Anda di halaman 1dari 13

Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji IPP2M.

Bil Kemahiran No. Soalan

1 Huruf kecil (c, b, m, i, p, r, h) 1, 2, 4, 5, 7, 8


2 Huruf besar (K, N, G) 3, 6, 10
3 Huruf vokal (a, u, o,i, e) 11, 12, 13,14,
15
4 Suku kata KV (me) 16
5 Perkataan KV + KV (sudu) 20
6 Perkataan VKV (api) 21
7 Perkataan KV + KV + KV (kelapa) 36
8 Perkataan KVK (jam) 34
9 Suku kata KVK (pah) 17
10 Perkataan V + KVK (ikan, awan) 22, 39
11 Perkataan KV + KVK (lalat, gajah, cicak) 23, 32, 35
12 Perkataan KVK + KV (lembu) 30
13 Perkataan KVK + KVK (cantik) 45
14 Perkataan KV + KV + KVK (sekolah) 46
15 Perkataan KVK + KV + KVK (rambutan) 24
16 Perkataan KVKK (wang) 25
17 Suku Kata KVKK (bang) 18
18 Perkataan KV + KVKK (pisang) 27
19 Perkataan V + KVKK (udang) 26
20 Perkataan KVK + KVKK (kambing) 28
21 Perkataan KVKK + KV (tangga) 57
22 Perkataan KVKK + KVK (songkok) 38
23 Perkataan KVKK + KVKK (longkang) 29
24 Perkataan KV + KV + KVKK (teropong) 37
25 Perkataan KV + KVK + KVKK (belimbing) 31
26 Perkataan KVK + KV + KVKK (tempurung) 58
27 Perkataan KVKK + KV + KVK (tengkorak) 59
28 Perkataan KV + KVKK + KVK (merangkak) 60
29 Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal 40,43, 44
Berganding.
30 Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan 19, 33, 41, 42
Bergabung.
31 Membaca Membina Ayat Mudah. 55, 56,
57,58,59,60
32 Bacaan Dan Pemahaman. 61,62,63,64,65

_____________________________________________________________________________ 1
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
Kemahiran 1 dan 2 :
Mengenal Abjad (huruf kecil dan besar).
Arahan:
Soalan 1 hingga 10
Imbaskan setiap kad selama 3 saat. Murid menulis huruf
selepas setiap kad diimbas.

c
1.

b
2.

K
3.

4.
m
5.
i
6.
N
_____________________________________________________________________________ 2
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
7.
p
8. r
9. h

10.
G

Kemahiran 3 :
Mengenal Huruf Vokal.

Arahan :
_____________________________________________________________________________ 3
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
A. Murid mendengar bunyi vokal yang disebut.
B. Murid menulis vokal yang didengar.

Bil. Vokal

11 a

12 u

13 o

14 i

15 e

Kemahiran 4, 8, 16 :
Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK.
Arahan:
Penguji menyebut suku kata dengan jelas. Murid menulis suku
kata berdasarkan suku kata yang didengar.
_____________________________________________________________________________ 4
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
16.
me

17.
pah
18.
bang

19.
nyak

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22:


KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK,
KVKK,
V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK.
Arahan:
Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.

_____________________________________________________________________________ 5
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
Bil Perkataan Jawapan Murid

20 sudu

21 api

22 ikan

23 lalat

24 rambutan

25 wang

26 udang

27 pisang

28 kambing

29 longkang

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30:


KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV, KVK.
Arahan :

Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

belimbin gajah
g
jam lembu
_____________________________________________________________________________ 6
angsa
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
30. 31.

32. 33.

34.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24:


KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK +
KVK, V + KVK.
Arahan :
Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang
disediakan.

_____________________________________________________________________________ 7
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
35. 36.

_______________ ________________

37. 38.

_________________ _________________

39.

___________________

Kemahiran 29:
Diftong, Konsonan Berganding.
Arahan :
Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang
diberi.

40. 41.

_____________________________________________________________________________ 8
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
hari bu

42. 43.

si tu

44.

ker

Kemahiran 13,14,31 :
KVK + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah.
Arahan :
Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

45.
Baju ayah cantik.

_____________________________________________________________________________ 9
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
46.
Sekolah Rina besar.

47. Rasa cili pedas.

48. Abang pakai topi.

49. Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 :
Ayat Mudah.
Arahan :
Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

50. baju Bapa beli . itu


________________________________________________

51. . baca suka Ali buku


_____________________________________________________________________________ 10
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
________________________________________________

52. datang Pihak polis . ke situ

________________________________________________

53. ada Ravi guli . baru

________________________________________________

54. . guru meja Ini saya

________________________________________________

Kemahiran 26, 27, 28, 31:


KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK,
KV + KVKK + KVK, Membaca Dan Membina Ayat
Mudah.
Arahan:
Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi.

55. beg
_______________________________________________________

56. cawan
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 11
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
57. tangga
_______________________________________________________

58. tempurung
_______________________________________________________

59. tengkorak

_______________________________________________________

60. merangkak

_______________________________________________________

Kemahiran 32 :
Bacaan Dan Pemahaman.
Arahan:
Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Ini ayam.
Ini ayam betina.
Ayam betina boleh bertelur.
_____________________________________________________________________________ 12
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH
Ayam betina berketuk.
Ayam suka makan jagung.
Saya suka makan daging ayam dan telur ayam.

Jawab soalan-soalan berikut.

61. Ini gambar apa?


_______________________________________________________

62. Bolehkah ayam betina bertelur?


_______________________________________________________

63. Ayam suka makan apa?


_______________________________________________________

64. Ayam ada berapa kaki?

_______________________________________________________

65. Bolehkah ayam betina berketuk?

_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 13
Bahan Guru IPP2M – SEKOLAH RENDAH

Anda mungkin juga menyukai