran MARA Johor Bahru. S e l angor. M e l a ka. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa 2. Institut Kemahiran MARA Jasin.1 16. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 3 .

Institut Kemahiran MARA Besut. Terengganu. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa 4. Institut Kemahiran MARA Beseri. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 7. Institut Kemahiran MARA Sungai Petani. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa 5. Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa 4 . Institut Kemahiran MARA Lumut. Ke d a h. P era k . P er li s.3. Pa h ang. Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ah ma d (T S YA) Pe kan. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 6.

Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa PUSAT GIATMARA. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera Al Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Modul TAVR 9. Ke d a h . Sarawa k . Institut Kemahiran MARA Kuching . Pendawai PW2 Sepenuh Masa 5 . INSTITUSI Pusat Giat MARA Selayang. Institut Kemahiran MARA Sik. Kedah.8. Penjaga Jentera Al 11. Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas Ke l an t an. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 10. Pusat Giat MARA Yan. S a b a h. Selangor. Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 12. Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur. Perlis. Institut Kemahiran MARA Kota Kinabalu. Kua l a Lumpur. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 3. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW1 JENIS KURSUS Sepenuh Masa 2. PUSAT KOMUNITI GIATMARA dan GIATMARA PRIMA MALAYSIA BIL 1. Pusat Giat MARA Arau.

17. P era k . Pusat Giat MARA Sandakan. Pusat Giat MARA Bayan Lepas. 6. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 6 . Komuniti Giat MARA Ledang. 15. Negeri Sembilan. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 12. Pusat Giat MARA Seremban. Pusat Giat MARA Kijal. Pusat Giat MARA Kota Bharu. Me l a ka. Pahang. Pu l au P i nang. Pusat Giat MARA Raub. Pusat Giat MARA Taiping. Johor. Pusat Giat MARA Jeli. Pendawai PW2 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 8. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 9. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 13. Terengganu. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 11. Kelantan. Pusat Giat MARA Jerlun. Kedah. Ke l antan. Jo h or. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Pendawai PW2 16. Sabah. Sabah. Pusat Giat MARA Sepang. Se l angor. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 7. Pusat Giat MARA Kulai. Pendawai PW1 Pendawai PW2 Pendawai PW1 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 5. Pusat Giat MARA Keningau. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 10.4. Pusat Giat MARA Bukit Kati]. Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa 14.

Sepenuh Masa Pendawai PW2 Separuh Masa 7 . Pendawai PW2 Sepenuh Masa 26. Pusat Giat MARA Langkawi. S a b ah . Johor. Johor. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 27. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 22. Terengganu. 25. Kedah. Pusat Giat MARA Kuala Terengganu. K e l an t an. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 28. S e l angor. Pusat Giat MARA Balik Pulau. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 30. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 32. Pulau Pinang. Sabah. Pusat Giat MARA Pulai. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 31. Terengganu. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 29. Pusat Giat MARA Kuala Telemong. Pusat Giat MARA Batu Pahat.18. Pusat Giat MARA Linggi. Pusat Giat MARA Labis. Pusat Giat MARA Limbawang. Pusat Giat MARA Prima Tasek Gelugor. Sepenuh Masa 21. Pusat Giat MARA Kalumpang. Negeri Sembilan. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera Al Separuh Masa 19. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 23. Pusat Giat MARA Puchong. P u l au Pi nang. Sepenuh Masa Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW2 Sepenuh Masa 24. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa 20. Johor. Pusat Giat MARA Bachok. Pusat Giat MARA Tebrau. Pusat Giat MARA Gaya. Selangor. Johor.

Pusat Giat MARA Sungai Besar. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 34. Pusat Giat MARA Labuan. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 39. Sa ba h . Pusat Giat MARA Tawau. Sepenuh Masa Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW2 Sepenuh Masa 46. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 8 . Pusat Giat MARA Kuala Kangsar. Pusat Giat MARA Kuala Nerus. Sabah. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 49. Pusat Giat MARA Suangai Siput. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 40. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 44. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 36. Sabah. Pusat Giat MARA Kluang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 41. Sabah. Kedah. Sabah. Ke d a h . Pusat Giat MARA Kota Belud. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 37. Pendawai PW4 Sepenuh Masa 38. Perak. 47. 45. Kelantan. Pusat Giat MARA Pasir Mas. Pusat Giat MARA Kulim/Bandar Bharu. Pusat Giat MARA Setiu. Perak. Pusat Giat MARA Permatang Pauh. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 48. Pulau Pinang.33. Pusat Giat MARA Semporna. Pusat Giat MARA Kinabatangan. Pusat Giat MARA Sik. Pusat Giat MARA Batu Gajah. Terengganu. Perak. Terengganu. Kedah. 43. Se l angor. Pusat Giat MARA Pendang. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 42. Johor. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 35.

Pendawai PW2 Sepenuh Masa 54. Negeri Sembilan. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 62. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 9 . Pendawai PW2 Sepenuh Masa 57. 64. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 56. Pusat Giat MARA Teluk Intan. Pusat Giat MARA Tanah Merah. Pusat Giat MARA Tampin. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 52. Perak. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 60. Melaka. 53. Perak. Pusat Giat MARA Jerantut. Kelantan. Kelantan. Pahang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 51. Pusat Giat MARA Ipoh Timur.50. N eger i S em b i l an. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 55. Pusat Giat MARA Tambun. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 63. Perak. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 58. Pusat Giat MARA Jelebu. P a h ang. Pusat Giat MARA Pekan. Pa h ang. Pusat Giat MARA Pengkafan Chepa. Pusat Giat MARA Pokok Sena. Pusat Giat MARA Sungai Petani. Ke d a h. S e l angor. Pusat Giat MARA Kapar. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 59. Pusat Giat MARA Rantau Panjang. Kelantan. Pusat Giat MARA Rompin. Pusat Giat MARA Masjid Tanah. Kedah. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 61.

Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa 3. Institut Kemahiran Belia Negara Wakaf Tapai. INSTITUSI Institut Kemahiran Belia Negara Dusun T ua. Kolej Kemahiran Belia Nasional Pontian. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO JENIS KURSUS Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Modul TAVR 2. J o h or. M e l a k a.INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA ( IKBN ) / KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NEGARA (KKBN)/ INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA (IKTBN) BIL 1. S e l angor. Institut Kemahiran Belia Negara Alor G aja h . Pendawai PW2 10 . Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa 4. Institut Kemahiran Belia Negara Bukit M er tajam. Terengganu. Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera Al Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Modul TAVR Modul JKVRP Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 5. P u l au Pi nang.

Sa b a h . e l angor. INSTITUSI Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Timur). Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Sa b a h). Terengganu . Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera A4 7. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa 11 . S Penjaga Jentera AO Separuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Separuh Masa AKADEMI BINAAN MALAYSIA (ABM) . Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara S epang. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al 2.CIDB HOLDINGS SDN BHD BIL 1. Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut.Sepenuh Masa Penjaga Jentera A4 Separuh Masa Modul TAVR Sepenuh Masa Separuh Masa Modul JKVRP Sepenuh Masa Separuh Masa 6. S a b a h .

Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Se l atan). Pendawai PW4 Sepenuh Masa 3. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa 5. S e l angor. INSTITUSI Pusat Latihan KEDA (Pustika). Kuala Lumpur.LAIN INSTITUSI BIL 1.3. Kuala Lumpur. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa 2. Pendawai PW2 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 4. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 4. Institut Kemahiran Baitumal. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa LAIN . Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Tengah). Kedah. Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera BO Sepenuh Masa Separuh Masa 12 . Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Utara). Terengganu. Ke d a h . Jo h or. TNB Integrated Learning Solution (ILSAS). Pusat Pembangunan Negeri Terengganu ( TES DE C ).

Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 13. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 6. Penjaga Jentera AO 11.Penjaga Jentera B1 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera B4 Sepenuh Masa Separuh Masa Pencantum Kabel (1kV) Pencantum Kabel (11kV) Pencantum Kabel (22kV) Pencantum Kabel (33kV) Modul TAVR Modul JKVRP 5. Pusat Pembangunan Tenaga Industri Jo h or ( PUSPATRI ). Melaka. Pusat Pembangunan Kemahiran Industri dan Pengurusan Kedah Darul Aman (KISMEC). Selangor. 7. Pendawai PW2 13 . Kua l a Selangor. Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera BO 12. Universiti Kuala Lumpur. Terengganu . 8. Politeknik Kota Bharu . Kedah. Kelantan. Pendawai PW4 Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa 9. Se l angor Kolej Yayasan Melaka . Negeri Sembilan. Institut Teknologi Petroleum Petronas (INSTEP). Institut Kemahiran Yayasan Selangor/ INPEN S Internationa l Co ll ege. Penjaga Jentera Al Penjaga Jentera A4 Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 10. Institut Teknologi Yayasan Negeri Sembilan . Akademi Kemahiran Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor. J o h or. Selangor.British Malaysian Institute.

Negeri S em bil an. Institut Lathan Teknik dan Perdagangan. Kolej Komuniti Jelebu. Institut Kemahiran Tinggi PERDA.Pendawai PW4 Sepenuh Masa 14. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 16. Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa 14 . Sabah Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 15. Pulau Pi nang. Papar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful