Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh

:

04/08/2011

Mata Pelajaran

:

Bahasa Melayu

 

Tajuk

:

Pembentukan kata (awalan, akhiran dan apitan)

 

Tingkatan

:

Satu Delima

Bilangan pelajar

:

34/40

Tajuk

:

Kata soal apa, bila dan mengapa

 

Masa Hasil Pembelajaran

:

40 minit Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :

1.

Menggunakan kata soal yang sesuai berdasarkan peristiwa sosial yang

dipaparkan,

2.

Menyoal tentang sesuatu peristiwa sosial dengan menggunakan kata soal

 

:

apa, bila dan mengapa , dan

 
 

3.

Menyatakan kata soal yang sesuai berdasarkan peristiwa sosial.

Fokus utama

:

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. vi. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang

Fokus sampingan

:

menunjukkan simpati terhadap nasib malang yang menimpa seseorang.

BBM

:

Video klip dan lembaran kerja

 

Penerapan

:

Bekerjasama dan bertolak ansur

Penyerapan

:

Pendidikan Moral

 

LANGKAH

 

ISI PELAJARAN

 

AKTIVITI

CATATAN

     

1. Guru menayang video klip selama 3 minit.

Kaedah terus

SET INDUKSI

Tayangan video klip Hantu Mak Limah

2. Pelajar menonton video klip.

(5 minit)

3. Guru menerangkan tajuk pembelajaran

 

iaitu ‘Imbuhan’.

   

Menyenaraikan :

Guru meminta pelajar menonton kembali

video klip dan mencatat perkataan imbuhan yang didengar.

2.

perkataan imbuhan yang didengar.

1.

Pelajar menonton dan menyenaraikan

Kaedah terus

LANGKAH 1

1. Imbuhan awalan

(5 minit)

2. Imbuhan akhiran

3. Imbuhan apitan

     

1.

Guru menyoal pelajar perkataan imbuhan

Kaedah terus Teknik perbincangan

yang telah dicatat.

2.

Pelajar menyebut perkataan imbuhan

 

Mengelaskan :

yang telah disenaraikan.

LANGKAH 2

1. Imbuhan awalan

3.

Guru menyoal pelajar jenisjenis imbuhan

(10 minit)

2. Imbuhan akhiran

yang disenaraikan.

3. Imbuhan apitan

4.

Pelajar mengelaskan jenisjenis imbuhan

tersebut secara lisan.

5.

Perbincangan kelas tentang penggunaan

imbuhan serta contoh contoh dalam ayat.

 

Membina ayat menggunakan perkataan :

1. Imbuhan awalan

1.

Guru meminta pelajar membina 15 ayat

Lembaran kerja a. nilai moral bekerjasama

LANGKAH 3

(15 minit)

menggunakan perkataan imbuhan yang

telah disenaraikan di dalam kumpulan.

2. Imbuhan akhiran

2.

Pelajar membina ayat menggunakan

 
 

3. Imbuhan apitan

perkataan imbuhan di dalam kumpulan.

   

1.

Guru meminta pelajar membaca ayat ayat

 

Makna kata melalui pembentukan kata menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan

yang telah dibina.

PENUTUP

2. Pelajar membaca dengan kuat.

(5 minit)

3. Guru merumuskan pembentukan kata

yang menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan.