Anda di halaman 1dari 7

CADANGAN / PANDUAN RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 4 CADANGAN

MING G U

ASPEK

ITEM

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI/ CATATAN

1-4

PERSEPSI ESTETIK

1.1 1.1.1

IRAMA Detik Detik Berkala

ARAS 1 a) Mengecam detik berkala pada lagu yang diperdengar dengan betul a) Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengar dengan betul

ARAS 2

ARAS 3

Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1.1.2

Tekanan 2an

Mendengar dan mengesan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan. Memainkan detik pertama dengan alat perkusi.

CADANGAN
MING G U

ASPEK

ITEM

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI/ CATATAN

1.1.3

Meter 2 4

a) Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dnegan betul tanpa skor

Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 4

1.4 1.4.1

SISTEM NOTASI Simbol Krocet, Minim, Tandarehat krocet IRAMA Nilai not dan tanda-rehat a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul a) Mengenal pasti nilai not dengan tandarehat dalam corak irama a) Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul tanpa skor.

Membaca dan menulis notasi muzik.

1.1 1.1.5

Memadankan nilai not yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. Memadankan

CADANGAN
MING G U

ASPEK

ITEM

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI/ CATATAN
corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

1.4 SISTEM NOTASI 1.4.2 Tanda Isyarat Baluk Klef Trebel Garis Bar Garis Tamat Tanda Ulangan a) Mengenal pasti tanda Isyarat yang dipaparkan dengan betul. a) Mengenal pasti tanda isyarat dalam skor dengan betul

Mengecam dan menulis tandatanda isyarat.

CADANGAN
MING G U PENGALAMA N MUZIKAL

ASPEK

ITEM

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI/ CATATAN

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam


Nyanyian

Membuat latihan nyanyian. a) Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. a) Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. Latihan postur, sebutan, pernafasan dan penghasilan ton.

Aplikasi TeknikPostur, Sebutan, Pernafasan

2.2

PENGALAMAN MUZIK
alat perkusi secara muzikal : alat perkusi ringan.

2.2.2 Memainkan

a) Memainkan corak irama yang menggunakan nilai not ;

Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2, 3, 4 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental


dengan betul dari segi detik, tekanan, dinamik

CADANGAN
MING G U

ASPEK

ITEM

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI/ CATATAN

5-8

PERSEPSI ESTETIK

1.1 IRAMA 1.1.4 Tempo Lambat, cepat Perubahan tempo (ansur lambat, ansur cepat) a) Mengenal pasti tempo lagu-lagu yang diperdengar dengan betul a) Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul a) Menyatakan ciri-ciri tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Membanding beza lagu-lagu berlainan tempo. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan perbezaan dan perubahan tempo

1.1.5 Corak Irama Nilai not dan tanda rehat

. .

(a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan, dengan betul.

Mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.

Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul.

Memadankan nilai not yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.

CADANGAN
MING G U

ASPEK

ITEM

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI/ CATATAN
Aras 3 hanya melibatkan not minim, krocet dan kuaver. Guru mengekalkan detik sepanjang aktiviti.

EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN BUNYI 3.1.1 Bahan Improvisasi

(a) Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang terhampir.

Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai daripada tiga jenis bahan improvisasi.

Menghasilkan gabungan kesan bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi.

Contoh kesan bunyi daripada bahan improvisasi: Beg plastik bunyi hujan Air dalam botol ombak atau sungai Tong kosong guruh