Anda di halaman 1dari 5

Bagaimanakah Berwudhu' Tanpa Membuka/Menanggalkan Kasut/(stokin

)
by sunnah on Monday, March 8, 2010 at 6:56am Bolehkah Berwudhuk Tanpa Menanggalkan Khuf (kasut kulit), al-Jaurab (Stokin), Muq, Kasut, Dan Seumpamanya (Penutup Kaki) Berkenaan Khuf (Kasut Yang Diperbuat Daripada Kulit) 1 ± Memakai khuf dalam keadaan suci (berwudhuk) ³aku bermusafir bersama Nabi s.a.w. dalam satu perjalanan. Lalu aku ingin membuka menanggalkan khuf Baginda. Kemudian baginda bersabda: Biarkan kedua-duanya. Ini kerana, aku memakainya dalam keadaan kedua-duanya suci. Lalu baginda menyapu di atas kedua-dua khufnya.´ (Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasai, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan ad-Darimi) Kata imam an-Nawwi rahimahullah: ³...bahawa tidak boleh menyapu khuf kecuali memakainya selepas menyempurnakan wudhuk.´ (Rujuk syarh sahih Muslim, jil. 3. 170) 2 ± Khuf mestilah dalam keadaan suci (dari najis) Abu Said al-Khudri r.a. berkata: ³Ketika Rasulullah s.a.w. mengimami solat para sahabatnya maka baginda telah menanggalkan kedua-dua belah seliparnya lalu meletakkan kedua-duanya di sebelah kirinya. Apabila para sahabat melihat perbuatan itu, mereka juga menanggalkan selipar mereka. Setelah selesai solat, baginda bertanya: Mengapa kamu semua menanggalkan selipar kamu? Jawab mereka: Kami telah melihat engkau menanggalkannya lalu kami pun menanggalkan selipar kami. Sabda Rasulullah s.a.w: Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku memberitahu bahawa terdapat kotoran (najis). Oleh itu, apabila sesorang datang ke masjid, lihatlah selipar mereka. Jika dia melihat ada kotoran atau najis pada seliparnya, sapukanlah ke tanah dan solatlah menggunakan selipar itu.´ (Hadis Riwayat Abu Daud, ahmad, ad-Darimi, Ibn Khuzaimah, dan al-Hakim. Disahihkan oleh al-Hakim dan dipersetujui oleh az-Zhahabi dan al-Baohaqi. Juga al-Albani di dalam al-Irwa, m/s. 284) 3 ± Sapuan hanya boleh dibuat jika berhadas kecil. Jika hadas besar, wajiblah menanggalkannya dan mandi wajib Sofwan bin µAssal r.a. berkata: ³Apabila kami bermusafir, Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami agar tidak menanggalkan khuf selama tiga hari tiga malam dan tidak menanggalkannya jika buang air besar, air kecil, dan tidur kecuali kerana junub.´ (Riwayat Tirmidzi, Ahmad, an-Nasai¶e, Ibn Khuzaimah, Abdul Razzaq, Ibn abi Syaibah, dan al-Baihaqi. Disahasankan oleh al-Albani di dalam al-Irwa, m.s. 104)

a.a.a.´ (Rujuk alAusot. menetapkan (tempoh menyapu khuf) tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam ketika bermukim.a.´ (Rujuk Syarh Sahih Muslim. Jangan sesekali menyapu di bawah khuf. Ahmad.a. jil.Sapu dengan sekali sapuan sahaja: Al-Fadhl bin Bisyrin berkata: ³Aku telah melihat Jabir bin Abdullah berwudhuk lalu menyapu di atas kedua-dua belah khufnya sekali sapuan. ia jelas menunjukkan kepada kita bahawa pendapat paling rajih (tepat) adalah permulaan tempoh (hari) sapuan dikira ketika mula menyapu khuf dan bukannya ketika (mula) berhadas.w. hadis yang sahih menyatakan sebaliknya.´ (Rujuk Subul al-Salam. 87-89) 5 ± Kaedah sapuan ke atas khuf Ali bin Abu Talib r. iaitu daripada hujung khuf ke atas. m. m/s. m/s. 1. al-Baihaqi. m/s. as-Syafie. m. melakukan begitu. dan jumhur ulama terdiri daripada para sahabat serta generasi selepas mereka. menyapu di atas kedua-dua belah khufnya. jil.w. 103) Al-Sha¶nani r.´ (Rujuk Syarh al-Mumti¶. Daruqutni. 176 dan al-Muhalla. m.w. menyapu di atas kedua-dua belah khufnya.: ³Hadis ini merupakan dalil bahawa tidak perlu menanggalkan khuf dalam tempoh yang ditetapkan disebabkan berhadas kecil selagi mana tidak berjunub. menjelaskan hal ini sebagai katanya: ³Berdasarkan kaedah ini. jil.s. Kemudian.h.s. dia telah menunaikan solat lima waktu.a. Aku telah melihat Rasulullah s.´ (Rujuk Zaad alMa¶ad. 231) 4 ± Waktu (sela masa) dibolehkan bagi menyapu khuf Ali bin Abu Talib r. jil.h. berkata: ³Nabi s. menjelaskan: ³Bahawa hadis ini menunjukkan sapuan hanya di atas khuf dan tidak ada cara selain itu.w.Kata al-Imam as-Syaukani r. jil. menyapu dengan kedua-dua belah tapak tangannya di atas kedua-dua belah khufnya sekali sapuan menarik ke atas hingga ke betis.´ (Hadis Riwayat Abu Daud.h. 1. 199) Al-Auza¶i r. Katanya: Aku telah melihat Rasulullah s. iaitu selama tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam ketika bermukim.´ (Nail al-Authar. 1.w. 1. Inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah. aku pun turut melakukan seperti apa yang aku lihat . tentulah menyapu di bahagian bawah khuf itu lebih afdhal berbanding atasnya.a. berkata: ³Rasulullah s. Tidak sahih riwayat mengenai sapuan di bawah khuf kecuali terdapat hadis yang munqati¶ (terputus sanadnya). m/s.a. Dan al-Albani turut mensahihkannya di dalam al-Irwa. berkata: ³Kalaulah hukum-hukum agama ini terbina atas dasar akal. 22) Ibn Qayyim juga menjelaskan: ³Rasulullah s. 454) . Oleh itu.s. 208) Imam an-Nawawi juga menjelaskan sebagai katanya: ³Hadis ini merupakan hujah yang terang dan dalil yang jelas bahawa syarat menyapu khuf telah ditetapkan waktunya. ad-Darimi. jil.´ (Hadis Riwayat Muslim) Sheikh Ibn Uthaimin r. 2. 3. jil. 1. Sedangkan.s. Ibnu Hajar mengklasifikasikan sanadnya sebagai sahih. m.

m/s. m/s. Abdullah bin al-Mubarak.Rasulullah s.a. 228) Abu Musa al-µAsy¶ari r. 188-189. m/s.a.a. menyapu atas kedua-dua belah khufnya. 1. Imam Ahmad. jil.h. Juga disahihkan oleh al-Albani di dalam al-Irwa dan Tamam al-Minnah) Al-Syaukani r.a.h. 1. 1.´ (Rujuk Nail al-Authar. berkata: ³Hadis telah menunjukkan bahawa boleh menyapu di bahagian atas al-Jaurab.w. jil. 1. berkata: ³Mengenai keharusan menyapu di bahagian atas al-Jaurab adalah pendapat kebanyakan para ilmuan. 200. 462-463) Yahya al-Buka¶ r.a. 1. 462) Menurut Qatadah r. jil.a. jil. jil. al-Hasan al-Basri. 1. jil. beliau berwudhuk sambil menyapu di bahagian atas kedua-dua belah al-Jaurab. jil. 214-215) Ibn Qayyim r. 1. Ibn abi Syaibah.´ (Rujuk al-Ausot. jil. telah menyapu di bahagian atas kedua-dua belah al-Jaurab. dan Abu Yusuf. 200.sebagai hasan sahih.´ (Rujuk Majmu¶ al-Fatawa. 445) Berkenaan Selain Khuf (Kasut. Ibn Abi Syaibah.) 6 .´ (Hadis Riwayat Ibn Majah ± Disahihkan oleh al-Albani di dalam Sunan Ibn Majah) µAmru bin Huraith r. 1. Ibn al-Mundzir dalam al-Ausot. m/s. menjelaskan: ³Boleh menyapu di bahagian atas al-Jaurab apabila ia digunakan semasa berjalan sama ada diperbuat daripada kulit atau tidak mengikut pendapat ulama adalah yang paling sahih (tepat). Said bin al-Musayyab. 285) Ibn Taimiyyah r. bahawa Anas bin Malik r. berkata: ³Sesungguhnya Rasulullah s.. 453) Nafi¶ berkata: ³Aku telah melihat Ibn Umar r.´ (Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi . m/s. m/s.w. m/s.a.´ (Hadis riwayat Ibn abi syaibah. 1. m/s. berkata: ³Abu Mas¶ud telah menyapu di bahagian atas kedua-dua belah al-Jaurab.´ (Hadis riwayat Abdul Razzaq. 188 dan Ibn al-Mundzir dalam al-Ausot. jil.. berkata: ³Menyapu di bahagian atas alJaurab sama seperti menyapu di bahagian atas kedua-dua belah khuf. 1. 1. telah berwudhuk lalu menyapu bahagian atas kedua-dua belah al-Jaurab dan seliparnya. m/s. 1.a. 1. telah berkata: ³Rasulullah s. jil. 1.a. lakukan. dan al-syarh al- .w. 189. jil.a. Ishaq bin Rahawaih.a. Antara mereka yang kami maksudkan adalah terdiri daripada para sahabat. dan seumpamanya. m/s.´ (Hadis Riwayat Abdul Razzaq.a. jil. m/s. m/s. Kemudian. m/s..h. 463 dan al-Baihaqi.a.´ (Rujuk Tahzib al-Sunan.w. m/s. 190 dan Ibn al-Mundzir dalam al-Ausot. jil. 1. stokin. jil. 1. Ibn Abi syaibah. 189 dan Ibn al-Mundzir dalam al-Ausot. berkata: ³aku telah melihat ali bin abu Talib kencing. jil. µAtho¶ bin abi Rabah. m/s. 21.Bolehkah Menyapu Kepada Sarung Kaki (al-Jaurab) Menggantikan Khuf? Al-Mughirah bin Syu¶bah r. jil. berkata: ³Sesungguhnya Rasulullah s. jil. 462) Hammam bin al-Harith r. m/s. iaitu sekali sapuan menggunakan kedua-dua belah tangannya. (Rujuk Abdul Razzaq.´ (Hadis riwayat Abdul Razzaq. Kami tidak mengetahui bahawa terdapat sebahagian sahabat mengingkari perbuatan namanama yang kami sebutkan. m/s. m/s. jil. 220 dan Ibn al-Mundzir dalam al-Ausot. 1. Sufyan al-Tsauri. telah berwudhuk lalu menyapu bahagian atas kedua-dua belah khuf dan seliparnya. pernah mendengar Ibn Umar r. 200.

Sedangkan. µillah (sebab dan tujuan) semua itu adalah sama. m/s. 86-88 dan majmu¶ Fatawa Ibn µUthaimin. m/s. 11. dan seumpamanya. 84-86) 8 ± Adakah Terbatal Wudhuk Sekiranya Berhadas. jika kamu menyapu khuf dalam tempoh belum berakhir. 92-93) Kesimpulan: .h. jil. hukum menyapu di bahagian atasnya adalah boleh.´ (Rujuk al-Ikhtiyarat. 193) 7 ± Bolehkah Menyapu Di Atas Khuf dan al-Jaurab Yang koyak? Sufyan at-Tsauri r. uzur.´ (juk Majmu¶ Fatawa Ibn µUthaimin dan Rasa-il al-Sheikh al-µUthaimin. tidak boleh menyapu khuf.h. tidak ada dalil mengenai perkara itu. berkata: ³Pendapat paling rajih (tepat) ialah boleh menyapu bahagian atas al-Jaurab yang koyak atau nipis sehingga menampakkan kulitnya. Bahkan. 179 dan Risalah al-Mas-hu µAla al-Jaurabain. Dia juga tidak wajib menyapu kepala atau membasuh kedua-dua kakinya (selagi masih berada di dalam tempoh sapuan). juga bagi serban yang menggantikan sapuan ke atas kepada). menjelaskan: ³Apa sahaja yang dipakai pada kaki sama ada dinamakan khuf. Setiap perkara yang dilakukan dengan sempurna berdasarkan dalil syarak. 1. m/s.Mumti¶. 193) Sheikh µUthaimin r. Tetapi. Sepatutnya kita katakan: Apabila tempoh telah tamat. Risalah al-Mas-hu µAla al-Jaurabain. m/s. jil. 179) 9 ± Terbatalkah Wudhuk Serta-Merta Disebabkan Tempoh Sapuan Telah Tamat? Sheikh Ibn µUthaimin r. Begitu juga tidak terbatal tempohnya disebabkan perbuatan itu. Ini kerana.a. m/s.w.´ (Rujuk Majmu¶ Fatawa Ibn µUthaimin. jil. m/s. dan lusuh. 15.´ (Hadis riwayat abdul Razzaq dan al-Baihaqi) Sheikh Ibn µUthaimin r.h. hanyalah tempoh (yang membolehkan) sapuan yang berakhir bukannya tempoh wudhuk berakhir. muq. jil. jaurab (stokin). Kamu berada dalam keadaan wudhuk yang sempurna berdasarkan dalil syarak. Dan Kemudiannya Berwudhuk Semula Berserta Khufnya (dengan memakai khuf) Lalu Membuka Khuf (Selepas Wudhuk) Ibn Taimiyyah menjelaskan bahawa: ³Tidak terbatal wudhuk orang yang menyapu khuf dan serban disebabkan dia menanggalkannya (membuka kasut setelah berwudhuk dengannya. 11. engkau berada dalam keadaan suci (berwudhuk). sudah tentu tidak membatalkan wudhuk kecuali ada dalil syarak yang lain membuktikan ia terbatal. berkata: ³Sapulah di bahagian atas apa sahaja yang dipakai di kaki. m/s. jil. 11. Baginda langsung tidak menetapkan tempoh suci berakhir (terbatal wudhuk) sehingga kita sanggup mengatakan bahawa apabila tempoh sapuan telah tamat maka wudhuk pun terbatal. 167 dan Risalah al-Mashu µAla al-Jaurabain. berkata: ³Wudhuk tidak terbatal disebabkan tempoh sapuan telah tamat.´ (Rujuk al-Syarh alMumti¶. m/s. Bukankah engkau dapati khuf golongan muhajirin dan ansar berkenaan koyak. 1. m/s. apa yang ditetapkan ialah mengenai sapuan. Ini kerana. apa yang ditetapkan oleh Nabi s.a.

54) i .Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata: ³Setelah mengetahui perkara itu.a.Syarat kasut yang dipakai adalah sesuatu yang menutupi dari jari-jari kaki sehingga ke buku lali (angkle). Lebih-lebih lagi setelah para sahabat melakukannya. iii . dan tempat bersalji yang sejuk. m/s. seseorang tidak boleh lagi berbelah bahagi untuk menerima rukhsah (keringanan) ini selepas tsabit hadis mengenainya. padang pasir yang panas. Jikalau kasut tersebut tidak mencapai hingga ke buku lali maka memadai dengan memakai sarung kaki yang menutupi buku lalinya itu. . yang wajar diikuti.Kebolehan menyapu di atas kasut terhad kepada satu hari penuh bagi orang yang berada di kampung halaman atau tiga hari penuh bagi orang yang berada dalam perjalanan.´ (Rujuk Risalah al-Mas-hu µAla al-Jaurabain. ii .w. ii ± Memberi keringanan dan kemudahan ketika dalam perjalanan di tempat-tempat yang menyukarkan kita untuk membuka kasut.Apabila seseorang itu berwudhu' dengan sempurna lalu kemudian terus memakai kasut dalam keadaan wudhuk (memakai kasut dalam keadaan berwudhuk ± suci dari hadas) maka apabila dia hendak mengulangi wudhuknya di kemudian masa dia tidak perlu membasuh kaki dengan air (tidak perlu buka penutup kakinya) tetapi mencukupi dengan menyapu di bahagian atas kasut tersebut. Antara Faedah Dan Hikmah Keringanan Daripada Hal Ini: i ± Merupakan contoh keringanan (rukhsah) yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah s. seperti di dalam hutan.