Anda di halaman 1dari 4

Bacaan-bacaan Sesudah Solat Perlu diketahui bahawa semua bacaan (dzikir dan do'a) sesudah solat, hukumnya adalah

sunat yang dianjurkan (sunnat muakkad), bukan wajib. Bacaan dzikir dan doa tersebut antara lain: 1. Astaghfirullaahal 'azhiim (3x) Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung 2. Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Berkat Engkau ya Allah, yang memiliki kemegahan dan kemuliaan 3. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa 'alaa kulli syain qadiir Tidak ada Tuhan selain Allah saja, Dia Sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya lah kerajaan dan pujian dan Dia berkuasa atas segala-Nya. 4. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya limaa mana 'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pemberian-Mu, dan tak ada pula sesuatu yang dapat memberi apa-apa yang Engkau larang, dan tak ada manfaat kekayaan bagi yang mempunyai, kebesaran bagi yang dimilikinya, kecuali kekayaan dan kebesaran yang datang bersama ridha-Mu 5. Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, yaitu: Subhaanalaah (33x) "Maha Suci Allah" Alhamdulillaah (33x) "Maha terpuji Allah" Allaahu Akbar (33x) "Allah Maha Besar" La ilaaha illallaahu wahdaahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syain qadiir (1x) Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya; tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala-galanya. 6. Surah Al Ikhlas dan surah Al Mu'awwidzatain (yaitu surah Al Falaq dan An-Nas) a. Surah Al Ikhlash:

8. tidak mengantuk dan tidak tertidur. Atau. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dan perbaikilah bagiku duniaku yang padanya Engkau jadikan penghidupanku. wasi'a kursiyuhus samaawaati wal ardhi. Allah. walaa yauuduhu hifzuhumaa wa huwal'aliyuul 'azhiim. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.) . man dzal ladziiyasy fa 'u 'indahu illaa biidznih. Allahumma ajirnii minannaar (7x) (Ya Allah. perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku. bebaskan aku dari siksa neraka. Surat Al Falaq c. Allaahumma ashlih lii diiniyallati huwa 'ishamatu amrii. Kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. asalkan sesuai dengan malan Rasulullah SAW. Ayatul Kursiy (Surah Al Baqarah 255) Allaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum. Surah An Nas 7.Qul huwallaahu ahad ("Katakanlah : Allah itu Esa!") Allaahush shamad ("Allah tempat meminta") Lam yalid walam yualad ("Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan") Wa lam yakun lahu kufuwan ahad ("Dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganNya") b. Allaahumma innii as-alukal jannah. la ta 'khudzuhu sinatun walaa naumun lahu maa fissamaawaati wama fil ardhi. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). walaayuhiithuuna bisyai-in min'ilhimi illaa bimaa syaa-a. boleh juga dzikir-dzikir yang lain. Do'a-do'a Sesudah SOlat a. ya Allah. atau dipilih beberapa diantaranya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. ya 'lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum. sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. wa ashlih lii dunyayallatii ja'alta fiihaa ma'assyii (Ya Allah. Dzikir-dzikir tersebut di atas boleh biasa digunakan setelah melakukan sOlat fardhu.) b.

wajburnii. 'afiatkanlah penglihatanku. kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkanku dari seburuk-buruknya melainkan hanya Engkau. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Allaahumma 'isynii. wa a'uudzu bika minal jubni. wa a'uudzu bika min 'adzaa bil qabri. wa a'uudzu bika min fitnatid dunya. maka tidak ada salahnya berdoa dengan bahasa yang difahami sendiri.t. Dan aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur.a. tentunya doa yang terbaik ialah yang berasal dari Nabi Muhammad s. tsabbit qalbii 'alaa diinika (Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya Allah. Ya Allah. atau dipilih di antara doa yang disukai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Boleh juga membaca doa-doa yang lain.) d. washrif 'annii sayyi-ahaa innahu laa yashrifu sayyiahaa illa anta. sesungguhnya tidak ada yang dapat menuntun kepada yang terbaik melainkan hanya Engkau.) f. 'afiatkanlah pendengaranku. dan anda tidak mengerti doa aslinya. (Ya Allah. Allaahumma inni a'uudzu bika minal bukhli.w. Ya Allah. dan tuntunlah aku sebaik-baik amal dan akhlak.w. wa a'uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil 'umur. cukupilah aku. Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri. segarkanlah badanku. Allaahumma innii a'uudzu bika minal kufri wal faqri. innahu laa yahdi li ahsanihaa illa anta. (Ya Allah. laa ilaaha illaa anta. Allaahummaghfirli dzunuubii wa khathaayaayaa kullaahaa. Aku berlindung kepada-Mu dari seburuk-buruk usia. Sebaiknya setiap berdoa jangan meninggalkan kesempatan buat mendoakan ibu dan bapa kita sebagai orang tua yang patut dihormati: Rabbighfirlii wa liwaalidayyaa warhamnii warhamhumaakamaa rabbayaanii shaghiira. tidak ada Tuhan selain Engkau. Yaa muqallibal quluub. Aku berlindung kepada-Mu dari bencana dunia. . dan hindarkanlah aku dari seburuk-buruk amal. mantapkanlah hatiku dalam memeluk agamaMu. Allaahumma 'aafinii fii basharii. Ya Allah. atau dari para Nabi Allah yang lain. Allaahumma 'aafinii fii sam'ii. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan.) Doa-doa di atas boleh dibaca semuanya sesudah solat. (Ya Allah. Bila ada keperluan dengan suatu hajat kepada Allah s.) e. ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ya Allah. afiatkanlah badanku. wahdinii liahsanil a'maali wal akhlaaqi. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran.c. Allaahumma 'aafinii fii badanii.

laa ilaaha illaa anta. Lebih lanjut.w.a. khususnya orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. . ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku.) Dianjurkan sebagaimana diajarkan Rasulullah s.a. supaya sesudah tahiyyat dan sebelum salam meminta kebajikan dunia dan akhirat. antal muqaadimu wa antal muakhkhiru. tiada Tuhan selain Engkau. Nabi Muhammad s. yang berbunyi: Allaahummaghfirlii maa qaddamtu wama akhkharartu wa anta'alamu bihi minnii. ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. (Ya Allah.(Oh Tuhan. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku.w. kasihanilah aku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku diwaktu kecil.) Dianjurkan pula memintakan ampun bagi para sahabat. menganjurkan supaya kita membaca doa sesudah tahiyyat. kepada Abdullah bin Mas'ud. dan apa-apa yang aku rahsiakan dan yang aku nyatakan. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. sebelum salam. kaum keluarga serta kaum muslimin dan muslimat.