SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 741/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 1 PEMBANTU MAKMAL GRED C17

1. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1.3. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1.3.1 Hari persekolahan, hari Sabtu, dan cuti persekolahan 1.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1.4.1 Penyediaan bahan, kerja kaca, kerja elektrik, kerja kayu, kerja logam, kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP , komputer, L C D , mengurus taman sains 1.4.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen, tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.6.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus (iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.6.2 Penerimaan 1.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1.7.1 Merekodkan maklumat dalam, (i) Kew 312, 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312, Kew 312A, Kew 313, Kew 314, dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 48ഊ1.7.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok, pengiraan stok, verifikasi stok, pemeriksaan mengejut 1.7.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1.9.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki, paip air, longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1.10 Sikap dan etika kerja 1.10.1 Penampilan, watak, ketepatan masa bekerja, kesungguhan, proaktif, kreatif, inovatif 1.10.2 Berpengetahuan, berkemahiran, sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2. Keselamatan Makmal Pengetahuan tentang:

5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2.1 Latihan dan pelan kebakaran. rekod kemalangan 741/02 49&#3338.7.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3.1 Pembakaran gas hidrogen. autoklaf 2. Komensalisme. papan tanda. gas bromin. komuniti.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2. label 2.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.3 Langkah dan prosedur keselamatan 2. mudah terbakar.3.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2.2.4. asid.2.1 Bahan merkuri.1 Simbol-simbol.1. kalium dan litium. mudah meletup 2.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). logam natrium. gas klorin. beracun.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2. pemanasan sebatian klorat.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar. asid pekat. Penipisan Lapisan Ozon .3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3.1 Ekosistem – Habitat.1 Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara. spesies.4 Pertolongan cemas 2. pemanasan ammonium nitrat. pertolongan cemas. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: (i) Paya bakau (ii) Kolam (iii) Padang (iv) Belukar (v) Hutan 741/02 50&#3338. wap iodine 2.5. peralatan pemadam api (jenis. mudah meruap. air.4. populasi. Biologi 3.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2.3. kegunaan dan penyelenggaraan).2. mengkakis.1. rantai makanan.1. dan bahan organik 2.6.2. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2. bunyi.1. alkali.8.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes seperti berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.

.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen.6.4 Penyediaan slaid Mengetahui: 3.1 Kaedah penyediaan slaid sementara 3.(ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3. menjaga tanaman.5.1 Kaedah penyediaan yang betul 3.1 Penggunaan 3.5.7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus. peti sejuk.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.6.3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3.1 Pengumpulan spesimen. tiub-J. model. menyiram. slaid debunga. akuarium/vivarium.8. slaid kaca dan penutup. teknik.8 Taman sumber sains 3.2 Pembersihan 3.3.2 Pembersihan 3.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3.2. air kapur.7.6. larutan Benedict.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.2 Kaedah penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.3 Pengendalian 3.arnab.4 Penyimpanan 3. slaid lensetan darah.burung. dan kaedah yang betul 3.6.5. larutan DCPIP.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.4.2. autoklaf/periuk tekanan.ular 3.3. kanta tangan.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3. keratan rentas tisu tumbuhan. dan carta dan lain-lain 3.3 Pengendalian 3. dan slaid mikroorganisma 3.1 Penggunaan 3.5.5 Penyelenggaraan kecil 3.7.4 Penyimpanan 3. potometer.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3.6.5.3. pengendalian. penunjuk bikarbonat.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3.4. (i) Penggunaan peralatan. tangguk spesimen. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. 3.2. ketuhar/oven. larutan kanji 741/02 51&#3338.2 Penyediaan. kanta mikroskop.

pengecaman.4. kaktus. M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4. kalium manganat (VII) berasid.3.3. mengkakis.1 Penggunaan 4.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4. tumbuhan berizom. membaja.3.5. Kimia 4.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 741/02 53&#3338.6.2.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.3. dan Gas 4.5.2. air bromin. klorin 4. pengendalian.2 Cara penyimpanan 4.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan. membuat sangkar.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan . ikan.2 Pengetahuan Tentang Bahan kimia – Pepejal. dan membuat landskap (memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 741/02 52&#3338. Cecair.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.3 Cara pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.6 Pengetahuan Tentang Kebuk Wasap Mengetahui: 4. air klorin.4.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4. Bryophyllum .3 Pengetahuan Tentang Penyediaan Larutan Piawai 4. (i) Penyediaan air kapur.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.3.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. dan lain-lain 4. dan penyimpanan bahan 4.6.1.1. larutan iodin.3. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana. karbon dioksida.4. semalu.4.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4. hidrogen.2 Menyediakan larutan kimia.1 Cara pengendalian 4.1 Prosedur pemasangan 4. 4.2.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4.membuat pagar.6.4 Pengetahuan Tentang Bahan Organik Mengetahui: 4.5. kalium dikromat (VI) berasid. ferum(II) sulfat 4.1. racun. menanam.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4.5 Pengetahuan Tentang Alat Penyuling Air Mengetahui: 4.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung.1 Pengetahuan tentang Unsur dan Sebatian.8.

pengecas bateri.3.2 Pengetahuan Tentang Alat Pengukuran Biasa Mengetahui tatacara: 5. pipet.1 Pengetahuan dan Kemahiran Tentang Unit Pengukuran 5.7.3 Pengendalian 5.3.1 Penggunaan 5.1 Penggunaan 5.3 Penjagaan 4. dan lain-lain 5.4 Pengetahuan Tentang Alat-Alat Elektrik Mengetahui tatacara: 5. tiub palang Maltese. perintang.8.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.1.8 Pengetahuan Tentang Pengurusan Bahan Kimia Mengetahui tatacara: 4.4 Penyimpanan 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter. hidrometer.3.4.4.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta. neraca.7.2 Pengeringan 4. kertas kobalt klorida dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 741/02 54&#3338. buret. pemberat. transformer.2.2.3 Pengendalian 5.3 Pengendalian 4.3 Pengetahuan Tentang Alat Optik Mengetahui tatacara: 5.4 Penyimpanan 4. fius.4.2. balang pengering. kapasitor.5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.2 Pembersihan 5.4. penapis warna.3.2 Penyimpanan 4. Fizik 5. pembaris meter. angkup vernier. parut belauan.8.8. kelalang.1. voltmeter. transistor.8.1 Penyediaan 4.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi pengukuran yang dilakukan 5.4. 741/02 55&#3338. prisma. set optik.2.4 Penyimpanan 5. kertas litmus.2 Pembersihan 5. bekalan kuasa.• Contoh : Osiloskop sinar katod. neraca. induktor. tolok skru mikrometer. periskop. alat penyulingan. galvanometer. pH meter dan lain-lain 4.7. elektroskop. cermin. stroboskop.4.2 Pembersihan 5. tangki riak.5.2.7 Pengetahuan Tentang Pengurusan Alat Radas Aspek tatacara: 4.7.7. dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta .1 Penggunaan 5. suis.3 Pengendalian 5. palam 3-pin.3.4 Pelupusan • Semua bahan kimia . dan lain-lain 5. diod.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer. teleskop. penjana Van de Graff. kertas pH.1 Pembersihan 4. akumulator. jangka detik berserta troli. salur kaca. barometer. jam randik.4 Penyimpanan 5. get logik dan lain-lain.

5.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod.SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN Kertas 742/02 : BAHAGIAN II – KOMPETENSI KHUSUS (FUNGSI) – TK 2 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 1.4. mengurus taman sains 1.4 Penyimpanan 5.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.4. multimeter. kerja logam.6. kerja menyelenggarakan dan pengendalian peralatan seperti OHP .1 Penyediaan bahan.4 Kemahiran-kemahiran asas bagi pembantu makmal seperti: 1. diod.6.5.6.1 Penggunaan 5. kerja elektrik. get logik. Pengurusan Makmal Pengetahuan tentang: 1. kerja kayu. Senarai tugas pembantu makmal secara spesifik 1. dan cuti persekolahan 1.2 Senarai tugas atau peranan setiap anggota dalam carta organisasi secara am 1. Disember 1999 2.memberikan bacaan yang jitu 5. kebuk awan. tiub palang Maltese. tabung gas serta salur gas berpusat 1.5 Pengetahuan Tentang Alat Elektronik Mengetahui tatacara: 5. pembilang bunga api.6 Pengetahuan Tentang Alat Pengesanan Sinar Radioaktif Mengetahui tatacara: 5. Pengurusan dan keselamatan makmal sains sekolah.7 Pengetahuan Tentang Bahan Magnet Mengetahui kaedah: 5.5. transistor. pusat perkembangan kurikulum.7.3 Pengendalian 5. pembilang sintilasi.3. komputer.1 Penggunaan 5. hari Sabtu.6.4 Penyelenggaraan 5.3 Pengendalian 5.6.6 Tatacara perolehan bahan-bahan dan radas 1.5. kerja kaca.2 Pembersihan 5. dan lencana keselamatan 5.1 Hari persekolahan.2 Mengendali dan menyelenggarakan penggunaan penunu bunsen.2 Pembersihan 5. L C D .3. papan litar elektronik.5.1 Pengendalian 5.1 Carta organisasi Jabatan Sains Sekolah 1. dan lain-lain 5.2 Penyimpanan • Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1.7. Arahan Perbendaharaan 741/02 56&#3338.5 Kemahiran untuk mengubahsuai peralatan atau radas mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran 1.1 Borang Pesanan (L O ) (i) Kontrak pusat (ii) Bukan kontrak pusat (iii) Pembelian terus .6.

3 Langkah dan prosedur keselamatan 2. asid. label 2.2.7. ketepatan masa bekerja. rekod kemalangan 742/0 2 58&#3338.4.10.7. mengkakis.4 Pertolongan cemas 2.2 Peraturan makmal dipamerkan dan diberikan kepada pelajar.2 Penerimaan 1. Kew 314. ceramah daripada agensi yang terlibat diperlukan 2.2.5 Pengendalian tumpahan bahan kimia 2.2 Pengetahuan asas pertolongan cemas bagi kes-kes di berikut: (i) Terkena bahan pengkakis pada kulit atau mata (ii) Terhidu bahan racun (iii) Terminum bahan kimia (iv) Melecur (v) Kulit terbakar (vi) Renjatan elektrik (vii) Luka (viii) Pitam atau pengsan (ix) Terkejut • Mengenal pasti nama bahan kimia yang berbahaya.10.3. Kew 312A. kreatif. 312A (ii) Kew 313 (iii) Kew 314 (iv) Kew 315 • Kaedah pendaftaran dalam Kew 312.8 Buku rekod peralatan rosak atau pecah 1.1 Merangkumi: (i) Pengudaraan (ii) Susun atur perabot (iii) Sistem saluran gas berpusat (iv) Sistem pendawaian elektrik (v) Singki.5. Kew 313.2 Pemeriksaan stok dan verifikasi stok (i) Pemeriksaan stok.7 Pengurusan Harta Modal dan Inventori 1. dan Kew 315 • Takrifan harta modal dan inventori diperlukan 742/0 2 57&#3338.2. pertolongan cemas.6. pemeriksaan mengejut 1.1 Merekodkan maklumat dalam. mudah terbakar. Keselamatan Makmal Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 2. peralatan pemadam api (jenis. alkali. kegunaan dan penyelenggaraan). mudah meruap. papan tanda.9 Penyelenggaraan bilik makmal 1. beracun.1 Penampilan.2 Tindakan-tindakan pencegahan kemalangan dalam makmal 2.4. (i) Kew 312. pengiraan stok.2 Berpengetahuan.8.1 Merekodkan alatan atau radas yang pecah di bawah Kew 314 1.7.1 Bahan merkuri. dan bahan organik .9. longkang (vi) Penjagaan perabot makmal 1. verifikasi stok. proaktif.(iv) Pembelian sebut harga (v) Pembelian panjar wang runcit 1.1 Simbol-simbol.1 Ubatan/bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan cemas 2. berkemahiran. paip air. mudah meletup 2.3 Pelupusan harta modal dan inventori (i) Cara/kaedah pelupusan harta modal dan inventori 1. watak. sentiasa berada semasa pengajaran dan pembelajaran di makmal dan sentiasa bersedia untuk menerima arahan daripada guru berkaitan 2.10 Sikap dan etika kerja 1. kesungguhan. inovatif 1.1.1 Latihan dan pelan kebakaran.1 Perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kemalangan dalam makmal 2.

1 Pengumpulan spesimen (i) Penggunaan peralatan.7 Pengendalian peralatan eksperimen yang berbahaya 2.2 Pengawetan (i) Kaedah pengawetan basah (ii) Kaedah pengawetan kering • Awetan haiwan dan tumbuhan bagi tujuan pameran dan untuk kajian kelas mengikut sukatan pelajaran 3. gas klorin.3 Kaedah pensampelan (i) Alat-alat pensampelan (ii) Teknik pensampelan • Kebolehan menyediakan alat-alat yang betul 3. logam natrium.burung. larutan DCPIP.2.2.1 Penggunaan peralatan elektrik bervoltan lampau tinggi (EHT). Komensalisme.4 Pendidikan alam sekitar (i) Jenis-jenis pencemaran – Pencemaran udara. bunyi.1.3. pemanasan sebatian klorat.2 Penyediaan spesimen Mengetahui cara: 3.3 Kaedah penyediaan rangka spesimen haiwan kecil • Contoh : tikus. air.2.1 Kaedah pelupusan sisa pepejal dan cecair yang berbahaya 3.2. Parasitism) (ii) Saprofitisme (iii) Mangsa-Pemangsa • Contoh-contoh spesimen diperlukan 3. dan kaedah yang betul 3.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Ekologi Pengetahuan ekologi diperlukan untuk mendapatkan spesimen yang betul bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran Mengetahui: 3.2 Interaksi antara komponen biotik (i) Simbiosis (Mutualisme.7.3. larutan kanji 742/0 2 60&#3338. wap iodine 2.1. asid pekat. teknik. pemanasan ammonium nitrat.3. Biologi 3. Penipisan Lapisan Ozon (ii) Punca-punca pencemaran • Termasuk jenis-jenis bahan yang menyumbang kepada pencemaran seperti bahan tak terbiodegradasi dan racun (iii) Kesan-kesan pencemaran (iv) Langkah mengatasi pencemaran (v) Pemuliharaan dan pemeliharaan 3.1 Kaedah penyediaan yang betul 3. autoklaf 2. larutan Benedict.6 Pengendalian bahan-bahan eksperimen yang berbahaya 2. gas bromin.1. air kapur. komuniti.3. spesies.2 Penggunaan reagen dan pewarna • Termasuk larutan iodin.8 Pelupusan sisa bahan kimia 2. kalium dan litium.1 Ekosistem – Habitat. penunjuk bikarbonat.1.ular 3. terma • Isu-isu semasa berkaitan yang terdapat dalam media bercetak dan elektronik terhadap kesan alam sekitar seperti Kesan Rumah Hijau. populasi.8.4 Penyediaan slaid .3 Reagen dan pewarna Mengetahui: 3. jaring makanan – Contoh ekosistem berikut perlu diambil kira: • Paya bakau • Kolam • Padang • Belukar • Hutan 742/0 2 59&#3338. rantai makanan.6.1 Pembakaran gas hidrogen.arnab.

7 Teknik pengurusan mikroorganisma Mengetahui: 3.1 Teknik pensterilan mikroorganisma dengan menggunakan: (i) Autoklaf/periuk tekanan (ii) Pemanasan dengan ketuhar dan api (iii) Bahan kimia 3.1. kanta tangan. Bryophyllum . dan Gas 4.1 Penggunaan 3.3 Pengendalian 3.1. model. pengendalian. ferum(II) sulfat . membaja.6.6. dan pelupusan kultur mikroorganisma (i) Kaedah dan langkah berjaga-jaga. keratan rentas tisu tumbuhan. slaid debunga. menanam.7.5.Mengetahui kaedah: 3.5 Pengurusan mikroskop cahaya Mengetahui: 3. tumbuhan berizom. peti sejuk. menyiram.1 Mengenal pasti sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia bahan (i) Bagi tujuan keselamatan.4. kalium dikromat (VI) berasid.4.3.8. akuarium/vivarium.3 Membina dan mentafsir persamaan tindak balas kimia yang biasa (i) Tindak balas kimia yang merangkumi penyediaan gas dan tindak balas peneutralan 4. tangguk spesimen.2 Pembersihan 3. larutan iodin.6. menjaga tanaman.2 Penyediaan.5. air klorin.4 Penyimpanan 3. pengecaman.4 Penyimpanan 3.1 Penyediaan slaid sementara 3. ikan. air bromin.1 Mengenal dan menulis simbol unsur 4.8 Taman sumber sains 3.(memelihara haiwan dan tumbuhan yang dibenarkan) 742/0 2 61&#3338. membuat pagar.2 Penyediaan slaid kekal • Termasuk slaid sel pipi.6 Pengetahuan asas mengenai peralatan Mengetahui kaedah: 3. tiub-J.5.1 Penggunaan 3. ketuhar/oven.6.2.6. slaid kaca dan penutup.5 Penyelenggaraan kecil 3. dan slaid mikroorganisma 3.2 Pembersihan 3.1.2 Menyediakan larutan kimia. kanta mikroskop. dan penyimpanan bahan 4.1 Unsur dan sebatian 4. Cecair.8. dan membuat landskap. kaktus. pengendalian. autoklaf/periuk tekanan.5 Penyenggaraan • Contoh : Slaid spesimen. (i) Penyediaan air kapur.2 Memastikan tumbuhan dan haiwan tertentu sentiasa ada sepanjang tahun (i) Contoh: Keembung. dan carta dan lain-lain 3. dan lain-lain 4.1 Pengurusan taman sumber sains (i) Termasuk membuat batas.5. Kimia Pengetahuan dan Kefahaman tentang: 4.7.2 Bahan kimia – Pepejal. kalium manganat (VII) berasid.2. membuat sangkar.3 Pengendalian 3. 3.5.2 Mengenal dan menulis formula sebatian kimia bagi tujuan melabel 4. slaid lensetan darah. semalu. potometer.

M: Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 V: Isi padu larutan dalam cm 3 n: bilangan mol 4.2 Pengeringan 4.4 Pelupusan • Semua bahan kimia .4.1 Pembersihan 4. klorin 4.6 Kebuk wasap Mengetahui: 4.3 Menimbang jisim bahan pepejal dengan tepat (i) Penggunaan penimbang elektronik dan neraca tuas diperlukan 4.1 Prosedur pemasangan 4.2 Penyimpanan 4. neraca.4 Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu.1.5 Alat penyuling air Mengetahui: 4.7.7.7.7.3 Menyediakan gas (i) Penyediaan gas oksigen.1 Penggunaan 4. racun.4 Bahan organik Mengetahui cara: 4.6.5.7.4 Penyimpanan 4.8. kertas kobalt klorida.8 Pengurusan bahan kimia Mengetahui tatacara: 4. mengkakis.2 Menyukat isi padu larutan dengan tepat 4. Fizik 5. alat penyulingan. kelalang.2 Penyimpanan 4. buret.1 Penyediaan 4.5.1 Pengetahuan dan Kefahaman Tentang Unit Pengukuran 5. karbon dioksida.3. kertas pH.4.1 Pengendalian 4.8. hidrogen.4. balang pengering.8.3 Penyediaan larutan piawai 4. pipet.1 Kemahiran membaca nilai ukuran dengan unit yang betul (i) Boleh menyatakan nilai ukuran yang jitu dan unit yang betul bagi .5 Pelupusan • Contoh : radas seperti tabung uji.2.3.6.3. pH meter. dan lain-lain 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.1 Pengetahuan penggunaan alat/radas yang sesuai bagi penyediaan larutan piawai 4.5. (i) Jisim molar bahan kimia dalam g mol -1 /ketumpatan diberi (ii) Kepekatan larutan dalam unit mol dm -3 (iii) Penggunaan formula n = 1000 MV di mana.3.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4. salur kaca.3 Penjagaan 4.5 Mengetahui kaedah dan pengiraan pencairan larutan piawai (i) Penggunaan formula M1V1 = M 2V2 742/0 2 62&#3338.7 Pengurusan alat radas Mengetahui tatacara: 4. kertas litmus.2 Kaedah pencucian dan pembersihan 4.3 Prosedur keselamatan atau penjagaan 4.4.4.6.3 Pelupusan (i) Sifat bahan organik seperti mudah meruap.3.5.8. mudah terbakar perlu diketahui (ii) Bahan organik yang biasa terdapat dalam makmal 4.3 Pengendalian 4. dan lain-lain yang terdapat dalam makmal kimia 742/0 2 63&#3338.

3. kapasitor.4. 742/0 2 64&#3338. tangki riak. periskop. get logik dan lain-lain. dan lain-lain 5.5 Penyelenggaraan • Contoh : ammeter.5. papan litar elektronik.2 Alat pengukuran biasa Mengetahui tatacara: 5. cermin.5. jangka detik berserta troli. tolok skru mikrometer. pembilang sintilasi. multimeter. jam randik. dan lencana keselamatan 5.3. transistor.6.1 Penggunaan 5. tiub palang Maltese.1.1 Pengendalian 5.4 Alat-alat elektrik Mengetahui tatacara: 5.• Contoh : Osiloskop sinar katod.2. pengecas bateri. suis.3 Pengendalian 5. dan lain-lain 5. dan lain-lain 5.5.1 Penggunaan 5. voltmeter.2.5 Penyimpanan • Contoh : osiloskop sinar katod. prisma.2. elektroskop.4 Penyimpanan 5. angkup vernier.6.2. pembaris meter. fius.2 Kemahiran penukaran unit yang terdapat pada alat pengukur (i) Boleh menukar unit mudah dalam julat yang biasa 5.2.4. perintang.3.3. hidrometer.3.4.3 Pengendalian 5. set optik.2.2 Penyimpanan . dan lain-lain • Memastikan alat pengukuran ini boleh berfungsi dengan baik serta memberikan bacaan yang jitu 5.2.1 Penggunaan 5.3 Pengendalian 5. barometer.4 Penyelenggaraan 5. teleskop.2. palam 3-pin. diod.2 Pembersihan 5. transformer.2 Pembersihan 5.7 Bahan magnet Mengetahui kaedah tentang: 5.5 Alat elektronik Mengetahui tatacara: 5.5. pemberat.3 Pengendalian 5.4. parut belauan. transistor. penapis warna.1 Penggunaan 5.2 Pembersihan 5.4 Penyimpanan 5.2 Pembersihan 5. stroboskop. penjana Van de Graff. pembilang bunga api.5 Penyenggaraan • Contoh : Kanta.5 Penyelenggaraan • Termasuk tiub Geiger Muller.6 Alat Pengesanan sinar radioaktif Mengetahui tatacara: 5.3 Pengendalian 5.3 Alat optik Mengetahui tatacara: 5. kebuk awan. galvanometer. neraca. get logik. tiub palang Maltese.5. diod.5 Penyenggaraan • Contoh : Termometer.2 Pembersihan 5. bekalan kuasa. induktor. akumulator.4.4 Penyimpanan 5.4 Penyimpanan 5.1 Penggunaan 5.pengukuran yang dilakukan 5.2.2.

Disember 1999 2. Arahan Perbendaharaan 742/0 2 65 . Pusat Perkembangan Kurikulum. Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah.• Semua bentuk magnet SENARAI RUJUKAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful