P. 1
Borang Maklumat Tambahan V3

Borang Maklumat Tambahan V3

4.5

|Views: 381|Likes:
Dipublikasikan oleh kasih
borang untuk temuduga DGA 41
borang untuk temuduga DGA 41

More info:

Published by: kasih on Sep 24, 2008
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

LAMPIRAN L1

BORANG MAKLUMAT (TAMBAHAN)
1. Nama :: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. No. Kad Pengenalan : (B) …………………………..……………. (L) ……………………………………Tarikh Lahir : …………………………….
3. Alamat Tempat Bertuga : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
!. No. Tele"on : (P) ………………………………. (#P$%) ……………………………………………. No. &ak : …………………………………….
'. Tarikh melapor diri (ertuga : ()i *ang mana (erkenaan)
5.1 Guru Sandaran Terlatih (Belu lanti! teta") 5.# Guru PPPBS$PPPL% Teta" (Se"enuh a&a$P'')
a. Tarikh lapor diri di Kementerian Pela+aran a. Tarikh Lantikan Pertama : ……….…………………………………...
(agi ,alon -emenan+ung *ang ditempatkan
di -a(ah dan -ara.ak: (. Tarikh Pengeahan Perkhidmatan : ….………………………….….
……….…..………………………………………………….
,. /a.atan$0red (-ekarang) …….…………………….…………………
(. Tarikh Lapor diri di -ekolah
Pertama : …………………………….……………………. d. Tarikh Penempatan emula elepa tamat ,uti (ela+ar
……...…………………………………………………………………….
,. Nama dan Alamat -ekolah
Pertama : ……...………….………………………………. e. Bagi 1alon luluan luar negeri2 tarikh lapor diri di Bahagian
………...….………………………………………………… Biai.a : …….…………….………………………………………….
………...….…………………………………………………
…….……….……………………………………………….. ". Kuru )nduki$PAK3 : Lulu penuh$lulu e(ahagian$gagal$
(elum menduduki3
d. 4laun diterima : %5 ………….…….……………………..
g. Tarikh Pergerakan ga+i (TP0) : ….…………………………………….
h. 0a+i pokok emaa TP0 terakhir : …………………………………..
6. Kela*akan Akademik
I(a)ah$%i"l*a$+ : Nama )ntitui )PT : …...…..…………………………………………………………………………..
-tatu )+a7ah3 Nama )+a7ah$8iploma3 : ...…..……………………………………………………………………………..
-epenuh P// Pengkhuuan$9p*en 5a+or ………………………………..5inor ….……………………………...
5aa Tarikh Lulu33 : ...…..……………………………………………………………………………..
Nilai Tara" : Am$Kepu+ian$-epara Pro"eional$
(-ila tandakan) Pro"eional$Perakaunan3 (-ila ru+uk laman .e( /PA)
No. %u+. -urat /PA : …………………………………………….. Tarikh : ……………….……..……
STPM$STP$HS,+ : Lulu Penuh$Lulu -e(ahagian$0agal3 Tahun33 : ……………………………………..
SPM$SP-M$ : Tahun Lulu33 : ……………………………….. Bahagian : ….………………………………….
SPM-$M,.+
Ke"u(ian B. Mela/u : Nama -i+il : -P5$-P:5$-P5:$-AP$-TP5$-TP$#-1$;ni<. (;52 ;P5 dan ;-5) Bahagian : ………
Tahun Lulu33 : …………………………….. ;+ian Lian3 : Lulu$0agal
0. Kela/a!an I!hti&a&
I(a)ah$%i"l*a$Si(il+
-tatu )+a7ah3 Nama )ntitui : …………………………………………………………………………………..
-epenuh P// Nama Kela*akan )khtia : …………………………………………………………………………………..
5aa …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(-ila tandakan) Pengkhuuan $ 9p*en 5a+or ……………………….…...……5inor …..……...……………………..
Tarikh Lulu33 : …………………………………………………………………………………..
1. Ma!luat Pene"atan
(-ila tandakan)
No. %u+ukan : …………………………………………………….. Tarikh : …………………………………….
N*ta2
+ P*t*n3 /an3 ana tida! 4er!enaan
++ Se"erti /an3 ter5atat di &i(il
GST = 0uru -andaran Terlatih
,AL = 1alon dari Ageni Lain *ang edang (erkhidmat dalam perkhidmatan A.am
,MK 6 0uru Tetap *ang mengikuti )+a7ah e,ara 1uti Bela+ar -eparuh 0a+i
SAN 6 0uru -ekolah Agama Negeri (Ba.ah Kera+aan Negeri)
P'' 6 0uru Tetap >ang 5engikuti i+a7ah -e,ara -am(ilan $ Penga+ian /arak /auh
SAR 6 0uru -ekolah Agama %ak*at
,L' 6 1alon *ang telah meletak +a.atan dalam perkhidmatan A.am
PPGB6Program Peni.a7ahan 0uru Bear *ang mengikuti Kuru 5od=)nteni"
Be!a& Tentera$P*li& 6 Beka tentera$poli *ang tamat tempoh (erkhidmat dan tidak menerima pen,en
(Lulu Penuh ? P.Am Lulu@34$21$B@8$A@4$24@2% atau !4 dalam 2 -i+il$3
BK67.86BP697699691
0-T
1AL
15K
-AN
P//
-A%
1L/
PP0B
Beka Tentera$Poli
LL
S.NARAI TUGAS
A. P.NGA'ARAN %AN P.MB.LA'ARAN

B. TUGAS6TUGAS %ALAM KO6KURIKULUM S.KOLAH 'A:ATAN ;ANG %IP.GANG
ii) Pa&u!an Beruni<*r
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
iii) Su!an $ Perainan
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
i=) Per&atuan $ Kela4
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ .........................................................................
,. TUGAS6TUGAS LAIN
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Pengeahan Pengetua $ 0uru Bear
Tandatangan : ..............................................
Nama : ..............................................
/a.atan : ..............................................
Tarikh : ..............................................
i) Mata Pela(aran ;an3 %ia(ar (Senarai!an) Tin3!atan $ Tahun

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->