Anda di halaman 1dari 6

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4.1

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK

Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1


Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif

Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti

: : : : : : : : : : : : : : :

ISNIN 8.20 9.30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1.4 Aras 1(i) 8.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar. Kata adjektif Indah, ceria, impian, kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami) 1. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas. 2. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. 3. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. 4. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. 5. Latihan bertulis membina ayat permintaan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. 24 orang murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.

Impak

Contoh Rancangan Pelajaran Harian


Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif

: : : : : : : : : : : : : : :

SELASA 11.05- 12.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1.4 Aras 1(i) 8.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 2. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar. Kata adjektif Indah, ceria, impian, kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami) 1. Murid mendengar lagu Bergotong-royong. 2. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. 5. Murid menulis lima ayat permintaan. Guru membuat rumusan isi pelajaran. 35 orang murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.

Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti

Impak

Contoh Rancangan Pelajaran Harian


Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif

Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti

: : : : : : : : : : : : : : :

RABU 9.35 10.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7.2 Aras 1 (i) 1.3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. 2. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. Kata adjektif Melantik, anggota, cat, perhimpunan, stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami) 1. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. 3. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks. 5. Murid membina lima ayat pesanan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. 36 orang murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul.

Impak

Contoh Rancangan Pelajaran Harian


Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif

Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti

: : : : : : : : : : : : : : :

KHAMIS 12.05-1.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.1 Aras 1(i) 8.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. 2. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat, memangkas, menanam, menyiram, menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens), Kontekstual (Mengalami) 1. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. 3. Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. 4. Latihan bertulis Membina ayat majmuk. 5. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni. 28 orang murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar

Impak

Contoh Rancangan Pelajaran Harian


Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif

Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti

: : : : : : : : : : : : : : :

Impak

JUMAAT 7.35 8.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.1 Aras 1(i) 8.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. 4. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat, memangkas, menanam, menyiram, menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea), Kontekstual (Mengalami) 1. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. 2. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. 3. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita. 5. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. 6. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Latihan bertulis membina ayat majmuk 8. Guru merumus isi pelajaran 36 orang murid dapat bercerita berdasarkan gambar.