SULIT ABM 2 Tingkatan Peralihan UJIAN FORMATIF 2 2011 1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG 73000 TAMPIN MELAKA UJIAN FORMATIF 2 TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2
1 JAM 30 MIN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
© 2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

Pahang e. (4 markah) 2. Sarawak f. Perlis = = = = = = SELANGOR TERENGGANU PERAK ______HANG SARA ______ ______LIS (6 markah) 2 . Se ____ ngor b. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Pe ________ d. ___rengganu c.1. Labelkan WARNA bagi setiap ruangan yang telah disediakan. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia. a.

Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________ (arah / berat) (timur / selatan) c. Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________ b. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kompas. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara) d.3. TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR. 3 . Suaikan (6 markah) Keris (penutup / jarum) Congkak Tekat Labu Sayong Gasing Wau 5. (4 markah) a. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya 4.

T. 4 . Sambanthan Dato’ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock ______________________________________ _______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (5 markah) 6.Dato’ Maharaja Lela Tun V. Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur suatu ketika dahulu.

a. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________ d. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________ (5 markah) 7. Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________ b. Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________ c. Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________ e. (5 markah) kere_____pi 5 . Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah.

sam______ kapal ter______ _____reta moto____kal 6 .

lelaki pengetua sekolah itu saya __________________________________________________________________________ d. saya Hobi setem mengumpul 7 . TEKA SILANGKATA (5 markah) 1 4 3 2 5 PEMBAYANG Menegak 1. 3. Negeri yang mencapai status maju tahun 2010 Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia 9. Susun perkataan menjadi ayat yang betul. (10 markah) a. 4. ibu saya sekolah ke menghantar __________________________________________________________________________ b. Cikgu mengajar bola saya bermain sepak __________________________________________________________________________ c. Negeri jelapang padi Negeri di bawah bayu Melintang 2. 5.8.

AZIZ BIN ABDULLAH) GKMP BAHASA 8 .__________________________________________________________________________ e. Sebang Pulau tinggal saya di __________________________________________________________________________ ===========KERTAS SOALAN TAMAT============ Disediakan oleh: Disemak oleh: ……………………… (MOHD ZIZI ZUL IZHAR BIN MISRY) Guru ABM 2 ………………………… (HJ.