P. 1
Tajuk 3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)-1

Tajuk 3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)-1

|Views: 2,143|Likes:
Dipublikasikan oleh Afiq Yaacob

More info:

Published by: Afiq Yaacob on Aug 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

TUGASAN KUMPULAN:
Kumpulan 1/Semantik (Nasiha) : Definisi dan konsep serta ciri-ciri Taksonomi Bloom. Kumpulan 2/Wacana (Hamzah): Definisi dan konsep serta ciri-ciri Taksonomi Solo. Kumpulan 3/Fonem (Syazwan): Definisi dan konsep serta ciri-ciri Domain Krathwohl. Kumpulan 4/Jeda (Hafiz): Perbandingan di antara Taksonomi Bloom dengan Takonomi Solo. Kumpulan 5/Fonologi (Fahmi): Kelebihan penggunaan Taksonomi Solo.
BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Zainal Ariff Mat ¶09

TAJUK 4

Disediakan Oleh :

ZAINAL ARIFF BIN MAT
BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Zainal Ariff Mat ¶09

Dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.0 1.1.1 DEFINISI DAN KONSEP JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Apa maksudnya? Satu perancangan pembinaan item atau soalan dalam bentuk JADUAL. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  . Menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.

1.0 Definisi dan Konsep Jadual Spesifikasi Ujian« 1. aras kesukaran dan bentuk. konstruk.3 Apakah tujuannya? Menentukan ciri-ciri item daripada segi topik. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .1.2 Bila perlu dibina? Sebelum membina ITEM / SOALAN.

4 Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Borang JSU. HSP. Buku teks (sebagai rujukan sahaja)  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Definisi dan Konsep Jadual Spesifikasi Ujian« 1. Jadual konstruk.1.

aras kemahiran ± mengikut taksonomi Bloom. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  . kandungan dan aras kemahiran. esei. aras kesukaran/kepayahan item: 20% . bentuk ujian: objektif.1 MAKLUMAT JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Maklumat yang perlu ada dalam JSU :  kandungan ujian : topik-topik pelajaran.2. bilangan item / soalan: berdasarkan bentuk.0 2. amali dan sebagainya.80%. pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran: berdasarkan masa dan kepentingan pengajaran.

4 KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mengelakkan daripada sembarangan.3.1 3. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan arasaras kemahiran. membina ujian secara Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian kerana dilakukan secara terancang dan rapi.0 3. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.3 3.2 3. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

3. dan Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. Memberi panduan untuk membentuk soalan. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.3.7 3.10 Membolehkan ujian yang sama dibina dan ditadbir oleh orang lain.0 Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian« 3.8 3. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.6 3.5 3.9 Memberi panduan untuk membentuk format ujian. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

paksi menegak.paksi melintang. aras kemahiran . Bentuk binaan ± terdiri daripada dua paksi:  isi kandungan .1 4.0 4.4. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .2 BENTUK PEMBINAAN JSU Perkara yang ditegas dalam JSU ± isi kandungan dan aras kemahiran.

0 Bentuk Pembinaan JSU« ARAS K E MAH IRAN J BENTUK SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR/ESEI KEMAHIRAN Kognitif Afektif U Kognitif Afektif M L KANDUNGAN Jm 1 2 3 4 5 6 A 1 2 3 4 5 6 / TOPIK H Linguistik 10 1 1 1 3 K A N D U N G A N Fonologi Morfologi Sintaksis Sosiolinguistik Semantik/Wacana Sukatan Pelajaran Kemahiran Lisan Kemahiran Tulis 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 6 3 3 JUMLAH CATATAN BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .4.

Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH 20 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 16 Jam 1 2 OBJEKTIF Kognitif 3 4 5 6 JUMLAH ITEM 15 2 2 1 1 1 12 2 2 1 1.1 Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan 1.3 5 40 1 1 1 1 4 32 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas. BENTUK SOALAN KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/TOPIK KECIL 1.0 Bentuk Pembinaan JSU« BIL.4.2 Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.

memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian.0 Bentuk Pembinaan JSU« 4.3 Maklumat daripada dua contoh di atas memberi gambaran kasar tentang perkara yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu:  ujian tidak dibina sembarangan. dan memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  . menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yang diuji.4.

Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.5. 1.2 1. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas.1 LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU Tentukan atau senaraikan topik yang hendak ditaksirkan atau diuji. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 LANGKAH SATU 1.0 1.1 TOPIK / TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Misalnya: BIL.3 .

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 1.2 15 1.5. Misalnya.2 BIL. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas.3 5 40 Zainal Ariff Mat ¶09 . Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.1 Tentukan bilangan masa pengajaran. 40 Waktu Belajar. TOPIK / TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH MASA BELAJAR 20 1. 1.

5.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH DUA 2.1 Tentukan item/soalan yang akan dibina itu. Misalnya: Soalan objektif (30 soalan). Satu markah bagi satu item. dan Jumlah item/soalan bagi setiap topik.  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

umur murid. Misalnya: tujuan ujian itu diadakan.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 2.2 Pemilihan bentuk item/soalan haruslah berasaskan pertimbangan yang baik.  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . masa yang diperuntukkan untuk ujian itu. dan bilangan murid yang diuji.5.

BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 2.5. Misalnya. Cara pengiraan/perhitungan: Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah masa keseluruhan 20 X 32 = 16 40 Lima item/soalan bagi subtopik Kata Ganda.3 Tentukan bilangan item/soalan bagi setiap topik. subtopik Kata Ganda.

5.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« Contoh pengiraan dan pembinaan: Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item Topik / Tajuk Pengajaran dan Pembelajaran 1.1 Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan 1.2 Membaca dan Memahami Peribahasa 1.3 ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH Bil. 20 15 5 40 20 40 5 40 X 32 = 16 12 X 32 = 4 30 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

5. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . jika ditetapkan 12 item/soalan.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« Cara pengiraan/perhitungan menentukan bilangan item/soalan berdasarkan bilangan waktu P&P. Jumlah waktu P&P 12 item 48 12 = 4 = bilangan item Satu item/soalan perlu dibina bagi setiap empat waktu P&P.

1 Tentukan model aras kesukaran item.5. emosi dan perasaan. dan Psikomotor : aktiviti fizikal BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH TIGA 3. Berdasarkan tiga domain utama: Kognitif : aktiviti mental. Afektif : aktiviti sikap.

mengatakan MUDAH 1. menyelesaikan masalah 2. Analisis : logik. induktif. data dan lain-lain BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Biasanya domain kognitif Taksonomi Bloom: KOMPLEKS 6. menjelaskan. kreatif. Pengetahuan : mengingat semula fakta. mengembangkan 4.2 Menentukan model aras kesukaran model (JSU). Penilaian : memilih. membandingkan. menilai.5. mengadili 5. Aplikasi : Ada pemindahan kemahiran. Kefahaman : menerangkan. penaakulan forma 3. deduktif. Sintesis : melahirkan pendapat.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 3.

Ujian esei. Ujian kloz. Dan lain-lain BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09   .1 Jenis ujian yang akan diuji Ujian objektif. Ujian struktur.5.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH EMPAT 4.

 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH LIMA 5. struktur.1 Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. dan Penentuan skema pemarkahan. esei dll): Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah ± soalan sukar).5.

 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .5. dan Susunan nombor soalan mengikut tajuk.1 Langkah-langkah terakhir: Menyatakan mata pelajaran. Menyatakan Tahun/Darjah.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH ENAM 6.

0 6.6.1 LATIHAN PEMBINAAN JSU Maklumat:   Ujian Masa Bilangan item Bilangan waktu P&P : BM 1 : 1 jam : 16 item (tentukan sendiri). : 40 waktu Hitung berapa waktukah bagi setiap satu item? BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

2 Jawapan: 40 = 2.5 16 Justeru.0 Latihan Pembinaan JSU« 6. dua atau tiga waktu P&P = satu item BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .6.

1 7.0 7.7. PD : Padanan BP : Benar atau Palsu LK : Melakar Lgk : Melengkap MCQ : Aneka pilihan / Aneka gabungan BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . ½A : Satu hingga dua ayat. Kodkan bentuk item pada tanda ():    ½P : Satu hingga dua perkataan.2 LANGKAH-LANGKAH MEMBINA ITEM Tandakan () pada lajur konstruk yang sesuai bagi setiap empat waktu P&P.

0 Langkah-langkah Membina Item« 7.3 Tentukan aras kesukaran item:  R : Rendah S : Sederhana T : Tinggi BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .7.

Jika hanya nak menghantar NOTA... . Jadilah CID bukannya guru. jadilah HAKIM bukannya guru.. membaca dan mengira... . Jika hanya nak MEROTAN. Jadilah WARDER PENJARA bukannya guru.Jika hanya nak menjatuhkan HUKUM.. ... Jika hanya nak mencari SALAH. . jadilah POSMEN bukannya guru. GURU = GUNA UNTUK RAKYAT UMUM BBM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 ... jadilah GURU yang berhati mulia yang mengajar menulis. . TETAPI Jika hendak MEMBENTUK modal insan.

Nanti hidup sentiasa resah. BBM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Capai target menang-menang. Berkongsi ilmu biar tak bengang. Apa yang dibuat semua tak sudah. Kita fikir yang senang-senang. Tangani apa saja dengan tenang. Buat kerja sentiasa menggelabah.Jangan fikir yang susah-susah. Rakan tegur jangan berang.

JUMPA LAGI. daripada ZAINAL ARIFF BIN HAJI MAT . TERIMA KASIH.DAUN SELASIH DAUN KELADI.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->