SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 741/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 1 PEMBANTU MAKMAL GRED C17

1. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.3. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.3.1 Hari persekolahan, hari Sabtu, dan cuti persekolahan 1.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4.1 Penyediaan bahan, kerja kaca, kerja elektrik, kerja kayu, kerja logam, kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP , komputer, L C D , mengurus taman sains 1.4.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen, tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus (iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.6.2 Penerimaan 1.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam, (i) Kew 312, 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312, Kew 312A, Kew 313, Kew 314, dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 48ഊ1.7.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok, pengiraan stok, verifikasi stok, pemeriksaan mengejut 1.7.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.9.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki, paip air, longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.10 Sikap dan etika kerja 1.10.1 Penampilan, watak, ketepatan masa bekerja, kesungguhan, proaktif, kreatif, inovatif 1.10.2 Berpengetahuan, berkemahiran, sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. Keselamatan Makmal Pengetahuan tentang:

rekod kemalangan 741/02 49&#3338. peralatan pemadam api (jenis.1 Ekosistem – Habitat.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. air. Penipisan Lapisan Ozon .2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar.4. pemanasan sebatian klorat. bunyi. papan tanda. mudah terbakar. mengkakis. Komensalisme. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.1.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes seperti berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya. rantai makanan. pertolongan cemas. label 2. alkali.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.1 Simbol-simbol. autoklaf 2. komuniti.1.7.1 Latihan dan pelan kebakaran. wap iodine 2. spesies.1.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2. pemanasan ammonium nitrat. Biologi 3. gas bromin. populasi.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2. asid.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2. kalium dan litium.8. mudah meruap.2.3. asid pekat.3. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.5.4 Pertolongan cemas 2. kegunaan dan penyelenggaraan).1 Pembakaran gas hidrogen. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: (i) Paya bakau (ii) Kolam (iii) Padang (iv) Belukar (v) Hutan 741/02 50&#3338.6.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme.1. logam natrium.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2.2.1 Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.2. dan bahan organik 2.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). gas klorin.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3.1 Bahan merkuri.2.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.4.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau. mudah meletup 2. beracun.

slaid lensetan darah. dan carta dan lain-lain 3.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.4 Penyimpanan 3.arnab.1 Penggunaan 3.5.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3. kanta mikroskop. kanta tangan.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.4.2 Pembersihan 3.3. ketuhar/oven.5.4. larutan DCPIP. tiub-J.7. dan slaid mikroorganisma 3. air kapur.7.2.5 Penyelenggaraan kecil 3. 3.2.burung.5.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.1 Pengumpulan spesimen.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3. larutan Benedict.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3.4 Penyediaan slaid Mengetahui: 3.8.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.5. model.2. tangguk spesimen. penunjuk bikarbonat.(ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3.3 Pengendalian 3. pengendalian. (i) Penggunaan peralatan. slaid kaca dan penutup. akuarium/vivarium.3 Pengendalian 3. slaid debunga. menyiram.ular 3.5.6.6. menjaga tanaman.6. larutan kanji 741/02 51&#3338. dan kaedah yang betul 3.3. .2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.6.2 Kaedah penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen.6.2 Penyediaan. peti sejuk.1 Penggunaan 3.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.1 Kaedah penyediaan slaid sementara 3.4 Penyimpanan 3.3. teknik. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.2 Pembersihan 3. keratan rentas tisu tumbuhan.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3. potometer. autoklaf/periuk tekanan.8 Taman sumber sains 3.

pengecaman. membaja. Kimia 4.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 741/02 53&#3338.8. membuat sangkar.4.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4. kalium manganat (VII) berasid.1 Cara pengendalian 4.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu. dan penyimpanan bahan 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.1.4. Cecair.1 Pengetahuan tentang Unsur dan Sebatian.1 Prosedur pemasangan 4. klorin 4. 4.6.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4. air bromin. mengkakis.5 Pengetahuan Tentang Alat Penyuling Air Mengetahui: 4. semalu.3.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.3.1.2 Pengetahuan Tentang Bahan kimia – Pepejal. kalium dikromat (VI) berasid.2 Menyediakan larutan kimia. ikan. menanam. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.5.2. dan membuat landskap (memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 741/02 52&#3338.1 Penggunaan 4.2 Cara penyimpanan 4.6.2.3.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. dan lain-lain 4.5.5. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.4. ferum(II) sulfat 4. racun.3 Cara pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap. (i) Penyediaan air kapur.6.3. larutan iodin. air klorin.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.3.3.4 Pengetahuan Tentang Bahan Organik Mengetahui: 4. karbon dioksida. dan Gas 4.membuat pagar.1. Bryophyllum .3 Pengetahuan Tentang Penyediaan Larutan Piawai 4.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4.2. hidrogen. tumbuhan berizom.4.6 Pengetahuan Tentang Kebuk Wasap Mengetahui: 4. pengendalian.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. kaktus.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan .

5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji. pembaris meter.2.1 Pengetahuan dan Kemahiran Tentang Unit Pengukuran 5.3. penapis warna.3 Penjagaan 4. transformer.7.2 Pembersihan 5. diod. akumulator.3.1 Penggunaan 5.4 Penyimpanan 5.3. neraca. galvanometer.2 Pembersihan 5.2. salur kaca. jangka detik berserta troli.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.2 Pengetahuan Tentang Alat Pengukuran Biasa Mengetahui tatacara: 5. buret. set optik. induktor.2. fius.3 Pengendalian 5.8 Pengetahuan Tentang Pengurusan Bahan Kimia Mengetahui tatacara: 4.1 Pembersihan 4. pemberat. Fizik 5.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta. barometer. tiub palang Maltese. pH meter dan lain-lain 4.1 Penyediaan 4. tolok skru mikrometer.4 Pengetahuan Tentang Alat-Alat Elektrik Mengetahui tatacara: 5. periskop. transistor.3 Pengendalian 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .2 Pengeringan 4.7.8.1. kapasitor.7 Pengetahuan Tentang Pengurusan Alat Radas Aspek tatacara: 4.8. cermin.4.7.3. 741/02 55&#3338. suis. pengecas bateri.4.3 Pengendalian 4.• Contoh : Osiloskop sinar katod. penjana Van de Graff.3 Pengetahuan Tentang Alat Optik Mengetahui tatacara: 5.5. alat penyulingan. kertas pH. dan lain-lain 5. dan lain-lain 5. kertas kobalt klorida dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 741/02 54&#3338. bekalan kuasa. palam 3-pin.4 Penyimpanan 5. angkup vernier. prisma.2 Pembersihan 5.3 Pengendalian 5.4. neraca. voltmeter.4. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta .4 Penyimpanan 5.1 Penggunaan 5. kertas litmus. stroboskop.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi pengukuran yang dilakukan 5. balang pengering.4 Penyimpanan 4.7. get logik dan lain-lain.2 Penyimpanan 4. teleskop.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.4. hidrometer. kelalang.1. pipet.7.1 Penggunaan 5. tangki riak.8.2. elektroskop.4.2.8. perintang.3. parut belauan. jam randik.

tiub palang Maltese. kerja elektrik. L C D .1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1. pusat perkembangan kurikulum.4.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.5.3.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus . tabung gas serta salur gas berpusat 1.2 Pembersihan 5.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. Pengurusan dan keselamatan makmal sains sekolah. mengurus taman sains 1.5.6.6. kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP .7.5.6 Pengetahuan Tentang Alat Pengesanan Sinar Radioaktif Mengetahui tatacara: 5. Disember 1999 2.2 Penyimpanan • Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1.5 Pengetahuan Tentang Alat Elektronik Mengetahui tatacara: 5.7.3 Pengendalian 5.SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 742/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 2 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 1.7 Pengetahuan Tentang Bahan Magnet Mengetahui kaedah: 5.6.1 Penggunaan 5.4 Penyimpanan 5.1 Penggunaan 5. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1. diod. papan litar elektronik.4 Penyelenggaraan 5. dan lencana keselamatan 5. pembilang bunga api. Arahan Perbendaharaan 741/02 56&#3338. transistor.6. multimeter.1 Penyediaan bahan.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen. pembilang sintilasi.6. kerja kayu.5. kebuk awan.1 Pengendalian 5.5.4. dan lain-lain 5. kerja logam. kerja kaca. komputer. dan cuti persekolahan 1.3. hari Sabtu.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.memberikan bacaan yang jitu 5.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1. get logik.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.2 Pembersihan 5.1 Hari persekolahan.3 Pengendalian 5.

inovatif 1.(iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1. mudah meruap.3. dan bahan organik .1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok.8. ketepatan masa bekerja.10.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki. rekod kemalangan 742/0 2 58&#3338.1. Keselamatan Makmal Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 2.2. Kew 312A.2 Berpengetahuan.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312. dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 742/0 2 57&#3338. kreatif.1 Latihan dan pelan kebakaran.7. berkemahiran. paip air.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1. pemeriksaan mengejut 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1. peralatan pemadam api (jenis.1 Bahan merkuri. watak.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes di berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.1 Penampilan.1 Simbol-simbol. alkali.5.4. kesungguhan.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2.9. Kew 313.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2. asid.10. proaktif.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam. Kew 314.4. verifikasi stok.10 Sikap dan etika kerja 1. longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1. pengiraan stok.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. pertolongan cemas.2. papan tanda.6. kegunaan dan penyelenggaraan). (i) Kew 312. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.2.2 Penerimaan 1.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1. mengkakis.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.4 Pertolongan cemas 2.7. label 2. mudah meletup 2. mudah terbakar. beracun.

6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.4 Penyediaan slaid . larutan Benedict. bunyi. autoklaf 2. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: • Paya bakau • Kolam • Padang • Belukar • Hutan 742/0 2 59&#3338.3.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin. Biologi 3. larutan DCPIP.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3. komuniti.1. wap iodine 2. teknik.6.3. pemanasan ammonium nitrat. Penipisan Lapisan Ozon (ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3.ular 3. Komensalisme. pemanasan sebatian klorat. spesies.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme.3.1.arnab. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3. gas bromin. larutan kanji 742/0 2 60&#3338. logam natrium. rantai makanan.burung.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.2.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus. penunjuk bikarbonat. populasi.7. asid pekat.1 Pengumpulan spesimen (i) Penggunaan peralatan.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3. kalium dan litium.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3.1.1 Pembakaran gas hidrogen.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.8.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). gas klorin. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau.2.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.1. air kapur.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.2.1 Ekosistem – Habitat.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2.2.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3.3. dan kaedah yang betul 3. air.

7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.8 Taman sumber sains 3. Kimia Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 4.1.1.2. air bromin.Mengetahui kaedah: 3.6.3 Pengendalian 3. slaid lensetan darah. ikan.2 Penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi. pengendalian. tumbuhan berizom. keratan rentas tisu tumbuhan.5.1 Penggunaan 3.1 Penyediaan slaid sementara 3.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan: (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen. ferum(II) sulfat .1 Unsur dan sebatian 4. dan membuat landskap. kalium manganat (VII) berasid.2 Bahan kimia – Pepejal.2. dan lain-lain 4.2 Pembersihan 3. kanta tangan. ketuhar/oven. air klorin. semalu.1. slaid kaca dan penutup. tangguk spesimen.5.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. dan Gas 4.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan. dan slaid mikroorganisma 3. akuarium/vivarium.(memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 742/0 2 61&#3338.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4. menjaga tanaman. autoklaf/periuk tekanan. kanta mikroskop.5.5.5 Penyelenggaraan kecil 3. slaid debunga. larutan iodin. potometer. membuat pagar.6. menyiram. model. dan carta dan lain-lain 3. kaktus.3 Pengendalian 3.6. kalium dikromat (VI) berasid.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.8.5.7.3.4.2 Penyediaan.7. dan penyimpanan bahan 4.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.8. Cecair. 3.4 Penyimpanan 3. tiub-J.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung. pengecaman.4 Penyimpanan 3.6.2 Pembersihan 3.6. membuat sangkar.1 Penggunaan 3. peti sejuk. Bryophyllum . membaja. menanam. pengendalian.4. (i) Penyediaan air kapur.2 Menyediakan larutan kimia.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.

8.2 Pengeringan 4. karbon dioksida.4.4. salur kaca.1 Penyediaan 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen. pipet. racun.4. kertas kobalt klorida.7.8 Pengurusan bahan kimia Mengetahui tatacara: 4. dan lain-lain 4.4. klorin 4. buret.1 Pengendalian 4.5. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.1.1 Pembersihan 4.8.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 742/0 2 62&#3338.7.7.3.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .3 Penyediaan larutan piawai 4.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4.1 Prosedur pemasangan 4. balang pengering.6 Kebuk wasap Mengetahui: 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.5. alat penyulingan. mengkakis.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. kertas pH.7 Pengurusan alat radas Mengetahui tatacara: 4.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.6. kelalang.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4. Fizik 5.3 Pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4. hidrogen.4.5 Alat penyuling air Mengetahui: 4.3.3 Penjagaan 4.7. neraca.2. dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 742/0 2 63&#3338. pH meter.6.3.3 Pengendalian 4. kertas litmus.2 Penyimpanan 4.5.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Unit Pengukuran 5.2 Penyimpanan 4.1 Penggunaan 4.3.4 Bahan organik Mengetahui cara: 4.3. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.7.4 Penyimpanan 4.5.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.6.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi .8.8. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.

1 Penggunaan 5.1 Pengendalian 5. cermin. jangka detik berserta troli.4 Penyimpanan 5.4.2 Penyimpanan . papan litar elektronik. tolok skru mikrometer.1. parut belauan.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta. get logik.3 Alat optik Mengetahui tatacara: 5. diod. penjana Van de Graff.4 Penyimpanan 5. transistor. bekalan kuasa.4. tiub palang Maltese. teleskop.3.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.2. multimeter.4. elektroskop. neraca. angkup vernier. barometer. fius.2 Pembersihan 5.2. periskop.3.2.• Contoh : Osiloskop sinar katod.3.pengukuran yang dilakukan 5. suis. pengecas bateri.4. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta memberikan bacaan yang jitu 5.3 Pengendalian 5.4 Penyelenggaraan 5.3.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter.5 Alat elektronik Mengetahui tatacara: 5.2 Pembersihan 5. set optik. pembaris meter.2. dan lain-lain 5.6 Alat Pengesanan sinar radioaktif Mengetahui tatacara: 5. prisma.2.3 Pengendalian 5.2.3 Pengendalian 5.4 Penyimpanan 5. dan lencana keselamatan 5.5.2.3.1 Penggunaan 5.2 Pembersihan 5.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.5.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller. palam 3-pin. transformer. tangki riak.1 Penggunaan 5.4.2 Pembersihan 5.5.3 Pengendalian 5. transistor. kapasitor.2 Alat pengukuran biasa Mengetahui tatacara: 5.4 Alat-alat elektrik Mengetahui tatacara: 5.5. tiub palang Maltese. get logik dan lain-lain. diod.2.5.1 Penggunaan 5. voltmeter.2. dan lain-lain 5. galvanometer. penapis warna. induktor.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod.6. akumulator.2. pembilang bunga api.2 Pembersihan 5.6.1 Penggunaan 5. pemberat.7 Bahan magnet Mengetahui kaedah tentang: 5. stroboskop. 742/0 2 64&#3338. kebuk awan. jam randik.3 Pengendalian 5.4 Penyimpanan 5. pembilang sintilasi. hidrometer. perintang. dan lain-lain 5.

Disember 1999 2.• Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. Pusat Perkembangan Kurikulum. Arahan Perbendaharaan 742/0 2 65 . Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful