Anda di halaman 1dari 5

TAJUK TUGASAN ZZZT 1033 TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA Syarat-syarat: 1. 2. 3. 4.

Tugasan ini hendaklah dibuat secara berkumpulan. Jumlah muka surat tidak kurang daripada 15 helaian, tidak termasuk kulit. Penilaian tugasan merangkumi format, isi, gaya penulisan dan kesimpulan. Perlu dibentangkan dalam P.Point (17 minit maksimum) pada pertemuan kedua..

Tajuk-tajuk tugasan: 1. Perkembangan Tamadun Islam serta sumbangannya kepada dunia Barat. Nama Ketua: 2. Akhlak dalam Tamadun Islam. Nama Ketua: 3. Kedudukan harta intelek dalam Islam. Nama Ketua: 4. Undang-undang jenayah: Perspektif Islam dan Barat. Nama Ketua: 5. Proses kejadian manusia menurut al-Quran dan sains. Nama Ketua: 6. Kejadian alam menurut al-Quran dan sains. Nama Ketua: 7. Hak asasi manusia menurut Islam dan Barat. Nama Ketua: 8. Ekonomi Islam dan konvensional : Satu kajian perbandingan. Nama Ketua: 9. Riba dari perspektif Islam dan Barat. Nama Ketua: 10. Insuran: Perbandingan antara Islam dan konvensional. Nama Ketua: 11. Keamanan menurut Islam. Nama Ketua: Fatmah binti Yusof

12. Etika peperangan: Islam dan Barat. Nama Ketua: 13. Isu keganasan menurut perspektif Islam. Nama Ketua: 14. Falsafah sains dan teknologi menurut Islam. Nama Ketua: 15. Sumbangan Tamadun Islam dalam sains dan teknologi. Nama Ketua: 16. Kerelevanan poligami masa kini. Nama Ketua: 17. Kerelevanan menutup aurat menurut Islam. Nama Ketua: 18. Institusi kekeluargaan dalam Islam. Nama Ketua: 19. Pengaruh Tamadun Islam di Nusantara. Nama Ketua: 20. Peranan masjid dalam Islam. Nama Ketua: 21. Seni bina masjid dalam tamadun Islam. Nama Ketua: 22. Institusi zakat dalam Islam. Nama Ketua: 23. Institusi wakaf di Malaysia. Nama Ketua: 24. Metod Al-Quran dalam mendidik manusia. Nama Ketua: Elaine binti Lahi

25. Kedudukan al-Sunnah sebagai sumber syariat Islam. Nama Ketua: 26. Ajaran sesat dan kesannya dalam akidah. Nama Ketua: 27. Peranan Institusi Pondok dalam penyebaran Ilmu Islam. Nama Ketua: 28. Kepentingan Institusi Hisbah dalam Islam Nama Ketua:

29. Kesan dan sumbangan Tamadun Islam di Sepanyol. 30. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang perubatan. 31. Kesenian dan Islam. 32. Konsep keadilan sosial menurut perspektif Islam dan barat. 33. Penggunaan matawang dinar di era globalisasi. 34. Perbandaran Islam. 35. Qisas al-Anbiya' dan kesannya dalam pembentukan akhlak. 36. Tokoh-tokoh sufi nusantara: Sumbangan mereka dalam tamadun Islam. 37. Keadilan perundangan Islam. 38. Globalisasi menurut Islam. 39. Islam Hadhari. 40. Unsur-unsur mistik dalam kepercayaan masyarakat Melayu. 41. Unsur-unsur mistik dalam kepercayaan masyarakat Cina. 42. Unsur-unsur mistik dalam kepercayaan masyarakat India. 43. Unsur-unsur mistik dalam kepercayaan masyarakat Pri-bumi. 44. Agama-agama dalam Tamadun Cina. 45. Agama-agama dalam Tamadun India. 46. Nilai-nilai tradisional masyarakat Melayu: Sejauh manakah ia dipertahankan ? 47. Nilai-nilai tradisional masyarakat Cina: Sejauh manakah ia dipertahankan? 48. Nilai-nilai tradisional masyarakat Indin: Sejauh manakah ia dipertahankan? 49. Pencapaian kesenian Tamadun India. 50. Pencapaian kesenian Tamadun Cina. 51. Tamadun Melayu dan cabaran globalisasi. 52. Tamadun Cina dan cabaran globalisasi. 53. Tamadun India dan cabaran globalisasi. 54. Masyarakat Pri-bumi dan cabaran globalisasi. 55. Nilai-nilai universal Tamadun Cina. 56. Nilai-nilai universal Tamadun India. 57. Pandangan jagat (world view) Tamadun Cina. 58. Pandangan jagat (world view) Tamadun India. 59. Pandangan jagat (world view) Tamadun Melayu pra-Islam. 60. Pandangan jagat (world view) masyarakat Pri-bumi. 61. Perayaan-perayaan masyarakat Cina.

62. Perayaan-perayaan masyarakat India. 63. Adat dan pantang larang masyarakat pri-bumi. 64. Adat dan pantang larang masyarakat Cina. 65. Adat dan pantang larang masyarakat India. 66. Sistem pendidikan tradisional dan moden masyarakat Melayu. 67. Sistem pendidikan tradisional dan moden masyarakat Cina. 68. Sistem pendidikan tradisional dan moden masyarakat India. 69. Konfucius: Latar belakang dan falsafahnya. 70. Gautama Buddha: Latar belakang dan falsafahnya. 71. Guru Nanak: Latar belakang dan falsafahnya. 72. Pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Melayu. 73. Masyarakat dan budaya India Utara. 74. Masyarakat dan budaya India Selatan. 75. Kepercayaan dan amalan agama Tamil. 76. Kepercayaan dan amalan agama Hindu. 77. Pemerintahan Islam di India. 78. Beberapa keunikan Tamadun India. 79. Pertembungan antara agama dan sains. 80. Media massa dan keruntuhan moral. 81. Kepentingan beragama dalam arus globalisasi: Bincangkan. 82. Budaya lepak: Bagaimanakah penyelesaiannya? 83. Gangterism: Isu-isu dan penyelesaiannya. 84. Keruntuhan moral muda-mudi: Analisis punca dan penyelesaiannya. 85. Adat-adat dan pantang larang tradisional (Orang Asli): Sejauh manakah perlu dipertahankan? 86. Adat-adat dan pantang larang tradisional (Melayu): Sejauh manakah perlu dipertahankan? 87. Adat-adat dan pantang larang tradisional (Cina): Sejauh manakah perlu dipertahankan? 88. Adat-adat dan pantang larang tradisional (India): Sejauh manakah perlu dipertahankan? 89. Feng Shui: Konsep dan kerelevanannya kini. 90. Halangan serta cabaran interaksi antara tamadun: Bincangkan.