Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 Minggu 1-4 Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Postur Sebutan (b) ARAS 1 (a) Menyanyi dengan postur yang betul. Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Latihan postur duduk dan berdiri. Menyanyi pelbagai jenis lagu. Latihan sebutan berirama. Membuat latihan sebutan perkataan.

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Memegang dan Mengendali Memainkan

ARAS 1 (a) Memegang alat 5 perkusi dengan teknik yang betul. (a) Memainkan alat perkusi mengikut

Meneroka alat secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikan. Memegang dan membunyikan alat perkusi secara konvensional.

teknik yang betul.

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Membuat gerakan atau perkusi badan untuk merasa detik lagu yang diperdengarkan.

PERSEPSI ESTETIK

1.1 IRAMA 1.1.1 Detik

ARAS 1 (a) Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul. ARAS 1 (a) Menyanyikan lagu dengan betul mengikut tempo, melodi dan ekpresi.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2

PENGALAMAN MUZIK

2.2.1 Nyanyian Tempo Melodi Ekspresi

Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau berkumpulan. Menyanyi secara hafalan mengikut tempo pic, dinamik dan mud.

PERSEPSI ESTETIK

1.2 MELODI 1.2.3 Warna ton Bunyi Haiwan; Alam sekitar

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengarkan dengan betul.

Mendengar pelbagai bunyi daripada berlainan sumber. Con: Sifat suara Nyaring Garau Halus Lembut Tinggi Rendah

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


ARAS 3 Mengajuk lebih daripada dua contoh bunyi haiwan, bunyi alam sekitar dan suara manusia dengan betul. Mendengar bunyi daripada pelbagai sumber bunyi.

EKSPRESI KREATIF

3.1

PENEROKAAN Pengalaman menemui

ARAS 1 Mengajuk satu contoh bunyi suara manusia dengan betul.

ARAS 2 Mengajuk dua contoh bunyi haiwan, bunyi alam sekitar dan suara manusia dengan betul.

- Meneroka pelbagai bunyi : Haiwan, alam sekitar dan suara manusia.

Mengecam dan mengenal pasti bunyi. Mengajuk bunyi dengan menggunakan suara. Meneroka bunyi daripada pelbagai sumber.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 NYANYIAN Memberi respon: Warna ton Tempo Ekspresi

ARAS 1 Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengar, berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar. Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan.

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Latihan postur duduk dan berdiri.

5-8

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2.1 Teknik dalam nyanyian Postur Sebutan

ARAS 1 (c) Menyanyi dengan postur yang betul. Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.

Menyanyi pelbagai jenis lagu. Latihan sebutan berirama. Membuat latihan sebutan perkataan.

(d)

PERSEPSI ESTETIK

1.3 1.3.1

EKSPRESI Dinamik Lembut Kuat

ARAS 1 Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Mendengar dan menyanyikan lagu yang mempunyai contoh dinamik lembut dan kuat. Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat. Memberi respon melalui gerakan terhadap dinamik lembut dan kuat.

1.1 IRAMA 1.1.1 Detik

ARAS 1 Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar

Membuat gerakan atau perkusi badan untuk merasa detik lagu yang diperdengarkan.

Minggu

Aspek

Item
dengan betul.

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Meneroka alat muzik bebas dari segi cara memegang dan membunyikannya. Memegang dan membunyikan alat perkusi secara konvensional.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2.2 Teknik dalam permainan perkusi.

ARAS 1 Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 NYANYIAN Memberi respon: Warna ton Tempo Ekspresi

ARAS 1 Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengar, berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar. Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2 4.1.1

PENGALAMAN MUZIK Memainkan alat perkusi : Detik Tekanan 2an; 4an

ARAS 1 (a) Memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. (b) Me3mainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2 4 3 444

Minggu 9 12

Aspek PERSEPSI ESTETIK

Item
1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic pic tinggi; pic rendah ARAS 1

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Mendengar, membunyikan, memainkan pic tinggi dan rendah. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. Mengecam aras pic yang dimainkan.

(a) Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul.

1.1 IRAMA 1.1.3 Nilai not; not panjang; not pendek.

ARAS 1 (a) Mengecam not panjang/pendek yang dimainkan secara terasing dengan betul.

Mendengar contoh not panjang dan not pendek. Memainkan corak irama menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan skor. Menyatakan nilai not yang diperdengarkan.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi; Memegang dan mengendalikan.

ARAS 1 Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul.

Meneroka alat muzik secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikannya. Memegang dan membunyikan alat perkusi secara konvensional.

Minggu

Aspek EKSPRESI KREATIF

Item
3.2 IMPROVISASI 3.2.1 Pengalaman kreatif. Corak irama ARAS 1

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas dua corak irama yang diperdengarakan.

Cadangan Aktiviti / Catatan


Mendengar contoh corak irama. Mengecam kad imbasan ikon corak irama yang dimainkan atau diperdengarkan. Membalas corak irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan.

Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas satu corak irama yang diperdengarkan.

PERSEPSI ESTETIK

1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Riang, sedih, bersemangat

ARAS 1. Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengar.

Mendengarkan dan menyanyikan lagulagu mud riang, sedih dan bersemangat. Memilih warna yang sesuai untuk mewakili mud.Contohnya: Riang Kuning Sedih-Hitam Bersemangat-Merah Memberi respon melalui gerakan terhadap mud riang, sedih dan bersemangat.

PENGHARGAAN

4.1 NYANYIAN 4.1.1 Memberi respon:

ARAS 1

Membuat catatan, lakaran dan refleksi

Minggu

Aspek ESTETIK

Item
Warna ton Tempo Ekspresi

Hasil Pembelajaran
Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengar, berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Cadangan Aktiviti / Catatan


terhadap sesuatu bunyi yang didengar. Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan. Mendengar contoh not panjang dan not pendek. Memainkan corak irama menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan skor. Menyatakan nilai not yang diperdengarkan.

PERSEPSI ESTETIK

1.2 IRAMA 1.1.4 Nilai not; not panjang; not pendek.

ARAS 1 (b) Mengecam not panjang/pendek yang dimainkan secara terasing dengan betul.

PENGALAMAN

2.2 PENGALAMAN MUZIK

ARAS 1

Memainkan alat perkusi untuk

Minggu

Aspek MUZIKAL

Item
2.2.2Memainkan alat perkusi: Detik Tekanan 2an 4an

Hasil Pembelajaran
(a) Memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. (b) Memainkan tekanan dengan tepat dalam lagu bermeter 2 4 3 4 44 ARAS 1 Menyanyikan dengan betul pic so dan mi secara berpandu. ARAS 2 Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic, so dan mi secara berpandu ARAS 3 Menyanyikan denagn betul melodi mudah yang mengandungi pic, so dan mi.

Cadangan Aktiviti / Catatan


mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Menyanyi Pic Solfa: so, mi.

Membuat latihan solfa dengan pic so dan mi. Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.

Menyanyikan lagu yang mengandungi pic so dan mi. 1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Riang, sedih, bersemangat ARAS 1. Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengar. Mendengarkan dan menyanyikan lagulagu mud riang, sedih dan bersemangat.

PERSEPSI ESTETIK

Memilih warna yang sesuai untuk mewakili mud.Contohnya:

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Riang Kuning Sedih-Hitam Bersemangat-Merah Memberi respon melalui gerakan terhadap mud riang, sedih dan bersemangat.

17 20

EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN 3.1.1 Pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi: Haiwan, alam sekitar dan suara manusia.

ARAS 2 Mengajuk dua contoh bunyi haiwan, bunyi alam sekitar dan suara manusia dengan betul.

Mendengar bunyi daripada pelbagai sumber bunyi. Mengecam dan mengenal pasti bunyi. Mengajuk bunyi dengan menggunakan suara. Meneroka bunyi daripada pelbagai sumber.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian. Postur Sebutan

ARAS 1 (a) Menyanyi dengan postur yang betul. (b) Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.

Latihan postur duduk dan berdiri. Menyanyi pelbagai jenis lagu. Latihan sebutan berirama.

10

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Membuat latihan sebutan perkataan.

PERSEPSI ESTETIK

1.2 1.2.2

MELODI Warna ton Suara BunyiAlam sekitar, haiwan.

ARAS 2 Mengenal pasti 4/6 jenis bunyi yang diperdengarkan dengan betul.

Mendengar pelbagai bunyi daripada berlainan sumberr.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 NYANYIAN Memberi respon Warna ton Tempo Ekspresi

ARAS 1 (a) Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengarkan berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar. Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan.

21 24

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK

ARAS 1 (a) Memegang alat

Meneroka alat muzik secara bebas dari segi cara memegang

11

Minggu

Aspek
2.1.2

Item
Teknik dalam permainan perkusi: Memegang dan mengendalikan ARAS 1

Hasil Pembelajaran
perkusi dengan teknik yang betul.

Cadangan Aktiviti / Catatan


dan membunyikan. Memegang dan membunyikan alat perkusi secara konvensional. Mendengar contoh not panjang dan not pendek. Memainkan corak irama menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan skor. Menyatakan nilai not yang diperdengarkan.

PERSEPSI ESTETIK

1.1 IRAMA 1.1.3 Nilai not Not Panjang Not pendek

(a) Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.2

PENGALAMAN MUZIK

ARAS 1 (a) Memainkan

Memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian

12

Minggu

Aspek
2.2.3

Item
Memainkan alat perkusi: Detik Tekanan 2an dan 4an.

Hasil Pembelajaran
detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. (b) Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu (c) bermeter 2 4 3 444

Cadangan Aktiviti / Catatan


dan muzik instrumental.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 NYANYIAN Memberi respon Warna ton Tempo Ekspresi

ARAS 1 (b) Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengarkan berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar. Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan.

25 28

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

ARAS 1 (c) Menyanyi

Latihan postur duduk dan berdiri.

13

Minggu

Aspek
2.2.1

Item
Teknik dalam nyanyian. Postur Sebutan

Hasil Pembelajaran
dengan postur yang betul. (d) Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.

Cadangan Aktiviti / Catatan


Menyanyi pelbagai jenis lagu. Latihan sebutan berirama. Membuat latihan sebutan perkataan.

PERSEPSI ESTETIK

1.4 1.3.2

EKSPRESI Dinamik Lembut Kuat

ARAS 1 Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Mendengar dan menyanyikan lagu yang mempunyai contoh dinamik lembut dan kuat. Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat. Memberi respon melalui gerakan terhadap dinamik lembut dan kuat.

PERSEPSI ESTETIK

1.1.2

TEMPO Tempo lambat;

ARAS 1 (a) Mengenal pasti

Mendengar dan menyanyi lagu-lagu dalam berlainan

14

Minggu

Aspek

Item
Tempo cepat

Hasil Pembelajaran
tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Cadangan Aktiviti / Catatan


tempo. Mengecam tempo lambat dan tempo cepat. Menyatakan tempo lagu-lagu yang diperdengarkan.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.2 NYANYIAN 4.1.1 Memberi respon: Warna ton Tempo Ekspresi

ARAS 1 Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengar, berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar.

Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.3

PENGALAMAN MUZIK

ARAS 1 (d) Memainkan

2.2.4

Memainkan alat perkusi: Detik Tekanan 2an dan 4an.

(e) detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. (f) Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2 4 3 444

15

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Mendengar, membunyikan, memainkan pic tinggi dan rendah. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. Mengecam aras pic yang dimainkan.

29 32

PERSEPSI ESTETIK

1.3 MELODI 1.3.1 Pic Aras pic pic tinggi; pic rendah

ARAS 1 (a) Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul.

EKSPRESI KREATIF

3.2 IMPROVISASI 3.2.2 Pengalaman kreatif. Corak irama

ARAS 1 Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas satu corak irama yang diperdengarkan.

ARAS 2 Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas dua corak irama yang diperdengarakan.

Mendengar contoh corak irama. Mengecam kad imbasan ikon corak irama yang dimainkan atau diperdengarkan. Membalas corak irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.3 NYANYIAN 4.1.1 Memberi respon: Warna ton

ARAS 1 Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengar,

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar.

16

Minggu

Aspek

Item
Tempo Ekspresi

Hasil Pembelajaran
berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Cadangan Aktiviti / Catatan


Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan. Membuat gerakan atau perkusi badan untuk merasa detik lagu yang diperdengarkan.

33 36

PERSEPSI ESTETIK

1.1 IRAMA 1.1.1 Detik

ARAS 1 Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.4 2.2.5

PENGALAMAN MUZIK Memainkan alat perkusi: Detik Tekanan 2an dan 4an.

ARAS 1 (a) Memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. (b) Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2 4 3 4 4 4 ARAS 1. Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengar.

Memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.

PERSEPSI ESTETIK

1.3 EKSPRESI 1.3.2 Mud Riang, sedih,

Mendengarkan dan menyanyikan lagulagu mud riang, sedih dan bersemangat.

17

Minggu

Aspek

Item
bersemangat

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


Memilih warna yang sesuai untuk mewakili mud.Contohnya: Riang Kuning Sedih-Hitam Bersemangat-Merah Memberi respon melalui gerakan terhadap mud riang, sedih dan bersemangat.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

(a) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dalam kumpulan secara berpandu. (b) Mengekalkan keseimbangan bunyi dengan baik ketika memainkan alat perkusi dalam kumpulan secara berpandu. ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Memainkan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.

2.1.4

Kriteria persembahan Keseimbangan

37 40

EKSPRESI

3.2

PENEROKAAN

Mendengar bunyi daripada pelbagai

18

Minggu

Aspek KREATIF

Item
Pengalaman menemui

Hasil Pembelajaran
Mengajuk satu contoh bunyi suara manusia dengan betul. Mengajuk dua contoh bunyi haiwan, bunyi alam sekitar dan suara manusia dengan betul. Mengajuk lebih daripada dua contoh bunyi haiwan, bunyi alam sekitar dan suara manusia dengan betul.

Cadangan Aktiviti / Catatan


sumber bunyi. Mengecam dan mengenal pasti bunyi. Mengajuk bunyi dengan menggunakan suara. Meneroka bunyi daripada pelbagai sumber.

- Meneroka pelbagai bunyi : Haiwan, alam sekitar dan suara manusia.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.4.1 Teknik dalam nyanyian. Postur Sebutan

ARAS 1 (e) Menyanyi dengan postur yang betul.

Latihan postur duduk dan berdiri. Menyanyi pelbagai jenis lagu.

(f)

Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.

`Latihan sebutan berirama. Membuat latihan sebutan perkataan.

PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.5 Kriteria persembahan

(c) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dalam kumpulan secara

Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Memainkan pelbagai jenis lagu secara

19

Minggu

Aspek

Item
Keseimbangan berpandu.

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti / Catatan


berkumpulan.

(d) Mengekalkan keseimbangan bunyi dengan baik ketika memainkan alat perkusi dalam kumpulan secara berpandu.

PERSEPSI ESTETIK

1.5 1.3.3

EKSPRESI Dinamik Lembut Kuat

ARAS 1 Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.

Mendengar dan menyanyikan lagu yang mempunyai contoh dinamik lembut dan kuat. Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat. Memberi respon melalui gerakan terhadap dinamik lembut dan kuat.

PENGHARGAAN ESTETIK

4.4 NYANYIAN 4.1.1 Memberi respon:

ARAS 1 Memberi respon yang

Membuat catatan, lakaran dan refleksi terhadap sesuatu

20

Minggu

Aspek

Item
Warna ton Tempo Ekspresi

Hasil Pembelajaran
sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengar, berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Cadangan Aktiviti / Catatan


bunyi yang didengar. Memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan.

21