SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 741/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 1 PEMBANTU MAKMAL GRED C17

1. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.3. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.3.1 Hari persekolahan, hari Sabtu, dan cuti persekolahan 1.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4.1 Penyediaan bahan, kerja kaca, kerja elektrik, kerja kayu, kerja logam, kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP , komputer, L C D , mengurus taman sains 1.4.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen, tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus (iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.6.2 Penerimaan 1.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam, (i) Kew 312, 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312, Kew 312A, Kew 313, Kew 314, dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 48ഊ1.7.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok, pengiraan stok, verifikasi stok, pemeriksaan mengejut 1.7.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.9.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki, paip air, longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.10 Sikap dan etika kerja 1.10.1 Penampilan, watak, ketepatan masa bekerja, kesungguhan, proaktif, kreatif, inovatif 1.10.2 Berpengetahuan, berkemahiran, sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. Keselamatan Makmal Pengetahuan tentang:

3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.2.1 Ekosistem – Habitat.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes seperti berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya. Penipisan Lapisan Ozon . pemanasan ammonium nitrat.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. mudah terbakar.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT).1. populasi.6.8.4. kalium dan litium.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2. spesies. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau.1 Simbol-simbol.1. Biologi 3.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. kegunaan dan penyelenggaraan).4. alkali. Komensalisme.3. beracun. air. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. wap iodine 2.7. gas klorin. mudah meruap.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2. autoklaf 2.1 Bahan merkuri. rantai makanan.2. mudah meletup 2.2.5. peralatan pemadam api (jenis.1 Pembakaran gas hidrogen. pemanasan sebatian klorat. komuniti. papan tanda.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2. label 2. pertolongan cemas. dan bahan organik 2. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2. asid pekat.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme. bunyi.4 Pertolongan cemas 2. gas bromin. rekod kemalangan 741/02 49&#3338.1.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. asid.2.1. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: (i) Paya bakau (ii) Kolam (iii) Padang (iv) Belukar (v) Hutan 741/02 50&#3338. mengkakis.3. logam natrium.1 Latihan dan pelan kebakaran.1 Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.

teknik. 3.3. tangguk spesimen.3. slaid kaca dan penutup.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3. menjaga tanaman.6.2 Penyediaan.5. akuarium/vivarium. pengendalian.5.2 Pembersihan 3.3 Pengendalian 3.ular 3.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.4 Penyediaan slaid Mengetahui: 3.7.8. dan slaid mikroorganisma 3.3 Pengendalian 3.7. tiub-J. air kapur.4. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. dan kaedah yang betul 3.4 Penyimpanan 3.2. (i) Penggunaan peralatan.8 Taman sumber sains 3.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus.1 Penggunaan 3. ketuhar/oven.2. larutan DCPIP.6.1 Pengumpulan spesimen. model.2 Kaedah penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.(ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. penunjuk bikarbonat.2.1 Kaedah penyediaan slaid sementara 3.6.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas. peti sejuk. slaid lensetan darah. larutan Benedict. kanta mikroskop.2 Pembersihan 3.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3. dan carta dan lain-lain 3.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.6. keratan rentas tisu tumbuhan. autoklaf/periuk tekanan.3. .4 Penyimpanan 3.arnab. menyiram.4. kanta tangan.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.5 Penyelenggaraan kecil 3. larutan kanji 741/02 51&#3338.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3. slaid debunga.5.burung. potometer.5.6.1 Penggunaan 3.5.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.

4.1 Penggunaan 4.2 Cara penyimpanan 4.5 Pengetahuan Tentang Alat Penyuling Air Mengetahui: 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. Bryophyllum .5.1.2. kalium manganat (VII) berasid.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4. pengecaman.6.4 Pengetahuan Tentang Bahan Organik Mengetahui: 4. pengendalian.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 741/02 53&#3338.3.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.3. Kimia 4.2 Pengetahuan Tentang Bahan kimia – Pepejal.3. racun.3.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.1 Cara pengendalian 4. dan lain-lain 4. dan Gas 4. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4. Cecair.3. klorin 4. kaktus.membuat pagar.3.8. ikan. mengkakis. membaja. air klorin.2.1.4.1. 4. dan penyimpanan bahan 4.6 Pengetahuan Tentang Kebuk Wasap Mengetahui: 4. menanam. hidrogen.5. membuat sangkar.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. larutan iodin.4. semalu. air bromin.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.1 Pengetahuan tentang Unsur dan Sebatian.6.2. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4. ferum(II) sulfat 4.1 Prosedur pemasangan 4. dan membuat landskap (memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 741/02 52&#3338.3 Cara pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. tumbuhan berizom. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana. karbon dioksida.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.2 Menyediakan larutan kimia.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4.6.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan .3 Pengetahuan Tentang Penyediaan Larutan Piawai 4.5. (i) Penyediaan air kapur. kalium dikromat (VI) berasid.4.

tolok skru mikrometer. barometer. jam randik.3. induktor.1 Pembersihan 4.4 Penyimpanan 4.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .3.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.8. neraca. periskop.1 Penggunaan 5.8.4. teleskop.3 Penjagaan 4.4. bekalan kuasa.7. kertas pH. perintang. get logik dan lain-lain.3.7 Pengetahuan Tentang Pengurusan Alat Radas Aspek tatacara: 4.4.3.7.1 Penggunaan 5. alat penyulingan. transformer. jangka detik berserta troli.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi pengukuran yang dilakukan 5.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.3 Pengendalian 5. akumulator.4 Pengetahuan Tentang Alat-Alat Elektrik Mengetahui tatacara: 5. fius. prisma. tangki riak. suis. 741/02 55&#3338.3 Pengendalian 5. neraca. elektroskop.3 Pengetahuan Tentang Alat Optik Mengetahui tatacara: 5. salur kaca. set optik.3 Pengendalian 5. diod. buret.2 Pembersihan 5.2 Penyimpanan 4.1 Penyediaan 4.2.1 Penggunaan 5. kertas kobalt klorida dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 741/02 54&#3338.7. parut belauan. penjana Van de Graff.7.3 Pengendalian 4.4.2 Pengeringan 4.4. stroboskop.3.7. pH meter dan lain-lain 4.2. hidrometer. dan lain-lain 5.2.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter. tiub palang Maltese. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta .1. pemberat. kapasitor. balang pengering. transistor. voltmeter.4.• Contoh : Osiloskop sinar katod.2 Pembersihan 5.1. penapis warna. palam 3-pin. Fizik 5.2 Pembersihan 5.4 Penyimpanan 5. dan lain-lain 5.8 Pengetahuan Tentang Pengurusan Bahan Kimia Mengetahui tatacara: 4.8.4 Penyimpanan 5.1 Pengetahuan dan Kemahiran Tentang Unit Pengukuran 5. kertas litmus. pengecas bateri.2.4 Penyimpanan 5.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5. pembaris meter. cermin.8. kelalang. angkup vernier.2. pipet.5.2 Pengetahuan Tentang Alat Pengukuran Biasa Mengetahui tatacara: 5. galvanometer.

5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod.7 Pengetahuan Tentang Bahan Magnet Mengetahui kaedah: 5. mengurus taman sains 1. dan lencana keselamatan 5. kerja logam.2 Penyimpanan • Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. kebuk awan.1 Penggunaan 5.7.6. kerja kaca. hari Sabtu.2 Pembersihan 5.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.5.5 Pengetahuan Tentang Alat Elektronik Mengetahui tatacara: 5. tabung gas serta salur gas berpusat 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.5. diod. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus .6.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.6. papan litar elektronik.SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 742/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 2 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 1. pembilang sintilasi.7.memberikan bacaan yang jitu 5.3 Pengendalian 5. Pengurusan dan keselamatan makmal sains sekolah.3 Pengendalian 5.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.1 Penyediaan bahan.6. dan lain-lain 5.1 Penggunaan 5.6. kerja kayu. L C D . tiub palang Maltese. pembilang bunga api.4.5. Disember 1999 2. kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP . multimeter. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.5.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.4 Penyimpanan 5.6. transistor. dan cuti persekolahan 1.2 Pembersihan 5.3.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen.1 Pengendalian 5. get logik. pusat perkembangan kurikulum.6 Pengetahuan Tentang Alat Pengesanan Sinar Radioaktif Mengetahui tatacara: 5.3.4 Penyelenggaraan 5.5.4.1 Hari persekolahan.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1. kerja elektrik. Arahan Perbendaharaan 741/02 56&#3338. komputer.

Keselamatan Makmal Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 2.10.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes di berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya. alkali.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1. peralatan pemadam api (jenis. asid.2 Berpengetahuan. dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 742/0 2 57&#3338. mudah meletup 2.6. sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. ketepatan masa bekerja.5.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2.1 Merekodkan maklumat dalam. inovatif 1. berkemahiran. longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.2.8.2 Penerimaan 1.1 Simbol-simbol.2.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.9. Kew 314.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.7.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok. Kew 313. pengiraan stok. dan bahan organik .1 Penampilan.3.4 Pertolongan cemas 2. (i) Kew 312. papan tanda.1 Bahan merkuri.10. pertolongan cemas.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2.(iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.1. watak. Kew 312A.4.1 Latihan dan pelan kebakaran. kegunaan dan penyelenggaraan).2.7.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1. mengkakis. kesungguhan. mudah meruap. label 2. verifikasi stok.7. beracun. 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312.10 Sikap dan etika kerja 1. proaktif.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.4. rekod kemalangan 742/0 2 58&#3338. paip air. kreatif. mudah terbakar.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2. pemeriksaan mengejut 1.

Komensalisme.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.1 Pembakaran gas hidrogen. gas klorin.1.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme. teknik.1 Pengumpulan spesimen (i) Penggunaan peralatan. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). rantai makanan. larutan Benedict.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.4 Penyediaan slaid .6. asid pekat.ular 3.3.1 Ekosistem – Habitat.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2.burung. logam natrium. pemanasan ammonium nitrat.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3. kalium dan litium.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara.3.arnab. Penipisan Lapisan Ozon (ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. dan kaedah yang betul 3.2. air.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.7. autoklaf 2. populasi.8.3. spesies. pemanasan sebatian klorat. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau.1. komuniti.1.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. wap iodine 2.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2. gas bromin.2. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: • Paya bakau • Kolam • Padang • Belukar • Hutan 742/0 2 59&#3338.2. penunjuk bikarbonat. air kapur.1.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3.2.3. larutan DCPIP. larutan kanji 742/0 2 60&#3338. bunyi.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus. Biologi 3.

5.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas. kanta mikroskop. kaktus.4. peti sejuk.2 Penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.4 Penyimpanan 3.3 Pengendalian 3.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4. dan slaid mikroorganisma 3.4. pengendalian.6. keratan rentas tisu tumbuhan.7. menyiram.3.5.4 Penyimpanan 3. dan carta dan lain-lain 3.3 Pengendalian 3. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga.(memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 742/0 2 61&#3338.1. kanta tangan. pengecaman.6.6. tumbuhan berizom. dan membuat landskap.8. membuat sangkar.2.6. slaid kaca dan penutup.1 Penyediaan slaid sementara 3. autoklaf/periuk tekanan. tiub-J. air bromin.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3. menjaga tanaman.1 Unsur dan sebatian 4.1.2 Bahan kimia – Pepejal. air klorin.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4. larutan iodin. membuat pagar.2 Menyediakan larutan kimia.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.2. 3.5. slaid lensetan darah. ikan.8 Taman sumber sains 3. membaja.6.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3. slaid debunga. kalium dikromat (VI) berasid.5 Penyelenggaraan kecil 3. pengendalian. akuarium/vivarium.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3. kalium manganat (VII) berasid.2 Pembersihan 3. ferum(II) sulfat . model.Mengetahui kaedah: 3.5. dan lain-lain 4. (i) Penyediaan air kapur. tangguk spesimen. dan penyimpanan bahan 4.1 Penggunaan 3. Cecair.1.8. menanam.1 Penggunaan 3. potometer. ketuhar/oven.2 Penyediaan. Bryophyllum .7.5. dan Gas 4.2 Pembersihan 3. Kimia Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 4.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan: (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung. semalu.

1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Unit Pengukuran 5. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu. dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 742/0 2 63&#3338.7.5.3.2 Penyimpanan 4. neraca.4. pipet.7.6.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4. kertas litmus.5.6.4 Bahan organik Mengetahui cara: 4.8.8.5 Alat penyuling air Mengetahui: 4.1. kertas kobalt klorida. balang pengering.1 Pembersihan 4. kertas pH.8.5.8 Pengurusan bahan kimia Mengetahui tatacara: 4.3. salur kaca.7.3.4.7.3 Pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.3 Penjagaan 4.7. kelalang. dan lain-lain 4.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 742/0 2 62&#3338.2 Pengeringan 4.2. buret.3.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen. hidrogen.3 Pengendalian 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.2 Penyimpanan 4.4.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.1 Pengendalian 4. karbon dioksida.8.4 Penyimpanan 4. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. klorin 4.1 Penggunaan 4.6 Kebuk wasap Mengetahui: 4. pH meter.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .6. mengkakis.1 Prosedur pemasangan 4.1 Penyediaan 4.3.5. alat penyulingan.4.4. racun.7 Pengurusan alat radas Mengetahui tatacara: 4. Fizik 5.3 Penyediaan larutan piawai 4.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi .

dan lain-lain 5.4. hidrometer. kapasitor.3 Alat optik Mengetahui tatacara: 5. dan lain-lain 5.3 Pengendalian 5.4. perintang.2 Pembersihan 5. multimeter.4 Penyimpanan 5.2.5 Alat elektronik Mengetahui tatacara: 5.6. induktor.3 Pengendalian 5.6. voltmeter.1 Penggunaan 5. angkup vernier. dan lencana keselamatan 5.2 Pembersihan 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter. pembaris meter. kebuk awan.3.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta. penjana Van de Graff. pemberat. transformer.1 Pengendalian 5. neraca. jangka detik berserta troli.2 Penyimpanan .5. suis.pengukuran yang dilakukan 5. akumulator.5. palam 3-pin. parut belauan.1 Penggunaan 5. pembilang sintilasi.2.2.4 Penyimpanan 5. penapis warna. fius.3.1 Penggunaan 5.2. get logik dan lain-lain. barometer. periskop.5. diod. pengecas bateri. diod.4 Penyimpanan 5.4 Penyelenggaraan 5. tiub palang Maltese. bekalan kuasa.4.2. 742/0 2 64&#3338. tangki riak. set optik.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod.3 Pengendalian 5.2 Alat pengukuran biasa Mengetahui tatacara: 5. transistor.1 Penggunaan 5.2.2. stroboskop.3 Pengendalian 5.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.2 Pembersihan 5.6 Alat Pengesanan sinar radioaktif Mengetahui tatacara: 5.5.5.2.7 Bahan magnet Mengetahui kaedah tentang: 5.2 Pembersihan 5. elektroskop. jam randik. teleskop.3. tolok skru mikrometer. pembilang bunga api. cermin.3 Pengendalian 5. papan litar elektronik. prisma.1 Penggunaan 5.2 Pembersihan 5. galvanometer. transistor.2.3.3.4 Alat-alat elektrik Mengetahui tatacara: 5.• Contoh : Osiloskop sinar katod. get logik. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta memberikan bacaan yang jitu 5.4.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.4 Penyimpanan 5. dan lain-lain 5. tiub palang Maltese.2.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.4.1.

• Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1. Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah. Disember 1999 2. Pusat Perkembangan Kurikulum. Arahan Perbendaharaan 742/0 2 65 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful