IMPLIKASI FALSAFAH BARAT TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA DARI SEGI KURIKULUM

Kurikulum sekolah vernakular Cina yang berdasarkan pelajaran klasik lama adalah dipengaruhi Falsafah Esensialisme yang lebih bersifat konservatif y .SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA y Mata pelajaran seperti Perkebunan dan Anyaman adalah mata pelajaran bukan kritikal kerana mengambil kira falsafah Perenialisme yang dikatakan memberi peluang kepada murid untuk memperoleh celik akal tentang kehidupan.

Keutamaan diberi kepada mata pelajaran sains.SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA y LAPORAN BARNES . seni perusahaan dan sains rumahtangga sepertimana terkandung dalam falsafah rekonstruktivisme yang cenderung terhadap masa sekarang dan masa depan .

ORDINAN PELAJARAN 1952 y- Penubuhan sekolah menengah vokasional adalah selari dengan falsafah esensialisme bahawa murid perlu tahu apa sahaja termasuk perkara asas agar menjadi ahli masyarakat yang produktif .

LAPORAN RAZAK y -Sukatan pembelajaran yang sama digubal di semua sekolah rendah adalah bertepatan dengan falsafah rekonstruktivisme yang bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru dan menghapuskan penyakit sosial .

SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA y - LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 Penekanan terhadap pendidikan teknik dan vokasional yang penting terhadap perkembangan pendidikan dan ekonomi negara adalah selaras dengan konsep falsafah rekonstruktivisme yang mengasaskan corak budaya baru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful