Anda di halaman 1dari 8

SULIT ABM 2 Tingkatan Peralihan UJIAN FORMATIF 2 2011 1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG 73000 TAMPIN MELAKA UJIAN FORMATIF 2 TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2


1 JAM 30 MIN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

1. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia. Labelkan WARNA bagi setiap ruangan yang telah disediakan.

(4 markah) 2. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul. a. Se ____ ngor b. ___rengganu c. Pe ________ d. Pahang e. Sarawak f. Perlis = = = = = = SELANGOR TERENGGANU PERAK ______HANG SARA ______ ______LIS (6 markah)

3. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kompas. (4 markah)

a. Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________ b. Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________

(arah / berat) (timur / selatan)

c. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara) d. Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya 4. Suaikan (6 markah) Keris (penutup / jarum)

Congkak

Tekat

Labu Sayong

Gasing Wau

5. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul. TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR. 3

Dato Maharaja Lela

Tun V.T. Sambanthan

Dato Onn bin Jaafar

Tun Tan Cheng Lock

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ (5 markah)

6. Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur suatu ketika dahulu. 4

a. Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________ b. Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________ c. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________ d. Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________ e. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________ (5 markah) 7. Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah. (5 markah)

kere_____pi

sam______

kapal ter______

_____reta

moto____kal

8. TEKA SILANGKATA (5 markah)

1 4 3

2 5

PEMBAYANG Menegak 1. 3. Negeri jelapang padi Negeri di bawah bayu

Melintang 2. 4. 5. Negeri yang mencapai status maju tahun 2010 Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia

9. Susun perkataan menjadi ayat yang betul. (10 markah) a. ibu saya sekolah ke menghantar

__________________________________________________________________________ b. Cikgu mengajar bola saya bermain sepak

__________________________________________________________________________ c. lelaki pengetua sekolah itu saya

__________________________________________________________________________ d. saya Hobi setem mengumpul 7

__________________________________________________________________________ e. Sebang Pulau tinggal saya di

__________________________________________________________________________

===========KERTAS SOALAN TAMAT============

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

(MOHD ZIZI ZUL IZHAR BIN MISRY) Guru ABM 2

(HJ. AZIZ BIN ABDULLAH) GKMP BAHASA