SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 741/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 1 PEMBANTU MAKMAL GRED C17

1. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.3. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.3.1 Hari persekolahan, hari Sabtu, dan cuti persekolahan 1.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4.1 Penyediaan bahan, kerja kaca, kerja elektrik, kerja kayu, kerja logam, kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP , komputer, L C D , mengurus taman sains 1.4.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen, tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus (iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.6.2 Penerimaan 1.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam, (i) Kew 312, 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312, Kew 312A, Kew 313, Kew 314, dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 48ഊ1.7.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok, pengiraan stok, verifikasi stok, pemeriksaan mengejut 1.7.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.9.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki, paip air, longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.10 Sikap dan etika kerja 1.10.1 Penampilan, watak, ketepatan masa bekerja, kesungguhan, proaktif, kreatif, inovatif 1.10.2 Berpengetahuan, berkemahiran, sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. Keselamatan Makmal Pengetahuan tentang:

papan tanda. wap iodine 2.1. komuniti.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. logam natrium.1 Bahan merkuri.1 Latihan dan pelan kebakaran. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau. autoklaf 2.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes seperti berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.4 Pertolongan cemas 2.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme. pemanasan ammonium nitrat. bunyi.1. peralatan pemadam api (jenis. kalium dan litium. gas klorin. asid.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3.1 Pembakaran gas hidrogen. Penipisan Lapisan Ozon .1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2.6.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. beracun.3.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2. mudah meruap. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: (i) Paya bakau (ii) Kolam (iii) Padang (iv) Belukar (v) Hutan 741/02 50&#3338.1 Ekosistem – Habitat.4.3. pertolongan cemas. alkali.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.8.7.2.2. kegunaan dan penyelenggaraan). rekod kemalangan 741/02 49&#3338.2.2.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.1 Simbol-simbol. mudah meletup 2. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.5.1 Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.1.1.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). populasi.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2. rantai makanan.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2. pemanasan sebatian klorat. spesies. mudah terbakar. gas bromin. mengkakis. Biologi 3.4. dan bahan organik 2. Komensalisme. air. label 2. asid pekat.

larutan kanji 741/02 51&#3338.4.(ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. kanta tangan.3.5.3.4 Penyediaan slaid Mengetahui: 3. air kapur.2.6.3. dan slaid mikroorganisma 3.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3.6.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.4 Penyimpanan 3.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus. slaid kaca dan penutup.5. larutan Benedict. slaid debunga. teknik.2.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin. larutan DCPIP.5.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga.1 Penggunaan 3.7. keratan rentas tisu tumbuhan.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.2 Kaedah penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3. pengendalian. tiub-J.1 Pengumpulan spesimen.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.8 Taman sumber sains 3.5.6.3 Pengendalian 3.1 Kaedah penyediaan slaid sementara 3.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen. ketuhar/oven.burung.2 Penyediaan.2 Pembersihan 3.1 Penggunaan 3. menjaga tanaman. . dan carta dan lain-lain 3.2 Pembersihan 3.6.arnab.2.8. autoklaf/periuk tekanan.5 Penyelenggaraan kecil 3. peti sejuk. slaid lensetan darah. potometer.ular 3.5.7.6. akuarium/vivarium. (i) Penggunaan peralatan. model. penunjuk bikarbonat. 3.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.4 Penyimpanan 3. menyiram.3 Pengendalian 3. kanta mikroskop. tangguk spesimen.4. dan kaedah yang betul 3.

1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.6. pengendalian. dan membuat landskap (memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 741/02 52&#3338. tumbuhan berizom.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.3. pengecaman. air klorin.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.4.1. semalu. karbon dioksida. membuat sangkar. mengkakis.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.3.6.4 Pengetahuan Tentang Bahan Organik Mengetahui: 4.5. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.1 Pengetahuan tentang Unsur dan Sebatian. hidrogen.1 Penggunaan 4.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan . air bromin.3. klorin 4.2 Menyediakan larutan kimia. dan Gas 4.3 Cara pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.3 Pengetahuan Tentang Penyediaan Larutan Piawai 4. dan lain-lain 4.2.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4. kaktus. 4.4.3.1 Prosedur pemasangan 4. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4. kalium manganat (VII) berasid.2 Cara penyimpanan 4.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.3. menanam.5 Pengetahuan Tentang Alat Penyuling Air Mengetahui: 4. racun. membaja.5.6. Kimia 4. ferum(II) sulfat 4.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.4.1.6 Pengetahuan Tentang Kebuk Wasap Mengetahui: 4. Bryophyllum .1 Cara pengendalian 4. kalium dikromat (VI) berasid. (i) Penyediaan air kapur. dan penyimpanan bahan 4.8.membuat pagar.1.2 Pengetahuan Tentang Bahan kimia – Pepejal.2. Cecair.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. ikan.2.3.5.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 741/02 53&#3338. larutan iodin.4.

teleskop.3 Pengetahuan Tentang Alat Optik Mengetahui tatacara: 5. fius.3 Pengendalian 5.2.4. pengecas bateri. get logik dan lain-lain.1 Penyediaan 4.4. penjana Van de Graff.2 Penyimpanan 4. pipet. set optik.1.4.3 Pengendalian 5.4 Penyimpanan 5.2.4 Penyimpanan 5.4 Penyimpanan 4.3.7.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter. kelalang.1 Penggunaan 5. neraca.2 Pembersihan 5.4 Pengetahuan Tentang Alat-Alat Elektrik Mengetahui tatacara: 5. kertas pH. angkup vernier. kertas litmus. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta . jangka detik berserta troli. alat penyulingan.4 Penyimpanan 5. pembaris meter. periskop. induktor.2. 741/02 55&#3338.3. kapasitor.4.8. transistor. bekalan kuasa.4. buret. Fizik 5. diod.1 Penggunaan 5.2. pemberat. hidrometer. kertas kobalt klorida dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 741/02 54&#3338.3. salur kaca. cermin. prisma.1. penapis warna.3 Pengendalian 5.8. voltmeter. dan lain-lain 5.• Contoh : Osiloskop sinar katod.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi pengukuran yang dilakukan 5. suis.8 Pengetahuan Tentang Pengurusan Bahan Kimia Mengetahui tatacara: 4.7. akumulator. perintang. balang pengering.3 Penjagaan 4.2.1 Pengetahuan dan Kemahiran Tentang Unit Pengukuran 5.3.7. elektroskop.7.8. palam 3-pin. parut belauan.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.2 Pembersihan 5. transformer.1 Pembersihan 4. barometer.7 Pengetahuan Tentang Pengurusan Alat Radas Aspek tatacara: 4. tiub palang Maltese.1 Penggunaan 5.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .4.3 Pengendalian 4. jam randik. pH meter dan lain-lain 4.7. tangki riak. stroboskop.2 Pengeringan 4.2 Pengetahuan Tentang Alat Pengukuran Biasa Mengetahui tatacara: 5.3.8.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji. tolok skru mikrometer. neraca. galvanometer.2 Pembersihan 5.5. dan lain-lain 5.

2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen.5. kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP . hari Sabtu. mengurus taman sains 1.5. kebuk awan. tiub palang Maltese. diod.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.3 Pengendalian 5.3. multimeter. papan litar elektronik. dan lencana keselamatan 5.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. L C D .1 Penggunaan 5. pembilang bunga api. dan lain-lain 5.1 Penyediaan bahan.5 Pengetahuan Tentang Alat Elektronik Mengetahui tatacara: 5.3.7 Pengetahuan Tentang Bahan Magnet Mengetahui kaedah: 5. Disember 1999 2.4 Penyimpanan 5.memberikan bacaan yang jitu 5.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.1 Hari persekolahan. get logik.3 Pengendalian 5. komputer.6. kerja elektrik.SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 742/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 2 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 1.2 Penyimpanan • Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. kerja logam.5.6. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.6.7. tabung gas serta salur gas berpusat 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.7.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4 Penyelenggaraan 5.2 Pembersihan 5.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1. Arahan Perbendaharaan 741/02 56&#3338. dan cuti persekolahan 1.4. kerja kayu. transistor.6.5.1 Penggunaan 5.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus . pusat perkembangan kurikulum.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller. pembilang sintilasi. kerja kaca. Pengurusan dan keselamatan makmal sains sekolah.4.2 Pembersihan 5.6. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.6.6 Pengetahuan Tentang Alat Pengesanan Sinar Radioaktif Mengetahui tatacara: 5.5.1 Pengendalian 5.

10. Kew 312A.2 Berpengetahuan. 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312. beracun. Kew 314.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes di berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1. mudah meletup 2. rekod kemalangan 742/0 2 58&#3338.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2. Kew 313.10.4 Pertolongan cemas 2.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.10 Sikap dan etika kerja 1. verifikasi stok.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. pertolongan cemas.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1. kreatif.7. dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 742/0 2 57&#3338. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.1. (i) Kew 312. kesungguhan. dan bahan organik . peralatan pemadam api (jenis. longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.2.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.1 Merekodkan maklumat dalam. watak.9. paip air. berkemahiran.2.5. mudah terbakar.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.7.7. pengiraan stok. pemeriksaan mengejut 1.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki. proaktif.2. kegunaan dan penyelenggaraan).6. alkali. ketepatan masa bekerja.4.1 Simbol-simbol.1 Latihan dan pelan kebakaran.(iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.1 Penampilan. asid. mudah meruap.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.4. label 2. inovatif 1. papan tanda.3. mengkakis. sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2.2 Penerimaan 1.1 Bahan merkuri. Keselamatan Makmal Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 2.

2.3. gas bromin.1 Ekosistem – Habitat. wap iodine 2.3. rantai makanan. spesies. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau.1.2.2. pemanasan ammonium nitrat.1 Pengumpulan spesimen (i) Penggunaan peralatan. Komensalisme. Penipisan Lapisan Ozon (ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. Biologi 3. asid pekat.1.1 Kaedah penyediaan yang betul 3. dan kaedah yang betul 3.7.1.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3.8.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.3. autoklaf 2. larutan DCPIP.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin. larutan Benedict. populasi.2.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.1 Pembakaran gas hidrogen. pemanasan sebatian klorat. logam natrium.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT).ular 3.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara. bunyi. komuniti. penunjuk bikarbonat.burung.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2.1. gas klorin.arnab.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. larutan kanji 742/0 2 60&#3338.3. air kapur.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. teknik. kalium dan litium. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: • Paya bakau • Kolam • Padang • Belukar • Hutan 742/0 2 59&#3338. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme.4 Penyediaan slaid .2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3.6. air.

(i) Penyediaan air kapur. air klorin.6.1 Penggunaan 3. dan penyimpanan bahan 4.1 Penyediaan slaid sementara 3.5 Penyelenggaraan kecil 3. potometer. menjaga tanaman.2 Pembersihan 3. model.5. dan Gas 4. membuat sangkar. ferum(II) sulfat . menanam. membaja.1 Unsur dan sebatian 4. slaid debunga. kanta tangan.5. larutan iodin.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4. tumbuhan berizom. kalium dikromat (VI) berasid.3.(memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 742/0 2 61&#3338. dan slaid mikroorganisma 3. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. slaid lensetan darah.3 Pengendalian 3. keratan rentas tisu tumbuhan.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung. kalium manganat (VII) berasid. autoklaf/periuk tekanan.1 Penggunaan 3.8.1.2 Penyediaan. tiub-J. Kimia Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 4. semalu.1. kaktus.2.6. ketuhar/oven.5. dan membuat landskap.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.3 Pengendalian 3.4 Penyimpanan 3.2 Penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.6. pengendalian. pengecaman.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3. pengendalian.4.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4. menyiram.Mengetahui kaedah: 3. slaid kaca dan penutup. Bryophyllum . membuat pagar.4.2 Menyediakan larutan kimia.1.7.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4.7.8 Taman sumber sains 3. kanta mikroskop. tangguk spesimen.2.6.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas. ikan.6.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen. Cecair.4 Penyimpanan 3. akuarium/vivarium.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan: (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.8. air bromin. dan carta dan lain-lain 3.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3.5. 3. dan lain-lain 4.2 Pembersihan 3.5.2 Bahan kimia – Pepejal. peti sejuk.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.

8.3.2 Penyimpanan 4.3.5.7.7. kertas litmus.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.3 Pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.8.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi .4 Penyimpanan 4.2 Pengeringan 4.3.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4. hidrogen.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4.1 Penggunaan 4. pH meter.5 Alat penyuling air Mengetahui: 4.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 742/0 2 62&#3338.6. dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 742/0 2 63&#3338. mengkakis. alat penyulingan.4 Bahan organik Mengetahui cara: 4. kertas pH.3 Pengendalian 4.6.5.4.5.7.3 Penjagaan 4. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.4.8. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.1 Prosedur pemasangan 4.1 Penyediaan 4.4. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana. klorin 4. kelalang. dan lain-lain 4.8.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.2.2 Penyimpanan 4.8 Pengurusan bahan kimia Mengetahui tatacara: 4.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .7.3.7 Pengurusan alat radas Mengetahui tatacara: 4.6 Kebuk wasap Mengetahui: 4.1 Pengendalian 4. karbon dioksida. neraca.1.6.1 Pembersihan 4. pipet.3.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji. balang pengering.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. racun.4. kertas kobalt klorida.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.3 Penyediaan larutan piawai 4.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Unit Pengukuran 5. Fizik 5.4. salur kaca.5.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen. buret.7.

jam randik. transformer.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod.5.5. periskop.3 Pengendalian 5.3.3 Pengendalian 5.1 Penggunaan 5. induktor.7 Bahan magnet Mengetahui kaedah tentang: 5.4 Penyimpanan 5.4. suis.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller. akumulator. transistor. kebuk awan. penjana Van de Graff.5. 742/0 2 64&#3338.2 Pembersihan 5.• Contoh : Osiloskop sinar katod.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer. cermin.2. pemberat. dan lain-lain 5. get logik dan lain-lain. neraca.2 Pembersihan 5. tiub palang Maltese.2. dan lain-lain 5. elektroskop.2 Penyimpanan .3.6 Alat Pengesanan sinar radioaktif Mengetahui tatacara: 5. multimeter. teleskop. voltmeter. papan litar elektronik.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter.2 Alat pengukuran biasa Mengetahui tatacara: 5.3.3 Pengendalian 5.4. diod.4 Penyimpanan 5.4. pembaris meter.1 Penggunaan 5. prisma. kapasitor. parut belauan. pembilang bunga api.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.2.2. angkup vernier. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta memberikan bacaan yang jitu 5.2. transistor.4. dan lencana keselamatan 5. fius.3 Pengendalian 5. stroboskop.4.3.2 Pembersihan 5.3 Alat optik Mengetahui tatacara: 5. pengecas bateri.4 Alat-alat elektrik Mengetahui tatacara: 5. palam 3-pin.4 Penyelenggaraan 5.1 Penggunaan 5.4 Penyimpanan 5.6.3 Pengendalian 5. get logik. pembilang sintilasi.2 Pembersihan 5. dan lain-lain 5.1 Penggunaan 5.1 Penggunaan 5. hidrometer.1 Pengendalian 5. barometer. diod. tolok skru mikrometer. set optik.2.6.2.pengukuran yang dilakukan 5.2. jangka detik berserta troli. tiub palang Maltese.2 Pembersihan 5. tangki riak. perintang.2.3. galvanometer.5 Alat elektronik Mengetahui tatacara: 5.4 Penyimpanan 5.5.2. penapis warna.5. bekalan kuasa.1.

Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. Disember 1999 2.• Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. Arahan Perbendaharaan 742/0 2 65 . Pusat Perkembangan Kurikulum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful