BAB V. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA A.

Masa kejayaan nasional : masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit B.Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan«««. 1.Perjuangan sebelum abad XX 2. Kebangkitan nasional 1908 3. Sumpah Pemuda 1928 4. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa poenjajahan Jepang C. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945«««««««««. 1. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 2. Proklamasi klemerdekaan dan maknanya 3. Proses pengesahan Pancasila dasar negara ndan UUD 1945 D. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia 1. Masa revolusi fisik 2. Masa Demokrasi Liberal 3. Masa Orde Lama 4. Masa Orde Baru 5. Masa Era Global

A.

NILAI ±NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL
Abad 7 -12 Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan abad 13 ± 16 Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Negara Kebangsaan Indonesia (Muh.Yamin) ke-1 Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400), ke-2 Majapahit 1293 -1525, ke-3 Negara Indonesia Modern yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. 1. Masa Kerajaan Sriwijaya: Wilayah Selat Sunda, Selat Malaka; sistem perdagangan, pemerintahan (pajak, harta kerajaan, rohaniawan, pengurus pembangunan, pengawas patung suci. Universitas Agama Budha (Asia). ³marvuat vannua Criwijaya Siddhayatra Subhiksa´(suatu cita-cita negara yang adil dan makmur). Prasasti Talaga Batu, Kedukan Bukit Karang Brahi, Talang Tuo dan Kota Kapur Nilai Pancasila:a. Budha dan Hindu, pusat Budha. (b). Sriwijaya dengan India ( dinasti Harsa), (c). Negara maritim ±wawasan nusantara, (d) wilayah kedaulatan Siam, seemenanjung Melayu, (e) pusat pelayana perdaganganadil makmur. 2. Masa Kerajaan Majapahit. Sebelumnya Kerajaan Kalingga abad 7; Sanjaya abad 8, refleksinya Brobudur abad 9 dan Prambanan abad 10 Di Jawa Timur timbul kerajaan2 : Isana abad ke-9, Dharmawangsa ke-10, Airlangga ke-11 dengan agama yang diakui kerajaan budha, wisnu, syiwa. Prasasti Kelagen : Rj. Airlangga adakan hubungan dagang dengan Benggala, Chola, Champa. Pengangkatan Airlangga sebagai raja melalui

Bali. Empu Tantular menulis buku Sutasoma yang berisi antara lain seloka persatuan nasional dengan bunyi ³Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua´artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Palembang dan Tumasih telah dikalahkan. Sila ke-2 Hayam wuruk berhubungan dengan Tiongkok Ayoda Champa. Kerajaan Pasai yang beragama Islam di Sumatera menerima seloka itu juga. pembuatan tanggul dan waduk untuk kesejahteraan masyarakat. Dempo. Abad ke 13 berdiri kerajaan Singasari di Kediri yang ada hubungannya dengan berdirinya Majapahit (1293). Hayam Wuruk dengan patih Gajah Mada yang bersumpah Palapa dengan wilayah dari semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya. . Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dan Empu Prapanca menulis buku Negarakertagama (1365) di dalamnya muncul kata Pancasila. Sila ke 5 lama berdiri beberapa abad di dukung kesejahteraan rakyatnya. Tanjung Haru. I Sirikan. Sila ke-3 :Sumpah Palapa Gajah Mada ³1331 ³ Saya baru berhenti puasa makan palapa. jika Gurun. Sila ke-4 musyawarah mufakat telah diterapkan Majapahit dengan penasihat raja Rakryan I Hino. Seram. Pahang. I Halu. Kamboja. Sunda.Musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan bangsawan. jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara.

Untung Suropati dan Trunojoya di Jawa Timur (1670). . Permulaan abad ke-XIX VOC berubah dengan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa dan Kiai Tapa di Banten (1650). Hasanuddin di Makasar 1660. Perjuangan sebelum abad ke ±XX. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MELAWAN SISTEM PENJAJAHAN Rempah-rempah target bangsa Portugis. beralih ke Inggris tetapi tidak lama. Anak Agung Made di Lombok 1895. Ibnu Iskandar di Minangkabau (1680) dan lain-lain. Badaruddin di Palembang 1817. Iskandar Muda di Aceh (1635). Perjuangan melawan penjajah secara sporadis abad ke-XVII dan XVIII dari gerakan Sultan Agung (Matram 1645). Teuku Cik Di Tiro dan Cut Nya¶ Din di Aceh 1873 ± 1903. walaupun kerajaan Islam berkembang Samudra Pasai dan Demak 1. Diponogoro di Matram 1825-1830. Inggris dan Belanda di Nusantara. Hal itu dilakukan Belanda untuk memperkokoh kolonialismenya di Indonesia dalam menghadapai berbagai perjuangan bangsa UIndonesia seperti Patimura di ambon 1817. Spanyol. Teuku Umar. Si Singamangaraja di Batak 1900. Majapahit runtuh perpecahan Bangsa Eropah masuk. Pangeran Antasari di Kalimantan 1860. Imam Bonjol di Minangkabau 1822-1837. Jelantik di Bali 1850.B.

Partai Indonesia (Partindo) berdiri 1931 sebagai pengganti PNI yang dibubarkan. Ki Hajar Dewantara yang terlalu radikal. Organisasi pelopor pertama ialah Budi utomo 1908 dengan dr Wahidin Sudirohusodo pemukanya. . Yamin. Kaum Demokrat : Drs Moh Hatta dan Sutan Syahrir dirikan PNI Baru mencapai kemerdekaan dengan kekuatran sendiri.O. Sumpah Pemuda 1928 28 Oktober 1928 . Tjokroaminoto.Indische Partai 1913 pimpinan Douwes Dekker.Kebangkitan Nasional 1908 Ganti strategi perlawanan melawan Belanda dengan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. tanah air dan bahasa satu yaitu Indonesia.S. 3. pemuda Indonesia dengan dipelopori Muh. Partai Nasional Indonesia 1923 dengan motor Soekarno dan kawan2. Tjiptomangunkusumo. kemudian berubah menjadi Sarikat Islam 1911 yang berpolitik dengan tokohnya H. dan lainnya mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisikan pengakuan bangsa. Lalu berdiri Sarikat dagang Islam 1909. Kuncoro Purbopranoto.2.

Jepang memikat hati bangsa Indonesia. 1. Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya. lima asas dasar untuk negra Indonesia Merdeka: Peri kebangsaan. 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik)= Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. . KRT Radjiman Wedyodiningrat Ketua Muda : Ichibangase Yosio Ketua Muda : RP Soeroso Anggota 60 orang Anggota Tambahan : 6 orang Sidang pertama 29 Mei 1945 : antara lain pidato Muh. Yamin.4. UUD 1945. Kekecewaan tercetus dengan pemberontakan PETA di Blitas C. 6 Maret 1942 Jepang masuk Indonesia. peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. peri ketuhanan. peri kemanusiaan.Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945. proses pengesahan Pancasila dan UUD 1945. Ketua: Dr. PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 Perumusan Pancasila. Perjuangan Bangsa Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang 7 Desember 1941 Meletus perang Pasifik dengan pemboman Pearl Harbour oleh Jepang. Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1942.

WSosio Nasionalisme (Kebangsaan).3. Sidang hari ke-3 1 Juni 1945 Ir. Ketuhanan.Ketuhanan yang berkebudayaan Diusulkannya diberi nama Pancasila. Diperas lagi jadi Ekasila yaitu Gotong Royong.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5.Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. oleh rekannya diperas jadi Trisila :1.Sosio Demokrasi (Mufakat).Internasionalisme (peri Kemanusiaan) 3.Kebangsaan Indonesia 2.Setelah pidato menyampaikan rancangan UUD tertulis dan dalam pembukaannya mencantumkan lima asas dasar negara yang berbunyi: 1. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-2 nya.Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno berpidato mengusulkan lima hal untuk menjadi Indonesia Merdeka: 1.Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan. .Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sembilan tokoh nasional anggota BPUPKI melakukan pembahasan hasil sidang BPUPKI dengan kesimpulan Piagam Jakarta mengenai Pancasila: 1.Ketuhanan Yang maha Esa 2.2.Mufakat (Demokrasi) 4.

Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya. Abdulkahar Moezakir. Hatta sebagai Wakilnya. Soekarno sebagai ketua dan Drs Moh. Mr. Persatuan Indionesia 4. Mewakili seluruh bangsa Indonesia 2. K.Hatta.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Mr. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Drs Moh.Soekarno.H. Sebagai pembentuk negara 3. . 5.A. Yamin 2.Achmad Soebardjo. Menurut teori hukum. badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara (poko kaidah fundamental) 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu dan Inggris diserahi tugas memelihara keamanan di Asia Tengara. 9 Agustus 1946 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritu Zyunbi Iinkai) terbentuk dengan Ir. Abikoesno Tjokrosoejoso. Haji Agus Salim.A.Wachid Hasjim dan Mr. Fungsi pentingnya: 1.Muh.2. Maramis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ke sembilan tokoh : Ir.

e. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Proklamsi Kemerdekaan 17 Agustus sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia. sebelum 1908. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Titik Puncak Perjuangan Bangsa Indonesia: a. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang pertama kali. dengan organisasi. 2. Perjuangan samapi puncaknya 17 Agustus 1945. taktik kooperasi dan non-kooperasi . 3. Proklamasi sebagai Tata Hukum Indonesia pertama yang ditentukan dan dilaksnakan sendiri oleh Bangsa Indonesia sekaligus sebagai deklarasi internasional. lahir tata hukum Indonesia dan dihapusnya tata hukum penjajah kolonial. C. b. d. merupakan sumber hukum bagi pembentukkan negara kesatuan RI. a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan Norma Hukum Pertama dari Tata Hukum Indonesia. melahirkan rasa nasionalisme. . Proses Pengesahan Pancasila Dasar Negara dan UUD 1945. c. b.Keamanan di Indonesia diserahkan kepada Jepang. 1.

Hasil Sidang: 1. 2. setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagaim UUD 1945. Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 dan perubahan menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut: .Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945 b. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945.Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi sebagai berikut: a. 3.Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama.

Dalam rancangan 2 Orang Wakil Presiden.´.. Istilah ³Hukum Dasar´ 2. ³«dalam suatu Hukum Dasar...´ UUD 1945: 1.PERUBAHAN DARI PIAGAM JAKARTA DAN PASAL-PASAL UUD1945 Piagam Jakarta: 1. Presiden harus orang Indonesia asli..menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.kemanusiaan yang adil dan beradab.´. 2.Undang-undang Dasar Usul Soepomo.´ 3. 1.Mukadimah 2. 4. ³.´ 3. 1..´ 4. 3.´.´.dalam suatu UUD Negara.Pembukaan 2.´ Rancangan Hukum Dasar..dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. ³. 4.selama perang.pimpinan perang dipegang oleh Jepang dng Persetujuan Pemerintah Indonesia Pembukaan UUD.´ 4.Dihapuskan .dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syari¶at Islam bagi peme ± luk-pemeluknya.Seorang Wakil Presiden 3..´Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Tekanan Belanda : Linggar Jati 25 Maret 1947.3. 6. a. PPKI memilih presidesn dan Wakil Presiden pertama. demokrasi liberal. PERJUANGAN MEMPERTAHANKQAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA. 19 Des.badan negara dan peraturan yang langsung masih berlaku. Pasal 1. orde lama.4. Indonesia Timur1946. Jawa Timur 1948. dan era global. kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. pemrintahan negara2 krcil .b. 1948 . pemerintah RI merdeka Negara2 kecil :1. mendirikan negara2 kecil.l. Renville 17 Januari 1948 untuk mempersempit wilayah kekuasaan RI. kekuasaan dijalnkan oleh Presidemn dengan bantuan Komit Nasional Pusat. Pembahasan meliputi:periode(masa) revolusi fisik.D. Madura 1948 Gabungannya Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federal Overleg.Pasundan 1948. Maklumat wkl Presiden No X 16 Oktober 1945: Kekuasaan legislatif dipegang Komite Nasional pusat. DPR. isinya a. 1. DPA terbentuk. psl 2.5. Belanda membonceng Sekutu. Masa Revolusi Fisik: UUD 1945 dilengkapi dengan Aturan Peralihan.Sumatera Selatan 1948. psl4. wshg sebagai DPR dan MPR.Sumatera Timur 1947.Masa Demokrasi Liberal. sebelum MPR. psl 3.Agrsi Belanda 21 Juli 1947. 2. orde baru.2.

Kemampuan pajak tdak berimbang dengan pengangkatan PN dan ABRI Pembangunan Ekonomi: sistem politik demokrasi malah menghancurkan politik dan perekonomian. 2. Daud Beureuh. . Didirikannya Uni antara negara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda Pembentukan Negara Kesatuan Kembali 19 Mei 1950 RIS terdiri dari RI. Kekuatan terkuat ada pada Partai2 dan ABRI. kabinet sering jatuh. Banyak usaha nseparatisme : Ahmad Hussein ± Padang1956 Dewan banten.Pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap pemerintahan negara RI Serikat. Didirikannya RIS. Masa liberal :kuatnya kedudukan parlemen dalam pemerintahan.d. 19 Mei 1950 piagam persatuan kembali jadi Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. 2 Nopember 1949 1.Konferensi Meja Bundar di Den Haag 23 Agustus 1949 s. Kahar Muzakar. Kartosuwiryo. Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Perubahan UUD : Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 tapi masih berorientasi Liberal sehingga menyimpang dari Pancasila.

Bubarkan konstituante 2. 2.Modal raksasa menguasai perekonomian. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : 1. tetapi inipun menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. 1. Pemilu 1955 tidak memberikan kemajuan kesejahteraan rakyat. Pembentukan MPRS dan DPAS. e. 3. Pemilu 1955 tidak mencerminkan perwakilan rakyat dengsn kekuatan masa yang ada di masyarakt. DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan preside dan gantinya DPR Gotong Royong dengan anggotanya diangkat dan diberhentikan Presiden. terutama ekonomi. Konstituante yang bertugas membentuk UUD ternyata gagal. D. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.Pembentukan DPA dan MA dengan penetapan Presiden dan anggotanya diangat dan diberhentikan Presiden. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi terpimpin. Sistem Liberal UUDS 1950 akibatkan kabinet jatuh bangun dan pemerintahan tidak stabil.: a. .3. Masa orde lama. b.. sering ganti kabinet mengakibatkan tidak mampu menyaklurkan dinamika masyarakat kearah pembangunan .c.Pembentukan MPRS dengan anggotanya diangkat dan diberhentikan Presiden 3.

4. maka DPR dibubarkan 8.Karena DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden. DPR_GR. KAMI dan pergerakan masa lainnya memotori orde baru pada awalpergerakannya Tuntutannya : 1.Manifesto Politik Presiden dijadikan GBHN 7. Lembaga2 negara dipimpin Presiden sendiri 5. Pembersihan Kabinet dari unsur2 G30S PKI. Masa Orde Baru Awal Orde Baru dimulai dengan tuntutan Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara benar dan kosekwen.4. Mengangkat Presiden seumur hidup 6.Pancasila kjadi NASKOM Pembangunan ekonomi banyak berkiblat ke Cina dan uni soviet. Menteri2 diperbolehkan menjabat sebagai Ketua MPRS.Hak budget DPR tidak berjalan kiarena pemerinth tidak mengajukan RUU APBN untuk me4ndapat persetujuan DPRsebelum berlakunya anggaran yang bersangkutan. . DPA< MA. 3 Penurunan harga. KPPI.2. MPRSyang seharusnya menjadi wakil rakyat mengawasi pemerintahan(presiden) Puncaknya adalah rterjadinya gerakan G30SPKI saat itu dirancang PKI . Pembubaran PKI dan Ormas2 nya.

99% penduduk tingkat bawah dan 20 % tingkat menengah menerima 20% dari APBN. Sidang Umum MPR 1973 menghasilkan Tap MPRNo. Susunan dan kedudukan anggota MPR/DPR. Pimpinan semua lembaga didasasrk an pada loyalitasnya pada pemerintah di semua lini supra maupun infra struktur. 1980 pengangkatan Presiden RI ke-2 . pada tahun 1993 sekitar 1 % penduduk memperoleh dana APBN. Tap MPR No.organisasi masyarakat. referendum. Kelima paket tersebut disetujui oleh DPR sehingga kekuasaan terpelihara . 2.Ketertiban Politik dan ekonomi.II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4)Lembaga BP& mensosialisasikannya. kepartaian dan Golkar. 5.4.sebagai Bapak Pembangunan. Orde Baru dalam kebijakan politik lebih bersifat otoriter dan monopolistik. pemilihan umum. 1983 Pemerintah mengajukan satu paket usulan terdiri dari lima UUD politik tentang: 1. Loyalitas ABRI pada pemerintah dengan bentuk Birokrasi Baru. Didik Rachbini menyatakan .IV/MPR/1973 tentang GBHN dalam Bab III menetapkan Pola UMUM pemangunan jangka panjang 25 ± 30 tahun yang dalam konsiderannya disebutkan pembangunan berkesinambungan. Konsentrasi kekuasaan berada di tangan pemerintah sehingga kaum oposisi sukar untuk melakukan kontrol. Penguasa dan pengusaha melakukan kolaborasi yang memanfaatkan semua sumber daya yang ada. 3.

3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya tidak mencantumkan keharusan Pancasila sebagai asas tunggal . sehingga rekayasa mendukung Bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat. Asas tunggal Pancasila Dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan DPR RI 16Ag.Secara eksplisit tidak mengakui 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila 2.3 /1975 kemudian diubah dengan UU No3/1985 yang mewajibkan semua partao dan golongan berasas tunggal Pancasila. Orde Baru telah menyimpang dari perjuangannya semula dengan : 1. yang berarti mengingkari kebhineka tunggal ikaan dalam aspirasi masing-masing. .1987 mengemukakan gagasan penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-2 politik. UU No. UU No.Pengamalan Pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai ideologi.Butir-2 P$ mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban negara terhadap rakyat 3.Da menjaga kelanjutan pembangunan sebagai ideologi. tetapi tiap golongan berhak memperjuangkan aspirasinya masing-2 dalam mengisi kemerdekaan. Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 mengharapkan agar Pancasila dijadikan dasar filosofis negara Indonesia.

9 %. Repelita pertama berfokus pembangunan pertanian dan industri yang terkait. Bank Pembangunan Asia (ADB). Sistim politik ekonomi yang terbuka yang Western oriented. Kemauan yang kuat (Political will) . masa orde baru 1966.Pembangunan Ekonomi Hubungan internasional menjauhi Komunis . mendekati dan menarik bagi dunia non komunis. Prakondisi yang menonjol : 1. 3. 4. pembentukan konsorsium International Govermental Group on Indonesia (IGGI). Pembangunan jangka panjang 25/30 tahun. SDM yang lebih baik. 5. 1980 melakukan paket deregulasi dengan diawali pada sektor perbankan dan sektor riil untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Perekonomian Indonesia bergeser menjadi sangat sentralisasi. Proses industrialisasi. 2. Sistem perekonomian dari ekonomi tertutup sosialis menjadi ekonomi terbuka kapitalis. sweperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). sehingga menjadi anggota PBB dan lembaga Internasional lainnya.Kondisi politik dan ekonomi dunia yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesi 1960 ± 1966 rata-2 1. pembangunan jangka menengah 5 tahun (REPELITA).1978 adalah 6 %. Stabitias politik dan ekonomi. transformasi Indonesia dari negara agraris ke negara semi industri.

Ciri-ciri umu korporatisme: 1. Pemasaran cengkeh dan jeruk Akibatnya akses publik pada bidang ekonomi sukar dan tidak ada pemrataan pendapatan.Sumber-2 ekonomi dinikmati oleh hanya segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. Kepentingan ekonomi dan kepentingan politikmenyatu di dalam fomat kolusi ekonomi 3. Urbanisasi sebagai ciri dominan dari korporatisme yang bersifat sentralistik. Contoh : subordinasi BNI Proteksi Chandra Asri. tidak ada check and balance dilakkukan parlemen yang hanya sebagai penyetempel saja. Kritik pada pemerintah : 1970 pemberantasan korupsi oleh pertamina.Kelemahan Pembangunan Orde Baru . Kepres Mobnas institusi Bulog. Presiden berperan ganda dalam bentuk institusi negara dan swasta. Korporatisme diartikan adanya hubungan mesra tertutup antara pemerintah dengan swasta . Kekuasaan menjadi media yang subur bagi redistibutive combine di antara segelintir orang. 4. 2. kasus Bapindo 1980 isu-isu menggugat praktek monopoli. Lembaga Kepresidenan pengatur segalanya. Perburuan rente sangat subur dalam situasi politik & ekonomi tertutup . Permasalahan mendasar : campur aduk institusi negara dan swasta.

amatkan negara antara lain a. XVI tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan No. Ketetapan No. 5. XVII/MPR/1998 tentang HAM f. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN c.penuh distorsi dan monopoli. b. X/MPR/ 1998 tentang Pokok-2 Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. E. Krisis moneter merupakan puncak tertinggi dari masa kuasa presiden Soeharto yang segera menuju kehancurannya dengan banyak penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945. Perekonomian penuh dengan pemburu rente ekonomi yang kolusi dengan pemerintah.Pembangunan dan utang luar negeri. Masa Era Global. Ketetpan No.Ketetapan No. MPR telah melakukan langkah-langkah dalam menyel. Ketetapan No. Ketetapan No XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia d. XVIII/MPR/ 1998 tentang pencabutan P$ dan penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara . 1980 -1999 utang 129 Milyar $ artinya aliran modal ke luar negeri selama periode tersebut mencapai lebih dari 1000 trilyun.

7. utang besar negara. dan dendam di antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak bejalan dengan baik. kesenjangan ekonomi yang makin lebar.V /MPR/teatang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 2. serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan Praktek KKN .Ketetapan No. . 3. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik. 5.Hukum telah menjadi alat klekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yaitu persamaan hak warga negara dihadapan hukum. Nilai-2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. pertumpahan darah. 4. telah menyebabkan krisi ekonomi yang berkepanjangan. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan . kebudayaan dan agama tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah dan masyarakat. pengangguran dan kemiskinan yang makin meningkat. Faktor2 penyebab krisis: 1. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-2 yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku. 6.

8. kesetaraan dan keadilan. 12.telah mengakibatkan transparansi dan pertangggung jawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlaksana. serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media masa pada masa lampau. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan. 11. 10. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidak-adilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI. swehingga kepercayaan masyarakat berkurang. sosial. tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa . 9. Penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lemaga perwakilan rakyat. Gloibalisasi dalam kehidupan politik ekonomi . Pelaksanaan sosial politik dan dwi fungsi ABRI dan disalahgunakannanya ABRI sebagai alat kekuasaan pada masa orde baru telah menimbulkan penyimpangan-2peran TNI akepolisian Negara RI sehingga tidak berkembangnya kehidupan demokratis. dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia.

b. Era Abdurrahman Wahid banyak kesalahan terjadi sehingga memperparah situasi antara lain : Kasus DPUN yaitu lembaga perhimpunan para konglomerat besar berada di kepresidenan. b. 2. sistem ekonomi kerakyatan.. Kondisi perekonomian lebih buruk dari pada era Habibi. c.Pada era global terjadi tiga kali penggantian Presiden dengan kabinetnya: BJ Habibi ± Kabinet Reformasi Pembangunan Abdurrachman Wahid ± Kabinet Persatuan Nasional hasil PEMILU 1999 Megawati ± Kabinet Gotong Royong Era ini Pelita diganti dengan propenas ( Program Pembangunan Nasional) yang disusun oleh BEPENAS:. b. Bidang-bidang dalam prograpenas meliputi: 1. Ada kemajuan dari era Soeharto. Bidang Politik: a. sarana dan prasarana hukum. Cencderung diktator sehingga terjadi konflik dengan DPR. penataan sistem dan kelembagaan hukum . Penyelenggaraan negara. c. Program pembangunan Ekonomi: a. Politik luar negeri. mempercepat proses pemulihan ekonomi. 3. penegakkan hukum dengan prgramnya. Merancang ulang struktur ekonomi yang berbasis konglomerat menuju ekonomi kerakyatan. peningkatan kualitas aparat penegak .Bidang hukum: a. Politik dalam negeri. d. puncaknya Memorandum I dan II dari MPR yang memberhentikan sebagai Presiden dan Megawati diangkat sebagai penggantinya . Kasus Depsos dan Deppen yang dibubarkan tetapi tidak memikirkan penggantinya. Otonomi daerah Perekonomian pada Era Reformasi.

bersatu. Sistem politik yang demokratis 4. Sistem huklum yang adil 3.Ketetapan No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan: 1. Tantangan-2 untuk mencapai visi itu antara lain: 1. mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan nengara. adil. Bidang Ekonomi dan Keuangan 4. manusiawi. Sistem ekonomi yang adil dan produktif 5. demokratis. 3. 6. Bidang Hukum dan HAM 3. Sumber daya manusia yang bermutu 7. Bidang politik dan keamanan 2. maju. sejahter. Bidang Sosial Budaya .Cita-2 luhur sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 2. Visi antara masa depan dan lima tahunan disebut Visi Indonesia 2020 Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius. Globalisasi Megawati memulai pemerintahannya nopember 2001dengan melaksanakan rekomendasi MPR 2002 dalam bidang-2: 1. Visi lima tahunan dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Sistem sosial budaya yang adil dan beradab. Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa 2.