SULIT ABM 2 Tingkatan Peralihan UJIAN FORMATIF 2 2011 1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG 73000 TAMPIN MELAKA UJIAN FORMATIF 2 TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2
1 JAM 30 MIN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
© 2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

Labelkan WARNA bagi setiap ruangan yang telah disediakan. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Sarawak f. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia. a.1. ___rengganu c. Se ____ ngor b. Perlis = = = = = = SELANGOR TERENGGANU PERAK ______HANG SARA ______ ______LIS (6 markah) 2 . Pe ________ d. Pahang e. (4 markah) 2.

TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR. (4 markah) a. Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________ b. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul. 3 . Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya 4. Pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kompas.3. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________ (arah / berat) (timur / selatan) c. Suaikan (6 markah) Keris (penutup / jarum) Congkak Tekat Labu Sayong Gasing Wau 5. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara) d.

4 . Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur suatu ketika dahulu. Sambanthan Dato’ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock ______________________________________ _______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (5 markah) 6.T.Dato’ Maharaja Lela Tun V.

a. Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________ c. Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________ e. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________ (5 markah) 7. (5 markah) kere_____pi 5 . Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________ b. Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________ d.

sam______ kapal ter______ _____reta moto____kal 6 .

TEKA SILANGKATA (5 markah) 1 4 3 2 5 PEMBAYANG Menegak 1. 3. ibu saya sekolah ke menghantar __________________________________________________________________________ b. Negeri yang mencapai status maju tahun 2010 Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia 9. Cikgu mengajar bola saya bermain sepak __________________________________________________________________________ c. saya Hobi setem mengumpul 7 . (10 markah) a. Negeri jelapang padi Negeri di bawah bayu Melintang 2.8. 5. lelaki pengetua sekolah itu saya __________________________________________________________________________ d. Susun perkataan menjadi ayat yang betul. 4.

__________________________________________________________________________ e. AZIZ BIN ABDULLAH) GKMP BAHASA 8 . Sebang Pulau tinggal saya di __________________________________________________________________________ ===========KERTAS SOALAN TAMAT============ Disediakan oleh: Disemak oleh: ……………………… (MOHD ZIZI ZUL IZHAR BIN MISRY) Guru ABM 2 ………………………… (HJ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful