Anda di halaman 1dari 3

ASSURE Model Instructional Plan

Lesson Title Teacher s Name Grade Content Area Lesson Length(Total Time) Analyze Learners 1. Number of students: 32 orang

: pencemaran udara :Muhamad Irfan Manaf / Felicia Joseph :3 Orkid :Pencemaran udara (punca dan kesan) :60 minit

2. No. of male / female: tidak pasti 3. Age range: 9 tahun 4. Mental, Social, Physical, Social Notes such as: y y y Disabilities: Learning differences: penguasaan bahasa penggunaan ayat & lisan, minat. Cultural / ethic notes: Melayu, Cina dan India.

5. Current knowledge, perquisites and notes about learner attitudes: pengetahuan tentang gejala pencemaran, penguasaan bahasa Malaysia, tahu membina ayat mudah, bercerita dan mengemukakan idea. 6. Learning styles (estimate % of students) y y y Other: States of objectives Di akhir pengajaran murid akan dapat: A action : lisan, membina ayat, membaca, menulis karangan mudah. B Behaviour : mengemukakan idea, menulis karangan tentang punca pencemaran. Visual Auditory Kinesthetic (hands on)

 C Condition: menulis karangan pendek dengan membina lima ayat. D Degree: 90% boleh menulis karangan dengan betul. Select media, materials and method Media dan bahan:    Powerpoint Buku latihan dan alat tulis Gambar Video Keratin akhbar Poster Risalah dan majalah Kaedah: Kaedah:  Kerja berkumpulan Bersoal jawab Kerja individu

Utilize media, materials and methods Power point memaparkan beberapa jenis pencemaran. Paparan ini membolehkan murid melihat dengan jelas apa yang dikatana dengan pencemaran. Paparan ini akan membolehkan murid mengingat kembali pengalaman lepas mereka berkenaan pencemaran dan membandingkannya. Kaedah ini membolehkan murid berfikir secara aktif. Buku latihan dan alat tulis murid diminta menulis karangan pendek berkenaan pencemaran. Aktiviti berkumpulan murid diminta untuk berbincang dan membentangkan isi penting mengenai pencemaran dan membuat perbandingan dengan pengetahuan sedia adaa mereka. Bersoal jawab guru menanyakan soalan kepada murid yang berkaitan tajuk yang dibentang dan juga pengalaman lepas mereka. Kerja individu murid-murid diberikan lembaran kerja bagi menilai pemahaman murid mengenai topic yang dipelajari. Murid diminta menulis ayat mudah mengenai punca pencemaran udara. Require Learner Participation Menonton paparan yang disediakan oleh guru murid-murid menjadi penonton yang aktif. Murid akan dapat mengaitkan paparan yang ditonton dengan pengalaman yang lepas. Proses

ini akan membolehkan murid-murid memberikan tumpuan kepada aktiviti yang sedang dijalankan. Buku latihan dan alat tulis mereka diberikan latihan membuat karangan pendek berkenaan tajuk pencemaran udara.

Evaluate & Revise Bagi memastikan objektif dicapai, guru perlu lebih peka terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya. Apabila guru mendapati terdapat murid yang tidak terlibat secara aktif, guru perlulah memberikan perangsang seperti menanyakan murid tersebut soalan. Guru perlu member maklum balas yang betul dan sebaiknya terhadap persembahan dan maklum balas murid terhadap aktiviti yang dijalankan. Melalui aktiviti yang dilaksanakan, guru perlulah bijak mengenalpasti kelebihan dan kelemahan murid dalam pelajaran mereka. Melalui pemerhatian yang dijalankan, guru akan dapat menambah baik cara pengajaran.

Anda mungkin juga menyukai