Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS JALAN YAACOB LATIFF 56000 KUALA LUMPUR

KURIKULUM DAN PENGAJARAN MUZIK 1 (MZU 3114)

PISMP AMBILAN JANUARI 2010 SEMESTER 4

NAMA

: AHMADSYAFIQ BIN MUHAMAD (900409-11-5457) MUHAMAD KHAIDZIR BIN KASSIM (890906-09-5091) MUHAMAD KHAIRULANUAR BIN SAIM (891004-23-5109)

KUMPULAN

: G 4.9

PENSYARAH : PN CHING ING HOE

Aspek

Konsep

Item

Hasil pembelajaran

Perspektif estetik

1.1 Irama

1.1.1 Detik 1.1.2 Detik, tempo cepat dan lambat 1.1.3 Corak Irama

Aras 1 - 4 aktiviti Aras 2 1 aktiviti Aras 3 1 aktiviti

1.2 Melodi

1.2.1 Pic 1.2.2 Warna Ton 1.2.3 Bentuk

Aras 1 - 4 aktviti Aras 2 1 aktiviti Aras 3 1 aktivti

1.3 Ekspresi

1.3.1 Dinamik 1.3.2 Mud

Aras 1 2 aktiviti

Pengalam an muzikal

2.1 pengetahu an teknik

2.1.1 Teknik nyanyian 2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi

Aras 1 2 aktiviti

2.2 Kriteria 2.2.1 Menyanyi persemba 2.2.2 Memainkan han

Aras 1 8 aktiviti Aras 2 1 aktiviti

alat perkusi

Aras 3

1 aktiviti

Ekspresi kre atif

3.1 Penerokaa n

3.1.1 Pengalaman menemui

Aras 1 1 aktiviti Aras 2 1 aktiviti Aras 3 1 aktiviti

3.2 Improvisas i

3.2.1 Pengalaman kreatif

Aras 1 1 aktiviti Aras 2 1 aktiviti Aras 3 1 aktiviti

3.3 Reka cipta

3.3.1 Pengalaman kreatif

Aras 1 1 aktiviti Aras 2 1 aktiviti Aras 3 1 aktiviti

Pengharg aan Estetik

4.1 Nyanyian

4.1.1 Memberi respon

Aras 1 1 aktiviti Aras 2 1 aktiviti

4.2 Muzik 4.2.1 Memberi Instrument respon

Aras 1 1 aktiviti Aras 2 1 aktiviti

al

ANALISIS SPESIFIKASI KURIKULUM MATA PELAJARAN MUZIK TAHUN 2 Berdasarkan analisis spesifikasi kurikulum mata pelajaran endidikan muzik Tahun 2 diatas, dapat kita membuat rumusan seperti berikut : (A)

Jumlah bahagian ( aspek ) Jumlah tajuk ( konsep )

: 4 bahagian : 10 tajuk

Jumlah hasil pembelajaran ( item ) : 17 item Jumlah aktiviti yang terdapat dalam 17 hasil pembelajaran untuk semua aras : 39 aktiviti

Jumlah sebenar minggu pembelajaran termasuk ujian sumatif/ formatif : 36 42 minggu setahun

Jumlah aktiviti yang perlu dirancang dan disediakan oleh guru satu minggu :
39 aktiviti39 minggu = 1 aktiviti

(B) Satu pakej pembelajaran termasuk ujian sumatif /formatif = 1 bulan / 4 minggu Jumlah pakej aktiviti pembelajaran yang perlu disediakan untuk setahun/ 36 42 minggu = pakej Oleh itu, jumlah hasil pembelajaran yang perlu dirancang dan disediakan oleh guru untuk satu pakej ( 1 bulan ) 1 aktivti x 4 minggu = 12 aktiviti