Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH


IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN

PJM3102

KONSEP PERGERAKAN ASAS

AHMAD BIN YAACOB 800421-02800421-02-5085

DEFINISI

Memahami mengenai bagaimana pergerakan membolehkan manusia mengadaptasi dan memodifikasikan sesuatu pergerakan.

1. KESEDARAN TUBUH BADAN. BADAN.


 Mengenalpasti apa yang mampu dilakukan oleh tubuh.  Tubuh manusia boleh dibentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain.  Kebolehan tubuh melakukan imbangan dari bahagian tubuh yang berbeza-beza. berbeza Kebolehan tubuh untuk memindahkan berat dari satu bahagian tubuh ke bahagian yang lain.

2. KESEDARAN RUANG.
 Ke manakah pergerakan tubuh tersebut berlaku. Cukupkah ruang untuk tubuh bergerak.  Mengenali ruang kendiri (personal space) dan menghormati ruang am (general)  Mengetahui kepelbagaian arah dan cara menukar arah.  Mengenali perhubungan antara kepelbagaian arah pergerakan.  Menyesuaikan julat pergerakan tubuh dengan pergerakan yang dilakukan.

3 . KUALITI PERGERAKAN. PERGERAKAN .


 Memahami bagaimana tubuh melakukan pergerakan.  Pergerakan tubuh berlaku pada masa yang berbezaberbeza-beza dan setiap pergerakan itu berlaku pada kelajuan yang berbeza.  Pergerakan berlaku apabila ada kuasa atau daya yang bertindak ke atas tubuh. Contohnya siapa atau apa yang mendorong kepada berlakunya pergerakan itu.  Aliran pergerakan yang menggabungkan beberapa pergerakan yang licin akan membolehkan pergerakan berlaku dalam masa atau ruang yang terhad.

4.

PERHUBUNGAN.

Setiap anggota badan berhubung dengan anggota badan yang lain bagi membentuk satu sistem tubuh badan yang lengkap. Boleh melakukan pergerakan dengan berkesan secara relatif dengan individu atau berkumpulan. Anggota badan serta tubuh badan juga adalah berhubungan dengan objek-objek objekyang berada di persekitarannya.