SULIT ABM 2 Tingkatan Peralihan UJIAN FORMATIF 2 2011 1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG 73000 TAMPIN MELAKA UJIAN FORMATIF 2 TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2
1 JAM 30 MIN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
© 2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

Se ____ ngor b.1. Labelkan WARNA bagi setiap ruangan yang telah disediakan. (4 markah) 2. a. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul. ___rengganu c. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia. Pe ________ d. Perlis = = = = = = SELANGOR TERENGGANU PERAK ______HANG SARA ______ ______LIS (6 markah) 2 . Pahang e. Sarawak f.

3 . Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________ b. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul. Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya 4. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara) d. Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________ (arah / berat) (timur / selatan) c.3. TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kompas. (4 markah) a. Suaikan (6 markah) Keris (penutup / jarum) Congkak Tekat Labu Sayong Gasing Wau 5.

T. 4 .Dato’ Maharaja Lela Tun V. Sambanthan Dato’ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock ______________________________________ _______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (5 markah) 6. Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur suatu ketika dahulu.

(5 markah) kere_____pi 5 . Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________ e. Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________ c. Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________ b. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________ d.a. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________ (5 markah) 7. Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah.

sam______ kapal ter______ _____reta moto____kal 6 .

ibu saya sekolah ke menghantar __________________________________________________________________________ b. (10 markah) a. Negeri yang mencapai status maju tahun 2010 Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia 9. Susun perkataan menjadi ayat yang betul.8. lelaki pengetua sekolah itu saya __________________________________________________________________________ d. 3. Cikgu mengajar bola saya bermain sepak __________________________________________________________________________ c. TEKA SILANGKATA (5 markah) 1 4 3 2 5 PEMBAYANG Menegak 1. saya Hobi setem mengumpul 7 . 5. Negeri jelapang padi Negeri di bawah bayu Melintang 2. 4.

Sebang Pulau tinggal saya di __________________________________________________________________________ ===========KERTAS SOALAN TAMAT============ Disediakan oleh: Disemak oleh: ……………………… (MOHD ZIZI ZUL IZHAR BIN MISRY) Guru ABM 2 ………………………… (HJ. AZIZ BIN ABDULLAH) GKMP BAHASA 8 .__________________________________________________________________________ e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful