Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A: Islam & Konsep-Konsep Asas. Bab 1: Islam Sebagai Cara Hidup Yang Syumul.

Nama Ahli Kumpulan:

No Id:
PTM110717871 PTM110717727 PTM110717754

1. Sofea Binti Razali 2. Siti Zubaida MohamadNor 3.Nur Haizum Bahor

1.2: Pengertian Islam,Iman & Ihsan.


1.2.1: Islam
v Dari kata kerja salimabermakna suci dari kecacatan zahir & batin(damai,selamat,sejahtera,taat & berserah). v Syarak- Mentauhidkan Allah SWT patuh,tunduk & jujur hati kepadaNya. v Beriman dengan pengajaran-pemgajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. v Rukun-rukun Islam
Mengucap 2 kalimah syahadah & menerima bahawa Allah SWT itu tunggal &

dan Nabi Muhammad SAW itu rasul Allah. Menunaikan solat 5 kali sehari. Berpuasa pada bulan Ramadhan. Mengeluarkan zakat. Mengerjakan Haji bagi mereka yang mampu.

vSeseorang yang beriman akan menyebut:

- Bismillah,pada tiap-tiap hendak malakukan sesuatu. - Alhamdulillah,pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu. - Astagfirullah,jika lidah terselit perkataan yang tidak patut diungkapkan. - Insya-Allah,jika merencanakan berbuat sesuatu di hari esok. - La haula wala kuwwata illa billah,jika menghadapi sesuatu yang tidak diigini. - Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun,jika mengadapi musibah. - La illaha illa Allah Muhammad Rasullulah,sentiasa.

1.2.2: Iman

vPercaya pada Allah SWT. vIman diambil dari kata kerja aamana yukminu bererti percaya atau membenarkan . vMenurut khalifah Islam: Ali Bin Abi Talib ra- Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah ra- Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Imam al-Ghazali- Pengakuan dengan lidah(lisan)membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkan dengan rukun-rukun anggota-anggota. vLebih ringkas- Keyakinan yang dibenarkan oleh hati,diucapkan dengan mulut(lidah) dan dibuktikan dengan amalan. v Orang yang tidak sempurna imanya ialah fasik,munafik& kafir.

vR u ku n I a n : m

Percaya Percaya Percaya Percaya Percaya Percaya

kepada kepada kepada kepada kepada kepada

Allah SWT. malaikat. kitab. nabi&rasul. hari akhirat. qada&qadar.

1.2.3: Ihsan
v vKebaikan atau perbuatan yang baik,yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini hasil gabungan akal,hati,perbuatan&percakapan. vIhsan kepada Allah SWT: Melaksanakan tuntutan ibadat seperti rukun Islam yang 5 dengan penuh teliti,semate-mate kerana Allah SWT. vIhsan kepada makhluk: Ihsan kepada makhluk seperti berbuat baik kepada manusia,haiwan&tumbuh-tumbuhan.

1.2.4: Intisari Hubungan Iman,Islam&Ihsan.


q qSeseorang yang percaya dan yakin dengan keesaan dan kekuasaan Allah SWT(iman)akan sentiasa tunduk menerima perintah Allah SWT dan patuh melaksanakannya(Islam)dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan ganjaran daripada manusia(ihsan). qGabung jalin antara keyakinan terhadap Allah,kepatuhan melaksanakan perintah-Nya dan keikhlasan yang sepenuhnya akan melahirkan insan yang seimbang dan kamil. q