Lampiran G

KI: Siri 6/2009

BORANG PENDAFTARAN PESERTA
JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA, KEMENTERIAN PERTAHANAN
Tandakan √di dalam kotak berkenaan.
1.

Siri:…………………….. Tahun:…………………….

2.

Kumpulan:

3.

Tarikh Lapor Diri:…………………...... Tarikh Tamat

1

2

3

Latihan:……………………...
4.

Alamat

Kem

Latihan:…………………………………………………………………..........
.……………………………………………………………………….
...……………………………………………………………………...
Peringatan: Butir-butir di bawah ini diperlukan untuk rekod Jabatan Latihan Khidmat Negara,
Kementerian Pertahanan
1.

Nama Penuh :………………………………………………………………………………..
Umur :…………………

2.

3.

No.Kad

Pengenalan

:……………………….
4.

Jantina :

Lelaki

Perempuan

5.

Agama :………………….

7.

Status Perkahwinan :

8.

Alamat Surat-Menyurat :…………………………………………………………………….

6. Bangsa :…………………………………
Bujang

Berkahwin

Duda/Janda*

………………………………………………………………………………………………..
Poskod :……………..

Bandar :……………………

Negeri :……………...

9.

Nama IbuBapa/Penjaga/Waris :……………………………………………………………...

10.

Alamat IbuBapa/Penjaga/Waris :…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
1

……………………………………. 11.. sila nyatakan ……………………………………… (Contoh: Vegeterian) ………………………………………... 2 .. No. 14.. Menu Makanan Khusus : Tidak Jika Ya. (Jika selain daripada ibubapa/penjaga) 13. Bandar :…………………… Negeri :……………. Alahan: Tidak Jika Ya. Telefon IbuBapa/Penjaga/Waris : (R)………………….. (H/P)…………………….. (Jika berlaku kecemasan) 12.Poskod :…………….. ……………………………… Tandatangan Peserta Perhatian : Borang yang telah diisi hendaklah diserahkan kepada urusetia di Pusat Berkumpul (Pick-Up Point) / Kem Latihan pada hari pendaftaran. Kumpulan Darah :………………… 15. Pekerjaan Ibubapa/Penjaga/Waris :…………………………………………………………. Hubungan Dengan Waris :…………………………………………………………………. sila nyatakan ……………………………………… (Allergic) .. 16. Tarikh : ………………….