MURID SMA 2 WONOGIRI DIPARINGI BEBUNGAH BEASISWA NIMBA ILMU ING AMERIKA

Murid kels III SMA Negeri 2 Wonogiri, angsal bebungah beasiswa kuliah ing Amerika. Bebungah beasiswa menika dhateng saking New York University Amerika. Kepala Sekolah (kasek) SMA Negeri 2 Wonogiri Drs Sardito MPd, Rabu (12/1) maringi penjelasan, bilih warsa kepengker wonten 2 siswanipun ingkang angsal beasiswa kuliah ing Middle East University, Ankara, Turki. Inggih punika, Bayu Dewangga lan Sulih Nur Rohmah. Ing warsa menika kula angsal tawaran malih, ananging kagem kuliah ing Amerika. miderek ngendikanipun Sardito ingkang nembe maringaken laporan wonten upacara tanggap warsa kaping 37 kanthi sesepuh upacaranipun Bupati Wonogiri Danar Rahmanto wonten ing pelataran sekolah. Upacara dipuntandani maringaken beasiswa kangge 38 lare ingkang berprestasi. Agengipun beasiswa punika Rp 1 yuta dumugi Rp 2,5 yuta kangge setunggal siswa. Selaras kaliyan prestasinipun. SMA Negeri 2 Wonogiri ingkang statusipun Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), gadhah 974 murid ingkang dipunbagi dados 30 kelas. Sekolah punika gadhah setunggal kelas akselerasi (kalih tahun lulusipun) kanthi 17 murid.

Nama : Husna Rizkyan I. Nomor: 13 (tiga belas) Kelas :8a .