MAJLIS PERMUAFAKATAN BERSAMA IBU BAPA TARIKH: 10.06.2011 MASA: 8.30 PAGI TEMPAT: DEWAN SK. ST. HENRY SLABI, SERIAN 1. • • 2.

PENGENALAN Diperkenalkan pada 2009 oleh YB Datuk Michael Manyin ak Jawong Wajib diadakan di semua SK dan SMK di daerah Serian PROGRAM PERMUAFAKATAN KOMUNITI (PPK): 2.1 KONSEP DAN OPERASI (Strategi Utama)  Jaringan Kemudahan Dan Infrastruktur Setempat Sebagai Pusat Pendidikan  Membina Sistem Komunikasi Yang Berkesan Antara Sekolah Dan Komuniti  Mobilisasi, Latihan Dan Pendidikan Kelompok Dan Organisasi Strategik  Sekolah Sebagai Pusat Pendidikan Dan Rekreasi Setempat 2.2 TUJUAN PERMUAFAKATAN • • • Bincang pencapaian akademik pelajar bersama ibu bapa Bincang masalah pelajaran pelajar dengan ibu bapa Bincang bersama ibu bapa berkenaan kemungkinan strategi baru untuk memperbaiki prestasi pelajar

3. KEPENTINGAN PENDIDIKAN ANAK     Pendidikan anak – satu pelaburan jangka panjang paling penting untuk ibu bapa Wang ringgit dapat habis, Ilmu tidak pandai habis Anak bakal pengganti peneraju dalam keluarga Budaya Kampung - Dahulu kalau ada orang masuk U riuh sekampung - Sekarang – anak siapa paling pandai, gambar konvo berintai di dinding

6. HUBUNGAN KOMUNITI  Menyatu segala sumber komuniti dan sekolah untuk memenuhi keperluan dan kebaikan sekolah  Kesedaran tentang pentingnya peranan dan tanggungjawab komuniti dan sekolah dalam membantu anak-anak berjaya di sekolah. PRINSIP ASAS HUBUNGAN Kaedah yang digunakan : Smart partnership= Collaboration Win-win situation Cooperation 7. Perkongsian pintar = = = Permuafakatan sama-sama dapat manfaat/untung Kerjasama . didapati sekolah-sekolah yang cemerlang dibantu oleh PIBG yang aktif.4.  Kajian-kajian di Amerika Syarikat sejak tahun 1987 menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa di sekolah sebagai faktor utama menentukan kejayaan pelajar di sekolah.  Memberi perkhidmatan dan sokongan peningkatan kemahiran pendidikan keibubapaan.  Peningkatan tahap kepimpinan keluarga dalam membina perhubungan dengan sekolah. PERANAN PIBG  Pemerhatian ke atas peranan PIBG di Malaysia. 5. KEPENTINGAN HUBUNGAN  Peningkatan tahap pencapaian program dan budaya sekolah.

PIBG SEBAGAI JENTERA HUBUNGAN • • • PIBG adalah rakan kongsi pendidikan Wakil guru dalam AJK PIBG adalah mewakili hasrat dan citarasa sekolah. misi dan visi tercapai. Tanpa sahsiah tinggi.8.1 Apakah itu Isu Strategik ? • • • Perkara atau bidang yang kritikal bagi mencapai misi dan visi. Guru Besar adalah ex-officio sahaja. Jika isu-isu strategik dapat diselesaikan. hasrat pembangunan modal insan yang seimbang dan menyeluruh akan gagal. Oleh itu prestasi akademik mesti ditingkatkan lagi. 10. Ia menunjukkan apakah perkara yang perlu diberi fokus utama atau yang terpenting untuk mencapai Misi dan Visi. Kurikulum HEM . Senarai Isu Strategik hasil daripada Analisis SWOT Bidang Isu Strategik Pencapaian akademik mesti capai tahap tertinggi (melebihi 80%) kerana ia ‘core business’ sekolah dan sentiasa menjadi fokus utama stakeholder dan pelanggan. PERANCANGAN STRATEGIK 10. ISU PIBG √ ? X Ada PIBG sangat Cemerlang Ada PIBG bergerak Sederhana Ada PIBG sangat Lemah 9.

3. Sentiasa BERSIKAP positif. Tanpa sokongan komuniti sekolah sukar untuk lebih cemerlang.Kokurikulum Penyertaan dan tahap kecemerlangan pelajar dalam semua program kokurikulum masih rendah. 18 TEKNIK MENINGKATKAN MOTIVASI Paksa Diri Bukan Manja Diri Jika Mahu Berjaya TINGKATKAN MOTIVASI KAMU DENGAN CARA: 1. Sentiasa BERTINDAK positif. Pengurusan Fizikal Pembangunan Staf Hubungan Luar Pengurusan Pejabat & Pengurusan Kewangan Kegagalan memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder (contoh: audit) boleh menjejaskan amalan pengurusan berkualiti. 2. Sentiasa BERFIKIRAN positif. Tentukan MATLAMAT kamu. kemahiran & komitmen yang tinggi dalam setiap tugas utama mereka. 6. 5. 4. Senaraikan KEKUATAN dan KELEMAHAN kamu. . Aspek 3K sekolah belum mencapai tahap cemerlang Organisasi sukar berjaya jika stafnya tidak mempunyai tahap pengetahuan. Tampalkan MATLAMAT kamu.

Tidak 11. 10.7. BERUSAHA PAKSAAN . Tidak 12. 9. Sentiasa menyatakan “AKU BOLEH”/ “YES I CAN” Elakkan PERBUATAN yang TIDAK BERFAEDAH DENGAR NASIHAT Guru serta Ibu Bapa MEMBUANG MASA cepat BERPUTUS ASA atas KERELAAN dan bukan 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful