SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 741/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 1 PEMBANTU MAKMAL GRED C17

1. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.3. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.3.1 Hari persekolahan, hari Sabtu, dan cuti persekolahan 1.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4.1 Penyediaan bahan, kerja kaca, kerja elektrik, kerja kayu, kerja logam, kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP , komputer, L C D , mengurus taman sains 1.4.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen, tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus (iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.6.2 Penerimaan 1.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam, (i) Kew 312, 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312, Kew 312A, Kew 313, Kew 314, dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 48ഊ1.7.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok, pengiraan stok, verifikasi stok, pemeriksaan mengejut 1.7.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.9.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki, paip air, longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.10 Sikap dan etika kerja 1.10.1 Penampilan, watak, ketepatan masa bekerja, kesungguhan, proaktif, kreatif, inovatif 1.10.2 Berpengetahuan, berkemahiran, sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. Keselamatan Makmal Pengetahuan tentang:

terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau.1 Latihan dan pelan kebakaran.1 Bahan merkuri.1.2. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: (i) Paya bakau (ii) Kolam (iii) Padang (iv) Belukar (v) Hutan 741/02 50&#3338.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. kegunaan dan penyelenggaraan). wap iodine 2.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. air.1.5.8.1 Simbol-simbol.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. gas bromin.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes seperti berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2.2.1.3. mudah meruap.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.2. kalium dan litium.1 Pembakaran gas hidrogen. dan bahan organik 2. Biologi 3. mudah terbakar.1. autoklaf 2. populasi. Penipisan Lapisan Ozon .6. asid. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara. peralatan pemadam api (jenis.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2.4. pertolongan cemas.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.2.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2. mengkakis. pemanasan sebatian klorat. papan tanda.4 Pertolongan cemas 2.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2. bunyi.7. rekod kemalangan 741/02 49&#3338. label 2. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2. pemanasan ammonium nitrat.4.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.1 Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3. asid pekat. rantai makanan. Komensalisme. spesies. beracun. komuniti. gas klorin.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). alkali. mudah meletup 2.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.1 Ekosistem – Habitat.3. logam natrium.

arnab. dan kaedah yang betul 3. 3.2 Penyediaan.1 Penggunaan 3.ular 3.2 Kaedah penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi. kanta mikroskop.3. teknik.1 Penggunaan 3.8 Taman sumber sains 3. pengendalian.2. dan carta dan lain-lain 3. akuarium/vivarium.2. slaid kaca dan penutup. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. menjaga tanaman.6.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.5. keratan rentas tisu tumbuhan.2 Pembersihan 3.3 Pengendalian 3.6. slaid lensetan darah. larutan kanji 741/02 51&#3338.7.1 Kaedah penyediaan slaid sementara 3.(ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. potometer.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.2 Pembersihan 3.6.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.5.3.burung. model.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3. (i) Penggunaan peralatan.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3. dan slaid mikroorganisma 3. penunjuk bikarbonat.4 Penyediaan slaid Mengetahui: 3. air kapur.5. larutan Benedict.5.6.3 Pengendalian 3.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen.8.2.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3.6.4 Penyimpanan 3. autoklaf/periuk tekanan.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.5.4.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.7. menyiram. peti sejuk. larutan DCPIP. ketuhar/oven.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3. slaid debunga.1 Pengumpulan spesimen. tangguk spesimen. kanta tangan.4 Penyimpanan 3. tiub-J.3.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3.4. .5 Penyelenggaraan kecil 3.

1. kalium manganat (VII) berasid.6. mengkakis. Bryophyllum . mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.3 Cara pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap. 4.3.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.2 Pengetahuan Tentang Bahan kimia – Pepejal.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.5.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4. semalu. racun.3.5 Pengetahuan Tentang Alat Penyuling Air Mengetahui: 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. dan Gas 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan . Cecair.2.6.5. air bromin. air klorin.8.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu. tumbuhan berizom. dan lain-lain 4.1 Prosedur pemasangan 4.2.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.4 Pengetahuan Tentang Bahan Organik Mengetahui: 4. dan penyimpanan bahan 4. pengecaman.4.3. larutan iodin. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4. ferum(II) sulfat 4. membaja.3 Pengetahuan Tentang Penyediaan Larutan Piawai 4.4.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4. ikan.4.1 Pengetahuan tentang Unsur dan Sebatian.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.3.4.2. pengendalian.membuat pagar.6.3.6 Pengetahuan Tentang Kebuk Wasap Mengetahui: 4.1.3.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4. dan membuat landskap (memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 741/02 52&#3338. (i) Penyediaan air kapur. karbon dioksida.1. Kimia 4.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.1 Cara pengendalian 4.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. kaktus. membuat sangkar. hidrogen. kalium dikromat (VI) berasid.1 Penggunaan 4. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana. menanam.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 741/02 53&#3338.2 Menyediakan larutan kimia.2 Cara penyimpanan 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.5. klorin 4.

induktor.3.7 Pengetahuan Tentang Pengurusan Alat Radas Aspek tatacara: 4. neraca. jam randik. galvanometer.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer. pipet. palam 3-pin.4 Penyimpanan 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter. 741/02 55&#3338. dan lain-lain 5.7.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.3 Pengendalian 5. parut belauan. prisma. Fizik 5.2. pH meter dan lain-lain 4.8. kelalang.2. neraca.3.2 Pengetahuan Tentang Alat Pengukuran Biasa Mengetahui tatacara: 5.3 Penjagaan 4.8 Pengetahuan Tentang Pengurusan Bahan Kimia Mengetahui tatacara: 4.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji. hidrometer. pengecas bateri. voltmeter. penapis warna.2 Penyimpanan 4.7.2 Pembersihan 5. bekalan kuasa. diod. tiub palang Maltese.1 Penyediaan 4.4.4.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.4 Pengetahuan Tentang Alat-Alat Elektrik Mengetahui tatacara: 5.1.2 Pengeringan 4. suis.2.4. pemberat.5. periskop. set optik. balang pengering. stroboskop.4. elektroskop.3. kertas pH.• Contoh : Osiloskop sinar katod. angkup vernier.4.8.7.4 Penyimpanan 4. barometer. cermin. kertas kobalt klorida dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 741/02 54&#3338.1 Penggunaan 5.8. fius. penjana Van de Graff.7. kapasitor.3 Pengetahuan Tentang Alat Optik Mengetahui tatacara: 5. alat penyulingan. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta . pembaris meter. dan lain-lain 5.2 Pembersihan 5.8. akumulator.3 Pengendalian 4.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi pengukuran yang dilakukan 5. salur kaca. buret.2 Pembersihan 5.7.4 Penyimpanan 5.1 Penggunaan 5. tangki riak.3 Pengendalian 5. jangka detik berserta troli.2.1 Pembersihan 4.3.4 Penyimpanan 5. transformer. tolok skru mikrometer.4. teleskop.2.3 Pengendalian 5.1. get logik dan lain-lain.1 Pengetahuan dan Kemahiran Tentang Unit Pengukuran 5. transistor. kertas litmus.3.1 Penggunaan 5. perintang.

1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus . kebuk awan.5.1 Penggunaan 5.6. Pengurusan dan keselamatan makmal sains sekolah.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.6. Arahan Perbendaharaan 741/02 56&#3338.5. mengurus taman sains 1. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.6.memberikan bacaan yang jitu 5. papan litar elektronik. kerja logam.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Pengetahuan Tentang Alat Pengesanan Sinar Radioaktif Mengetahui tatacara: 5. Disember 1999 2. get logik. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.2 Penyimpanan • Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1.7.6. tabung gas serta salur gas berpusat 1.1 Penyediaan bahan.7 Pengetahuan Tentang Bahan Magnet Mengetahui kaedah: 5. kerja elektrik. tiub palang Maltese.5. transistor.3.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.5.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.1 Pengendalian 5.4 Penyelenggaraan 5. pembilang sintilasi. dan cuti persekolahan 1.2 Pembersihan 5.2 Pembersihan 5.5. multimeter.4.1 Hari persekolahan. komputer. dan lain-lain 5.4 Penyimpanan 5. pusat perkembangan kurikulum.6.SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 742/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 2 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1. hari Sabtu.4.3 Pengendalian 5. kerja kaca.3.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. pembilang bunga api. kerja kayu. kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP . diod.5 Pengetahuan Tentang Alat Elektronik Mengetahui tatacara: 5.7.1 Penggunaan 5. L C D .6. dan lencana keselamatan 5.3 Pengendalian 5.

3.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1. paip air. beracun.1 Latihan dan pelan kebakaran.9. 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312. ketepatan masa bekerja. Keselamatan Makmal Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 2.1 Merekodkan maklumat dalam. pengiraan stok.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2. kreatif. papan tanda.1.2. dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 742/0 2 57&#3338. peralatan pemadam api (jenis.1 Bahan merkuri.2.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar.2.8.6.5.(iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1. dan bahan organik .2 Berpengetahuan.4 Pertolongan cemas 2.4. inovatif 1. rekod kemalangan 742/0 2 58&#3338.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2. (i) Kew 312. mengkakis. watak.1 Simbol-simbol. kegunaan dan penyelenggaraan).2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes di berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.10 Sikap dan etika kerja 1. Kew 312A. mudah meruap. kesungguhan. Kew 314.10.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. berkemahiran.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.7. mudah meletup 2. pertolongan cemas. mudah terbakar. sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2.1 Penampilan.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki. longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1. label 2.10. pemeriksaan mengejut 1.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok. asid.7. proaktif.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1. Kew 313.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1. alkali.7.4. verifikasi stok.2 Penerimaan 1.

3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. pemanasan sebatian klorat.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.1 Pengumpulan spesimen (i) Penggunaan peralatan.2.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3. kalium dan litium.1.3.1.8. pemanasan ammonium nitrat. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau. komuniti.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2. wap iodine 2.3. penunjuk bikarbonat.2. larutan kanji 742/0 2 60&#3338.2.6. logam natrium. gas bromin.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3. air kapur.1. bunyi. dan kaedah yang betul 3.ular 3. larutan DCPIP. larutan Benedict. spesies.2. Komensalisme.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3. populasi.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.burung.1 Pembakaran gas hidrogen.7. teknik. autoklaf 2. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: • Paya bakau • Kolam • Padang • Belukar • Hutan 742/0 2 59&#3338.3. air.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT).1 Ekosistem – Habitat.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.arnab.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.1. gas klorin. Penipisan Lapisan Ozon (ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme. Biologi 3.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.3.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin. asid pekat.4 Penyediaan slaid . rantai makanan.

Kimia Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 4.2 Pembersihan 3. menanam.7.5.5.5. ketuhar/oven. Cecair.2 Menyediakan larutan kimia. air bromin.1 Penggunaan 3.3 Pengendalian 3. membaja.8 Taman sumber sains 3. Bryophyllum .2.2 Bahan kimia – Pepejal.2 Penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi. slaid debunga.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4. kanta mikroskop. autoklaf/periuk tekanan.3.1.4 Penyimpanan 3. dan slaid mikroorganisma 3.4.8. membuat pagar. tumbuhan berizom.1 Penggunaan 3. peti sejuk.3 Pengendalian 3. larutan iodin. kalium manganat (VII) berasid.1 Penyediaan slaid sementara 3. akuarium/vivarium.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3. kanta tangan. dan membuat landskap. slaid kaca dan penutup. pengendalian. dan Gas 4.2 Pembersihan 3.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4.5. air klorin. kaktus.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan. tiub-J.(memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 742/0 2 61&#3338. dan lain-lain 4.2.6.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan: (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.1.6. 3.7.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.8.5. kalium dikromat (VI) berasid. tangguk spesimen.1.Mengetahui kaedah: 3. menyiram. menjaga tanaman. pengendalian.6.1 Unsur dan sebatian 4.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.6.2 Penyediaan. keratan rentas tisu tumbuhan. potometer.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen. dan carta dan lain-lain 3. dan penyimpanan bahan 4. membuat sangkar. ferum(II) sulfat . ikan. model. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. (i) Penyediaan air kapur.5 Penyelenggaraan kecil 3. slaid lensetan darah. pengecaman. semalu.6.4 Penyimpanan 3.4.

7 Pengurusan alat radas Mengetahui tatacara: 4.3.6 Kebuk wasap Mengetahui: 4. klorin 4.2 Pengeringan 4.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen. mengkakis.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.7.4 Bahan organik Mengetahui cara: 4.4.8. kertas kobalt klorida.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.8.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.1 Penggunaan 4.1 Pengendalian 4.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Unit Pengukuran 5.3. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana. karbon dioksida. balang pengering.2 Penyimpanan 4.8.5.4 Pelupusan • Semua bahan kimia . hidrogen.8 Pengurusan bahan kimia Mengetahui tatacara: 4.4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.3. neraca.7.6.6.3 Pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap. alat penyulingan.5.5 Alat penyuling air Mengetahui: 4.1 Prosedur pemasangan 4. kertas litmus.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.1 Pembersihan 4.3 Penyediaan larutan piawai 4. dan lain-lain 4. salur kaca.3. pH meter. kertas pH. Fizik 5. kelalang. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4. dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 742/0 2 63&#3338.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4.8. pipet.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.7.3 Penjagaan 4.6.7.3.3 Pengendalian 4.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi .2 Penyimpanan 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.4.5.4. racun.1 Penyediaan 4. buret.5.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 742/0 2 62&#3338.1.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.4.4 Penyimpanan 4.7.2.

3 Pengendalian 5.5.4.3 Pengendalian 5. tolok skru mikrometer.2.2. pengecas bateri.1. teleskop.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.5 Alat elektronik Mengetahui tatacara: 5.6 Alat Pengesanan sinar radioaktif Mengetahui tatacara: 5.2.5.4 Alat-alat elektrik Mengetahui tatacara: 5. dan lain-lain 5. dan lain-lain 5.2 Penyimpanan .2.3 Alat optik Mengetahui tatacara: 5.5. papan litar elektronik.2. elektroskop.6. penjana Van de Graff.1 Pengendalian 5.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta. pembilang sintilasi. transformer. pembaris meter.2 Pembersihan 5. pemberat. penapis warna. transistor.1 Penggunaan 5. hidrometer.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5. 742/0 2 64&#3338.2.4 Penyimpanan 5. get logik.4 Penyimpanan 5. bekalan kuasa. pembilang bunga api.2.2 Pembersihan 5.pengukuran yang dilakukan 5.4 Penyimpanan 5.2 Pembersihan 5.3. tiub palang Maltese.3 Pengendalian 5. set optik. tangki riak. voltmeter. fius.1 Penggunaan 5. kapasitor.3.4 Penyelenggaraan 5. induktor. transistor.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. perintang.3. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta memberikan bacaan yang jitu 5.5.4.4. diod.4 Penyimpanan 5. diod. prisma.• Contoh : Osiloskop sinar katod.5.3 Pengendalian 5.2. cermin.7 Bahan magnet Mengetahui kaedah tentang: 5. neraca.2 Pembersihan 5. suis.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller. dan lencana keselamatan 5.2 Pembersihan 5. periskop. parut belauan.4. palam 3-pin. multimeter. jangka detik berserta troli. angkup vernier.3 Pengendalian 5. tiub palang Maltese. akumulator. stroboskop. kebuk awan. get logik dan lain-lain.3.2 Alat pengukuran biasa Mengetahui tatacara: 5.3. jam randik.4.2.1 Penggunaan 5. dan lain-lain 5.1 Penggunaan 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter.6.2.1 Penggunaan 5. barometer. galvanometer.

• Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. Arahan Perbendaharaan 742/0 2 65 . Pusat Perkembangan Kurikulum. Disember 1999 2.