KAJIAN LUAR GEOGRAFI TINGKATAN 2

Tajuk:

Nama Tingkatan

: :

Guru Penilai :

SENARAI KANDUNGAN/ ISI KANDUNGAN PERKARA/ BUTIRAN MUKA SURAT /HALAMAN Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan .

PENGHARGAAN (Terutama sekali/ Mula-mula/ Pertama/ Pada mula-mula/ Mula-mula sekali) saya ingin (ucapkan/ mengucapkan/ berucap) (ribuan/ jutaan/ banyak-banyak/ setinggi-tinggi) terima kasih kepada (pihak sekolah/ pentadbir sekolah/ guru Geografi). saya ingin berterima kasih (kepada/ terhadap) (rakan/ rakan-rakan/ sahabat/ sahabat-sahabat) saya. (Selain itu/ Keduanya/ Selanjutnya) Saya juga (ingin/ hendak) (berterima kasih/ berucap terima kasih/ mengucap terima kasih) kepada (ibu/ bapa/ ibu bapa) saya. (kerja kursus ini tidak akan (lengkap/ sempurna/ disiapkan/ dihasilkan) . (Seterusnya/ Pihak ketiga/ Akhirnya/ Akhir sekali/ Ketiganya). Tanpa (bantuan/ tolong/ pertolongan) mereka. Mereka ialah…………………. kerana (telah/ sudah) (membantu/ bantu/ tolong/ menolong/ menyokong) (membuat/ menghasilkan) (kerja kursus/ folio) ini.

(Selain itu/ Keduanya/ Selanjutnya) Saya juga (ingin/ hendak) (berterima kasih/ berucap terima kasih/ mengucap terima kasih) kepada (ibu/ bapa/ ibu bapa) saya.PENGHARGAAN Saya (ingin/ hendak) (ucapkan/ mengucapkan/ berucap) (ribuan/ jutaan/ banyak-banyak/ setinggi -tinggi) terima kasih kepada (pihak sekolah/ pentadbir sekolah/ guru Geografi). (Akhirnya/ Akhir sekali/ Ketiganya). mereka (telah/ sudah/ memang) banyak (membantu/ menolong/ bantu/ tolong) saya. . kerana (telah/ sudah) (membantu/ bantu/ tolong/ menolong/ menyokong) (membuat/ menghasilkan) (kerja kursus/ folio) ini. saya ingin berterima kasih (kepada/ akan) (rakan/ rakanrakan/ sahabat/ sahabat-sahabat) saya.

Saya (pilih/ memilih) Bandar Tasek Mutiara (sebagai/ menjadi) (tempat kajian/ kawasan kajian). .(minggu/ bulan) (membuat/ buat/ siapkan/ menyiapkan/ menghasilkan/ hasilkan) (folio/ kerja kursus/ kajian) ini. (sebab/ kerana/ disebabkan/ adalah kerana) (saya ialah penduduk Bandar Tasek Mutiara/ rumah saya terletak di Bandar Tasek Mutiara/ tempat tinggal saying dekat dengan Bandar Tasek Mutiara). (sebab/ kerana/ disebabkan/ adalah kerana) …………… (ialah/ adalah/ merupakan) sebuah (tempat/ lokasi/ bandar/ kawasan) yang (maju/ pesat/ berkembang pesat). Saya (guna/ mengguna/ menggunakan/ menghabiskan/ memperuntukkan) (lebih kurang/ kira-kira)………. Saya (pilih/ memilih) ……………………………… (sebagai/ menjadi) (tempat kajian/ kawasan kajian). Simpang Ampat.PENDAHULUAN (Tajuk/ Nama) (kajian luar/ folio) (yang dipilih/ yang dibuat/ yang saya pilih) ialah Petempatan dan perkembangan di Bandar Tasek Mutiara.

3. (Untuk/ Bagi/ Demi) menerapkan nilai murni dan unsur patriotisme.OBJEKTIF KAJIAN 1. . 5. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengetahui/ Mengenalpasti) jenis dan pola petempatan di Bandar Tasek Mutiara. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengetahui/ Mengenalpasti) fungsi petempatan di Bandar Tasek Mutiara. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengenalpasti/ Mengetahui) masalah petempatan di Bandar Tasek Mutiara. 4. 6. 2. (Mengkaji/ Menghuraikan/ Mengetahui/ Mengenalpasti) faktor yang mempengaruhi petempatan di Bandar Tasek Mutiara. (Mengkaji/ Mengenalpasti/ Menghuraikan/ Mengetahui) langkah mengurangkan masalah petempatan di Bandar Tasek Mutiara.

Jarak Bandar Tasek Mutira dengan (Bandar Bukit Mertajam/ Bukit Mertajam/ Bandar Butterworth/ Pekan Sungai Bakap) (ialah/ adalah) ………… (kilometer/ km). .KAWASAN KAJIAN (Pada dahulu/ Sebelumnya/ Masa dahulu/ Pada asalnya) (kawasan kajian/ Bandar Tasek Mutiara/ petempatan Bandar Tasek Mutiara/ tapak Bandar Tasek Mutiara) (ialah/ adalah/ merupakan) ladang kelapa sawit. Bandar Tasek Mutiara terletak di (Bandar Simpang Ampat/ Daerah Seberang Perai Selatan). Negeri Pulau Pinang.

PETA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN .

PETA KAWASAN KAJIAN BANDAR TASEK MUTIARA LUKIS DENGAN TANGAN SENDIRI! TAK BOLEH FOTOSTATE! 4 MARKAH .

. KAEDAH RUJUKAN Saya (telah/ sudah) (merujuk/ rujuk) (bahan bacaan/ laman web/ internet) (untuk/bagi) (mengetahui/ mendapat/ mengenalpasti) (maklumat/ data) (tentang/ mengenai/ berkaitan dengan) (kerja kursus/ folio). KAEDAH SOAL SELIDIK -Borang soala selidik (diedarkan/ digunakan/ dibahagikan) kepada penduduk Bandar Tasek Mutiara untuk (mengumpul/ mendapatkan/ memperoleh/ mengutip) (maklumat/ data).KAEDAH KAJIAN KAEDAH PEMERHATIAN -Saya telah memerhatikan di sekitar (kawasan kajian/ Bandar Tasek Mutiara) (untuk/bagi) (mengetahui/ mendapat/ mengenalpasti) (maklumat/ data/ keadaan sebenar) (dengan berbasikal/ bersama kawan-kawan/ dengan rakan-rakan).

POLA PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Pola petempatan (di Bandar Tasek Mutiara/Bandar Tasek Mutiara) (ialah/adalah/ merupakan) (Pola berjajar/ pola petempatan berjajar/ jenis pola berjajar). Saya berasa (bersyukur/amat bersyukur/ sungguh bersyukur/ sangat bersyukur) (kerana/sebab/adalah kerana) (Bandar Tasek Mutiara/tempat tinggal saya) (tiada/tidak ada/ tidak berlaku) (pencemaran/ sesak lalu lintas/ kesesakan jalan raya) . . Ini (kerana/ disebabkan) Bandar Tasek Mutiara terletak di Bandar Simpang Ampat.DAPATAN KAJIAN JENIS PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Bandar Tasek Mutiara (merupakan/ ialah/ adalah) (petempatan jenis Bandar/ Bandar/ jenis petempatan Bandar). (Ini kerana/ Ini disebabkan/ Ia dibuktikan) (banguan/ rumah) di Bandar Tasek Mutiara (ialah/ adalah) (disusun/ dibina) (selari/ di sepanjangan) dengan jalan raya.

(Oleh itu/ Oleh sebab itu/ Oleh demikian/ Maka) mempunyai (Darjah Ketersampaian yang tinggi/ Sistem Pengangkutan yang baik/ Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan yang baik) Sebagai penduduk (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) saya berasa (bangga/ bersyukur) (kerana/ oleh sebab/ sebab) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) juga mempunyai banyak (peluang pekerjaan/ perniagaan/ kedai-kedai/ kegiatan ekonomi). (Kegiatan Ekonomi/ Aktiviti Ekonomi) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (mempunyai/ terdapat/ ada) banyak (kedai/ tempat berniaga/ bangunan perniagaan/ pasar raya). (Oleh itu/ Oleh sebab itu/ Oleh demikian/ Maka) (ini/ Ia) (dapat/ telah/akan) (memudahkan/ mudah) (banggunan rumah dibina/ tapak perumahan dibina/pembinaan kawasan perumahan). .FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Bentuk Muka Bumi (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (ialah/ adalah/ merupakan) (tanah pamah/ tanah yang pamah/ tanah yang pamah dan rata). Kegiatan ekonomi di (sini/ Bandar Tasek Mutiara) (adalah/ memang/ boleh dkatakan) (pesat/ berpotensi/ maju). (Darjah Ketersampaian/ Sistem Pengangkutan/ Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (ialah/ adalah/ merupakan) (sebuah kawasan perumahan/ petempatan/ lokasi) yang berhampiran dengan Bandar-Bandar seperti (Bukit Mertajam/ Simpang Ampat/ Butterworth).

Sebagai penduduk (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) saya berasa (bangga/ bersyukur) (kerana/ oleh sebab/ sebab) (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) juga mempunyai banyak (peluang pekerjaan/ perniagaan/ kedai-kedai/ kegiatan ekonomi). . Fungsi Pendidikan (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (mempunyai fungsi/ merupakan fungsi/ menjadi fungsi/ berfungsi sebagai) (pusat pendidikan/ pendidikan) (kerana/ sebab/ sebabnya) (terdapat/ ada/ mempunyai)………………………...FUNGSI PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA Fungsi Perniagaan (Bandar Tasek Mutiara/ Petempatan Bandar Tasek Mutira/ Kawasan Bandar Tasek Mutiara) (mempunyai fungsi/ merupakan fungsi/ menjadi fungsi/ berfungsi sebagai) (pusat perniagaan/ perniagaan) (kerana/ sebab/ sebabnya) (terdapat/ ada/ mempunyai)……………………….

.MASALAH PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA (Kesesakan Lalu Lintas/ Masalah sesak lalu lintas/ Masalah Kesesakan Lalu lintas) (Biasanya/ Misalnya) (kesesakan lalu lintas/ masalah sesak lalu lintas/ masalah kesesakan lalu lintas) akan berlaku (pada/ apabila/ sewaktu/ semasa)……………………Ini telah (menimbulkan/ mengakibatkan/ menyebabkan/ membawa) masalah kepada penduduk. (Masalah Kes Kecurian/ Masalah Kecurian/ Masalah Keamanan) (Petempatan Bandar Tasek Mutiara/ Bandar Tasek Mutiara) (sering/ selalu/ kerap) (berlaku/ ada/ terdapat) (masalah kes kecurian/ masalah kecurian/ masalah keamanan). Nilai yang (boleh/ dapat/ harus/ patut) (saya/ kita) (pelajari/ belajar/ ditanam/ dipupuk) (ialah/ adalah) (bekerjasama/ mencintai alam sekitar/ bertolak ansur). Ini (mengakibatkan/ menyebabkan) penduduk (mengalami/ menghadapi/ menderita) (kerugian/ kehilangan harta benda/ kehilangan kewangan). (Pencemaran/ Masalah Kekotoran/ Permasalahan Sampah-sarap) (Jumlah/ Bilangan/ Saiz) (penduduk/ penghuni) di (kawasan kajian/ kawasan Bandar Tasek Mutiara/ Bandar Tasek Mutiara) yang (bertambah/ semakin bertambah/ menjadi) (ramai/ banyak/ besar) telah (menyebabkan/ mengakibatkan) (berlaku/ muncul/ wujud) (masalah/ kejadian/) (pencemaran/ masalah kekotoran/ permasalahan sampah-sarap) di (kawasan kajian/ Bandar Tasek Mutiara/ kawasan Bandar Tasek Mutiara).

(Pasukan Polis Meronda Lebih Kerap/ Menambah Anggota Polis) (Masalah kes kecurian/ Masalah kecurian/ Masalah keamanan) (dapat/ boleh) (diatasi/ diselesaikan) (dengan/ melalui/ menerusi) (langkah/ cara/ kaedah) (pasukan polis meronda lebih kerap/ menambah anggota polis). Nilai yang (boleh/ dapat/ harus/ patut) (saya/ kita) (pelajari/ belajar/ ditanam/ dipupuk) (ialah/ adalah) (bekerjasama/ mencintai alam sekitar/ bertolak ansur). (Peranan Kejaraan/ Peranan MPSP/ Peranan Jabatan Alam Sekitar) (Selain itu/ Seterusnya/ Selanjutnya/ Langkah/ Cara/ Kaedah) (untuk/ bagi) (mengatasi/ meyelesaikan) (pencemaran/ masalah kekotoran/ permasalahan sampah-sarap). (Contoh/ Contohnya/ Seperti) (mengadakan/ melaksanakan/ mewujudkan) (kempen kesedaran/ gotong-royong/ ceramah). (sebab ia/ langkah ini/ kaedah ini/ kerana ia) (boleh/ dapat) (membantu/ bantu/ menolong) (mengawal/ mengawasi/ menjamin/ menjaga) (keamanan/ keselamatan) di Bandar Tasek Mutiara. (pihak kerajaan/ pihak MPSP/ Majlis Pembandaran/ Jabatan Alam Sekitar/ pihak berkuasa/ pihak berkenaan) (patut/ mesti/ harus) (menjalankan tindakan yang sewajarnya/ memainkan peranan lebih baik/ melaksanakan tanggungjawab yang lebih baik/ mengambil tindakan yang sewajarnya). . (Dengan/ Menggunakan/ Guna/ Menerusi) (kaedah/ langkah/ cara) (ini/ sedemikian/ tersebut) (kenderaan/ lalu lintas/ jalan raya) (akan/ pasti/ tentu) (lebih/ menjadi) (terkawal/ dikawal/ kurang sesak/ tidak sesak/ lebih lancar).LANGKAH MENGURANG MASALAH PETEMPATAN DI BANDAR TASEK MUTIARA (Menambah Polis trafik/ Menambah Laluan/ Mengadakan Kempen Kongsi Kenderaan (Cara/ Langkah/ Kaedah) (untuk/ bagi) (mengatasi/ meyelesaikan) (masalah/ kesan negatif) (kesesakan lalu lintas/ sesak lalu lintas/ kesesakan jalan raya) ialah (menambah polis trafik/ menambah laluan/ mengadakan Kempen Kongsi Kenderaan).

(pencemaran/ masalah kekotoran/ permasalahan sampah-sarap) dan (masalah kes kecurian/ masalah kecurian/ masalah keamanan). (Bandar Tasek Mutiara/ petempatan Bandar Tasek Mutiara) (adalah/ ialah/ merupakan) (Bandar/ petempatan bandar/ petempatan jenis bandar). . Pola petempatan (di Bandar Tasek Mutiara/ Bandar Tasek Mutiara/ kawasan ka- jian) (adalah/ ialah/ merupakan) pola berjajar. (melalui/ menerusi/ menghasilkan/ membuat) kajian luar ini saya telah (menanam/ memupuk/ mempelajari/ belajar) (cintai petempatan diri/ mencintai alam sekitar/ bertanggungjawab/ bekerjasama). (Langkah/ Kaedah/ Cara) (bagi/ untuk) (mengatasi/ memenangi/ menyelesaikan) masalah petempatan (ialah/ seperti/ adalah/ adalah seperti) (menambah polis trafik/ menambah laluan/ mengadakan Kempen Kongsi Kenderaan). (Manakala/ Seterusnya/ Selanjutnya). (adalah/ seperti/ antaranya ialah/ contohnya) (bentuk muka bumi Bandar Tasek Mutiara yang rata/ Bandar Tasek Mutiara mempunyai bentuk muka bumi yang rata/ bentuk muka bumi Bandar Tasek Mutiara adalah tanah pamah). Faktor– faktor yang mempengaruhi petempatan Bandar Tasek Mutiara. (Akhirnya/ Akhir sekali/ Dari segi nilai).RUMUSAN (Kesimpulannya/ Secara rumusan/ Secara rumusnya/ Secara kesimpulannya). peranan (pihak kerajaan/ pihak MPSP/ Majlis Pembandaran/ Jabatan Alam Sekitar/ pihak berkuasa/ pihak berkenaan) dan (pasukan polis meronda lebih kerap/ menambah anggota polis). fungsi (Bandar Tasek Mutiara/ petempatan Bandar Tasek Mutiara) ialah (merupakan/ sebagai/ berperanan) (sebuah/ satu) pusat (pendidikan dan perniagan/ perniagaan dan pendidikan). (kegiatan ekonomi/ faktor kegiatan ekonomi/ aktiviti ekonomi) dan (darjah ketersampaian/ sistem pengangkutan/ sistem pengangkutan dan perhubungan) yang (baik/ tinggi). Masalah petempatan yang (terdapat/ berlaku/ wujud/ dialami) di Bandar Tasek Mutiara (adalah/ seperti/ adalah seperti) (kesesakan lalu lintas/ masalah sesak lalu lintas/ masalah kesesakan lalu lintas).

LAMPIRAN .

10.edu. Jerantut. Hutan Simpan Bukit Nanas. 50250 Kuala Lumpur. 60 tahun. Jurnal Ranjit Gill. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) Jabatan Perhutanan Malaysia. No 3.com/thetropic/cabana/2035/cameron2. 9 Jun 1993.Contoh format: RUJUKAN Buku Ilmiah Khairuddin Hj. 1994. Akhbar Utusan Malaysia. Internet http://www. Pahang. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn.com . Jalan Bukit Nanas. JSEAH. Kundang. MAS AIRBONE : The Evolution and Birth of Malaysia Airlines. Jalan Ulu Kelang. Rawang. Kamaruddin.my/-chris/ss/sst3302/sumber%20dan%20sifat%20%air.geocities.Bhd. No. 1994. Zoo Negara Malaysia. 57 tahun. Tee Kim Hong.com http:// www.html. Yayasan Warisan Johor 1999. Jalan TRJ 2/1A. Shamsudin Ibrahim. Melawat Tempat Kajian Pejabat Perhutanan Bukit Nanas. Lee Shok Mee. Pendidikan Alam Untuk Kanak-kanak. Orang Sumber Encik Kassim bin Samad. 51.Jurnal Warisan Johor. halaman 5.htmldan sarawaktourism. Malaysia : Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). Jalan Enggang Selatan.upm.com http:// www. 48020 Selangor. 17 Jun 1992. Vol. dalam Jurnal Malaysia Airlines. Jalan Raja Chulan. 50250 Kuala Lumpur. Taman Negara Malaysia. Taman Rahmat Jaya. dalam. 54200 Kuala Lumpur. Taman Keramat. Bil. Hutan Hujan Tropika Semenanjung Malaysia. April 1989.geographia. Puan Saniah binti Zainuddin. 1992. Malaysia : Persatuan Pencinta Alam Malaysia.com/malaysia/niah. Jilid 111.agri. Tumbuhan Pantai. 54200 Kuala Lumpur.

Contoh Bahan grafik dalam hasil dapatan kajian Jadual Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Petempatan Di Bandar Tasek Mutiara Faktor Bentuk Muka Bumi Kegiatan Ekonomi Darjah Ketersampaian Bilangan Orang 6 5 9 20 Sumber: Daripada maklumat 20 orang responden di Bandar Tasek Mutiara melalui borang soal-selidik Jumlah Peta Minda Tentang Masalah Petempatan Di Bandar Tasek Mutiara Masalah Petempatan Di Bandar Tasek Mutiara Kesesakan Lalu Lintas Kes Kecurian Pencemaran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful