SISTEM i-NILAM iBAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011

my PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KP(BTPKP(BTP-PSP)8810/6/1/(58) Bertarikh 12 Februari 2010 Semua sekolah dikehendaki melaksanakan Sistem i-NILAM melalui portal ihttp://btp.tarantula.

KONSEP i-NILAM iIndeks Kualiti Insan Intelek Informasi Integrasi PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

i-NILAM merupakan kerangka kerja untuk mengukur Indeks kualiti pencapaian NILAM bagi melahirkan Insan Intelek melalui perkongsian Informasi menggunakan Integrasi sistem secara atas talian (online) dan bersepadu. PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .TUJUAN Sistem i-NILAM bertujuan melancar idan mempermudahkan aliran kerja dan proses penilaian dan pemantauan Program NILAM yang dilaksanakan di peringkat sekolah seluruh negara oleh PKG. BTPN dan BTP.

ENJIN CARIAN Google Chrome Mozilla Firefox Safari PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

TULANG BELAKANG SISTEM i-NILAM iGuru Perpustakaan & Media (GPM) Guru Data Guru Nilam Guru Penyelaras Nilam PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

iMembantu Guru Nilam dalam mengesahkan Data Rakan Pembaca (pilihan) PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 . Memantau pelaksanaan i-NILAM.FUNGSI GPM Mendaftar pengguna baru. Kemaskini profil pengguna (pilihan) Menghapuskan pendaftaran pengguna. Mendaftar kelas baru (jika ada) Meminda bidang kuasa sistem pengguna.

FUNGSI GURU DATA Kemaskini profil sekolah Proses naik kelas Muat naik Data SMM Kemaskini profil murid/pelajar Pendaftaran murid/pelajar baru Perpindahan murid/pelajar PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

FUNGSI GURU NILAM Mengisi Data NILAM setiap awal bulan Mengisi Data RP Mengesah Data RP (pilihan) Mencetak Sijil NILAM kepada yang layak PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

FUNGSI GURU PENYELARAS NILAM Pengesah Data RP (pilihan) PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

GURU NILAM?????? Nama panggilan dalam sistem i-NILAM iDi bantu oleh : Guru Kelas ATAU Guru Bahasa Lantikan adalah mengikut keperluan PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

GURU PENYELARAS NILAM???????? GPK Hal Ehwal Murid GPK Pentadbiran GPK Ko-kurikulum KoGPK Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia (pilihan) Pengetua/Guru Besar (pilihan) GPM (pilihan) PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .

1 HASRAT 1 TUJUAN 1 i-NILAM i1 MALAYSIA SEKIAN PKGPGA Tarantula : Sistem i-NILAM 2011 .