Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka gusti Allah SWT.

Anu atos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul di ieu tempat. Henteu hilap, shalawat sarta salam hayu urang curahkeun ka Nabi Muhammad SAW, kulawargana, sahabtna, sareng umatna nepi ka akhir zaman. Hadirin anu di pikahormat, Dina dangeut ieu, simkuring bade ngabahas ngenaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kasenian tradisional terutamana kasenian tarianna. Kasenian nyaeta salah sahiji tina kabudayaan urang, kusabab kasenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang ³sesuai dengan keinginan´. Kasenian daerah masih rawan bersaing sareng kasenian modern, kusabab kitu, diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungi eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju. Atos waktosna Indonesia tiasa lebih dikenal ku dunia luar kusabab budayana anu beunghar sareng unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah. Indonesia ngagaduhan ragam tari khas daerah anu teu acan tangtu ³semua orangmengenalnya´. Salain ti budayana, di Indonesia beunghar ku ragam kasenian. Salah sahiji anu wajib apal ku urang sadaya khususna di pulau jawa nyaeta ragam tarian anu perlu di lestarikeun, khususna di Jawa Barat. Di jabar oge, aya sakitar 300 jenis kasenian. Aya tilu jenis tarian tradisional asal jawa barat nyaeta tari merak, topeng, sareng tari jaipongan anu ngagaduhan ³rating´ atawa popularitas anu kasohor di mancanegara. Jawa barat ngupayakeun, tiasa nampilkeun seni budaya nu sanesna di luar nagri. Tari jaipongan anu kasohor pisan ngagaduhan ciri khas nyaeta ditarikeunna ³dengan´ keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, sareng kasederhanaan. Jaipongan tiasa masihan konstribusi anu seeur ka para penggiat seni tari supadaos tiasa lebih aktif ngagali jenis tarian rakyat anu sateuacanna kirang diperhatikeun. Tari jaipongan, di manfaatkeun ku para penggiat tari ³untuk´ nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan. Tari topeng disebatna kusabab penari-penarina nutupkeun rarayna ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan cirri khas nyaeta ³gerakan tangan yang lembut oleh para penari yang cantik, yang diiringi dengan dominasi alunan musik rebab dan kendang.´ Sedangkeun tari merak nyaeta tarian anu ngalambangkeun gerakan-gerakan ti burung merak sareng gerakan panangan anu gemulai sareng iringan gamelan anu jadi cirri khas tari merak. Urang salaku generasi muda panerus bangsa kudu tiasa ngalestarikeun budaya panginggalan nenek moyang ³ini´, urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di barat wungkul, tapi urang kedah bangga sareng budaya asli nagri nyalira. Ngalestarikeun tarian-tarian tiasa ku cara ngadakeun pameran seni sareng budaya anu tiasa di saksikeun ku masyarakat

Wr. karena kalau bukan kita siapa lagi yang peduli akan nasib bangsa ini di masa mendatang.´ Urang salaku warga asli ti Indonesia ³pun jangan malu untuk mempelajari nya hanya karena terbawa arus globalisasi. Mung sakitu biantara anu tiasa ku simkuring di pedarkeun. .Wb. hapunten bilih aya kalepatan atawa kakirangan. Wassalamualaikum.Indonesia atau tiasa ngundang turis asing supados anjeuna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng ³beragam ini dan mungkin mereka pun ingin mempelajarinya lalu diperkenalkannya budaya kita ini di negaranya dan itu bisa membuat nama Indonesia harum dimata dunia. hayu lestarikeun kasenian tradisional Indonesia.´ Kusabab eta.