SULIT ABM 2 Tingkatan Peralihan UJIAN FORMATIF 2 2011 1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG 73000 TAMPIN MELAKA UJIAN FORMATIF 2 TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2
1 JAM 30 MIN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
© 2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

___rengganu c. Perlis = = = = = = SELANGOR TERENGGANU PERAK ______HANG SARA ______ ______LIS (6 markah) 2 . Pahang e. Sarawak f. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia.1. Se ____ ngor b. a. Labelkan WARNA bagi setiap ruangan yang telah disediakan. (4 markah) 2. Pe ________ d.

3. (4 markah) a. Pilih jawapan yang betul berkaitan dengan kompas. Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________ (arah / berat) (timur / selatan) c. Suaikan (6 markah) Keris (penutup / jarum) Congkak Tekat Labu Sayong Gasing Wau 5. Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________ b. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara) d. TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR. Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya 4. 3 .

T.Dato’ Maharaja Lela Tun V. Sambanthan Dato’ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock ______________________________________ _______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (5 markah) 6. 4 . Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur suatu ketika dahulu.

Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________ c. Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________ b.a. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________ d. Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________ e. Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________ (5 markah) 7. (5 markah) kere_____pi 5 .

sam______ kapal ter______ _____reta moto____kal 6 .

lelaki pengetua sekolah itu saya __________________________________________________________________________ d.8. 5. TEKA SILANGKATA (5 markah) 1 4 3 2 5 PEMBAYANG Menegak 1. ibu saya sekolah ke menghantar __________________________________________________________________________ b. (10 markah) a. Cikgu mengajar bola saya bermain sepak __________________________________________________________________________ c. Negeri jelapang padi Negeri di bawah bayu Melintang 2. saya Hobi setem mengumpul 7 . 3. Susun perkataan menjadi ayat yang betul. Negeri yang mencapai status maju tahun 2010 Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia 9. 4.

AZIZ BIN ABDULLAH) GKMP BAHASA 8 .__________________________________________________________________________ e. Sebang Pulau tinggal saya di __________________________________________________________________________ ===========KERTAS SOALAN TAMAT============ Disediakan oleh: Disemak oleh: ……………………… (MOHD ZIZI ZUL IZHAR BIN MISRY) Guru ABM 2 ………………………… (HJ.