Anda di halaman 1dari 17

1

JMS 314 – SEJARAH CHINA MODEN

PEMBERONTAKAN TAIPING ( 1851 – 1864 )

PENGENALAN

Pemberontakan Taiping (1851 hingga 1864) merupakan merupakan suatu

daripada pergerakan revolusioner terbesar dalam sejarah negara China dan dunia.

Pemberontakan Taiping yang bermula secara rasmi pada 11 Januari 1851 telah dipimpin

oleh Hung Hsiu-chuan dari keturunan Hakka yang lahir di Kwantung pada Januari 1814,

apabila beliau mengasaskan Kerajaan Perdamaian Agung atau Taiping Tien-kuo.11

Propaganda pergerakan ini ialah 'Keamanan, kemakmuran' yang bertujuan

menggulingkan Kerajaan Manchu dan menubuhkan satu susunan politik dan sosial yang

baru di negara China. Pada peringkat awalnya Hung Hsiu-chuan menubuhkan agama

Shang Ti-hui yang menjadi pelopor kepada pemberontakan. Menurut Hsiao I-shan,

seorang sejarawan negara China mengatakan bahawa pemberontakan ini merupakan

suatu gerakan reformasi atau pembaharuan nasional dan anti-Manchu.

Pergerakan Taiping telah mencapai kejayaan pada peringkat awal ekoran dari rasa

tidak puas hati rakyat China terhadap Dinasti Manchu akibat kegagalan China dalam

Perang Candu I dan II. Namun demikian, ia telah mulai merosot selepas tahun 1855 dan

akhirnya tertumpas sama sekali pada tahun 1864.

FAKTOR-FAKTOR KEBANGKITAN GERAKAN TAIPING

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


2

2.2 Faktor Politik.

Pada pendapat saya faktor utama yang telah mencetuskan Pemberontakan Taiping

ialah faktor kelemahan pentadbiran Manchu dalam aspek politik. Kecekapan dalam aspek

pentadbiran politik menjadi nadi utama sesebuah kerajaan untuk menguasai keseluruhan

susunan politik, memperjuangkan aspek kehidupan sosial yang lebih baik serta

mengembangkan ekonomi. Kelemahan aspek politik telah mengaitkan faktor-faktor

dalaman dan luaran berkembang dengan perbagai alasan yang menepati rasa tidak puas

hati dari kalangan petani, cendiakawan malah keseluruhan orang-orang Cina tempatan.

Kelemahan pentadbiran yang ketara memudahkan penonjolan isu-isu sensitif seperti

sentimen anti-Manchu yang dianggap pemerintah asing oleh orang-orang Cina, korupsi

politik, diskriminasi, kesengsaraan sosial dan ekonomi serta yang akhirnya dianggap

sudah kehilangan mandat dari syurga.

Gabungan rencah sedemikian menggalakkan orang ramai tercari-cari tokoh dan

akan menyokong sebarang pergerakan anti Manchu. Ketika inilah munculnya

kepimpinan Hung Hsiu-chuan yang bertujuan menggulingkan Kerajaan Manchu dan

menubuhkan satu susunan politik dan sosial yang baru di negara China. Pergerakan

Taiping mendapat sokongan dari perasaan tidak puas hati yang membentuk gelombang

kebangkitan rakyat.

Saya amat bersetuju dengan pendapat Ssu-yu Teng, korupsi politik Kerajaan

Manchu merupakan sebab terpenting yang mencetuskan kebangkitan pemberontakan


2
Taiping. Perasaan anti-Manchu yang sedia ada dengan mudah dibangkitkan apabila

sistem pentadbiran Kerajaan Manchu yang mulai merosot akibat korupsi dan sikap tamak

di kalangan pegawai-pengawai Manchu yang dibayar gaji rendah. Faktor pentadbiran

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


3

yang tidak cekap dan curang telah menyebabkan Kerajaan Manchu gagal memberi

bantuan yang secukupnya kepada mangsa-mangsa bencana alam dan tidak mampu

memperbaiki kemiskinan dan taraf hidup petani. Sebaliknya berlaku penyelewengan

wang negara untuk membina istana serta turut melibatkan penyalahgunaan wang

peruntukan kerajaan oleh jabatan kerajaan seperti Yellow Rivers Conservansy dan Grand

Canal Administration yang ditugaskan mencegah berlakunya banjir. Kelemahan aspek

pentadbiran menyebabkan rancangan kerajaan tidak berkesan akibat dari pegawai-

pegawai tidak menekankan kebajikan rakyat dan mengabaikan tanggungjawab. Gejala

rasuah semakin berluasa apabila kuasa dan urusan ditentukan dengan nilai wang yang

akhirnya telah menjadi barah yang menghancurkan struktur sesebuah kerajaan. Misalnya

jawatan Majistret dapat dibeli dengan 3000 taels.

Kelemahan Dinasti Manchu dalam menangani dasar luar dengan pihak barat

terbukti dari kekalahan Kerajaan Manchu dalam Perang China-Inggeris Pertama (1839-

1842 ). Akibatnya Perjanjian Nanking ditandatangani di antara China dengan Inggeris

pada 29 Ogos 1842 yang telah merendahkan martabat China sebagai middle kingdom.

Punca kekalahan di dalam bidang ketenteraan adalah dari keenganan mereka menerima

pembaharuan sains dan teknologi. Apabila Inggeris bebas menjalankan perdangangan di

China maka bermulalah pengaruh barat di China. Kekalahan telah menjatuhkan imej

Kerajaan Manchu tentang ketidakupayaan mereka untuk mengalahkan orang asing dan

sebaliknya menyemarakkan kepercayaan umum anti Manchu bahawa Kerajaan Manchu

telah kehilangan kuasa atau mandat dari syurga untuk memerintah negara. Keadaan ini

menggalakkan rakyat China menyokong sebarang pergerakan anti-Manchu seperti

Heaven and Earth Sociey (Tienti-hui ) dan propaganda Kerajaan Kayangan Hung Hsiu-

chuan.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


4

Faktor anti-Manchu turut merujuk pemusuhan antara orang-orang Han terhadap

Manchu merangkumi dasar-dasar diskriminasi dan kekejaman Kerajaan Manchu

terhadap orang-orang Han telah menimbulkan kebencian dan membangkitkan semangat

kebangsaan menentang Manchu sebagai pemerintah asing di China. Pemerintah Manchu

yang berasal dari pendatang Manchuria telah tidak disukai oleh orang-orang Cina

tempatan terutamanya di daerah Kwangtung dan Kwangsi yang dominasi dan pegangan

Manchu lemah. Antara dasar diskriminasi yang mencabar dan menghina orang-orang

Han ialah tidak dibenarkan menjawat jawatan-jawatan yang penting dalam struktur

perjawatan dan tugas pentadbiran Kerajaan Manchu. Pegawai-pegawai tempatan iaitu

orang-orang Cina tulen tidak dibenarkan bertugas ditempat masing-masing Sebaliknya

ramai orang-orang Manchu dilantik memegang jawatan tertinggi yang menguasai

jabatan-jabatan yang penting dan diberi keistimewaan menikmati kehidupan yang

mewah. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati orang-orang Cina tempatan yang

seolah-olah pemerintah Manchu mencurigai kejujuran mereka atau bimbang mereka

mengatur strategi bagi menggulingkan pemerintahan Manchu.

Pemerintah Manchu telah menjalankan dasar memaksa semua orang-orang Cina

lelaki mesti mencukur rambut di hadapan kepalanya dan bertocang iaitu toi chong

sebagai lambang kesetiaan kepada Kerajaan Manchu. Dasar ini telah ditentang hebat oleh

kumpulan Teratai Putih. Pendekatan keras dan kejam yang diambil oleh pemerintah

Manchu untuk menghapuskan gerakan anti Manchu ialah melaksanakan hukuman mati

ke atas golongan intelek yang disyaki menyebarkan ajaran-ajaran anti-Manchu melalui

syarahan atau tulisan. Keluarga dan saudara-mara mereka turut dibunuh jika bersubahat.

Penindasan dan dasar diskriminasi ini telah menyemarakkan semangat kebangsaan orang-

orang Cina untuk menggulingkan pemerintah Manchu.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


5

Menurut Wolfgang Franke, faktor semangat kebangsaan penting bagi

kebangkitan Pergerakan Taiping. 3 Semangat kebangsaan anti-Manchu memang tinggi di

kalangan penduduk wilayah selatan kerana semua pemimpin pemberontak seperti Feng

Yun-shan dan Hung Hsiu-chuan datang dari wilayah selatan. Perasaan anti-Manchu yang

telah wujud sejak 1641 telah dikembangkan lagi pada tahun 1844 oleh Feng Yun-shan

dengan menubuhkan Kesatuan Penyembah Tuhan berhampiran Tzu-Chn-shan dan pada

11 Januari 1851, Hung Hsiu-chuan telah diisytiharkan sebagai raja Kerajaan Syurga yang

mendakwa mendapat wahyu untuk mengusir syaitan yang merosakkan manusia dan

sebaliknya mendirikan kerajaan yang diterima tuhan. Malah wilayah selatan yang

berhampiran dengan pelabuhan Canton telah terdedah dengan pengaruh barat akibat

Perang China Inggeris Pertama memudahkan lagi proses kebangkitan Pergerakan Taiping

2.2 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merujuk kepada kemerosotan ekonomi China sebagai negara

pertanian pada abad ke 19 yang wujud akibat ketidakseimbangan pembahagian dan

perkembangan tanah pertanian dengan pertambahan pesat penduduk. Walaupun China

sebuah negara yang luas namun hanya 16 % sahaja tanah yang sesuai untuk pertanian.

Keadaan ini tidak mampu menampung keperluan pembahagian tanah untuk

perkembangan penduduk yang pesat. Misalnya pada tahun 1751, jumlah penduduk

China berjumlah 163 juta orang tetapi pada tahun 1851 telah meningkat kepada 432 juta

orang menyebabkan pembahagian milik tanah di kalangan rakyat semakin mengecil

kerana perkembangan tanah pertanian hanya 37 % sahaja. Penumpuan hak milik tanah

yang tidak adil telah mewujudkan jurang penguasaan ekonomi dan eksploitasi apabila

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


6

hanya segelintir petani memiliki tanah yang luas sedangkan majoriti petani hanya mampu

memiliki tanah yang sempit atau menyewa dari tuan tuan tanah yang kaya.
4
Pengukuran tanah untuk pertanian menggunakan ukuran nilai mou dengan

setiap purata pemilikan tanah individu kepada 3.86 mou, tetapi akibat pertambahan

penduduk pada abad ke 19 menjadikan kadar purata ukuran menjadi 2.19 mou.4

Pengecilan milikan tanah perseorangan bereti kesengsaraan yang bertambah bagi petani

kerana hasil tidak ekonomik telah tidak dapat menampung hidup lalu menjualkan tanah

dan menjadi penyewa kepada tuan tanah. Peningkatan cukai tanah yang tinggi telah

menyebabkan ramai petani kehilangan tanah hingga menyebabkan bertambahnya kadar

kemiskinan dan taraf hidup yang merosot akibat dari pemerasan tuan-tuan tanah yang

tidak bertimbang rasa hingga menyukarkan mereka untuk mendapat kembali tanah-tanah

mereka. Petani yang menyewa tanah terpaksa membayar sebanyak 50 % dari hasil

pertanian dan membayar 30 % pula untuk cukai hingga mampu 20 % sahaja untuk sara

hidup. Adalah dianggarkan bahawa 60 - 90 % petani tidak mempunyai tanah sendiri pada

pertengahan abad ke 19. 45

Tekanan ekonomi petani bertambah terutamanya pada tahun 1840-an dan 1850-

an apabila berlakunya bencana alam yang merupakan masalah tradisi di China seperti

banjir, banjir dan gempa bumi yang memberi kesan kemerosotan hasil pertanian atau

tidak dapat diusahakan samasekali. Sedangkan pemerintah Manchu gagal memberi

bantuan kepada petani yang ditimpa bencana alam akibat pengabaian tugas oleh pegawai

dan korupsi seperti penyelewengan di Yellow River Conservansy dan Grand Canal

Administration. Kehidupan orang-orang Chian bertambah susah dan menderita apabila

banjir dan kemarau berlaku. Misalnya kemarau di Wilayah Honan pada tahun 1847 dan

banjir di sekitar Yangtze pada tahun 1849 melibatkan wilayah-wilayah Hupeh, Anhwei

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


7

dan Kiangsu. Pada tahun 1852, suatu kawasan yang luas telah mengalami banjir dari

Sungai Kuning yang menukarkan haluannya. Akibatnya berjuta-juta rakyat menderita

apabila banjir merosakkan tanah-tanah pertanian, harta benda dan mengorbankan nyawa.

Hubungan antara faktor ekonomi dan sosial adalah saling berkait iaitu apabila berlaku

tekanan punca ekonomi yang terjejas menyebabkan ramai petani yang kehilangan sumber

pendapatan dan menganggur telah berhijrah ke kota-kota mencari pekerjaan baru seperti

buruh, pendayung sampan dan tidak lagi terlibat dengan aktiviti pertanian. Apabila

pelarian ekonomi ini gagal atau tiada pekerjaan maka mudah terlibat dalam

penyeludupan, rompakan dan jenayah dengan mudah dipengaruhi untuk memberontak.

Kesempatan inilah diambil oleh pemimpin pemberontak seperti Hung Hsui-chuan untuk

mencari pengaruh di kalangan petani-petani. Ini bertepatan dengan pendapat Wolfgang

Franke iaitu :

"Kesengsaraan sosial dan ekonomi petani-petani China merupakan

sebab asas bagi kebangkitan Taiping." 56

Kesengsaraan ekonomi dan taraf hidup petani bertambah buruk apabila berlaku

imbangan perdagangan yang merugikan dalam pengaliran keluar perak dari China.

Perubahan nisbah nilai perak dengan tembaga telah berubah dari 1: 2 kepada 1: 3 telah

merugikan kaum petani yang menerima pendapatan dengan tembaga tetapi terpaksa

membayar cukai-cukai dan sewa tanah dalam perak. 57

2.3 Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi elemen penting kebangkitan Pergerakan Taiping apabila

kaitan kejatuhan ekonomi melibatkan sosial dan taraf hidup rakyat terjejas. Kesan

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


8

buruknya berlakulah gejala sosial seperti rusuhan, rompakan dan kongsi gelap di selatan

China. rakyat tidak puas hati apabila keharmonian rakyat terjejas dan mereka terpaksa

bergelut untuk hidup akibat dari kehilangan sumber pendapatan dari pertanian.

Kesengsaraan dan kejadian bencana alam membenarkan anggapan feudal China bahawa

Manchu telah hilang mandat dari syurga.

Kegiatan kongsi-kongsi gelap berlaku apabila orang-orang Cina dan pengikut

Dinasti Ming menubuhkan kongsi-kongsi gelap dengan tujuan untuk menggulingkan

Dinasti Manchu dan memulihkan Dinasti Ming. Pada masa itu terdapat dua kongsi gelap

yang terbesar iaitu Pertubuhan Teratai Putih dan Pertubuhan Triad. Pakatan-pakatan

ini mengadakan rusuhan terutamanya di wilayah-wilayah selatan seperti Kwangtung,

Fukien dan Taiwan. Sungguhpun mereka tidak berjaya menggulingkan Kerajaan Manchu

tetapi mereka telah menyediakan asas sokongan bagi berlakunya pemberontakan yang

lebih besar. Kegiatan kongsi gelap membantu kebangkitan Pergerakan Taiping untuk

mengumpulkan sokongan dari pelbagai pihak anti-Manchu melalui gerakan bawah tanah

Sedangkan pentadbiran Manchu gagal menanganinya akibat dari gejala rasuah dan

kelemahan pentadbiran dengan sistem perundangan yang mudah dibeli dengan wang

seperti keputusan seseorang hakim boleh dibeli dengan 1000 tahil wang perak.

Kepentingan konsep mandate of heaven atau mandat dari syurga dalam

kepercayaan tradisi masyarakat China untuk menentukan keabsahan kedudukan politik

seseorang maharaja sebagai wakil syurga atau 'Anak Syurga' yang memberi kuasa

spritual yang tidak terhingga kepada sesorang maharaja. Konsep ini digunakan oleh

Hung Hsiu-chuan dengan mengisytiharkan dirinya Raja Kayangan yang mendapat

wahyu untuk mengusir syaitan-syaitan yang merosakkan manusia dan seterusnya

mendirikan kerajaan yang diterima tuhan. Mengikut ajaran Confucius pemberontakan

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


9

dihalalkan untuk menggulingkan seseorang maharaja apabila pemerintahannya lemah dan

tidak mampu memberi kemakmuran dan keamanan kepada masyarakat dan negara.

Kegagalan Maharaja Manchu membela kehidupan rakyat hingga berlakunya

kebuluran akibat kemusnahan tanaman dalam bencana alam telah menghilangkan mandat

dari syurga. Keperluan rakyat untuk kemakmuran dan kestabilan menjadi faktor

kebangkitan Pergerakan Taiping. Usaha menggulingkan Kerajaan Manchu dianggap

perjuangan suci yang menepati ajaran Confucius dan konsep mandat. Kewujudan

Pergerakan Taiping ketika itu dengan ketokohan dan propaganda Hung Hsiu-chuan

sangat menepati masanya. Interprestasi Hung mengenai agama Kristian dalam asas

ideologi Pergerakan Taiping turut menepati pendapat Confucius yang mengatakan ;

'sesiapa yang berjaya mendapat mandat syurga akan berjaya menjadi

maharaja manakala sesiapa yang gagal akan dianggap sebagai

penjenayah' 8

Konsep mandat dari syurga merupakan elemen penting kebangkitan Pergerakan

Taiping mudah mendapat sokongan anti-Manchu dan kepercayaan rakyat sebagai

kerajaan altelnatif mengantikan Kerajaan Manchu. Kebangkitan Pergerakan Taiping

mendapat kelebihan apabila pada tahun 1850, Hsien-teng yang telah dilantik menjadi

Maharaja adalah seorang pentadbir yang tidak cekap dan lemah menerima tekanan dari

pihak barat selepas Perang Candu 1839-1842 serta tidak diterima oleh penduduk di

China Selatan. Malahan pembangunan oleh kerajaan Manchu adalah berbeza dengan

kemajuan dengan wilayah utara dengan selatan menyebabkan timbul ketidakseimbangan

ekonomi dan sosial di China.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


10

2.4 Faktor Kemasukan Pengaruh Asing

Kemasukan pengaruh asing seperti Inggeris, Amerika dan Perancis merupakan

faktor luaran yang membantu membangkitkan Pergerakan Taiping kerana isi kandungan

Perjanjian Nanking 1842 meninggalkan banyak kesan buruk terhadap kehidupan rakyat

China serta meleburkan aspek politik, ekonomi dan sosial yang selama ini dipertahankan

oleh China sebagai middle kingdom. Kekalahan dalam peperangan ini melibatkan

kepentingan politik China ke atas Hong Kong tergadai, terpaksa membayar ganti rugi

kepada Inggeris, hak monopoli untuk menetapkan cukai import dibatalkan, menjejaskan

perusahaan tempatan dan yang utama sekali membawa kesan buruk perdagangan candu

di China.

Kesan yang nyata dari kemasukan pengaruh asing ialah perluasan perdagangan

tanpa sekatan dengan pembukaan 5 buah pelabuhan iaitu Canton, Amoy, Foochow,

Ningpo dan Shanghai. Keadaan ini membawa kepada ketidak-seimbangan perdagangan

China tidak baik hingga menjejaskan beberapa perusahaan tempatan seperti menenun

kain, membuat paku dan jarum di Fatshan iatu bandar yang berhampiran dengan Canton.9

Perluasan kepada banyak lagi pelabuhan seperti Shanghai pada tahun 1843 telah

menjejaskan beribu-ribu buruh termasuk pelarian ekonomi dari luar bandar yang sebelum

ini mengangkut barang-barang ekspot seperti teh dan sutera dari kawasan-kawasan

Yangtze ke Canton. Pengenalan sistem pengangkutan moden seperti kapal api dan

keretapi telah menjejaskan pendapatan orang-orang Cina yang bergantung kepada kereta

kuda dan tongkang hingga memberi kesan kepada meningkatnya kadar penggangguran.

Manakala kesan buruk perdagangan candu terhadap ekonomi China ialah apabila

berlaku tukaran wang perak yang tinggi kepada British untuk membeli candu yang

memberi kesan kepada imbangan ekonomi. Contohnya pada tahun 1848, kira-kira 10 juta

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


11

tael wang perak telah mengalir keluar untuk membeli candu. Kadar tukaran kemudiannya

berubah apabila wang perak berkurangan. Ini menyebabkan nilai wang perak tinggi dan

menyusahkan rakyat apabila kemelesetan ekonomi China berlaku.

Masalah candu yang utama juga merujuk kepada kesan penagihan yang

menambah kerosakan kepada masyarakat Cina dari segi kesihatan dan akhlak melalui

penagihan candu. Kemasukan pengaruh barat menyebabkan perdagangan candu

mendapat permintaan yang tinggi, misalnya pada tahun 1837 candu mewakili 57 % dari

impot China. Ini menyebabkan penyeludupan candu turut berkembang. Contohnya pada
10
tahun 1820-1825 sebanyak 9 708 peti setahun telah meningkat kepada 35 445 peti

setahun pada tahun 1830. Maruah China yang anti-candu telah dijinakkan oleh Inggeris

dengan terpaksa membayar semula harga candu yang dirampas oleh Pesuruhjaya Lin

sebanyak $ 6 juta.

Kemasukan pengaruh barat telah menyebabkan kenaikan cukai hingga

membebankan penduduk China, petani dan buruh miskin. Kerajaan Manchu menaikkan

kadar cukai untuk mengatasi kemelesetan ekonomi dan untuk membayar ganti-rugi

perang sebanyak $ 12 juta kepada Inggeris. Kesengsaraan ekonomi dan sosial petani dan

buruh iaitu golongan teramai di China hingga menyebabkan pengganguran akibat dari

faktor dalaman bencana alam dan pengaruh kedatangan barat telah menyebabkan

kebangkitan Pergerakan Taiping mendapat sokongan .

2.5 Faktor dan Kemasukan Agama Kristian dan Orang-orang Hakka

Faktor orang Hakka telah menimbulkan tension kepada orang-orng Cina

tempatan. Asal usul orang Hakka berasal kawasan China Tengah dengan bergerak ke

wilayah selatan pada zaman Dinasti Shung. Manakala orang yang berada di selatan

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


12

adalah berbeza dari segi makanan, percakapan dan budaya iaitu terdiri dari orang-orang

Kantonis dan kelompok-kelompok yang lain. Percampuran dengan orang Cina tempatan

ini menimbulkan konflik di kawasan selatan antara kedua-dua pihak kerana orang-orang

Hakka beragama Kristian untuk membezakan mereka dengan orang-orang Cina

tempatan. Ini amat menjijikkan orang-orang Cina tempatan kepada orang orang Hakka.

Manakala kemasukan agama Kristian ke negeri China juga merupakan faktor

kebangkitan Pergerakan Taiping. Ini kerana agama Kristian Protestant telah memberi

ilham kepada Hung Hsiu-chuan untuk menubuhkan susunan politik, ekonomi dan sosial

yang baru di negeri China. Malah ideologi Pergerakan Taiping sendiri telah diresapi oleh

Kristian hingga pada peringkat awal telah mendapat sokongan secara senyap dan

berkecuali oleh Inggeris.

2.6 Faktor Kepimpinan Hung Hsui-chuan

Saya berpendapat faktor kepimpinan Hung Hsiu-chuan merupakan penjana utama

yang menghidupkan kebangkitan Pergerakan Taiping yang tepat pada masanya ketika

era pemerintahan Kerajaan Manchu lemah akibat dari faktor dalaman dan luaran. Faktor

Hung Hsiu-chuan sebagai Raja Kayangan atau Tien Wang menjadi pemerintah alternatif

anti-Manchu yang mudah menarik minat petani dan pekerja miskin. Ideologi Hung Hsiu-

chuan dapat menyesuaikan dirinya dengan keperluan mayarakat China pada masa itu

yang menganggap Kerajaan Manchu telah kehilangan mandat dari syurga.

Peribadi beliau yang lahir dari keluarga petani Hakka yang miskin dan merupakan

orang yang kecewa dalam peperiksaan awam sebanyak 5 kali dalam peperiksaan utama
11
di Canton bagi ijazah Sheng-yuan. Semangat beliau untuk menjadi Maharaja

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


13

berkembang pada tahun 1837 apabila ketika sakit dan koma, beliau mendakwa menerima

arahan untuk menyelamatkan manusia daripada syaitan dan menubuhkan

pemerintahan tuhan di bumi. Beliau yang terpengaruh dengan agama Kristian

kemudiannya telah mengambil kesempatan menjanjikan harapan kehidupan yang lebih

baik kepada golongan marhain yang sengsara ekonomi dan sosial dengan syarat

menyokong beliau menjatuhkan Kerajaan Manchu. Penonjolkan dirinya sebagai Raja

Kayangan yang padat dengan propaganda 'Keamanan dan Kemakmuran dicanangkan

sebagai mendapat mandat dari syurga dengan .

Faktor Hung Hsiu-chuan turut diakui oleh Vinent Y.C. Shih apabila mengatakan;

"Pergerakan Taiping tidak mungkin berlaku sebegitu rupa tanpa

kepimpinan Hung Hsiu-chuan dan Yang Hsiu-ching. 12

Malah kebijaksanaan strategi Hung Hsiu-chuan jelas terdapat di dalam ideologi

Pergerakan Taiping apabila mengandungi idea-idea progresif dan masyarakat egalitarian

telah menarik minat golongan majoriti anti-Manchu. 13 Sistem politik Pergerakan Taiping

bersifat teokrasi dengan Raja Kayangan sebagai pemerintah agama dan duniawi,

manakala sistem ekonomi membahagikan semula tanah mengikut gred mutunya yang

dibahagi mengikut bilangan ahli dalam keluarga. Idea-idea progresif merujuk kepada

persamaan seks, monogami dan pengharaman penghisapan candu, perjudian dan

pelacuran kearah keharmonian masyarakat.

Idea perjuangan Hung Hsiu-chuan telah dipengaruhi oleh unsur-unsur Kristian

dan kepercayaan Cina kuno dengan pengubahsuaian menjadi pergerakkan agama yang

fanatik melalui penubuhan agama penyembah tuhan atau Shang ti-hui. Namun kejayaan

kebangkitan Pergerakan Taiping yang mendirikan ibu negeri di Nanking itu harus dilihat

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


14

dari kejayaan ideologinya untuk membentuk Negara Kayangan dengan susunan

ekonomi yang baru telah berjaya menyatukan pemberontak-pemberontak Taiping yang

anti-Manchu.

KESIMPULAN

Perbincangan mengenai turutan keutamaan faktor-faktor kebangkitan Pergerakan

Taiping seolah-olah tidak berkesudahan. Namun kesimpulan yang dapat diambil ialah

semua faktor yang diulas adalah saling melengkap akibat dari kelemahan Pemerintahan

Manchu yang disebabkan dari faktor dalaman dan luaran. Malah kegagalan Kerajaan

Manchu dilihat pula dari aspek hilangnya mandat dari syurga.

Secara ringkasnya, pola perkembangan Pergerakan Taiping yang bermula dari 11

Januari 1851 telah memuncak pada tahun 1853 hingga pesat pada peringkat awalnya

sehinggalah tahun 1855 sebelum merosot dan tumpas pada tahun 1864. Pergerakan

Taiping berjaya dihancurkan apabila Kerajaan Manchu mendapat bantuan tentera dan

senjata dari British dan Perancis melalui Perjanjian Tientsin 1858 serta faktor

penyelewengan Hung Hsiu-chuan sendiri.

Namun sesuatu yang tersirat, Pergerakan Taiping adalah manifestasi penentangan

hebat orang-orang Cina terhadap pemerintahan Dinasti Manchu yang menjatuhkan

maruah dan melemahkan kuasanya.

Menurut Paul M.A. Linebarger ;

" It was a many resperts, the pilot which illuminated and lit the flames of

modern Chinese revolusion" 14

Kepentingannya ialah sebagai sumber inpirasi gerakan revolusioner yang baru seperti

Revolusi 1911 dan mencorakkan perkembangan politik, ekonomi dan sosial di China.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


15

**********

BIBLIOGRAFI

1. Abdullah Zakaria Ghazali (et.al), Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia

Timur. Fajar bakti, Shah Alam, 2000.

2. Gilbert Khoo dan Dorothy Loo, Asia Dalam Perubahan- Sejarah Tenggara, Selatan

dan Timur Asia, Heinemann Education Books (Asia) Singapura, 1981.

3. Hsu,Immanuel C.Y, The Rise of Modern China

4. Linebarger, Paul M.A, (et.al) Far Eastern Governments and Politics, D. Van

Nostrand Co. Princeton, 1967..

5. Shih, Vincent, Y.C The Taiping Ideology, University of Washington Press,

Seattle, 1967.

6. MacAleavy, Henry. The Modern History of China, Weidenfeld and Nicholson,

London,1977.

7. Michael, Franz, The Taiping Rebellion History and Documents, Seattle and London,

University of Washington, 1966

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


16

8. Shih, Vincent, Y.C The Taiping Ideology, University of Washington Press,

Seattle, 1967.

9. Teng, Ssu-yu, New Light on the History of the Taiping Rebellion, Russell

New York. 1966.

10. Wolgang, Franke, A Century of Chinese Revolution 1851- 1949,

University of South Carolina Press, Colombia. 1980.

NOTA BELAKANG

1
Michael, Franz, The Taiping Rebellion History and Documents, Seattle and London,
University of Washington, 1966. hlm. 42
2
Teng, Ssu-yu, New Light on the History of the Taiping Rebellion, Russell. New
York. 1966 hlm. 37
3
Wolfgang Franke, A Century of Chinese Revolution 1851-1949, University of South
Carolina Press, Colombia. 1980. hlm. 26
4
Unit pengukuran tanah pertanian di China; 1 mou = 1/6 ekar
5
Teng, Ssu-yu, op.cit., hlm 42.
6
Wolfgang Franke, op. cit., hlm 26
7
Michael, Franz, op, cit., hlm 16
8
Abdullah Zakaria Ghazali et.al ] . Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia
Timur 1800 - 1963. Sejarah Fajar Bakti Sdn Bhd, Shah Alam, 2000. hlm. 17-18.
9
McAleavy, Henry, The Modern History of China, Eeidenfeld and Nicolson, London,
1967. hlm 58.
10
1 peti mewakili 65 kg.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM


17

11
Michael, Franz. op.cit,. hlm. 22
12
Y.C.Shih, Vincent, The Taiping Ideology, University of Washington Press, Seattle,
1967 hlm. xviii
13
Teng, Ssu-yu . op.cit,. hlm. 62-63.
14
Linebarger, Paul M.A, (et. al), Far Eastern Governments and Politics, D. Van
Nostrand Co. Princeton, 1967. hlm. 103.

MAI / 1998 – 2002 / PPPJJ USM