P. 1
Tajuk 3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)-1

Tajuk 3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)-1

|Views: 2,138|Likes:
Dipublikasikan oleh Afiq Yaacob

More info:

Published by: Afiq Yaacob on Aug 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

TUGASAN KUMPULAN:
Kumpulan 1/Semantik (Nasiha) : Definisi dan konsep serta ciri-ciri Taksonomi Bloom. Kumpulan 2/Wacana (Hamzah): Definisi dan konsep serta ciri-ciri Taksonomi Solo. Kumpulan 3/Fonem (Syazwan): Definisi dan konsep serta ciri-ciri Domain Krathwohl. Kumpulan 4/Jeda (Hafiz): Perbandingan di antara Taksonomi Bloom dengan Takonomi Solo. Kumpulan 5/Fonologi (Fahmi): Kelebihan penggunaan Taksonomi Solo.
BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Zainal Ariff Mat ¶09

TAJUK 4

Disediakan Oleh :

ZAINAL ARIFF BIN MAT
BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Zainal Ariff Mat ¶09

0 1. Menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.1 DEFINISI DAN KONSEP JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Apa maksudnya? Satu perancangan pembinaan item atau soalan dalam bentuk JADUAL.1. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  .

1.0 Definisi dan Konsep Jadual Spesifikasi Ujian« 1. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .1. konstruk.2 Bila perlu dibina? Sebelum membina ITEM / SOALAN. aras kesukaran dan bentuk.3 Apakah tujuannya? Menentukan ciri-ciri item daripada segi topik.

Jadual konstruk.4 Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Borang JSU.1. Buku teks (sebagai rujukan sahaja)  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Definisi dan Konsep Jadual Spesifikasi Ujian« 1. HSP.

esei. bilangan item / soalan: berdasarkan bentuk. kandungan dan aras kemahiran.2. amali dan sebagainya. aras kesukaran/kepayahan item: 20% .0 2. aras kemahiran ± mengikut taksonomi Bloom. bentuk ujian: objektif.1 MAKLUMAT JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Maklumat yang perlu ada dalam JSU :  kandungan ujian : topik-topik pelajaran. pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran: berdasarkan masa dan kepentingan pengajaran. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  .80%.

3. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan arasaras kemahiran.0 3. membina ujian secara Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian kerana dilakukan secara terancang dan rapi.1 3.4 KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mengelakkan daripada sembarangan. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.3 3.2 3.

0 Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian« 3. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. 3. Memberi panduan untuk membentuk soalan.3.10 Membolehkan ujian yang sama dibina dan ditadbir oleh orang lain. dan Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.5 3.8 3. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .9 Memberi panduan untuk membentuk format ujian.6 3.7 3. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.

Bentuk binaan ± terdiri daripada dua paksi:  isi kandungan .4.2 BENTUK PEMBINAAN JSU Perkara yang ditegas dalam JSU ± isi kandungan dan aras kemahiran. aras kemahiran .1 4.paksi menegak.0 4. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .paksi melintang.

0 Bentuk Pembinaan JSU« ARAS K E MAH IRAN J BENTUK SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR/ESEI KEMAHIRAN Kognitif Afektif U Kognitif Afektif M L KANDUNGAN Jm 1 2 3 4 5 6 A 1 2 3 4 5 6 / TOPIK H Linguistik 10 1 1 1 3 K A N D U N G A N Fonologi Morfologi Sintaksis Sosiolinguistik Semantik/Wacana Sukatan Pelajaran Kemahiran Lisan Kemahiran Tulis 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 6 3 3 JUMLAH CATATAN BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .4.

Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH 20 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 16 Jam 1 2 OBJEKTIF Kognitif 3 4 5 6 JUMLAH ITEM 15 2 2 1 1 1 12 2 2 1 1.1 Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan 1. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.2 Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.3 5 40 1 1 1 1 4 32 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Bentuk Pembinaan JSU« BIL. BENTUK SOALAN KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/TOPIK KECIL 1. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas.4.

BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  .0 Bentuk Pembinaan JSU« 4. dan memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran.3 Maklumat daripada dua contoh di atas memberi gambaran kasar tentang perkara yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu:  ujian tidak dibina sembarangan. memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian. menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yang diuji.4.

1 LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU Tentukan atau senaraikan topik yang hendak ditaksirkan atau diuji.5.0 1. Misalnya: BIL. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 LANGKAH SATU 1.3 .1 TOPIK / TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.2 1. 1.

5. Misalnya.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 1. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas. 1. TOPIK / TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.3 5 40 Zainal Ariff Mat ¶09 . 40 Waktu Belajar. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH MASA BELAJAR 20 1.1 Tentukan bilangan masa pengajaran. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.2 15 1.2 BIL.

 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH DUA 2. dan Jumlah item/soalan bagi setiap topik.1 Tentukan item/soalan yang akan dibina itu. Satu markah bagi satu item.5. Misalnya: Soalan objektif (30 soalan).

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 2. Misalnya: tujuan ujian itu diadakan. dan bilangan murid yang diuji. masa yang diperuntukkan untuk ujian itu. umur murid.5.  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .2 Pemilihan bentuk item/soalan haruslah berasaskan pertimbangan yang baik.

5. subtopik Kata Ganda.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 2. Misalnya. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .3 Tentukan bilangan item/soalan bagi setiap topik. Cara pengiraan/perhitungan: Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah masa keseluruhan 20 X 32 = 16 40 Lima item/soalan bagi subtopik Kata Ganda.

3 ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH Bil.5.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« Contoh pengiraan dan pembinaan: Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item Topik / Tajuk Pengajaran dan Pembelajaran 1.2 Membaca dan Memahami Peribahasa 1. 20 15 5 40 20 40 5 40 X 32 = 16 12 X 32 = 4 30 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .1 Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan 1.

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« Cara pengiraan/perhitungan menentukan bilangan item/soalan berdasarkan bilangan waktu P&P. jika ditetapkan 12 item/soalan.5. Jumlah waktu P&P 12 item 48 12 = 4 = bilangan item Satu item/soalan perlu dibina bagi setiap empat waktu P&P. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

5. Berdasarkan tiga domain utama: Kognitif : aktiviti mental. Afektif : aktiviti sikap.1 Tentukan model aras kesukaran item. dan Psikomotor : aktiviti fizikal BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH TIGA 3. emosi dan perasaan.

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 3. Sintesis : melahirkan pendapat. Aplikasi : Ada pemindahan kemahiran. penaakulan forma 3. mengadili 5. Kefahaman : menerangkan. mengembangkan 4. deduktif.5. menyelesaikan masalah 2. Biasanya domain kognitif Taksonomi Bloom: KOMPLEKS 6. Pengetahuan : mengingat semula fakta. data dan lain-lain BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . menjelaskan. menilai. induktif. membandingkan.2 Menentukan model aras kesukaran model (JSU). mengatakan MUDAH 1. Penilaian : memilih. kreatif. Analisis : logik.

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH EMPAT 4. Ujian kloz. Dan lain-lain BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09   .1 Jenis ujian yang akan diuji Ujian objektif. Ujian struktur. Ujian esei.5.

esei dll): Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah ± soalan sukar). struktur.5.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH LIMA 5. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . dan Penentuan skema pemarkahan.1 Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif.

dan Susunan nombor soalan mengikut tajuk. Menyatakan Tahun/Darjah.1 Langkah-langkah terakhir: Menyatakan mata pelajaran.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH ENAM 6.5.  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

1 LATIHAN PEMBINAAN JSU Maklumat:   Ujian Masa Bilangan item Bilangan waktu P&P : BM 1 : 1 jam : 16 item (tentukan sendiri).0 6. : 40 waktu Hitung berapa waktukah bagi setiap satu item? BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .6.

5 16 Justeru.6.0 Latihan Pembinaan JSU« 6.2 Jawapan: 40 = 2. dua atau tiga waktu P&P = satu item BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

1 7. PD : Padanan BP : Benar atau Palsu LK : Melakar Lgk : Melengkap MCQ : Aneka pilihan / Aneka gabungan BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 7. ½A : Satu hingga dua ayat. Kodkan bentuk item pada tanda ():    ½P : Satu hingga dua perkataan.7.2 LANGKAH-LANGKAH MEMBINA ITEM Tandakan () pada lajur konstruk yang sesuai bagi setiap empat waktu P&P.

0 Langkah-langkah Membina Item« 7.3 Tentukan aras kesukaran item:  R : Rendah S : Sederhana T : Tinggi BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .7.

Jadilah CID bukannya guru.. Jika hanya nak menghantar NOTA. jadilah GURU yang berhati mulia yang mengajar menulis. . ... jadilah HAKIM bukannya guru. membaca dan mengira. Jika hanya nak MEROTAN. ... TETAPI Jika hendak MEMBENTUK modal insan. . . Jadilah WARDER PENJARA bukannya guru.Jika hanya nak menjatuhkan HUKUM..... Jika hanya nak mencari SALAH. jadilah POSMEN bukannya guru.. GURU = GUNA UNTUK RAKYAT UMUM BBM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

Apa yang dibuat semua tak sudah. Buat kerja sentiasa menggelabah. Capai target menang-menang. Rakan tegur jangan berang. BBM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .Jangan fikir yang susah-susah. Berkongsi ilmu biar tak bengang. Kita fikir yang senang-senang. Nanti hidup sentiasa resah. Tangani apa saja dengan tenang.

daripada ZAINAL ARIFF BIN HAJI MAT .DAUN SELASIH DAUN KELADI. TERIMA KASIH. JUMPA LAGI.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->