KAJIAN LUAR GEOGRAFI TINGKATAN 2

Tajuk:

Nama Tingkatan

: :

Guru Penilai :

SENARAI KANDUNGAN/ ISI KANDUNGAN PERKARA/ BUTIRAN MUKA SURAT /HALAMAN Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan .

kerana (telah/ sudah) (membantu/ bantu/ tolong/ menolong/ menyokong) (membuat/ menghasilkan) (kerja kursus/ folio) ini. saya ingin berterima kasih (kepada/ terhadap) (rakan/ rakan-rakan/ sahabat/ sahabat-sahabat) saya. Tanpa (bantuan/ tolong/ pertolongan) mereka. Mereka ialah…………………. (Seterusnya/ Pihak ketiga/ Akhirnya/ Akhir sekali/ Ketiganya). (Selain itu/ Keduanya/ Selanjutnya) Saya juga (ingin/ hendak) (berterima kasih/ berucap terima kasih/ mengucap terima kasih) kepada (ibu/ bapa/ ibu bapa) saya.PENGHARGAAN (Terutama sekali/ Mula-mula/ Pertama/ Pada mula-mula/ Mula-mula sekali) saya ingin (ucapkan/ mengucapkan/ berucap) (ribuan/ jutaan/ banyak-banyak/ setinggi-tinggi) terima kasih kepada (pihak sekolah/ pentadbir sekolah/ guru Geografi). (kerja kursus ini tidak akan (lengkap/ sempurna/ disiapkan/ dihasilkan) .

(Akhirnya/ Akhir sekali/ Ketiganya). saya ingin berterima kasih (kepada/ akan) (rakan/ rakanrakan/ sahabat/ sahabat-sahabat) saya. kerana (telah/ sudah) (membantu/ bantu/ tolong/ menolong/ menyokong) (membuat/ menghasilkan) (kerja kursus/ folio) ini.PENGHARGAAN Saya (ingin/ hendak) (ucapkan/ mengucapkan/ berucap) (ribuan/ jutaan/ banyak-banyak/ setinggi -tinggi) terima kasih kepada (pihak sekolah/ pentadbir sekolah/ guru Geografi). mereka (telah/ sudah/ memang) banyak (membantu/ menolong/ bantu/ tolong) saya. . (Selain itu/ Keduanya/ Selanjutnya) Saya juga (ingin/ hendak) (berterima kasih/ berucap terima kasih/ mengucap terima kasih) kepada (ibu/ bapa/ ibu bapa) saya.

Saya (guna/ mengguna/ menggunakan/ menghabiskan/ memperuntukkan) (lebih kurang/ kira-kira)……….PENDAHULUAN (Tajuk/ Nama) (kajian luar/ folio) (yang dipilih/ yang dibuat/ yang saya pilih) ialah Petempatan dan perkembangan di Bandar Tasek Mutiara. (sebab/ kerana/ disebabkan/ adalah kerana) …………… (ialah/ adalah/ merupakan) sebuah (tempat/ lokasi/ bandar/ kawasan) yang (maju/ pesat/ berkembang pesat). Simpang Ampat. Saya (pilih/ memilih) Bandar Tasek Mutiara (sebagai/ menjadi) (tempat kajian/ kawasan kajian). . (sebab/ kerana/ disebabkan/ adalah kerana) (saya ialah penduduk Bandar Tasek Mutiara/ rumah saya terletak di Bandar Tasek Mutiara/ tempat tinggal saying dekat dengan Bandar Tasek Mutiara).(minggu/ bulan) (membuat/ buat/ siapkan/ menyiapkan/ menghasilkan/ hasilkan) (folio/ kerja kursus/ kajian) ini. Saya (pilih/ memilih) ……………………………… (sebagai/ menjadi) (tempat kajian/ kawasan kajian).

(Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengetahui/ Mengenalpasti) jenis dan pola petempatan di Bandar Tasek Mutiara. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengetahui/ Mengenalpasti) fungsi petempatan di Bandar Tasek Mutiara. (Untuk/ Bagi/ Demi) menerapkan nilai murni dan unsur patriotisme. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengetahui/ Mengenalpasti) faktor yang mempengaruhi petempatan di Bandar Tasek Mutiara. 2. 6. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengenalpasti/ Mengetahui) masalah petempatan di Bandar Tasek Mutiara. 5. (Mengkaji/ Mengenalpasti/ Menghuraikan/ Mengetahui) langkah mengurangkan masalah petempatan di Bandar Tasek Mutiara. 4. .OBJEKTIF KAJIAN 1. 3.

Jarak Bandar Tasek Mutira dengan (Bandar Bukit Mertajam/ Bukit Mertajam/ Bandar Butterworth/ Pekan Sungai Bakap) (ialah/ adalah) ………… (kilometer/ km). Negeri Pulau Pinang. . Bandar Tasek Mutiara terletak di (Bandar Simpang Ampat/ Daerah Seberang Perai Selatan).KAWASAN KAJIAN (Pada dahulu/ Sebelumnya/ Masa dahulu/ Pada asalnya) (kawasan kajian/ Bandar Tasek Mutiara/ petempatan Bandar Tasek Mutiara/ tapak Bandar Tasek Mutiara) (ialah/ adalah/ merupakan) ladang kelapa sawit.

PETA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN .

PETA KAWASAN KAJIAN BANDAR TASEK MUTIARA LUKIS DENGAN TANGAN SENDIRI! TAK BOLEH FOTOSTATE! 4 MARKAH .

KAEDAH SOAL SELIDIK -Borang soala selidik (diedarkan/ digunakan/ dibahagikan) kepada penduduk Bandar Tasek Mutiara untuk (mengumpul/ mendapatkan/ memperoleh/ mengutip) (maklumat/ data). .KAEDAH KAJIAN KAEDAH PEMERHATIAN -Saya telah memerhatikan di sekitar (kawasan kajian/ Bandar Tasek Mutiara) (untuk/bagi) (mengetahui/ mendapat/ mengenalpasti) (maklumat/ data/ keadaan sebenar) (dengan berbasikal/ bersama kawan-kawan/ dengan rakan-rakan). KAEDAH RUJUKAN Saya (telah/ sudah) (merujuk/ rujuk) (bahan bacaan/ laman web/ internet) (untuk/bagi) (mengetahui/ mendapat/ mengenalpasti) (maklumat/ data) (tentang/ mengenai/ berkaitan dengan) (kerja kursus/ folio).

. (Ini kerana/ Ini disebabkan/ Ia dibuktikan) (banguan/ rumah) di Bandar Tasek Mutiara (ialah/ adalah) (disusun/ dibina) (selari/ di sepanjangan) dengan jalan raya. Saya berasa (bersyukur/amat bersyukur/ sungguh bersyukur/ sangat bersyukur) (kerana/sebab/adalah kerana) (Bandar Tasek Mutiara/tempat tinggal saya) (tiada/tidak ada/ tidak berlaku) (pencemaran/ sesak lalu lintas/ kesesakan jalan raya) . Ini (kerana/ disebabkan) Bandar Tasek Mutiara terletak di Bandar Simpang Ampat.DAPATAN KAJIAN JENIS PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Bandar Tasek Mutiara (merupakan/ ialah/ adalah) (petempatan jenis Bandar/ Bandar/ jenis petempatan Bandar). POLA PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Pola petempatan (di Bandar Tasek Mutiara/Bandar Tasek Mutiara) (ialah/adalah/ merupakan) (Pola berjajar/ pola petempatan berjajar/ jenis pola berjajar).

Kegiatan ekonomi di (sini/ Bandar Tasek Mutiara) (adalah/ memang/ boleh dkatakan) (pesat/ berpotensi/ maju). (Kegiatan Ekonomi/ Aktiviti Ekonomi) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (mempunyai/ terdapat/ ada) banyak (kedai/ tempat berniaga/ bangunan perniagaan/ pasar raya).FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Bentuk Muka Bumi (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (ialah/ adalah/ merupakan) (tanah pamah/ tanah yang pamah/ tanah yang pamah dan rata). (Oleh itu/ Oleh sebab itu/ Oleh demikian/ Maka) (ini/ Ia) (dapat/ telah/akan) (memudahkan/ mudah) (banggunan rumah dibina/ tapak perumahan dibina/pembinaan kawasan perumahan). (Oleh itu/ Oleh sebab itu/ Oleh demikian/ Maka) mempunyai (Darjah Ketersampaian yang tinggi/ Sistem Pengangkutan yang baik/ Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan yang baik) Sebagai penduduk (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) saya berasa (bangga/ bersyukur) (kerana/ oleh sebab/ sebab) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) juga mempunyai banyak (peluang pekerjaan/ perniagaan/ kedai-kedai/ kegiatan ekonomi). (Darjah Ketersampaian/ Sistem Pengangkutan/ Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (ialah/ adalah/ merupakan) (sebuah kawasan perumahan/ petempatan/ lokasi) yang berhampiran dengan Bandar-Bandar seperti (Bukit Mertajam/ Simpang Ampat/ Butterworth). .

FUNGSI PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Fungsi Perniagaan (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (mempunyai fungsi/ merupakan fungsi/ menjadi fungsi/ berfungsi sebagai) (pusat perniagaan/ perniagaan) (kerana/ sebab/ sebabnya) (terdapat/ ada/ mempunyai)………………………. Fungsi Pendidikan (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (mempunyai fungsi/ merupakan fungsi/ menjadi fungsi/ berfungsi sebagai) (pusat pendidikan/ pendidikan) (kerana/ sebab/ sebabnya) (terdapat/ ada/ mempunyai)……………………….. .. Sebagai penduduk (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) saya berasa (bangga/ bersyukur) (kerana/ oleh sebab/ sebab) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) juga mempunyai banyak (peluang pekerjaan/ perniagaan/ kedai-kedai/ kegiatan ekonomi).

(Masalah Kes Kecurian/ Masalah Kecurian/ Masalah Keamanan) (Petempatan Bandar Tasek Mutiara/ Bandar Tasek Mutiara) (sering/ selalu/ kerap) (berlaku/ ada/ terdapat) (masalah kes kecurian/ masalah kecurian/ masalah keamanan).MASALAH PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA (Kesesakan Lalu Lintas/ Masalah sesak lalu lintas/ Masalah Kesesakan Lalu lintas) (Biasanya/ Misalnya) (kesesakan lalu lintas/ masalah sesak lalu lintas/ masalah kesesakan lalu lintas) akan berlaku (pada/ apabila/ sewaktu/ semasa)……………………Ini telah (menimbulkan/ mengakibatkan/ menyebabkan/ membawa) masalah kepada penduduk. Nilai yang (boleh/ dapat/ harus/ patut) (saya/ kita) (pelajari/ belajar/ ditanam/ dipupuk) (ialah/ adalah) (bekerjasama/ mencintai alam sekitar/ bertolak ansur). . Ini (mengakibatkan/ menyebabkan) penduduk (mengalami/ menghadapi/ menderita) (kerugian/ kehilangan harta benda/ kehilangan kewangan). (Pencemaran/ Masalah Kekotoran/ Permasalahan Sampah-sarap) (Jumlah/ Bilangan/ Saiz) (penduduk/ penghuni) di (kawasan kajian/ kawasan Bandar Tasek Mutiara/ Bandar Tasek Mutiara) yang (bertambah/ semakin bertambah/ menjadi) (ramai/ banyak/ besar) telah (menyebabkan/ mengakibatkan) (berlaku/ muncul/ wujud) (masalah/ kejadian/) (pencemaran/ masalah kekotoran/ permasalahan sampah-sarap) di (kawasan kajian/ Bandar Tasek Mutiara/ kawasan Bandar Tasek Mutiara).

(Contoh/ Contohnya/ Seperti) (mengadakan/ melaksanakan/ mewujudkan) (kempen kesedaran/ gotong-royong/ ceramah). (pihak kerajaan/ pihak MPSP/ Majlis Pembandaran/ Jabatan Alam Sekitar/ pihak berkuasa/ pihak berkenaan) (patut/ mesti/ harus) (menjalankan tindakan yang sewajarnya/ memainkan peranan lebih baik/ melaksanakan tanggungjawab yang lebih baik/ mengambil tindakan yang sewajarnya). (Peranan Kejaraan/ Peranan MPSP/ Peranan Jabatan Alam Sekitar) (Selain itu/ Seterusnya/ Selanjutnya/ Langkah/ Cara/ Kaedah) (untuk/ bagi) (mengatasi/ meyelesaikan) (pencemaran/ masalah kekotoran/ permasalahan sampah-sarap). . (Dengan/ Menggunakan/ Guna/ Menerusi) (kaedah/ langkah/ cara) (ini/ sedemikian/ tersebut) (kenderaan/ lalu lintas/ jalan raya) (akan/ pasti/ tentu) (lebih/ menjadi) (terkawal/ dikawal/ kurang sesak/ tidak sesak/ lebih lancar). (sebab ia/ langkah ini/ kaedah ini/ kerana ia) (boleh/ dapat) (membantu/ bantu/ menolong) (mengawal/ mengawasi/ menjamin/ menjaga) (keamanan/ keselamatan) di Bandar Tasek Mutiara.LANGKAH MENGURANG MASALAH PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA (Menambah Polis trafik/ Menambah Laluan/ Mengadakan Kempen Kongsi Kenderaan (Cara/ Langkah/ Kaedah) (untuk/ bagi) (mengatasi/ meyelesaikan) (masalah/ kesan negatif) (kesesakan lalu lintas/ sesak lalu lintas/ kesesakan jalan raya) ialah (menambah polis trafik/ menambah laluan/ mengadakan Kempen Kongsi Kenderaan). Nilai yang (boleh/ dapat/ harus/ patut) (saya/ kita) (pelajari/ belajar/ ditanam/ dipupuk) (ialah/ adalah) (bekerjasama/ mencintai alam sekitar/ bertolak ansur). (Pasukan Polis Meronda Lebih Kerap/ Menambah Anggota Polis) (Masalah kes kecurian/ Masalah kecurian/ Masalah keamanan) (dapat/ boleh) (diatasi/ diselesaikan) (dengan/ melalui/ menerusi) (langkah/ cara/ kaedah) (pasukan polis meronda lebih kerap/ menambah anggota polis).

RUMUSAN (Kesimpulannya/ Secara rumusan/ Secara rumusnya/ Secara kesimpulannya). (melalui/ menerusi/ menghasilkan/ membuat) kajian luar ini saya telah (menanam/ memupuk/ mempelajari/ belajar) (cintai petempatan diri/ mencintai alam sekitar/ bertanggungjawab/ bekerjasama). (Manakala/ Seterusnya/ Selanjutnya). Pola petempatan (di Bandar Tasek Mutiara/ Bandar Tasek Mutiara/ kawasan ka- jian) (adalah/ ialah/ merupakan) pola berjajar. Masalah petempatan yang (terdapat/ berlaku/ wujud/ dialami) di Bandar Tasek Mutiara (adalah/ seperti/ adalah seperti) (kesesakan lalu lintas/ masalah sesak lalu lintas/ masalah kesesakan lalu lintas). . Faktor– faktor yang mempengaruhi petempatan Bandar Tasek Mutiara. (kegiatan ekonomi/ faktor kegiatan ekonomi/ aktiviti ekonomi) dan (darjah ketersampaian/ sistem pengangkutan/ sistem pengangkutan dan perhubungan) yang (baik/ tinggi). fungsi (Bandar Tasek Mutiara/ petempatan Bandar Tasek Mutiara) ialah (merupakan/ sebagai/ berperanan) (sebuah/ satu) pusat (pendidikan dan perniagan/ perniagaan dan pendidikan). (Langkah/ Kaedah/ Cara) (bagi/ untuk) (mengatasi/ memenangi/ menyelesaikan) masalah petempatan (ialah/ seperti/ adalah/ adalah seperti) (menambah polis trafik/ menambah laluan/ mengadakan Kempen Kongsi Kenderaan). peranan (pihak kerajaan/ pihak MPSP/ Majlis Pembandaran/ Jabatan Alam Sekitar/ pihak berkuasa/ pihak berkenaan) dan (pasukan polis meronda lebih kerap/ menambah anggota polis). (Akhirnya/ Akhir sekali/ Dari segi nilai). (pencemaran/ masalah kekotoran/ permasalahan sampah-sarap) dan (masalah kes kecurian/ masalah kecurian/ masalah keamanan). (Bandar Tasek Mutiara/ petempatan Bandar Tasek Mutiara) (adalah/ ialah/ merupakan) (Bandar/ petempatan bandar/ petempatan jenis bandar). (adalah/ seperti/ antaranya ialah/ contohnya) (bentuk muka bumi Bandar Tasek Mutiara yang rata/ Bandar Tasek Mutiara mempunyai bentuk muka bumi yang rata/ bentuk muka bumi Bandar Tasek Mutiara adalah tanah pamah).

LAMPIRAN .

Jalan TRJ 2/1A. Jurnal Ranjit Gill.geocities. 50250 Kuala Lumpur. Taman Negara Malaysia. Kamaruddin. Taman Rahmat Jaya. Yayasan Warisan Johor 1999. Zoo Negara Malaysia. 50250 Kuala Lumpur. Kundang. Malaysia : Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).com http:// www. 1994. Melawat Tempat Kajian Pejabat Perhutanan Bukit Nanas. Bil. Hutan Simpan Bukit Nanas. 10. 51.com . Shamsudin Ibrahim. Pendidikan Alam Untuk Kanak-kanak. Jalan Ulu Kelang. Jalan Bukit Nanas. Jilid 111. 9 Jun 1993. Tee Kim Hong. Lee Shok Mee. Tumbuhan Pantai. Jerantut.html.com/malaysia/niah.upm.com/thetropic/cabana/2035/cameron2. 57 tahun.geographia. 54200 Kuala Lumpur.Jurnal Warisan Johor. 1994.Bhd. JSEAH. 17 Jun 1992. Taman Keramat. Pahang. 1992. 54200 Kuala Lumpur. Vol. Puan Saniah binti Zainuddin. Orang Sumber Encik Kassim bin Samad. halaman 5. MAS AIRBONE : The Evolution and Birth of Malaysia Airlines. No.Contoh format: RUJUKAN Buku Ilmiah Khairuddin Hj.htmldan sarawaktourism. Jalan Enggang Selatan. Malaysia : Persatuan Pencinta Alam Malaysia.com http:// www. Internet http://www. Akhbar Utusan Malaysia. dalam. Rawang. Jalan Raja Chulan.my/-chris/ss/sst3302/sumber%20dan%20sifat%20%air. 60 tahun. April 1989. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn.edu. Hutan Hujan Tropika Semenanjung Malaysia. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) Jabatan Perhutanan Malaysia. dalam Jurnal Malaysia Airlines. No 3. 48020 Selangor.agri.

Contoh Bahan grafik dalam hasil dapatan kajian Jadual Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Petempatan Di Bandar Tasek Mutiara Faktor Bentuk Muka Bumi Kegiatan Ekonomi Darjah Ketersampaian Bilangan Orang 6 5 9 20 Sumber: Daripada maklumat 20 orang responden di Bandar Tasek Mutiara melalui borang soal-selidik Jumlah Peta Minda Tentang Masalah Petempatan Di Bandar Tasek Mutiara Masalah Petempatan Di Bandar Tasek Mutiara Kesesakan Lalu Lintas Kes Kecurian Pencemaran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful