SULIT ABM 2 Tingkatan Peralihan UJIAN FORMATIF 2 2011 1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG 73000 TAMPIN MELAKA UJIAN FORMATIF 2 TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2
1 JAM 30 MIN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
© 2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

a.1. Pe ________ d. (4 markah) 2. Sarawak f. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia. Labelkan WARNA bagi setiap ruangan yang telah disediakan. ___rengganu c. Perlis = = = = = = SELANGOR TERENGGANU PERAK ______HANG SARA ______ ______LIS (6 markah) 2 . Pahang e. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Se ____ ngor b.

3. Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya 4. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________ (arah / berat) (timur / selatan) c. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara) d. (4 markah) a. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul. Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________ b. TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR. Suaikan (6 markah) Keris (penutup / jarum) Congkak Tekat Labu Sayong Gasing Wau 5. 3 . Pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kompas.

Sambanthan Dato’ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock ______________________________________ _______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (5 markah) 6. Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur suatu ketika dahulu.T. 4 .Dato’ Maharaja Lela Tun V.

Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________ d. Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________ c. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________ (5 markah) 7. (5 markah) kere_____pi 5 . Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________ b.a. Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________ e.

sam______ kapal ter______ _____reta moto____kal 6 .

saya Hobi setem mengumpul 7 . Cikgu mengajar bola saya bermain sepak __________________________________________________________________________ c. Negeri jelapang padi Negeri di bawah bayu Melintang 2. ibu saya sekolah ke menghantar __________________________________________________________________________ b. 4. 3. (10 markah) a. 5. lelaki pengetua sekolah itu saya __________________________________________________________________________ d. Negeri yang mencapai status maju tahun 2010 Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia 9.8. Susun perkataan menjadi ayat yang betul. TEKA SILANGKATA (5 markah) 1 4 3 2 5 PEMBAYANG Menegak 1.

__________________________________________________________________________ e. Sebang Pulau tinggal saya di __________________________________________________________________________ ===========KERTAS SOALAN TAMAT============ Disediakan oleh: Disemak oleh: ……………………… (MOHD ZIZI ZUL IZHAR BIN MISRY) Guru ABM 2 ………………………… (HJ. AZIZ BIN ABDULLAH) GKMP BAHASA 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful