Anda di halaman 1dari 1

PEKA SAINS SPM 1511/3 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG BESAR ( U ) PERLIS PEKA SAINS SPM ( 1511 / 3 ) PANDUAN

PEMARKAHAN PEKA SAINS SPM 1511 / 3 C1 P1 P2 P3 P4 P5 C2 P1 P2 P3 P4 C3 P1 P2 P3 C4 P1 P2 P3 C5 P1 P2 P3 P4 Merancang eksperimen Tujuan Hipotesis Pemboleh ubah Bahan dan Radas Prosedur Menjalankan eksperimen Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul Membersihkan radas dan bahan dengan betul Menyimpan bahan dan peralatan dengan selamat dan betul Melukis specimen dan peralatan dengan betul dan tepat Mengumpul dan merekodkan data / pemerhatian Data dalam bentuk jadual merekodkan pemboleh ubah dengan betul Merekodkan dan membuat pemerhatian dengan betul Mentafsir data dan membuat kesimpulan Interpret data / membuat kesimpulan / melukis graf dengan betul Menentukan sama ada hipotesis diterima atau ditolak Membuat kesimpulan Sikap saintifik dan nilai murni Berminat dan bersungguh-sungguh Sistematik Bekerjasama Bertanggung jawab (/)/(X) PANDUAN Semua betul 3 Betul 3 4 .. 2 Betul 1 2 1 SKOR

(/)/(X) Betul semua ..3 Betul 2- 3 Betul 1 2 ( / ) ATAU (X) Betul semua ..3 Betul 2 2 Betul 1 1 ( / ) ATAU (X) .2 .1

SKOR

SKOR

SKOR

( / ) ATAU (X)

SKOR

Tanda Tangan Pentaksir

. ( )

Wiedane_7012@smkpbu