Anda di halaman 1dari 3

Buku Panduan PPG

2011

BAB 4

PERINCIAN STRUKTUR KURIKULUM PENGKHUSUSAN

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BMM3101 BMM3117 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12

Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BMM3103 BMM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12

Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 BMM3105 BMM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(0+3) 3(3+0) 3(x+x) TK 14

15

Buku Panduan PPG

2011

Semester 4 KOD WAJ3114 BMM3107 BMM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum - Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 2(2+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 12

Semester 5 KOD WAJ3114 BMM3109 BMM3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12

Semester 6 KOD WAJ3114 BMM3111 BMM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 2(2+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 14

16

Buku Panduan PPG

2011

Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BMM3113 BMM3114 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(x+x) 14

Semester 8 KOD EDU3109 BMM3115 BMM3116 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(0+3)

3(3+0) 3(x+x) 2(4M) 14

17