Anda di halaman 1dari 17

NOTA JMS 315 SEJARAH INDIA MODEN

SIDANG INTENSIF : 1 (22/10/2000) RUJUKAN : Fds 46 s 5 958

Tugasan : 1
Bincangkan motif dan strategi yang dilakukan oleh British dalam usaha mereka
menguasai India.
(Perluasan kuasa British di India)

1. Ekonomi
• Menjelang abad ke 17 dan 18 paling penting dalam sejarah India yang mula
menerima kedatangan British. Semenjak kematian Aurangzeb, kerajaan Mongul telah
tergugat.
• Empayar Aurangzeb menjalankan satu dasar Islamisasi yang ketat. Bagi penganut
Islam suatu yang terpuji iaitu perkenalkan jizyah, memperkenalkan 'Addin' . Dasar
yang dijalankan adalah merbahaya kerana orang Islam adalah minoriti. Ia
dikendurkan oleh pemerintah Mongul.
• Zaman empayar Akhbar hubungan yang intim dengan Hindu. Secara langsung
mereka dididik dengan … tetapi selepas itu satu kuasa luar iaitu orang-orang
Mahratta. Ia penting kerana kelahiran Siraji. Ia dapat menyaingi kekuatan Mongul.
• Di Punjab kemunculan Sikh berjaya menguasai wilayah Punjab. Abad ke 18 wujud
berbagai kelompok untuk memegang kuasa.
• Lewat abad ke 16 datang Portugis, Perancis di bahagian Selatan.
• Muncul British, sejarah India berubah sama sekali kerana British mempunyai
kepentingan yang besar dari sudut kedudukan yang strategik iaitu perjalanan timur
dan barat.
• British mencari kawasan-kawasan yang sesuai untuk menjadi jalan tengah atau
pelabuhan terlindung untuk perdagangan dengan China.
• India penting untuk bekalkan bahan mentah untuk British (HSDI) kerana ia
menyumbangkan bahan penting untuk perdagangan dengan China.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 1


• Candu dibawa dari India ke China. Candu diharamkan di England. Candu merupakan
komoditi yang penting.
• Rempah ratus tidak lagi tinggi dan digemari oleh orang-orang di China. Ia juga
menjadi komoditi yang terpenting di Asia Tenggara.

1. Politik
• British begitu terasa persaingan dengan kuasa-kuasa barat. terutamanya sikap untuk
campurtangan kuasa-kuasa tersebut seperti Perancis dan Portugis.
• Idea-idea kolonalisme telah diwujudkan untuk menguasai tanah jajahan.
• British telah mengalami revolusi dalam semua bidang seperti perindustrian dan
intektual seperti 'White Man Burden" Idea-idea harus dikembangkan iaitu orang-
orang Inggeris perlu mengajar orang-orang kulit hitam untuk mentamadunkan
mereka.
• Mereka (Inggeris) datang untuk menyelamatkan penduduk tempatan dari
pemerintahan tempatan (sebagai penyelamat kepada bangsa tersebut).

1. Agama
• Perkembangan Kristian untuk kembangkan agama di bahagian timur mendapat
sokongan dari kerajaan Inggeris.
• Perkembangan dapat dilakukan dengan menumpaskan kuasa tempatan dengan
diambil oleh kerajaan mereka.

Kesimpulannya ada 3 motif yang utama iaitu : 1. Ekonomi


2. Politik
3. Agama Kristian
• British mengamalkan teori Domino sejak abad ke 19 lagi.
• pada asalnya mereka berada di pelabuhan dengan mendirikan kubu-kubu selepas itu
ia menguasai India.
• British mencari sahabat tempatan.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 2


• Perjanjian-perjanjian menjadi perkara-perkara penting, malah memberi keuntungan
kepada British.
• hantar Residen kepada kerajaan tempatan.
• kekuatan ketenteraan kerana persaingan dengan Perancis kerana Perancis mempunyai
kekuatan yang hebat dalam angkatan laut pada abad ke 18 mengatasi kuasa besar
yang lain.
• Menjelang abad ke 19 pasukan tentera laut British telah muncul dengan kuat.
• Menjalankan dasar perhutanan di India kerana sudah habis di England.
• Dengan adanya kayu-kayu pasukan tentera laut menjadi kuat.
• bilangan tentera darat British terlalu terhad, mereka mengatasinya dengan mengupah
tentera dari eropah.
• Mereka ambil masyarakat India sebagai tentera sepoi di Rajput dengan layanan yang
baik.
• Sekitar Perang Dunia Ke 2 berlaku kebuluran telah berlaku (hilang kerja) mereka
masuk tentera British.
• Pasukan tentera Sepoi menjadi tunjang yang penting.
• Secara perlahan-lahan British dapat berkuasa iaitu di Benggal (1760),
Kuasai Diwanli telah kalah dan diserahkan kepada British. British diberi kuasa di
Diwen.
• Di Benggal untuk meluaskan kuasa kerana ia begitu strategi, pusat armada yang
penting. pertengahan abad ke 19 mereka telah berjaya menguasai lembah Hindus dan
Ganges.
• Oudh (1856) dikuasai oleh British secara paksa. Pemerintahan terakhir dalam
kekuasaan Islam. Bahagian-bahagian tertentu masih lagi dikuasai oleh Maharaja.
• Dahagi 1857 (British secara jelas telah menjadi kuasa tunggal di India).
• mesti dilihat persaingan kuasa British dan Perancis.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 3


Soalan : 2
India Telah Mengalami Satu Perubahan Ekonomi Yang Besar Kesan Dari
Kedatangan Dan Pertapakan British.
BERSAMA-SAMA CONTOH YANG JELAS, BINCANGKAN KENYATAAN INI.

• Ekonomi adalah sektor yang diberi perhatian yang besar di India, untuk mendapat
keuntungan yang maksimum sejak abad ke 19 laluan perdagangan di sebelah timur
dikuasai oleh orang Islam.
• Abad ke 19 British merupakan kuasa yang penting di timur.
• Pertapakan di pelabuhan tidak mencukupi, perubahan yang dilakukan haruslah
menjadikan ekonomi mereka berkembang.
• Sejak penguasaan di Benggal, dasar tanah di Indiaberbeza dengan negara mereka.
Sistem tanah di India dimiliki oleh pemerintah. Mereka yang mengerjakan tanah
adalah wakil kepada "Maharaja Zamindar".
• Tidak ada pemilik tanah yang jelas tapi ia adalah milik pemerintah.
• Ia menyukarkan British kerana Zamindar yang menguasai segala cukai yang dikutip.
• Satu reformasi tanah telah diwujudkan pada 1793 mula diperkenalkan di Benggal
supaya memberi keuntungan kepada British. ("Pemanent Settlement").
• British telah menetapkan pemilik tanah yang tetap (Parmanent Settlement).
Hubungan yang terus kepada tuan tanah.
• Tanah menjadi satu aset yang penting, cukai digunakan untuk mengukuhkan
kedudukan British di India. Tanah merupakan sektor yang penting.
• Sektor pertanian komersil seperti padi, jut telah diambil oleh British, penanaman
telah dilakukan secara besar-besaran.
• British tidak hanya bergantung kepada pertanian tradisional tapi juga
memperkenalkan tanaman baru. Teknologi baru telah diperkenalkan.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 4


• Sejak 1840 bidang Botani jadi satu bidang yang penting.!841 Kew Garden di england
diwujudkan. Tanaman Botani diwujudkan di Calcutta, Bombay. Botanical Garden
menjalankan kajian seperti mengenal pasti getah yang dapat dihasilkan sebagai
sesuatu yang penting kepada mereka.
• Perkara yang penting ialah teh kerana China telah menjadi pengeluar yang terbesar.
Rahsia teh telah disimpan oleh China sejak sekian lama. Mereka mengenal pasti teh
sesuai ditanam di Darjieling.
• Selepas itu India, Sri Lanka adalah pengeluar teh yang utama di India.
• Sektor pertanian juga dititik beratkan seperti tanaman padi untuk makanan.
Empangan telah dibuka supaya tanaman padi dapat ditanam 2 @ 3 kali setahun.
• British juga memperkenalkan chincona (kuinin) tumbuhan yang dikembangkan oleh
Belanda untuk mengubat penyakit malaria (kuinin). Mereka membuat keputusan
untuk menanam chincona di India ( supaya tidak bergantung kepada Belanda lagi).
• Jut dan Indigo telah ditanam dengan meluas.
• Aktiviti perdagangan telah dikembangkan sejak abad ke 19 hingga abad ke 20,
pelabuhan-pelabuhan baru telah didirikan. Calcutta pelabuhan yang tersibuk di India
dengan perdagangan padi dan beras yang maju. perdagangan telah berkait rapat
dengan perkembangan teknologi. Asas kepada sektor-sektor lain.
• Pertanian pindah yang dilakukan oleh penduduk tempatan. British telah menukar
dasar-dasar perhutanan yang luas. Kayu balak menjadi penting 1840 an telah
diwujudkan sistem keretapi yang utama di India. Kayu perlu untuk bahan api dan
landasan.
• Undang-undang hutan diperkenalkan di India pada 1878. Kesemua ini terletak
kepada jabatan hutan. Masyarakat menjadi tersekat untuk kegiatan pertanian
perhutanan.
• Dengan adanya keretapi dapat mengangkut barang-barang mentah. Pergerakan
nasionalisme dapat diwujudkan.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 5


Soalan : 3
Bincangkan Gerakan-gerakan Islam menentang British antara penghujung abad ke
18 hingga pertengahan abad ke 19.

(… Sorotan isi…
• Gerakan Islam menentang British seperti gerakan Wahabi,
• Selepas Shah Wali Allah , Shah Abdul Aziz
• Sekelompok yang penting dalam penentangan kepada British.
• Terima pengaruh dari Timur Tengah
• Menekankan kepada jihad
• Mahu menegakkan Darul Islam di India
• Darul Harb.
• 23W Di Benggal gerakan Faraidi dipelopori Shariatullah…
• 1857 Gerakan Dahagi.

- semenjak abad ke 18 Inggeris menghadapi masyarakat tempatan. Islam bertapak


kukuh pada abad ke 12 dan menjadi kuasa penting di utara India.
- di selatan - Malabar dan masyarakat Tamil-Islam juga penting, Abad ke 13 empayar
Islam wujud dengan mendominasikan ekonomi, sosial, politik dan masyarakat
tempatan.
- masyarakat terikat dengan halangan ulama. Golongan ulama menjadi pendamping
kepada pemerintah Islam. Contoh ketika zaman Aurangzeb. Apabila kedatangan
British, pengaruh mereka berkurangan dan hilang.
- sistem pendidikan Islam sejak sekian lama menjadi asas utama. Madrasah menjadi
asas kemunculan ulama.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 6


- 'Farangi Mahal di Lucknow ditubuhkan pada 1968, Madrasah di Baveilley yg
kesannya menjadi asas sistem pendidikan Islam. Bandar-bandar turut menjadi pusat
yg penting seperti Delhi, Agra.
- ilmu hadis, Al-Quran dan diajarkan ilmu moden seperti falak. astronomi, sains.
- ulama bukan sahaja mahir dalam bidang agama malah, bidang lain. Wujudnya tarikat
seperti Naksha bandiyah, Chistiyah. Tarikat dipelopori oleh sistem melahirkan ulama
yg berwibawa……
- tarikat ini dipimpin oleh ahli-ahli sufi secara langsung mengujudkan ulama yg
berwibawa.

• kedatangan British yg pesat membawa satu corak yg tidak pernah dilalui oleh ulama.
Perkara yg sangat sukar ditentang.
• Sistem pendidikan barat secara perlahan-lahan menguasai masyarakat tempatan.
Agama Kristian menjadi penghalang usaha mendekati Islam dengan British telah
menerima sokongan yg erat daripada kerajaan British.
• sistem pendidikan barat bertunjangkan budaya perlakuan mengatasi cara hidup
budaya masyarakat Islam.
• matlamat utama ialah penyebaran agama Kristian. Seluruh India yg menjadi pusat
Islam didatangi oleh mubaligh dengan membabitkan dalam sistem pendidikan dan
sosial untuk menguasai dan menarik penganut Hindu dan Islam.
• pada abad ke 19 menimbulkan gerakan penentangan Hindu dan Islam. Golongan
ulama telah mula bersuara dan bergerak ke hadapan.
• kerajaan British menjalankan sistem pemerintahan sekular untuk menghadapi
masyarakat tempatan.

Penentangan yg tidak agresif


- Ulama melakukan pendebatan & perbincangan. ' Munazara' ditubuhkan di beberapa
bandar seperti Agra, Delhi dan Lucknow.
- Tahun 1854 pendebatan mewakili British, berkaitan soal-soalbertindih agama Islam
dan Kristian.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 7


- Terdapat inisiatif dari golongan yg tidak aktif. Contoh Dr. Wazir Chan dilantik oleh
Maulana Mohamad Ali untuk menolongnya terutama dalam menguasai Bahasa
Inggeris.

Penentangan secara terbuka terhadap British.


• tanpa berselindung , bersemuka menggunakan senjata & idea dikalangan ulama.
• Dikemukakan oleh ulama yg merasakan tidak selesa di meja rundingan.
• Muncul tokoh Shah Waliullah, (pemikiran ini turut sampai ke Tanah Melayu)
• Gerakan ini menjadi asas yg paling penting. (Buku Aziz Ahmad / Abu Ali al-Banjari)
• Penentangan pada penghujung abad ke 18. Wujud pula gerakan Islam yg lain seperti
Wahabi.
• Didominasi Syed Ahmad Bardavi…….. Pemimpin Wahabi mendapat bantuan dari
Shah Waliullah.
• Antara tokoh-tokoh lain, Shah Abdul Aziz menegaskan bahawa India bukan lagi
'Darul Islam'. Sebaliknya 'Darul Hak' (negara bukan Islam). Ia menjadi fatwa yg
dipegang oleh masyarakat Islam.
• Wahabi disebarkan kepada masyarakat Islam.
• Pada mulanya menentang Syed Ahmad Bavelvi kemudian beralih menentang
Inggeris. dalam pertempuran 'Balakat, beliau telah tewas 1831.
• gerakan wahabi berpecah kepada beberapa pihak seperti Gerakan Mujahidin.

Gerakan Faraizi diketuai Hj. Shariatullah & anaknya Dudumiyan di Benggal.


- idea yg dilontarkan iaitu negara bukan Darul Islam, menyebabkan sembahyang Jumaat
tidak perlu dijalankan.
- kutipan zakat digunakan untuk Faraizi 1827, Gerakan Titumir di Benggal.
' Rujuk buku Kennet W. Jones'.
- Satu gerakan 1857 dalam kontek 'Peristiwa' Dahagi.oleh sepoi.
- bergerak ke Delhi menjadikan golongan Wahabi Bahadur Shah sebagai pemerintah
kembali.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 8


- Golongan Wahabi menjadi penting. ….. menjadi tunjang penting gerakan ini.

Gerakan Kebangkitan Islam.


- Shah Waliullah….

SOALAN KE 4
Perkembangan Nasionalisme India Tidak Dapat Dipisahkan Dari Kongres
Kebangsaan India.
HUJAHKAN KENYATAAN INI.

- Tokoh , bermula ketika dibawah penjajahan barat.


- Nasionalisme India berlaku dalam beberapa tahap -
1858-1885 = sosio keagamaan,
1885-1905 = barat -- Kongres Kebangsaan India,
1905-1920-an
1920-an hingga 1947.

Tahap 1858- 1885


• Tanda awal perhubungan nasionalisme 1858, tahap sosio keagamaan. Bermula 1820
gerakan nasionalisme tahap keagamaan. Pada tahap 1885 - 1905 perjuangan
berperlembagaan.
• Golongan ekstrimis ; 1920-an hingga 1940-an Mahatma Gandhi
• parti Kongres, parti sosial yg berkembang menjadi parti politik yg penting.
• Parti Kongres - menjadi wadah perjuanagan Gerakan Ekstrim iaitu mengunakan
senjata.

Lada Laj Pat Pai


- Perang Dunia yg pertama, gerakan ektrimis menjalin hubungan luar (German). Parti
Ghadar;- parti orang luar negara.
- Antara 1905 - 1930-an masa yg penting kepada golongan ektrimis.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 9


- Munculnya Gerakan moderate iaitu Mahatma Gandhi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasionalisme.


1. Pengaruh pengajaran Barat. Idea-idea golongan berpendidikan Inggeris timbul.
Mereka peneraju utama.
2. Ada perhubungan di India (1853). British memperkenalkan keretapi & jalanraya.
Berjaya menghubungkan timur dengan barat.
3 Sistem perhubungan telekomunikasi meningkatkan penyaluran maklumat dengan
cepat. Perhubungan akhbar menjadikan pembacaan dengan cepat. Dengan adanya
pendidikan ramai yg boleh membaca dan bahan untuk bacaan parti-parti politik.
1. 1851 Persatuan India-British ditubuhkan di Calcuta, Madras. 1865 ditubuhkan
Persatuan India London. cawangan di bandar-bandar besar India turut dirancang
oleh pelajar-pelajar India yg berada di luar negara.
2. Era 1880-an tekanan kepada masyarakat tempatan. Hakim-hakim India tidak boleh
menghakimi orang-orang Eropah. Iiburt.. Bill menyatakan hakim-hakim India boleh
menghakimi orang barat.

3. 1885 Kongres Kebangsaan India ditubuhkan. Perubahan berlaku dari pertubuhan


sosial kepada politik.
4. Bertujuan supaya semua pekerja bersatu, kemudian diikuti idea untuk ke arah politik.
5. Masyarakat Ib=ndia tidak diberi ruang menjawat jawatan perhidmatan awam.

- Berbagai usaha telah dilakukan & dengan kemunculan Mahatma Gandhi, 1917
menjadi tanda yg penting iaitu bersifat Massa. ( termasuk Kongres).
- 1918 gerakan 'kilafat Moswenen.. mempertahankan khalifah Tuli daripada
barat.Mahatma gandhi memberi sokongan.
- Kongres India bersikap sederhana. Era 1930-an 1940 perubahan oleh Kongres. Abu
Kalam Khagaad Khan. Pilihanraya 1951 dimenangi oleh Kongres.

Peranan Parti Kongres


• Bersifat kebangsaan

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 10


• berupaya menyatukan masyarakat
• satu gerakan Massa- tidak lagi gerakan elit.
• telah mempunyai idea tentang ekonomi ; Swadesyi
• menjadi medium penghubung British dengan masyarakat tempatan.
• mengujudkan pemimpin yg unggul; Gandhi, Nehru.
• kekuatan yg besar memenangi pilihanraya.
• parti politik yg pertama berjaya menanam semangat kenegaraan.

Kuliah ke 3
5. BINCANGKAN PERANAN DAN SUMBANGAN MAHATMA GANDHI DALAM
PERKEMBANGAN NASIONALISME INDIA.

• Perkembangan nasionalisme di India pada abad ke 19 telah didominasi oleh Mahatma


Gandhi. Beliau merupakan tokoh terpenting dalam nasionalisme India.

A. Latar belakang Mahatha Gandhi :


• Gandhi adalah pengikut ajaran Hindu yg setia. Beliau lahir pada 1869 di Porbandar.
• Perkahwinannya pada usia muda merupakan halangan yg besar kepada masyarakat
India untuk maju.

B. Bersekolah Inggeris
• Beliau bersekolah Inggeris dan pada tahun 1888 telah belajar ke England. Ini
mendedahkan beliau dengan perkembangan pemikiran dari Britain.
• Lulus dengan cemerlang dengan menjadi peguam dan balik ke India tetapi gagal
mendapat kerja.
• Tawaran yg mengubah kehidupan Gandhi ialah apabila beliau bekerja di Afrika
Selatan pada tahun 1891.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 11


• Pengalaman yg menikam kalbu apabila dikeluarkan dari keretapi oleh orang kulit
putih kerana membeli tiket yg hanya diduduki oleh orang kulit putih akibat dari dasar
Apartied iaitu perbezaan warna kulit.

B. Memulakan Sathyagraha selepas balik semula ke India 1915.


• (Tolstoy iaitu pemikir Rusia merujuk Kemerdekaan India dengan Sathyagraha)
• Idea ini berlaku 1891 - 1914 semasa Gandhi di Afrika Selatan.
• Idea untuk menentang dasar Apartied.

Apa yg berlaku di India


- 1896, 1906 berlaku perkembangan politik dan nasionalisme
- 1905 penubuhan Liga Muslim
- 1886 - 1914 berlaku perkembangan politik yg penting.
- Idea nasionalisme tidak ketara lagi untuk mendapatkan kemerdekaan.
- Slogan untuk ruang pekerjaan, ekonomi, sosial dan politik.
- Kemunculan golongan radikal.
- Hubungan Hindu Muslim longgar kesan gerakan Aligarh - Syed Ali Khan.
- Menyediakan ruang yg penting untuk golongan pertengahan.
- 1905 Peristiwa Benggal Partition mempengaruhi pemikiran orang Islam. Pemisahan
Benggal memberi kesan yg lebih bagi orang Islam dari sudut politik.
- Kekurangan bagi masyarakat Hindu.
- Tuan tanah menentang pemisahan ini. British menarik balik, menyebabkan orang
Islam marah hingga akibatkan konflik Hindu - Islam.
- Munculnya Motilal* Nehru iaitu bapa Jawahal Nehru dalam Kongres Kebangsaan
India.

• Gandhi balik ke India dan disambut meriah.


• 1915 - 1916 Gandhi belum terbabit.
• Ruang diwujudkan oleh Gandhi sebagai peluang mengembara ke seluruh India
untuk memahami masyarakatnya.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 12


• Gandhi melihat masyarakat yg tertinggal- bawahan golongan anak tuhan (orang luar
kasta).
• pada abad ke 19 kasta menjadi amalan yg kuat dipegang.
• Kongres Kebangsaan India mampu bergerak sebagai wadah yg penting di India -elit.
• Gandhi mula terbabit dalam politik India -iaitu dari gerakan Khilafat (1918-1921).

# C. 1917 - Sathyagraha diperkenalkan di India


- Gandhi lancarkan Sathyagraha di India untuk mendapatkan ruang yg besar dalam
aktiviti ekonomi, politik dan sosial.
- Gerakan Khilafat dilancarkan oleh puak Saukat ali.
- Gandhi seorang realis yg faham suasana semasa di India.untuk pentingnya sokongan
orang Islam kerana tanpa kerjasama akan menimbulkan perpecahan Beliau
menyokog untuk mendapatkan sokongan Islam. Gandhi berjaya membawa
masyarakat Hindu dan Islam ke tahap perkembangan yg begitu penting. Masyarakat
Muslim turut menyokong gerakan Sathyagraha Gandhi. ada timbal balas.
- Gerakan Moplah- masyarakat Islam, Malabar ( Pantai Barat India).
- 1921 orang Moplah (petani) menentang tuan tanah Hindu dan British hingga berlaku
pembunuhan .
- Gandhi menarik diri dari sokong Khilafat. Gandhi beri sokongan kepada masyarakat
Islam.
- 1920-an hingga 1940 - berlaku pertempuran masyarakat Hindu dan Islam. Gandhi
bertindak sebagai penyelamat. Dia akan berpuasa sampai mati selagi pertempuran
tidak dihentikan .

# D. Era 1920-an sebagai era Gandhi


• 1920 - 1940-an era Gandhi sebagai medium untuk berhubung dengan British.
• Idea kesederhanaan diterima. Sathyagraha diterima oleh British . Walaupun
memberi ancaman kepada British tetapi boleh ditegur melalui diplomasi

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 13


• British menangkap dan penjarakan Gandhi supaya idea Gandhi dikendurkan.
• Idea Gandhi diteruskan oleh masyarakat India. kerana keupayaan Gandhi
menggerakkan Kongres sebagai pertubuhan massa.
• 1930-an Gandhi bersara dari politik India.
• Kongres Kebangsaan India diambil alih oleh Jawahal Nehru dengan mendapat
nasihat daripada Gandhi., berhubungan dengan British, diplomasi dan langkah yg
hendak diambil dan sebagainya
• Di antara langkah yg diambil oleh Gandhi ialah :
- Gandhi lancarkan perarakan garam. Merupakan perkara yg penting. Garam yg
dimonopoli oleh British telah mengadakan cukai garam yang tinggi. Perarakan telah
membawa simbol yg besar dalam politik India untuk keupayaan Gandhi menarik
sokongan massa - beribu-beribu orang. Berjalan dan berhenti untuk. Ini
menunjukkan perasaan orang India. Garam diberi percuma kepada masyarakat India.
- British satu kuasa yg besar tidak fikir kuasanya akan jatuh oleh "seorang tua yg
tidak berbaju' .
• 1936 ke England dengan berpakaian sebegitu untuk Persidangan meja Bulat. PM
British
• Idea-idea Gandhi terus berkembang yg mencorakkan nasionalisme India hingga
1940-an.
• Pemisahan 1947 idea Gandhi tidak diterima
• Gandhi tidak setuju idea pemisahan
• Petisen India 1930-an - Gandhi enggan untuk terima petisen . Beliau mahu India
berdiri tanpa perpisahan.
• 1946 berlaku persengketaan orang India dengan muslim. Gandhi akur dengan dengan
orang Islam -India untuk membentuk Pakistan.
• 1947 India diberi kemerdekaan.

(* Era Gandhi menonjol kerana karismanya, kepintarannya, kesediaan pemimpin rendah


untuk menerimanya.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 14


Peranan danSumbangan Gandhi
1. Beliau berupaya menarik golongan massa iaitu rakyat jelata termasuk Hufcaste
untuk terlibat dalam politik. Kesedaran politik meningkat 1920-an hingga 1940-an
Kesannya politik India berkembang pesat.
2. Beliau membawa method perjuangan yg bukan kekerasan. * Konsep Sathyagraha -
Kartel 1919. British mempunyai kekuatan untuk kekerasan namun British akur untuk
menentang golongan yg tidak bersenjata. Kekuatan Gandhi terletak kepada ideanya.
3. Menjalin hubungan orang Muslim dengan Hindu melalui Gerakan Khilafat
4. Memimpin Kongres Kebangsaan India.dari bersifat elit ke terbuka menarik
masyarakat Hindu Islam dan Budishsm
5. Antara idea-idea Gandhi :
6. Sathyagraha = taktik corak perjuangan
7. Swadesyi = kesederhanaan bagi menentang kerakusan golongan
koprat idea ekonomi, kesan Perang Dunia Pertama, ekonomi India
jatuh. Maka Gandhi melihat ekonomi cukup hidup penting.
Beliau menekankan barangan local. Memintal kain kapas untuk
berdikari namun tidak praktikal untuk sara hidup sahaja tetapi penting
konsep idea Gandhi.
8. Hind Swaruj = idea politik
9. Ahimsa = pegangan agama

6. Politik kanan mengikut perlembagaan, tidak keras dan ekstrimis berbanding kiri yang
keras dan revolusi.
- antara kanan dan kiri -berpelembagaan dengan tokoh Subhas Chandra Bose
dan M.N Roy (komunis.

SOALAN 6

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 15


Penubuhan Liga Muslim (LM) membawa implikasi besar dalam perkembangan politik
masyarakat Islam di india.
BINCANGKAN
.
Latar belakang
- Perubahan penting masyarakat Islam selepas Dahagi 1857.
- Kemunculan Syed Ahmad Khan dengan gerakan modenis membawa kemunculan
Gerakan Aligarh.
- Penubuhan Kongres Kebangsaan India pada 1886 dengan masyarakat Islam, memberi
kesedaran baru kepada kesedaran politik.

Latar belakang Liga Muslim


• Siapa pengasas Liga Muslim * idea wujudkan Liga Muslim.
• tujuan penubuhan Liga Muslim iaitu pada awalnya suatu pertubuhan untuk
menghulurkan taat setia kepada British. Juga memberi hak kepada orang Islam.
• reaksi yg diterima oleh LM sebagai;
- pertubuhan elit,
- golongan yg tidak bersetuju… mengapa ? (Abul Khalam Azad Khan.
- masyarakat Hindu anggap LM tidak akan bergerak ke mana.
- masyarakat Islam mengganggap LM sebagai wadah untuk perjuangkan Islam /
politik.

• Pembabaitan LM dalam politik 1906 - 1920-an.


- tahap awal perkembangan LM 1917 dikenali sebagai Lucknow Pact. Bagi
merapatkan golongan Islam dan Hindu. LM tidak bergerak aktif pada masa ini.
- Lucknom Pact gagal.
- pembabitan LM dalam suasana gerakan Pact merapatkan orang Islam & Hin.du.
- Ia berubah pada 1937 oleh Muhammad Ali Jinnnah.
- LM masih tiada sambutan sebelum 1937. Pilihanraya 1937 LM kalah.
- 1938 - LM dibuka kepada semua masyarakat.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 16


Sokongan pilihanraya;
- LM jadi watak penting kewujudan Pakistan.
- 1937 ada idea 'Two Nation" oleh Dr. Alahab dengan dikuatkan pada 1940-an.
• 2/3 India diberi kepada Kongres Kebangsaan India dan Pakistan diberi kepada
Liga Muslim.
• LM terima tentangan dari ulama (Abu Al-Maulana al- Makdum Abu 'al-Maududi)
kerana satu sekular pada LM.

SOALAN 7

Bincangkan isu-isu utama yang membawa kepada pemisahan India (Indian Partition)
pada tahun 1947.

1. Tragedi yg melibatkan pertelingkahan masyarakat Islam & Hindu yg panjang +


memuncak 1945- 1946.
2. Idea tentang 'Two Nation Teory' oleh Mohamad Ali Jinnah, Ahmad Akhbar yg
mempengaruhi tuntutan orang Islam.
3. Pada Perang Dunia Ke-dua - perbezaan sikap LM + Kongres KI ketika menghadapi
perang.
4. Tekanan Amerika Syarikat terhadap British. Selepas Perang Dingin Kedua; England
(Parti buruh jadi penting untuk kemerdekaan India seterusnya.

sekian
….. nota sepanjang intensif.
… sambung nota seterusnya melalui perjumpaan sidang video 9-2-2001.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM 17