SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 741/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 1 PEMBANTU MAKMAL GRED C17

1. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.3. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.3.1 Hari persekolahan, hari Sabtu, dan cuti persekolahan 1.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4.1 Penyediaan bahan, kerja kaca, kerja elektrik, kerja kayu, kerja logam, kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP , komputer, L C D , mengurus taman sains 1.4.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen, tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus (iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.6.2 Penerimaan 1.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam, (i) Kew 312, 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312, Kew 312A, Kew 313, Kew 314, dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 48ഊ1.7.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok, pengiraan stok, verifikasi stok, pemeriksaan mengejut 1.7.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.9.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki, paip air, longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.10 Sikap dan etika kerja 1.10.1 Penampilan, watak, ketepatan masa bekerja, kesungguhan, proaktif, kreatif, inovatif 1.10.2 Berpengetahuan, berkemahiran, sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. Keselamatan Makmal Pengetahuan tentang:

logam natrium.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3. Biologi 3. pemanasan sebatian klorat. mudah meletup 2.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.1 Latihan dan pelan kebakaran.2. beracun. dan bahan organik 2.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT).1 Ekosistem – Habitat. komuniti. pertolongan cemas.1.2.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.3.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. spesies. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: (i) Paya bakau (ii) Kolam (iii) Padang (iv) Belukar (v) Hutan 741/02 50&#3338. rantai makanan.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes seperti berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.5.1 Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2. Penipisan Lapisan Ozon .1.2.1. autoklaf 2. kalium dan litium. wap iodine 2.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2. kegunaan dan penyelenggaraan).4. alkali. asid pekat.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3.1 Simbol-simbol. papan tanda. label 2. mudah terbakar. mudah meruap.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme.8. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. gas klorin.7.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2. bunyi.6.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2.1 Pembakaran gas hidrogen.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2.4. air.2. peralatan pemadam api (jenis. Komensalisme.3. asid. pemanasan ammonium nitrat. mengkakis.4 Pertolongan cemas 2. populasi.1.1 Bahan merkuri. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau. rekod kemalangan 741/02 49&#3338. gas bromin. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.

menjaga tanaman. tangguk spesimen.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.2.3.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3. kanta mikroskop.8 Taman sumber sains 3.4.burung.4 Penyediaan slaid Mengetahui: 3.1 Penggunaan 3. penunjuk bikarbonat.8. model.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen.2 Penyediaan.3 Pengendalian 3. larutan kanji 741/02 51&#3338. autoklaf/periuk tekanan.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.5.6.5 Penyelenggaraan kecil 3.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3. potometer. tiub-J.3 Pengendalian 3.6.5.6.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.1 Pengumpulan spesimen.1 Penggunaan 3. larutan Benedict. dan kaedah yang betul 3. slaid debunga.5.5. teknik.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3. slaid lensetan darah.5.3.6.4 Penyimpanan 3. pengendalian. 3. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga.3. dan carta dan lain-lain 3. (i) Penggunaan peralatan.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3. kanta tangan. .1 Kaedah penyediaan yang betul 3. slaid kaca dan penutup.7.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.ular 3. menyiram.2.1 Kaedah penyediaan slaid sementara 3. ketuhar/oven.4 Penyimpanan 3.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.(ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. air kapur. keratan rentas tisu tumbuhan. akuarium/vivarium. dan slaid mikroorganisma 3.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3.2 Pembersihan 3. larutan DCPIP.6. peti sejuk.2 Kaedah penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.2.7.4.arnab.2 Pembersihan 3.

3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4. Bryophyllum .1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. Cecair. dan lain-lain 4. membuat sangkar. menanam.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan .6.3. air klorin. tumbuhan berizom. 4. kalium manganat (VII) berasid. racun. semalu.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.3.6 Pengetahuan Tentang Kebuk Wasap Mengetahui: 4.3.1.membuat pagar.5.1 Prosedur pemasangan 4.1 Cara pengendalian 4.3 Pengetahuan Tentang Penyediaan Larutan Piawai 4. Kimia 4. pengecaman.2 Cara penyimpanan 4.4.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen. hidrogen. larutan iodin.1.2.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. dan Gas 4. dan membuat landskap (memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 741/02 52&#3338.5 Pengetahuan Tentang Alat Penyuling Air Mengetahui: 4.2.3.6.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.3.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 741/02 53&#3338. membaja. ikan.4 Pengetahuan Tentang Bahan Organik Mengetahui: 4.2.3 Cara pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.3.4.5. air bromin. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.2 Menyediakan larutan kimia. klorin 4.4.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4. pengendalian.1. kaktus. kalium dikromat (VI) berasid. karbon dioksida. dan penyimpanan bahan 4.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.2 Pengetahuan Tentang Bahan kimia – Pepejal. (i) Penyediaan air kapur.6. mengkakis.1 Pengetahuan tentang Unsur dan Sebatian.5.4.1 Penggunaan 4. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.8.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. ferum(II) sulfat 4.

fius. Fizik 5. barometer.4. periskop. 741/02 55&#3338.8.4 Penyimpanan 5.3 Pengendalian 5.3.4 Penyimpanan 5.7. perintang. bekalan kuasa. pemberat.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi pengukuran yang dilakukan 5.3. elektroskop. prisma.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .2 Pengetahuan Tentang Alat Pengukuran Biasa Mengetahui tatacara: 5.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji. kelalang.2.1 Penggunaan 5. kertas pH.3 Pengendalian 4. palam 3-pin.2 Penyimpanan 4.2 Pembersihan 5. hidrometer.4 Penyimpanan 5.4. diod.2. pipet. suis. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta .2. neraca.8.3 Penjagaan 4. penjana Van de Graff.2 Pembersihan 5.1.3.7.5. voltmeter. get logik dan lain-lain. dan lain-lain 5.4.1 Penggunaan 5.2.8 Pengetahuan Tentang Pengurusan Bahan Kimia Mengetahui tatacara: 4. parut belauan.4. kertas kobalt klorida dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 741/02 54&#3338. jam randik. akumulator. galvanometer.1 Penggunaan 5. angkup vernier.7. pH meter dan lain-lain 4. tiub palang Maltese.7 Pengetahuan Tentang Pengurusan Alat Radas Aspek tatacara: 4.• Contoh : Osiloskop sinar katod. induktor.4 Pengetahuan Tentang Alat-Alat Elektrik Mengetahui tatacara: 5. kertas litmus. transformer. kapasitor.8.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer. tangki riak. buret.2 Pembersihan 5. teleskop.3. balang pengering. transistor.2.3 Pengendalian 5.7. penapis warna. tolok skru mikrometer.1 Penyediaan 4. cermin.1 Pembersihan 4.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.8.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.1.7. alat penyulingan.3. pengecas bateri.3 Pengendalian 5. stroboskop.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter.1 Pengetahuan dan Kemahiran Tentang Unit Pengukuran 5. neraca.4. set optik.2 Pengeringan 4. jangka detik berserta troli.3 Pengetahuan Tentang Alat Optik Mengetahui tatacara: 5. salur kaca.4 Penyimpanan 4. dan lain-lain 5. pembaris meter.4.

dan cuti persekolahan 1. pusat perkembangan kurikulum. kerja logam.6.memberikan bacaan yang jitu 5. kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP .1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.5. diod. dan lencana keselamatan 5.4.7.2 Penyimpanan • Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1.7 Pengetahuan Tentang Bahan Magnet Mengetahui kaedah: 5.6. kerja elektrik.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.1 Penyediaan bahan. multimeter.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1. Arahan Perbendaharaan 741/02 56&#3338. transistor.3 Pengendalian 5. pembilang sintilasi. Disember 1999 2.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1. kebuk awan.6. tabung gas serta salur gas berpusat 1.1 Pengendalian 5. hari Sabtu.5.4 Penyelenggaraan 5.4. papan litar elektronik. mengurus taman sains 1. pembilang bunga api. kerja kaca.6.6 Pengetahuan Tentang Alat Pengesanan Sinar Radioaktif Mengetahui tatacara: 5.5 Pengetahuan Tentang Alat Elektronik Mengetahui tatacara: 5.6. get logik.1 Penggunaan 5. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.5.6. dan lain-lain 5.2 Pembersihan 5.1 Hari persekolahan.3 Pengendalian 5.7.3.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.5. Pengurusan dan keselamatan makmal sains sekolah.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus .4 Penyimpanan 5. kerja kayu.5.SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 742/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 2 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 1.3. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1. komputer.2 Pembersihan 5.1 Penggunaan 5.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. tiub palang Maltese. L C D .

1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2. label 2.2. ketepatan masa bekerja. pemeriksaan mengejut 1. alkali. Keselamatan Makmal Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 2.7.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1. rekod kemalangan 742/0 2 58&#3338. dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 742/0 2 57&#3338.9. kreatif.8. 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2.1 Bahan merkuri.4. beracun.1.6. proaktif. dan bahan organik . mudah meruap.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes di berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.2. (i) Kew 312.(iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1. longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1. mudah terbakar. papan tanda.10.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki.2.1 Penampilan. watak. asid.1 Simbol-simbol. verifikasi stok. paip air.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok. pertolongan cemas.2 Penerimaan 1.10 Sikap dan etika kerja 1. Kew 314. pengiraan stok.4.1 Latihan dan pelan kebakaran.5. inovatif 1. sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2.4 Pertolongan cemas 2. kesungguhan. Kew 313. mudah meletup 2.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.7.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1. peralatan pemadam api (jenis.10. Kew 312A.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. mengkakis.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. berkemahiran.3.2 Berpengetahuan.7. kegunaan dan penyelenggaraan).3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.1 Merekodkan maklumat dalam.

1 Pengumpulan spesimen (i) Penggunaan peralatan.ular 3.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3. gas klorin.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.3. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau. wap iodine 2. gas bromin. pemanasan sebatian klorat.arnab.1.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.1.1. air kapur. larutan kanji 742/0 2 60&#3338.burung.2. rantai makanan.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme. dan kaedah yang betul 3.3.2.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. spesies. logam natrium.1 Ekosistem – Habitat. larutan Benedict.6.7.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.1 Pembakaran gas hidrogen. bunyi. komuniti. larutan DCPIP.3.8.3.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. asid pekat. Biologi 3. teknik. Komensalisme.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2.1. air. Penipisan Lapisan Ozon (ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3.2. penunjuk bikarbonat.4 Penyediaan slaid . autoklaf 2.2. populasi. pemanasan ammonium nitrat.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: • Paya bakau • Kolam • Padang • Belukar • Hutan 742/0 2 59&#3338.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3.1 Kaedah penyediaan yang betul 3. kalium dan litium.

membuat pagar. peti sejuk.7. dan Gas 4.2 Pembersihan 3. air bromin.7. potometer. kalium manganat (VII) berasid. ikan.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen. Cecair. kanta tangan. Bryophyllum . ferum(II) sulfat . (i) Penyediaan air kapur.2 Bahan kimia – Pepejal.2. tumbuhan berizom. keratan rentas tisu tumbuhan.5.2 Penyediaan.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3. pengecaman.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.6.2 Pembersihan 3.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.2 Penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3. membuat sangkar. autoklaf/periuk tekanan. akuarium/vivarium.1.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan: (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.4.5 Penyelenggaraan kecil 3.8 Taman sumber sains 3.1.4 Penyimpanan 3. dan slaid mikroorganisma 3. 3. Kimia Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 4.4.3 Pengendalian 3. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga.1 Penggunaan 3. air klorin.6.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.4 Penyimpanan 3.1 Unsur dan sebatian 4. slaid lensetan darah.Mengetahui kaedah: 3. kaktus.3.8.2.(memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 742/0 2 61&#3338.3 Pengendalian 3. slaid kaca dan penutup. kanta mikroskop. menanam.5. larutan iodin.5.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.8. dan penyimpanan bahan 4. tiub-J.2 Menyediakan larutan kimia. dan lain-lain 4.1 Penyediaan slaid sementara 3. model.1. kalium dikromat (VI) berasid.6. pengendalian. menyiram.5. menjaga tanaman. ketuhar/oven. membaja. semalu. slaid debunga. dan carta dan lain-lain 3.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4.6.1 Penggunaan 3.5.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas. tangguk spesimen. pengendalian. dan membuat landskap.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.6.

buret. neraca. racun.7.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. mengkakis. salur kaca.3. alat penyulingan.7.1. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.3 Pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.5.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.7.4.5. Fizik 5.2 Pengeringan 4.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Unit Pengukuran 5.8. pH meter.2 Penyimpanan 4.3 Penyediaan larutan piawai 4.5 Alat penyuling air Mengetahui: 4.5. dan lain-lain 4.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.3.8.7 Pengurusan alat radas Mengetahui tatacara: 4.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4.3.7.1 Pembersihan 4.8. kertas litmus.4.4.1 Pengendalian 4.4. balang pengering. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.3 Pengendalian 4.7.4 Penyimpanan 4.8 Pengurusan bahan kimia Mengetahui tatacara: 4.3. kelalang.1 Penggunaan 4.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.6.3 Penjagaan 4. karbon dioksida. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.8.5.1 Prosedur pemasangan 4.2. dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 742/0 2 63&#3338.6.4 Pelupusan • Semua bahan kimia . hidrogen. klorin 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.4 Bahan organik Mengetahui cara: 4.3.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.6.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi .4.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 742/0 2 62&#3338.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu. kertas pH.6 Kebuk wasap Mengetahui: 4. pipet.1 Penyediaan 4. kertas kobalt klorida.2 Penyimpanan 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.

papan litar elektronik.4 Penyimpanan 5.pengukuran yang dilakukan 5.2 Pembersihan 5. kapasitor.3. penjana Van de Graff.2. dan lain-lain 5.2 Pembersihan 5.2 Alat pengukuran biasa Mengetahui tatacara: 5. prisma.1 Penggunaan 5. set optik. diod.2.6. bekalan kuasa. pembilang sintilasi. jangka detik berserta troli. 742/0 2 64&#3338.4 Alat-alat elektrik Mengetahui tatacara: 5.4 Penyimpanan 5.3. voltmeter. dan lencana keselamatan 5. tiub palang Maltese.4.6.5 Alat elektronik Mengetahui tatacara: 5.4.6 Alat Pengesanan sinar radioaktif Mengetahui tatacara: 5.2 Pembersihan 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter. perintang. galvanometer.4.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.1 Pengendalian 5. dan lain-lain 5.5. hidrometer.2. get logik dan lain-lain.5. tolok skru mikrometer.2.4 Penyimpanan 5.7 Bahan magnet Mengetahui kaedah tentang: 5. transformer. neraca.2 Pembersihan 5.2 Pembersihan 5. periskop.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5. palam 3-pin.3.• Contoh : Osiloskop sinar katod. jam randik.5.3 Pengendalian 5.2 Penyimpanan .3 Pengendalian 5.1 Penggunaan 5. transistor.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer. teleskop.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.5. multimeter. dan lain-lain 5.1 Penggunaan 5.4 Penyimpanan 5. get logik.4 Penyelenggaraan 5.4.1.5.3 Pengendalian 5. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta memberikan bacaan yang jitu 5.2.2. pengecas bateri. suis. penapis warna.3 Pengendalian 5. pembaris meter. pemberat. parut belauan. induktor.3.4.3 Alat optik Mengetahui tatacara: 5.2. stroboskop.1 Penggunaan 5.3. kebuk awan. transistor. diod. pembilang bunga api. fius. akumulator.2. tangki riak.1 Penggunaan 5. angkup vernier. barometer.3 Pengendalian 5.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. cermin. tiub palang Maltese.2.2. elektroskop.

Disember 1999 2.• Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. Arahan Perbendaharaan 742/0 2 65 . Pusat Perkembangan Kurikulum. Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful