Anda di halaman 1dari 29

Contoh

MODUL
Pemantapan Pedagogi Sains Rendah
Kreativiti Dalam P & P

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN KONSTRUKTIVISME


Tahun : 2 Tema : Sains Hayat Bidang : Haiwan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Memahami pergerakan haiwan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Pemerhatian 1.1.1.- Menggunakan deria lihat,dengar, sentuh, rasa dan bau Analisis 1.2.1 Mengenalpasti perbezaan dan persamaan dengan betul CADANGAN AKTIVITI Guru mempamerkan gambar tentang pergerakan benda hidup :i- Bayi sedang merangkak ii- Burung sedang terbang CADANGAN KOMUNIKASI Apakah yang sedang dilakukan oleh bayi itu ? Burung itu sedang buat apa? Apakah persamaan antara merangkak dengan terbang ?

2. Imaginasi Penstrukturan idea Meneroka Penjanaan Idea 2.1.2. Menghasilkan idea secara berterusan.

Guru mencungkil imaginasi murid tentang pergerakan haiwan dengan menayangkan paparan pergerakan haiwan.

Apakah cara pergerakan yang dilakukan oleh haiwan yang kamu lihat? Kenapa burung boleh terbang?

Sintesis Idea 2.2.1 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan.

Kenapa ikan tidak boleh terbang? Namakan haiwan lain yang bergerak sama dengan (contoh)kuda / ikan / monyet?

3. Perkembangan Aplikasi idea Penambahbaikan 3.1.1. Menokok tambah idea. 3.1.4. Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan

Beberapa orang murid dipanggil untuk melakukan aktiviti simulasi pergerakan haiwan yang diberikan oleh guru. Murid yang lain mengikut aksi rakan di hadapan. Murid diberi kad nama haiwan. Murid dikehendaki mengenalpasti cara pergerakan haiwan tersebut. Mereka berkumpul mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan arahan guru. LAMPIRAN 1

Apakah pergerakan yang dilakukan oleh kawan kamu?

Haiwan apakah yang berjalan? Sila berkumpul di sini. Haiwan yang melompat sila berkumpul di belakang kelas.

4.

Tindakan Penilaian

Pelaksanaan 4.1.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus. 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Amalan Berterusan 4.2.1 Peka kepada perkara di sekeliling.

Guru bersoaljawab dengan murid bagi menilai dan menyusun idea murid. Menggunakan kemahiran, murid mencatatkan nama haiwan mengikut cara pergerakan haiwan berdasarkan kreativiti masing-masing. LAMPIRAN 2 Beberapa orang murid diminta mempamerkan hasil kerja masing-masing dihadapan kelas.

Kenapa haiwan bergerak? Haiwan bergerak untuk mencari apa? Apa akan berlaku kalau haiwan tidak bergerak?

Pentaksiran

Murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan. LAMPIRAN 3 Murid dapat menyatakan cara-cara pergerakan haiwan. KPS : Memerhati , mengelas

Nilai dan Sikap

Berkerjasama Menyayangi dan mengasihani haiwan

LAMPIRAN 1 Kad-kad Nama Haiwan

IKAN KURA- KURA ULAR KUDA BURUNG BUAYA HARIMAU KANGGARU

LEMBU SIPUT KATAK SOTONG KAMBING SEMUT LIPAN LEBAH

LAMPIRAN 2

CARA PERGERAKAN Berlari Merayap Melompat Berjalan Berenang Menyusur Merangkak Mengengsot Terbang Contoh Hasil Murid

NAMA HAIWAN

LAMPIRAN 3 (Contoh Lembaran Kerja) Suaikan haiwan dengan cara pergerakannya.

1.
melompat

2.

terbang

berjalan

3.

merayap

4.

berlari

5.

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN

Tahun Tema Standard Kandungan elektrik Standard Pembelajaran

: :

3 Sains Fizikal : Sebahagian bahan boleh mengalirkan arus

Membina litar untuk menguji bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Masa

60 minit

FASA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan

Indikator amalan: 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau

Memerhati Menyoal

Guru menjalankan demontrasi satu litar lengkap sambil menyoal untuk menimbulkan perasaan ingin tahu murid.

1. Perhatikan adalah mentol tersebut menyala apabila wayar disambungkan kepada bateri ? 2. Apakah yang membuatkan mentol itu menyala ? 3. Apakah akan terjadi jika bateri dikeluarkan ? 4. Apakah kegunaan bateri dan wayar ? 5. Bagaimanakah mentol itu boleh menyala ?

Murid membuat pemerhatian

Imaginasi

Meneroka Meramal Membuat hipotesis

1. Lakarkan satu litar ringkas bagi menguji kesemua 2.1.1 Menghasilkan idea yang objek yang diberikan sama bermakna ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan Guru menyediakan objek mentol. berikut ; penyedut minuman, klip kertas, paku besi, jarum, , pembaris kayu, gelang getah, 2. Berdasarkan lakaran litar kunci tersebut, ramalkan objekobjek yang boleh menyalakan mentol dan Guru juga menyediakan dua objek-objek yang tidak wayar, satu bateri, satu boleh menyalakan mentol. pemegang bateri, satu mentol dan satu pemegang mentol. Indikator amalan: Guru meminta murid melakar gambar rajah satu litar ringkas bagi menguji semua objek yang diberikan sama ada objek tersebut boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol ( Lampiran 1 ) Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar tersebut. Guru membimbing muridmurid semasa aktiviti untuk menghasilkan lakaran gambar rajah litar yang betul dan sesuai untuk tujuan penyiasatan. Guru meminta murid membuat ramalan terhadap objek yang boleh menyalakan mentol atau tidak boleh menyalakan mentol dalam Jadual 1. ( Lampiran 2 )

Perkembangan

Indikator amalan: 3.1.5

Menguji hipotesis

1. Berdasarkan lakaran litar tersebut, jalankan Memberi pelbagai penyiasatan dengan katogeri atau aspek menguji kesemua objek yang disediakan.

Murid-murid menjalankan penyiasatan bagi menguji 2. Rekodkan pemerhatian hipotesis dan merekod hasil dalam Jadual 2 ( Lampiran dapatan. 3 ). Guru membantu yang bermasalah. kumpulan 3. Anda diberikan masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan ini.

Indikator amalan: 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul

Murid-murid merekodkan keputusan dalam Lampiran 3.

Tindakan

Indikator amalan: 3.2.4 Menyusun idea tersusun dan difahami secara mudah

1. Apakah yang kamu perolehi daripada penyiasatan tadi ?

Membuat kesimpulan Melapor

2. Adakah keputusan penyiasatan sama dengan Murid membentangkan dan ramalan yang telah dibuat berkongsi hasil dapatan ? dengan rakan-rakan sekelas

Murid membuat perbandingan antara hasil ramalan dengan hasil 3. Adakah semua objek boleh menyalakan mentol ? pemerhatian daripada penyiasatan yang telah dijalankan 4. Objek yang boleh menyalakan mentol dibuat daripada bahan apa ?

Indikator amalan: 3.2.5 Mempraktikkan proses 5. Bagaimana pula objek yang tidak boleh kreatif untuk menghasilkan menyalakan mentol ? idea baharu secara Dibuat daripada bahan berterusan apa ?

Guru menjelaskan istilah konduktor dan bukan konduktor dengan mengaitkan keupayaan objek menyalakan mentol dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol Murid membuat rumusan bahawa objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil konduktor dan objek yang tidak boleh menyalakan mentol dipanggil bukan konduktor

Pentaksiran

Murid menyiapkan lampiran kerja 4.

KPS : Meramal, mengelas, memerhati, membuat hipotesis, merekod data dan member kesimpulan

Nilai dan Sikap

Minat dan bersifat ingin tahu Bekerjasama Jujur dalam merekod

Lampiran 1

Lakarkan gambar rajah litar di dalam ruangan yang disediakan.

Lampiran 2 Tandakan ( ) pada ruangan yang anda ramalkan. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala

Jadual 1

Lampiran 3 Berdasarkan pemerhatian anda, tandakan ( ) pada ruangan yang betul. Objek Mentol Menyala Mentol Tidak Menyala

Jadual 2

Lampiran 4 1. Berdasarkan keputusan penyiasatan, kelaskan objek-objek berikut kepada kumpulan konduktor dan kumpulan bukan konduktor.

Paku besi

Kunci

Pembaris kayu

Klip kertas

Jarum

Gelang getah

Pensil

Penyedut minuman

Konduktor

Bukan Konduktor

2. Objek yang boleh menyalakan mentol dipanggil _________________. Objek tersebut diperbuat daripada ______________.

3. Objek

yang

tidak

boleh

menyalakan

mentol

dipanggil

____________________________. Objek tersebut diperbuat daripada ___________, ______________ atau _____________.

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK


MATA PELAJARAN TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN HIDUP STANDARD PEMBELAJARAN : : : : DST TAHUN 1 SAINS HAYAT 1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1.1 MEMAHAMI CIRI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN

1.1.1 HIDUP.

MENGENALPASTI BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN

PENTAKSIRAN FASA PERSEDIAAN PENYOALAN INDIKATOR AMALAN 1.1.6 MENGENALPASTI CIRI OBJEK, SITUASI ATAU FENOMENA DENGAN TEPAT. 1.2.3 MENGUMPULKAN MAKLUMAT BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU. IMAGINASI MENEROKA INDIKATOR AMALAN 2.1.2 MENGHASILKAN IDEA SECARA BERTERUSAN.

LEMBARAN KERJA DAN HASIL PROJEK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

GURU MENUNJUKKAN DUA OBJEK DI HADAPAN KELAS. IKAN DI DALAM BALANG BOLA GURU MENUNJUKKAN BEBERAPA KAD GAMBAR DAN MENGAJUKAN SOALAN. MURID MEMBUAT PENGELASAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP BERDASARKAN GAMBAR DI HADAPAN KELAS. MURID MELEKATKAN GAMBAR DI PAPAN TULIS MENGIKUT KRITERIA. Lampiran 1 GURU MENGEDARKAN LEMBARAN KERJA. MURID MENJAWAB LEMBARAN KERJA( SUAIKAN ) Lampiran 2 GURU MEMBAHAGIKAN MURID KEPADA 5 KUMPULAN.SETIAP KUMPULAN TERDIRI DARIPADA 5 ORANG MURID. GURU MEMBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH KEPADA SETIAP

APAKAH YANG KAMU NAMPAK? APAKAH PERBEZAAN KE DUADUA BENDA TERSEBUT?

APAKAH GAMBAR YANG CIKGU TUNJUKKAN INI ? ADAKAH IA BENDA HIDUP ATAU BENDA BUKAN HIDUP?

KUMPULKAN/LEKATKAN GAMBAR MENGIKUT KUMPULANNYA. 6 CONTOH

PERKEMBANGAN MENCARI MAKLUMAT MEMBUAT PROTOTAIP INDIKATOR AMALAN 3.1.1 MENOKOK TAMBAH IDEA 3.2.4 MEMBUAT PILIHAN BERDASARKAN FAKTA TANPA PRASANGKA

SUAIKAN GAMBAR TERSEBUT MENGIKUT KUMPULAN BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.

BERBEKALKAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH YANG DIBERIKAN, GUNTING GAMBAR BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP.

KUMPULAN. GURU MEMINTA MURID MENGHASILKAN CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP. TINDAKAN MERUMUS MENTAKSIR INDIKATOR AMALAN 4.1.1 MENGHURAIKAN IDEA DENGAN TERPERINCI PENTAKSIRAN MURID MEMPAMERKAN HASIL KERJA DI HADAPAN KELAS MENGIKUT KUMPULAN. MURID MENILAI HASIL KERJA RAKAN MEREKA. MURID BOLEH MENGKLASIFIKASIKA N GAMBARGAMBAR BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP DAN MENGHASILKAN SESUATU REKAAN. KPS : MEMERHATI MENGELAS KERJASAMA BERFIKIR SECARA RASIONAL

BINA CARTA GANTUNG TENTANG BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP ( DENGAN BINBINGAN GURU )

CARTA YANG MANAKAH PALING CANTIK?

NILAI DAN SIKAP

Lampiran 1

NAMA :.

TAHUN :

BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

Padankan gambar mengikut kumpulan yang sesuai.

Benda hidup

Benda bukan hidup

Lampiran 2

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN PENYELESAIAN MASALAH

MODEL MATA PELAJARAN TEMA STANDARD KANDUNGAN

: PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH : SAINS TAHUN 3 : DAYA DAN TENAGA : 2. ELEKTRIK 2.2. Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus : Murid boleh 2.2.1 Meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik : 60 MINIT

STANDARD PEMBELAJARAN

MASA

FASA

CADANGAN AKTIVITI Guru menunjukkan 1 litar yang tidak lengkap kepada murid

CADANGAN KOMUNIKASI

PERSEDIAAN Mengenal pasti massalah Indikator Amalan 1.1 Pemerhatian 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan , pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Guru mengemukan masalah kepada murid berdasarkan pemerhatian murid terhadap Litar tersebut . Apakah bahan yang disambungkan pada litar untuk menyalakan mentol.

Bagaimanakah caranya untuk menyalakan mentol? Pada pendapat kamu, apakah objek yang boleh digunakan untuk menyalakan mentol? Bolehkah objek logam menyalakan mentol? Bolehkah objek plastik menyalakan mentol? Bolehkah objek kayu menyalakan mentol?

IMAGINASI Mencari Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 2.1 Penjanaan idea

2.1.2 Menghasilkan idea secara berterusan Guru bersoal jawab dengan murid Guru mempamerkan beberapa jenis objek yang berbeza ( sudu plastik, Pensel , pembaris besi) Guru meminta murid meramalkan

Objek manakah yang boleh menyalakan mentol? Adakah anda pasti? Mengapa paku besi boleh menyebabkab

bahan mana yang boleh menyalakan mentol Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid meramalkan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Lampiran 1

lampu menyala?

Tuliskan ramalan kamu pada ruangan yang disediakan

3.2.1 3.2.3 PERKEMBANGAN Menilai Penyelesaian Masalah Indikator Amalan 3.1 Penambahbaikan 3.2 Menilai

Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea Membuat wajaran dengan betul

Guru memberikan setiap kumpulan objekobjek berikut o Mentol, bateri, wayar, pensel, pemadam, pembaris besi, paku besi, sapu tangan, paku tekan , klip kertas plastik, klip kertas besi, straw, kertas . Contoh objek Murid menguji setiap objek pada litar yang dibekalkan dan mengenal pasti objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Menghuraikan idea dengan terperinci

Anda diberi masa 20 minit untuk menjalankan penyiasatan rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual yang disediakan.

4.1.1 TINDAKAN Membuat Refleksi Penyelesaian yang dibuat Indikator Amalan 4.1 Pelaksanaan

setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka di dalam kelas Guru meminta murid mengasingkan bahan mengikut kumpulannya

murid membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehi Lampiran 2

Adakah hasil dapatan eksperimen anda sama dengan kumpulan lain? Kumpulkan bahan yang boleh mengalirkan arus dan tidak boleh mengalirkan arus Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan yang diperolehi?

Murid berupaya menyelesaikan masalah PENTAKSIRAN KPS: Memerhati, mengelas, komunikasi NILAI DAN SIKAP Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama

Arahan: a) Tandakan (/) pada objekobjek yang boleh menyalakan mentol dan (X) pada objekobjek yang tidak boleh menyalakan mentol.

Jenis Bahan a) Pensel b) Kayu c) Paku besi d) Straw e) Sapu tangan f) Sudu besi g) Klip kertas h) Kertas i) Pemadam j) Pembaris besi

Ramalan Saya

Pemerhatian Saya

b) Daripada pemerhatian yang dibuat, senaraikan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik dan objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN MEMBUAT KEPUTUSAN.


Tahun :3 Tema : Sains alam bahan. Bidang : Elektrik. Standard Kandungan : Sesetengah bahan boleh mengalirkan elektrik. Standard Pembelajaran : Mengenalpasti bahan yang mengalirkan arus elektrik. Masa : 60 minit.

Fasa
1. Persediaan Mengumpul maklumat tentang objek yang boleh menyalakan mentol Indikator Amalan: 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa dan bau.

Cadangan Aktiviti
Guru menyediakan litar seperti dalam gambarajah.

Cadangan Komunikasi

2. Imaginasi Meramal dan menyusun alternatif Indikator Amalan : 2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna. 3. Perkembangan Menilai alternatif yang dipilih. Indikator Amalan: 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian

Dua orang murid dipilih untuk permainan ini. Peserta dikehendaki memilih objek yang disediakan didalam bekas bagi menyalakan mentol. Murid yang berjaya menyalakan mentol terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Murid menamakan objek diatas meja melalui Lampiran 1. Berdasarkan objek yang dibekalkan, murid meramal objek yang boleh menyalakan mentol didalam litar yang tidak lengkap. Murid bekerja dalam beberapa kumpulan, mereka menyediakan satu set litar elektrik yang tidak lengkap. Murid diminta menguji setiap objek yang disediakan melalui sambungan litar berkenaan dan pemerhatian dijalankan. Murid diminta untuk mengelaskan objekobjek berkenaan kepada yang boleh menyala dan tidak boleh menyalakan mentol, melalui Lampiran 2

Kenapa murid A berjaya menyalakan mentol? Apa yang digunakan oleh murid A untuk menyalakan mentol? Apakah yang anda perhatikan di atas meja? Objek yang manakah anda jangka boleh menyalakan mentol?

Apa yang dilihat apabila anda menyambung objek objek tersebut?

Objek manakah yang boleh menyalakan mentol dan objek apa yang tidak boleh menyalakan mentol? Objek yang boleh menyalakan mentol tadi diperbuat daripada apa? Objek yang tidak boleh menyalakan mentol diperbuat daripada apa?

Fasa
4. Tindakan Membuat keputusan Indikator Amalan: 4.1.1 Menghurai idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus.

Cadangan Aktiviti
Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan jenis bahan yang boleh menyalakan mentol.

Cadangan Komunikasi
Apakah bahan yang boleh menyalakan mentol? Apakah bahan yang tidak boleh menyalakan mentol?

Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka. (Dengan bimbingan guru)

Apakah nama bagi bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik? Apakah nama bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik?

5. Pentaksiran

Murid mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul. KPS : Memerhati : Mengelas Minat dan sifat ingin tahu. Jujur dan tepat Bekerjasama

6. Nilai dan sikap

Lampiran 1 Arahan : Namakan objek-objek dibawah.

Objek

Nama Objek

Lampiran 2 Objek yang menyalakan mentol Objek yang tidak menyalakan mentol

Anda mungkin juga menyukai