Anda di halaman 1dari 1

SOALAN : 1

Jelaskan Teori Pembelajaran Kognitif Gestalt - Wolfgang Kohler dan bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

PANDUAN PELAKSANAAN KURSUS

1. Pelajar secara individu menyediakan satu sediakan satu laporan bertulis antara 1000 1200 patah perkataan. 2. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. 3. Plagiarisme dalam apa jua bentuk dilarang sam sekali 4. Tarikh hantar projek adalah selew at-lewatnya pada 15 Ogos 2011.