.

.

Me l a ka. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO 5. Institut Latihan Perindustrian K ua l a Terengganu. P a h ang. INSTITUSI Institut Latihan Perindustrian Jitra. P era k . Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO 4. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera A4 Separuh Masa Sepenuh Masa Modul TAVR Modul JKVRP Separuh Masa Separuh Masa I . Institut Latihan Perindustrian Kuantan. Institut Latihan Perindustrian Melaka. Ke d a h . Institut Latihan Perindustrian Ipoh. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa 3. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa 2. T erengganu.LAMPIRAN A SENARAI INSTITUSI YANG DITAULIAH OLEH SURUHANJAYA TENAGA INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN ( ILP) & PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) BIL 1.

Institut Latihan Perindustrian Kota Ki na b a l u. Institut Latihan Perindustrian Labuan W. Institut Latihan Perindustrian Kuala L umpur. S a b a h. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 12. Institut Latihan Perindustrian Sandakan. Institut Latihan Perindustrian Mersing. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa 11. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 13. Pu l au Pinang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 14. Ke l antan. K ua l a L umpur. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa 8. h Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO 10. Pu l au Pinang.6. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 15. Institut Latihan Perindustrian Kepala B atas. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa 9. Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu. 2 . Sarawak. Jo h or. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pen d awai PW4 7. Jo or. Institut Latihan Perindustrian Miri. Institut Latihan Perindustrian Aramugam Pi ll ai. Sa b a h . Institut Latihan Perindustrian Pasir Gu d ang. Labuan. P.

KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa 2. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 3 . Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Modul TAVR Sepenuh Masa Separuh Masa Modul JKVRP Sepenuh Masa Separuh Masa INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) BIL 1. Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Sh a h Al am. Institut Kemahiran MARA Jasin.1 16. M e l a ka. INSTITUSI Institut Kemahiran MARA Johor Bahru. Jo h or. S e l angor.

3. Institut Kemahiran MARA Beseri. Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa 4 . Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa 4. P era k . Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 7. P er li s. Pa h ang. Ke d a h. Institut Kemahiran MARA Sungai Petani. Institut Kemahiran MARA Besut. Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ah ma d (T S YA) Pe kan. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 6. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa 5. Terengganu. Institut Kemahiran MARA Lumut.

Pusat Giat MARA Arau. INSTITUSI Pusat Giat MARA Selayang. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 3. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW1 JENIS KURSUS Sepenuh Masa 2. Penjaga Jentera Al 11. Kua l a Lumpur. Institut Kemahiran MARA Kota Kinabalu. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa PUSAT GIATMARA. Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas Ke l an t an. Pusat Giat MARA Yan. Selangor. Institut Kemahiran MARA Kuching . Kedah. Perlis. Institut Kemahiran MARA Sik. Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur. Ke d a h . Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 12. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 5 . Sarawa k . PUSAT KOMUNITI GIATMARA dan GIATMARA PRIMA MALAYSIA BIL 1. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera Al Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Modul TAVR 9.8. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Pendawai PW2 Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 10. S a b a h.

Pendawai PW2 Sepenuh Masa 6 . Negeri Sembilan. Pusat Giat MARA Kijal. Pusat Giat MARA Taiping. 15. Pusat Giat MARA Seremban. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 7. 17. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 9. Pusat Giat MARA Kulai. P era k .4. Ke l antan. Se l angor. Sabah. Sabah. Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa 14. Pusat Giat MARA Bayan Lepas. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 12. Pusat Giat MARA Sandakan. Komuniti Giat MARA Ledang. Me l a ka. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 11. Pusat Giat MARA Jeli. Pendawai PW1 Sepenuh Masa 10. Pusat Giat MARA Bukit Kati]. Pendawai PW2 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 8. Pusat Giat MARA Jerlun. 6. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 13. Kedah. Pusat Giat MARA Sepang. Pusat Giat MARA Kota Bharu. Pusat Giat MARA Keningau. Pendawai PW1 Pendawai PW2 Pendawai PW1 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 5. Kelantan. Terengganu. Pahang. Jo h or. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Pendawai PW2 16. Johor. Pu l au P i nang. Pusat Giat MARA Raub.

Sepenuh Masa Pendawai PW2 Separuh Masa 7 .18. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 29. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa 20. Pusat Giat MARA Linggi. Pusat Giat MARA Gaya. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 27. Pusat Giat MARA Pulai. Pusat Giat MARA Batu Pahat. Sepenuh Masa 21. Pusat Giat MARA Balik Pulau. P u l au Pi nang. Pulau Pinang. Pusat Giat MARA Kuala Terengganu. Pendawai PW2 Pendawai PW4 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 23. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 28. 25. Pusat Giat MARA Kuala Telemong. Johor. Sabah. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 26. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 31. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 30. S a b ah . Sepenuh Masa Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW2 Sepenuh Masa 24. S e l angor. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 22. K e l an t an. Johor. Pusat Giat MARA Limbawang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 32. Terengganu. Pusat Giat MARA Kalumpang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera Al Separuh Masa 19. Selangor. Kedah. Johor. Pusat Giat MARA Prima Tasek Gelugor. Pusat Giat MARA Langkawi. Pusat Giat MARA Labis. Pusat Giat MARA Puchong. Negeri Sembilan. Johor. Pusat Giat MARA Tebrau. Terengganu. Pusat Giat MARA Bachok.

Sabah. Perak. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 49. Pusat Giat MARA Tawau. Sabah. Kelantan. Pusat Giat MARA Kinabatangan. Sabah. Se l angor. Terengganu. Pulau Pinang. Pusat Giat MARA Labuan. Johor. Pendawai PW4 Sepenuh Masa 38. 47. Kedah. Pusat Giat MARA Kulim/Bandar Bharu. 43. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 44. Sepenuh Masa Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW2 Sepenuh Masa 46. Pusat Giat MARA Batu Gajah. Pusat Giat MARA Kuala Kangsar. Pusat Giat MARA Kota Belud. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 34. 45. Terengganu. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 41. Kedah. Pusat Giat MARA Suangai Siput. Perak. Pusat Giat MARA Sik. Sa ba h . Pusat Giat MARA Pendang. Perak. Pusat Giat MARA Pasir Mas. Pusat Giat MARA Semporna. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 39. Ke d a h . Pendawai PW2 Sepenuh Masa 36. Pusat Giat MARA Permatang Pauh. Pusat Giat MARA Kluang. Pusat Giat MARA Kuala Nerus. Sabah. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 48.33. Pusat Giat MARA Setiu. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 40. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 35. Pusat Giat MARA Sungai Besar. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 37. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 8 . Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 42.

Pusat Giat MARA Tanah Merah. Pahang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 58. Pusat Giat MARA Pokok Sena. Pusat Giat MARA Kapar. 64. S e l angor. Negeri Sembilan. P a h ang. Perak. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 56. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 59. Kelantan. Pusat Giat MARA Pekan. Pusat Giat MARA Tampin. Pusat Giat MARA Jelebu. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 52. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 57. Pusat Giat MARA Jerantut. Pa h ang. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 62. Ke d a h. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 54. Pusat Giat MARA Masjid Tanah. Pendawai PW2 Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 63. Kelantan. Perak. Pusat Giat MARA Ipoh Timur. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 9 .50. Pusat Giat MARA Rompin. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 55. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 60. Perak. Pendawai PW2 Sepenuh Masa 51. Pusat Giat MARA Sungai Petani. Kedah. Pusat Giat MARA Pengkafan Chepa. Pusat Giat MARA Teluk Intan. Pusat Giat MARA Rantau Panjang. Kelantan. 53. N eger i S em b i l an. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 61. Melaka. Pusat Giat MARA Tambun.

P u l au Pi nang. Kolej Kemahiran Belia Nasional Pontian. Terengganu. Pendawai PW2 Separuh Masa Pendawai PW4 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera Al Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Modul TAVR Modul JKVRP Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Penjaga Jentera Al Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa 5. INSTITUSI Institut Kemahiran Belia Negara Dusun T ua.INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA ( IKBN ) / KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NEGARA (KKBN)/ INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA (IKTBN) BIL 1. Pendawai PW2 10 . Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa 4. S e l angor. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO JENIS KURSUS Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Modul TAVR 2. M e l a k a. Institut Kemahiran Belia Negara Wakaf Tapai. Institut Kemahiran Belia Negara Alor G aja h . J o h or. Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa 3. Institut Kemahiran Belia Negara Bukit M er tajam.

Sepenuh Masa Penjaga Jentera A4 Separuh Masa Modul TAVR Sepenuh Masa Separuh Masa Modul JKVRP Sepenuh Masa Separuh Masa 6. Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara S epang. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al 2. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa 11 . Sa b a h . S a b a h . Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Sa b a h). Terengganu . Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera A4 7. Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut. S Penjaga Jentera AO Separuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera Al Separuh Masa AKADEMI BINAAN MALAYSIA (ABM) . e l angor. INSTITUSI Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Timur).CIDB HOLDINGS SDN BHD BIL 1.

Terengganu.3. KATEGORI PENTAULIAHAN Pendawai PW2 JENIS KURSUS Sepenuh Masa 2. Pendawai PW4 Sepenuh Masa 3. Kuala Lumpur. Institut Kemahiran Baitumal. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Pendawai PW4 Separuh Masa 5. Kuala Lumpur. INSTITUSI Pusat Latihan KEDA (Pustika). S e l angor. Pusat Pembangunan Negeri Terengganu ( TES DE C ).LAIN INSTITUSI BIL 1. Penjaga Jentera Al Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera BO Sepenuh Masa Separuh Masa 12 . Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Se l atan). Kedah. Pendawai PW2 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 4. Ke d a h . TNB Integrated Learning Solution (ILSAS). Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Tengah). Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 4. Jo h or. Akademi Binaan Malaysia (Wilayah Utara). Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa LAIN .

Institut Kemahiran Yayasan Selangor/ INPEN S Internationa l Co ll ege. Politeknik Kota Bharu . J o h or. Akademi Kemahiran Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor. Institut Teknologi Petroleum Petronas (INSTEP). Melaka. 7. Pusat Pembangunan Kemahiran Industri dan Pengurusan Kedah Darul Aman (KISMEC). Penjaga Jentera Al Penjaga Jentera A4 Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 10. Pusat Pembangunan Tenaga Industri Jo h or ( PUSPATRI ). Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Penjaga Jentera AO Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 13. Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera A4 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera BO 12. Pendawai PW2 13 . Pendawai PW2 Pendawai PW4 Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa 6. Pendawai PW4 Pendawai PW2 Separuh Masa Sepenuh Masa 9.British Malaysian Institute. Kedah. Universiti Kuala Lumpur. Institut Teknologi Yayasan Negeri Sembilan . Se l angor Kolej Yayasan Melaka . Terengganu . Kelantan. Negeri Sembilan. Selangor. 8. Kua l a Selangor. Selangor. Penjaga Jentera AO 11.Penjaga Jentera B1 Sepenuh Masa Separuh Masa Penjaga Jentera B4 Sepenuh Masa Separuh Masa Pencantum Kabel (1kV) Pencantum Kabel (11kV) Pencantum Kabel (22kV) Pencantum Kabel (33kV) Modul TAVR Modul JKVRP 5.

Papar. Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 16.Pendawai PW4 Sepenuh Masa 14. Negeri S em bil an. Pulau Pi nang. Institut Kemahiran Tinggi PERDA. Sabah Pendawai PW2 Sepenuh Masa Separuh Masa 15. Institut Lathan Teknik dan Perdagangan. Kolej Komuniti Jelebu. Penjaga Jentera AO Sepenuh Masa 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful