Anda di halaman 1dari 5

Nama

: Mohd Norhaffizie Bin Durahim Md Haidin Bin Rubin

Opsyen Subjek Tarikh

: PISMP MT SEM 4 : EDU 3105 : 30 hb Jun 2011

Soalan 1. Peranan yang dimainkan oleh teknologi dalam P&P. y Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isiisi penting kepada topik yang akan disampaikan. y y Menjimatkan masa, tenaga dan wang. Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar. y Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh. y Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian. y Melibatkan pelbagai deria pelajar. Cth: penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar. y y Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar. Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum.

y

Memperkayakan pengalaman pelajar. Cth: media bergerak boleh memperkayakan pengalaman murid. Kejadian yang tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat mereka saksikan sendiri dan ini menjadikan mereka seoalah-olah mereka mengalaminya.

4 Domain Pengurusan 1.1 Domain Reka Bentuk .2.2 Domain Pengembangan 1.idea yang kabur dan menrangkan isiisi pelajaran. penggunaan.  Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya. Huraikan domain teknologi pendidikan.  Alat yang dapat menjelaskan idea .  Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat dibuat sendiri. 3. Penjelasan lima domain dalam definisi teknologi pengajaran atau teknologi instruksional meliputi teori dan malan reka bentuk.2. Contoh: Penggunaan cek terbuka dan tertutup yang telah diperbesarkan  Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar. Contoh: Tulisan dan angka yang ditulis dalam transperensi mestilah besar dan jelas.2.2.2. pengembangan. Contoh: Gunakan plebagai warna pen untk memberi penekanan kepada perkataan-perkataan dalam topik yang ingin diajar. Jenis-jenis teknologi pendidikan yang baik.3 Domaian Penggunaan 1.2.5 Domain Penilaian 1.  Gunakan bahan yang boleh tahan lama dan boleh disimpan. pengurusan dan penilaian proses dan sumber untuk pembelajaran.2.1 Domain Reka Bentuk 1. 1.

kaedah dan media yang paling sesuai untuk mengukuhkan proses pembelajaran. Bidang kedua iaitu reka bentuk mesej melibatkan perancangan untuk menentukan cara dan format media yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar. pengetahuan.Domain yang pertama dalam teknologi instruksional adalah domain reka bentuk. satu kursus atau satu kurikulum agar dapat membantu atau menambahbaik pelajar belajar dan guru mengajar. bahan berasaskan komputer dan bahan multimedia. 1. membina. sikap yang sedia ada yang memberi kesan terhadap proses pembelajaran. Dalam domain reka bentuk terdapat empat bidang utama iaitu: y Reka bentuk sistem instruksional y Reka bentuk mesej y Strategi instruksional dan y Ciri-ciri pelajar Reka bentuk sistem instruksional merupakan satu tatacara yang teratur atau sistematik untuk menganalisis. Domain ini melibatkan proses menterjemahkan spesifikasi reka bentuk.3 Domain penggunaan . ciri-ciri dan keperluan untuk pembelajaran. bahan pandang dengar. kandungan. melaksana dan menilai bahan instruksional. 1. Bidang terakhir dalam domain reka bentuk ialah menganlisis ciri-ciri pelajar seperti menentukan kemahiran. Bidang ketiga iaitu strategi instruksional melibatkan proses memilih dan menyusun aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran seperti urutan. domain pembelajaran. Reka bentuk adalah proses untuk menentukan komponen sistem instruksional.2. Bahan instruksional terdiri dari bahan cetak.2 Domain pengembangan Domain yang kedua dalam teknologi instruksional ialah domain pengembangan atau pembinaan.untuk menghasil bahan instruksional. satu unit pelajaran. mereka bentuk.2.

penggunaan. implementation. pengurusan dan penilaian proses dan sumber untuk pembelajaran. 1. penyusunan. 1. bahan dan perkakasan media dan persekitaran untuk meningkatkan suasana pembelajaran. 12) Definisi 2002 telah menampilkan beberapa konsep baru yang tidak terdapat dalam definisi lama teknologi instruksional.2. pengembangan. Konsep baru seperti teknologi prestasi dan Dempsey (2002) telah mengemukakan danpenyelesaian masalah seperti suasana tempat kerja dan sebagainya untuk . Penggunaan adalah tindakan menggunakan kaedah dan model instruksional. evaluation and management of instructional and non-instructional processes and resources intended to improve learning and performance in a variety of settings. particularly. Teknologi pengajaran bukan sahaja memberi tumpuan kepada produk atau penggunaan alat pandang dengar sahaja tetapi meliputi proses reka bentuk pengajaran dan bukan pengajaran untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dan prestasi dalam tempat kerja. Reiser definisi berikut: µInstructional design and technology encompasses the analysis of learning and performance problems.5 Domain Penilaian Penjelasan lima domain dalam definisi teknologi pengajaran atau teknologi instruksional meliputi teori dan malan reka bentuk.Domain ketiga dalam teknologi instruksional ialah domain penggunaan. penyelarasan dan penyeliaan pusat sumber/teknologi pendidikan untuk membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan tersusun dan berkesan. and the design development. educational institutions and work place¶ (p.2.4 Domain Pengurusan Domain keempat iaitu domain pengurusan melibatkan kawalan ke atas teknologi instruksional menerusi perancangan.

CD-ROM dan lain-lain jenis peralatan dan perisian yang dikaitkan dengan media instruksional. video. . projektor overhed. Tetapi apa yang lebih penting mengikut Reiser (2002). Ini bererti untuk meningkatkan prestasi kerja bukan hanya bergantung kepada intervensi reka bentuk instruksional tetapi faktor bukan instruksional seperti suasana tempat kerja dan lain-lain faktor manusia juga dipertimbangkan. television.meningkatkan prestasi kerja telah mempengaruhi proses reka bentuk instruksional konvensional. definisi baru menggunakan istilah reka bentuk instruksional dan teknologi untuk menggantikan istilah teknologi instruksional yang dikaitkan dengan alat atau media seperti komputer.