PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2011 SK SERI PANDAN, PARIT RAJA

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) BIDANG: KO-KURIKULUM – PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK Kekuatan ( S ) Guru penasihat Persatuan Sains dan Matematik mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang Persatuan Matematik Sekolah Rendah Guru dan pelajar aktif menjalankan aktiviti Persatuan . Terdapat kemudahan prasarana dan sokongan pentadbiran yang membolehkan aktiviti dijalankan dalam suasana yang kondusif. Kualiti pelajar yang baik dalam subjek sains dan matematik memudahkan sebarang aktiviti yang dijalankan. Peluang ( O ) PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan. Wakil rakyat kawasan, komited dan memberi sokongan ke arah kemajuan persatuan dan Persatuan. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan. PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN 1 Cabaran / Ancaman ( C ) Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam Kokurikulum. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. Wujud perkara negatif yang lebih menarik minat pelajar Kelemahan ( W ) Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam membentuk sikap positif supaya pelajar suka kepada aktiviti Persatuan sains dan Matematik Sekolah Rendah. Ramai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti Kokurikulum. Sikap negatif pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. Kehadiran kurang memuaskan dari semasa ke semasa.

TOV 2010 20% Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai persatuan Sains dan matematik sekolah rendah. Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan.ISU STRATEGIK 1. INISIATIF / STRATEGI 1. Meningkat kan penyertaan pelajar dalam persatuan Sains dan matematik sekolah rendah KPI Bilangan pelajar yang menyertai persatuan Sains dan matematik sekolah rendah meningkat. SASARAN 2015 60 % Pelajar berminat untuk penyertaan persatuan Sains dan matematik sekolah rendah. MATLAMAT STRATEGIK 1. Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sains dan Matematik 2. Meningkatkan kemahiran guru penasihat Persatuan 2 . Mempelbagaikan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar OBJEKTIF 1.

STRATEGIK 1 MATLAMAT STRATEGIK Mempelbagaikan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar OBJEKTIF Meningkatkan penyertaan pelajar dalam persatuan Sains dan matematik sekolah rendah KPI Bilangan pelajar yang menyertai persatuan Sains dan Matematik sekolah rendah meningkat.PELAN TAKTIKAL BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK –SAINS DAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan. STRATEGI Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Matematik Meningkatkan kemahiran guru penasihat persatuan 3 .

GPK Kokurikulum .PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK 1 : Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan Strategi 1: Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sains dan Matematik Bil Program / Projek PIPP Tangung Jawab .GPK Kokurikulum .000.00 (Sekolah/ PIBG/ peserta) Aktiviti lawatan sambil belajar. Kempen menyertai Persatuan kepada pelajar 2. Teras 4 Mei RM 1. 4 .Penyelaras .guru penasihat . Kempen penyertaan Teras 4 ahli RM 20.guru penasihat Tempoh / Hari Jan Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi 1. Lawatan ke Planetarium / Pusat Sains Negara.00 (Sekolah) Pelajar berminat menyertai Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah Pelajar menghargai keamanan dan keindahan negara Bilangan ahli yang menyertai persatuan meningkat Nisbah kemudahan asas dan peralatan dan dan kemudahan dan pelajar seimbang.Penyelaras .

PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK 1 : Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan Strategi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat Persatuan Bil .00 PIBG/Majlis guru Pelan Kontigensi Perbincangan di kalangan warga SKSin Program / Projek PIPP Output KPI Program percambahan idea dikalangan guru penasihat Persatuan dan semua guru-guru.Penyelaras . Tanggung Jawab .GPK Kokurikulum . 1.guru penasihat -semua guru SKSin Tempoh / Hari Sepanjang tahun (dalam pertemuan rasmi dan tak rasmi) Kos / Sumber RM550. Teras 2 Peningkatan kemahiran guru Persatuan Bilangan aktiviti menarik dapat ditambah 5 .

kos dan sumber. . Guru Penasihat & AJK 1 hari 6 .Penyelaras .Bincang aktiviti. Penyebaran poster dan senarai aktiviti Persatuan Pendaftaran ahli baru Guru Penasihat & AJK 1 hari 3.Guru-guru Penasihat TEMPOH 1 hari STATUS / PELAN KONTIGENSI 2. Menambah bilangan ahli Persatuan Januari – Feb 2010 Semua pelajar SK Seri Pandan Bil. TANGGUNGJAWAB .PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 Nama Projek 2 Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : : : : : Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sain dan Matematik Kempen Penyertaan Ahli Bilangan pelajar yang berminat sangat kecil i. 1.GPK Kokurikulum . PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bagi Penetapan tarikh-tarikh penting Taklimat kepada guru-guru .Penasihat .

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI 1 hari 1. Penyelaras Guru-guru Penasihat 7 .Penasihat . Pelajar lebih berkeyakinan untuk menjalankan aktiviti positif dalam kehidupan harian Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Mei 2011 Semua Pelajar Yang Berminat Bil. Penetapan tarikh penting Taklimat kepada guru-guru . Pelajar mendapat pengetahuan ii. kos dan sumber.PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 Nama Projek 2 Rasional Objektif : : : : Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sains dan Matematik Lawatan ke Balai Cerap / Pusat Sains Negara Pelajar Lebih Memahami Kepentingan Ilmu Sains dan Matematik dalam Kehidupan i.Bincang aktiviti.

2.Perancangan aktiviti Jadual Aktiviti lawatan Pelaksanaan aktiviti lawatan Guru Penasihat 1 hari 4. Guru Penasihat & AJK Guru Penasihat Penyelaras GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat 3 hari Januari . Mesyuarat .Julai 6. Setiap tahun 8 . 5.Bil.Surat makluman kepada ibu bapa.Sekurang-kurang dua lawatan dalam setahun. Pemantauan & Laporan .Pelantikan AJK . . PROSES KERJA Surat-menyurat Tarikh aktiviti kepada guru penasihat. TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI 1 hari 3.

: : Sepanjang tahun Guru-guru Penasihat Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah TANGGUNGJAWAB . ii.PELAN OPERASI Pelan Operasi 2 Nama Projek 1 Rasional Objektif : : : : Meningkatkan kemahiran guru penasihat Persatuan Percambahan minda Melaksanakan Tugas Ke arah Lebih Berkesan. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti Persatuan Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Bil. 1.Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS / PELAN KONTIGENSI Percambahan idea Sumber maklumat dari pusat sumber sekolah PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa • Tetapkan tarikh 9 . Menambah bilangan aktiviti Persatuan .GPK Kokurikulum . i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful