Anda di halaman 1dari 15

Strategi Pengajaran dalam Perisian PBK

Strategi Pengajaran dalam Perisian PBK

Menjelaskan konsep asas penggunaan strategi pengajaran dalam perisian PBK Mengaplikasikan penggunaan strategi pengajaran ke dalam perisian PBK

Strategi Pengajaran dalam Perisian PBK


     

Latih tubi Tutorial Simulasi Penyelesaian masalah Permainan Penemuan

Latih Tubi (1/2)
Mempersembahkan bahan yang ingin diajar melalui perulangan. Berkaitan dengan pengukuhan kemahiran/ pengetahuan asas dan bahan berbentuk fakta seperti  Matematik  Bahasa

Latih Tubi (2/2)
Sesuai bila guru ingin mengulangi sesuatu topik dan memberikan maklumbalas serta merta. PBK yang baik akan merekodkan kesilapan, skor, mengesan corak kesilapan, dan setiap soalan yang silap akan diulangi dengan diberikan contoh tambahan PBK digunakan secara individu, dan untuk jangkamasa yang pendek

Tutorial (1/3)


Satu bentuk PBK dimana komputer bertindak sebagai tutor memperkenalkan kandungan, memberikan latihan dan menilai pembelajaran. Tutorial software - mempersembahkan pelajaran yang telah diajar ataupun pelajaran - pembelajaran individu atau kumpulan 2-3 orang Skrin bantuan (help) disediakan untuk memberikan penerangan atau ilustrasi lanjut serkiranya diperlukan .

Tutorial (2/3)
Boleh digunakan untuk :  Pemulihan- bilamana pelajar kurang pengetahuan latarbelakang  Pengakayaan- sekiranya pelajar ingin pergi lebih jauh dari yang asas.  Memberikan pengenalan kandungan kepada semua pelajar (membolehkan instruktor melakukan kerja-kerja lain).

Tutorial (3/3)


Aktiviti tutorial boleh melibatkan persembahan maklumat dan dalam bentuk lanjutan yang lain seperti latih tubi, permainan dan simulasi.

Simulasi (1/2)


Perisian simulasi boleh menyediakan keadaan yang hampir kepada realiti tanpa perlu menghadapi bahaya (risk), mengeluarkan belanja atau mengorbankan masa seperti sekiranya dilakukan pada situasi sebenar.

Simulasi (2/2)


Baik digunakan untuk aplikasi pengetahuan, penyelesaian masalah, dan kemahiran berfikir Masa yang terlibat mungkin singkat, atau berpanjangan bergantung kepada simulasi bekaitan. Baik untuk kumpulan pelajar yang kecil, juga untuk individu Perlukan tunjuk ajar dan susulan supaya lebih efektif
menu

Penyelesaian Masalah (1/2)
Perisian penyelesaian masalah memberikan masalah untuk diselesaikan berdasarkan kemahiran yang telah diperolehi. Membantu pelajar menghasilkan dan memperbaiki strategi penyelesaian masalah mereka.

Penyelesaian Masalah (2/2)
PBK yang yang direkabentuk untuk menguatkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah . Biasanya fokus kepada penyelesaian masalah yang spesifik dan menyediakan latihan untuk pelbagai jenis masalah. Kadang-kadang fokus kepada topik yang khusus (e.g., matematik, sains)

Permainan (1/2)
Sifat-sifat umum  Ada peraturan permainan dan matlamat akhir yang ingin dicapai .  Sangat menarik  Mempunyai elemen motivasi (pertandingan, kerjasama, cabaran dan fantasi)

Permainan (2/2)
Permainan disediakan sebagai alat motivasi untuk mengajak pelajar mengikuti prosedur permainan dalam usaha untuk mencapai kemahiran tertentu. Ada yang dalam bentuk pertandingan untuk mendapat markah tertinggi samada berlawan dengan rakan atau komputer itu sendiri atau kedua-duanya

Penemuan


Perisian Penemuan menyediakan database maklumat yang sangat luas untuk sesuatu kursus atau kandungan. Ia mencabar pelajar untuk menganalisa, membanding dan menilai berasaskan eksplorasi terhadap data yang disediakan- Encyclopedia, world of
science

menu