Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN 2 MODUL LATIHAN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN ___________________________________________________________________________________________________________ _

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN


Pengajaran berdasarkan Kajian Masa Depan membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang dikehendaki melalui pelbagai cara pengajaran dan pembelajaran. MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN Kajian Masa Depan boleh juga diajarkan sebagai satu matriks yang melibatkan pelbagai unsur Kajian Masa Depan. Matriks akan membantu guru-guru merancang pelajaran mereka berasaskan Kajian Masa Depan dengan lebih sistematik. Pendekatan ini penting untuk memahami konsep Kajian Masa Depan dengan lebih menyeluruh.

KAPASITI MURID

KONSEP KMD Yang Relevan Dengan Tajuk Mata Pelajaran PERSEPSI MURID

Kemahiran Khusus Kajian Masa Depan

KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN

PROSES Yang Dialami Murid

ISU Yang Ada Kaitan Dengan Tajuk

TEMA Yang Sesuai

APLIKASI Dalam Bidang Yang Sesuai

MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN

Unsur-unsur dalam matriks pengajaran yang saling mempengaruhi pengajaran Kajian Masa Depan: UNSURHURAIAN CONTOH 35

BAHAGIAN 2 MODUL LATIHAN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN ___________________________________________________________________________________________________________ _

UNSUR MATRIKS
KONSEP UTAMA

UNSUR-UNSUR
Guru boleh memilih konsep Kajian Masa Depan yang ada kaitan dengan mata pelajaran. Teknik dan cara pengajaran Kajian Masa Depan yang digunakan sebagai aktiviti dalam perkembangan pelajaran.
Alternatif & Pilihan , Masa Lalu, Kini dan Depan, Nilai, Pengupayaan , Kemapanan Pemahaman Konsep Masa Depan, Pengumpulan Maklumat Dan Analisis Trend, Ramalan Dan Analisis, Penggunaan Imaginasi Dan Kreativiti, Strategi Mengatasi kebimbangan, Proses Inovasi Sosial, Pembinaan Senario, Penjelasan Nilai dan Masa Depan, Pemahaman Dimensi Kemapanan Keseimbangan, Kesinambungan,Pertumbuhan, Perubahan, Transformasi Kemahiran Murid: Menaakul, Menganalisis, Membuat Aplikasi, Belajar, Memandang Jauh, Berimaginasi, Berfikir, Berintuisi,Kreatif. Takut dan Bimbang , Risau, Prihatin, Ada Harapan, Ada Perancangan , Ada Tujuan Tertentu

KEMAHIRAN KHUSUS

PROSES

Proses yang akan dialami oleh murid semasa melaksanakan aktiviti KMD. Kemahiran yang dibina dan dirujuk oleh murid semasa pelajaran dijalankan. Persepsi murid terhadap sesuatu (konsep, isu, tema dan sebagainya) semasa pelajaran yang akan mempengaruhinya dan murid juga akan mengalami perubahan selepas mempunyai kesedaran. Isu-isu yang boleh dikaitkan dengan konsep, teknik dan cara pengajaran dan kandungan mata pelajaran.

KAPASITI

PERSEPSI

ISU

Komunikasi , Jenayah dan Keadilan, Pembangunan Ekonomi , Tenaga, Alam Sekitar, Kesihatan, Jantina dan Budaya, Maklumat, Keamanan, Kependudukan, Sumber , Sains dan Teknologi, Angkasa Lepas, Perancangan Bandar, Pengangkutan, Pekerjaan dan Waktu Senggang Pemuliharaan, Kemapanan, Generasi Masa Depan, Masa & Budaya, Impak Terhadap Manusia, Budaya Berhemah, Had & Batasan , Masa Depan Dunia, dan Optimisme dan Pesimisme Gaya Hidup Alternatif, Kajian Masa Depan Secara Kritis, Cara Memandang Jauh, Penulisan fiksyen dan cerita sains, Masa Depan Ekonomi, Perancangan Strategik

TEMA

Cadangan tema-tema penting bagi Kajian Masa Depan yang boleh digunakan.

APLIKASI

Kemahiran khusus yang diperolehi pelajar melalui pelajaran Kajian Masa Depan boleh diaplikasikan dalam bidang ini.

36