Anda di halaman 1dari 6

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

BY : Group 3

Bandingbezaketiga-tiga pandanganteoriBehaviorismedgn menggunakanpengurusan grafik.

 Pendapat :

Pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku.

Pelapor

Ivan Pavlov (18491936)

Edward L. Thorndike (1874- 1949)

Burrhus frederic Skinner (1904 -) Teori pelaziman Operan

teori

Teori R-G Teori Connectionisme (pelaziman gantian, pelaziman pemindhan, pelaziman bergerak balas. Anjing + Bunyi loceng Kucing + kotak ajaib

Ujian / uji kaji

Tikus + kotak Skinner

konsep

1 rangsangan menimbulkan 1 gerakbalas secara refleksif (bukan sukarela)

Sekiranya haiwan diberi ganjaran, gerakbalas tersebut akan berulang kerana sudah berlaku pembelajaran.

Satu proses yang beroperasi keatas persekitaran.

Langkah pengukuhan

4 langkah : Rgsgn tidak terlazim : sesuatu yang mampu menghasilkan sesuatu grk balas. (makanan) Gerakbalas tidak terlazim : sesuatu yg dihasilkan oleh sesuatu rangsangan. Rgsgn terlazim : rgsgn yg baru diberi bersama rgsgn lama. Gerak balas terlazim : g/bls yg dihasilkan oleh rgsgn baru setelah dipadankan dgn rgsgn lama.

Kucing berjaya keluar drpd kotak ajaib ( cuba daya ) Masa diambil semakin singkat ( beransur-ansur)

Positif : peningkatan sesuatu t/laku disebabkan pemberian sesuatu rgsgn berikutan g/bls yg ditunjukkkan. Negatif : Peningkatan berlakunya sesuatu t/laku disebabkan penghapusan sesuatu rgsgn berikutan g/bls yg ditunjukkan.

Urutan pelaziman

Rangsangan dihasilkan selepas tingkah laku gerakbalas.

Gerak balas berlaku Melalui adalah kesan pengukuhan daripada berjadual . rangsangan.

fenomena

Proses Modifikasi tingkah pembelajaran laku Generalisasi berlaku apabila Diskriminasi haiwan /manusia Proses berjaya membentuk penghapusan perkaitan. Pemulihan spontan (diperkukuhkan Pelaziman tahap melalui hukum tinggi kesan- dapat makanan) Ada 5 :

SEKIAN, TERIMA KASIH