Anda di halaman 1dari 3

KEM KEPIMPINAN PENGAWAS 2011 SENARAI NAMA PENGAWAS TINGKATAN 1 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA NORASMIDA BINTI ALIASSAN HAVESYA THRISYE JOHNY

JUDIN BIN DOING @ JOING NUR ANIS ZULAIKHA BINTI AHAMAT NOOR FARRAH BINTI HASSAN NURAIN BINTI SIMARAH NURHAFIZA NAIEMAH BINTI JAMIL HARIS AYU NATASYA BINTI RASYIDI KHAIRUL AZMIL BIN HARIS TIMOTHY JOHNNY SITI NORMILA SULAINE BINTI ZAINAL MIXMORY JAIHUD MOHD NAZRI BIN AWANG ARNI SITI QASIDAH NORAISAH BINTI JUNIN MOHD SHARUL NIZAM BIN MADIN FERD MELVEN MAHULU ESMURIELDA LAINJIH SENARAI NAMA PENGAWAS TINGKATAN 2 NO 1 2 3 4 5 NAMA NORSHAFIKAH BINTI MD NORISAN SHALIZA BINTI ABDUL SAID DUNGGA MICKLY MOHD IMANSYAH BIN NORANI NURWAFA NAZIHA BINTI SUNARSON TINGKATAN 2 DEDIKASI 2 DEDIKASI 2 CEKAL 2 TEKUN 2 AMANAH TAMBANG (RM2) TINGKATAN 1 CEKAL 1 RAJIN 1 DEDIKASI 1 DEDIKASI 1 DEDIKASI 1 DEDIKASI 1 DEDIKASI 1 DEDIKASI 1 CEKAL 1 TEKUN 1 TEKUN 1 AMANAH 1 AMANAH 1 RAJIN 1 HARAPAN 1 CEKAL 1 CEKAL TAMBANG (RM2)

SENARAI NAMA PENGAWAS TINGKATAN 4 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 NAMA ANAVIVIANIE BARNAWAN AMILIKA BINTI SAID FAZIRAH BINTI MARCUS FENILIA TUMAS FLORENCIA LANTACA JANE FIONEGRACE MULI MOHD HAFIZ BIN OTHMAN NORSOFEAH BINTI JOHARIN NOR EDORA BINTI AHMAD OLIVA JILL TUK SUAN NUR RABIATUL TADAWIAH BINTI NASRIN RECHOLENNASANZAIKA JAMIKA SITI HASINAH BINTI SERUJA CONSTANTINE BENEDICT ZULFIKAR BIN AKMAL WILLTA DILLA BINTI DAUD JUCELINDAH ROBERT YUGAK SITI NORAZIHANI BINTI MAMAYU ZALIANNA BINTI MALIK STACEY LYNN JAIRON MOHD RAJUAN BIN RAJI DINIE BIN ASTIN MOHD IZUDDIN BIN AWANG MUSLIM MOHD JA'AFAR SHAH BIN IBRAHIM SENARAI NAMA PENGAWAS TINGKATAN 6R NO 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PENGAWAS MOHD AFFENDY BIN PETER HANIRUL BIN SANI @ JOHOR NOR SUKRIAH ABD SIDIK RAHMAH NUR PANAI NUR SYAHKYLLA BINTI ABD SAID ABDUL HAFIZ SHIFAULLAH BIN JAIRUN NURNAZRINSAH BIN DARMANSAH SALLIZAN BIN LEM SALIM TINGKATAN 6R RAJIN 6R RAJIN 6R DEDIKASI 6R RAJIN 6R CEKAL 6R CEKAL 6R CEKAL 6R RAJIN TAMBANG (RM2) TINGKATAN 4 CEKAL 4 TEKUN 4 DEDIKASI 4 RAJIN 4 HARAPAN 4 RAJIN 4 RAJIN 4 CEKAL 4 HARAPAN 4 HARAPAN 4 RAJIN 4 RAJIN 4 DEDIKASI 4 CEKAL 4 AMANAH 4 TEKUN 4 DEDIKASI 4 HARAPAN 4 HARAPAN 4 RAJIN 4 TEKUN 4 CEKAL 4 AMANAH 4 DEDIKASI TAMBANG (RM2)

SENARAI NAMA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) NO 1 2 3 4 5 7 8 9 10 NAMA GRACELYN MUSTIN EVARESCCA GAHUI HESLY NUSLI JEFREDDY MISMILLING QUEENERICCA MANJALIP ZULKARNAIN BIN BIDIN MUSLIHA BINTI SANI FARHANA LIANA BINTI AHLAN ASNI BINTI KANNU SENARAI NAMA PENGAWAS ASRAMA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NAMA NOORHAFIZAH BINTI DURAIS MOHAMAD NOH BIN KILLI DONA BINTI NILAH LAIZON BIN ARAUNG MATWAN BIN PAUNIS MOHD RIZAL BIN HAJIT ABU SUFIAN BIN SYAMSUDDIN MOHAMMAD AZRIH BIN PATANG MASTIKA BIN UNDONG SUKMAWATI BINTI MUAMAD ZAHIDAH BINTI JAMIDAN SHERYNATI BINTI KURAMAU MOHD RIDZUEN BINTI GANDILAN RAFIDAH BINTI ABU BAKAR DEVINA DINESS NONI MARTA SAIMIN JULIANAH BINTI RAJI ZAHIMAH BINTI JULLEY SAYARAH BINTI NASRIN MOHD NASRIN SHARIFAH NOORSAKINA BINTI SH YASSIN JALINAH LUMIROS REN SHARONEY JAMAIN ALVIN BIN PAUN TINGKATAN 6R DEDIKASI 6R RAJIN 6R DEDIKASI 6R DEDIKASI 6R RAJIN 6R RAJIN 6R RAJIN 6R RAJIN 6R RAJIN 6R RAJIN 6R DEDIKASI 6R DEDIKASI 6R RAJIN 6R DEDIKASI 6R DEDIKASI 6R DEDIKASI 6R CEKAL 6R DEDIKASI 6R DEDIKASI 6R RAJIN 6R DEDIKASI 6R DEDIKASI 6R CEKAL TAMBANG (RM2) TINGKATAN 5 CEKAL 5 CEKAL 5 RAJIN 5 RAJIN 5 CEKAL 5 AMANAH 5 CEKAL 5 SAKSAMA 5 TEKUN TAMBANG (RM2)