P. 1
contoh surat pertukaran

contoh surat pertukaran

|Views: 2,901|Likes:
Dipublikasikan oleh it1578

More info:

Published by: it1578 on Aug 10, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

LAMPIRAN A

JADUAL KETIGA
(Subperaturan 7(1))
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH PEN!IMPANAN
DA"TAR DAN S!ARAT #AGI PENGEKALAN MURID
#ELAJAR DI SEKOLAH) 1$$%
PERMOHONAN UNTUK #ERTUKAR SEKOLAH
OLEH MURID &ARGANEGARA
Pengarah Pendidikan Negeri PEJABAT PELAJARAN BANGSAR / PUDU
U.P Pegawai Pelajaran Daerah :
Nama dan alamat ek!lah : .S"# $AA%&B LAT'(() JALAN PEEL )**+,, #UALA LU"PUR
#UTIR-#UTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
+. Nama m-rid : .............................................................................................................................
.. Jantina : ........................................................................
/. Tarikh lahir : .............................. N!. #ad Pengenalan/-rat 0eranak:......................................
1. Banga : .........................................................
*. Tarikh Penda2taran 3ek!lah ekarang4 : ...................................................................................
5. Nama 0iaiwa : ................................................. J-mlah 0iaiwa : ......................... etah-n
6. Tah-n terakhir/tingkatan tertinggi : ............................................................................................
7. Jika ek!lah menengah aliran 3n8atakan4 : ...............................................................................
9. :#el-l-an UPSR : ...........................................................................................................
PMR : ...........................................................................................................
SPM : ...........................................................................................................
:Sila lam;irkan ealinan ke;-t-an ;e;erikaan.
+,. Nama i0-/0a;a/;enjaga :
.....................................................................................................................................................
++. Alamat i0-/0a;a/;enjaga:
.....................................................................................................................................................
+.. Alamat -rat men8-rat 3jika lain dari n!.++4 :
.....................................................................................................................................................
+/. Sek!lah 0ar- 8ang di;ilih :

Pilihan ;ertama : ........................................................................................................................
Pilihan ked-a : ........................................................................................................................
+1. Se0a0<e0a0 ;ert-karan : .........................................................................................................
+*. Tarikh ;ert-karan 8ang dikehendaki : ........................................................................................
+5. Ulaan G-r- Bear ata- Penget-a :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
%!; Rami
Tarikh: ............................... ................................................................
3Tandatangan G-r- Bear ata- Penget-a4
Unt-k #eg-naan Ja0atan Pendidikan Negeri .................................................................. :dil-l-kan/
tidak dil-l-kan -nt-k ;enerimaan ma-k ek!lah ..................................................................................
............................................................................................... m-lai dari tarikh 8ang di;!h!n.
:P!t!ng jika tidak 0erkenaan.
%!; Rami
.................................................................... .......................................
3Tandatangan Pengarah Pendidikan Negeri4 Tarikh
Sila ertakan d!k-men 8ang 0erk-t dengan 0!rang ini:
i4 S-rat nikah/;erak-an ;enda2taran ;erkahwinan i0- 0a;a=
ii4 Perintah mahkamah tentang hak jagaan) jika i0- 0a;a 0er>erai/0er;iah= ata-
iii4 S-rat da2tar anak angkat mengik-t ek8en .* Akta Pengangk-tan +9*..
N&TA:
+. . alinan dihantar ter- ke;ada Pengarah Pelajaran 8ang menerima.
.. + alinan dihantar ke;ada Pengarah Pelajaran.
/. + alinan dihantar ke;ada Pegawai Pelajaran Daerah 8ang 0erkenaan.
1. + alinan ke;ada i0- 0a;a/;enjaga.
*. + alinan -nt-k 2ail ek!lah.
LAMPIRAN A
NMN/PM/USR/2005

............. Cop Rasmi Tarikh: ................................... 1 salinan dihantar kepada Pengarah Pelajaran......... Sebab-sebab pertukaran : ..... mulai dari tarikh yang dipohon............... 1 salinan untuk fail sekolah.......................... 16.........13................................................................ Perintah mahkamah tentang hak jagaan................................... 5...... Tarikh pertukaran yang dikehendaki : ....................................... ........................................................................ atau Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952....................................... 2. 15............................. 3..................................... ......................... (Tandatangan Guru Besar atau Pengetua) Untuk Kegunaan Jabatan Pendidikan Negeri ................................................. *diluluskan/ tidak diluluskan untuk penerimaan masuk sekolah .................................................................................... 1 salinan kepada ibu bapa/penjaga........................ Ulasan Guru Besar atau Pengetua : ..................................................................... Cop Rasmi . (Tandatangan Pengarah Pendidikan Negeri) ................................... jika ibu bapa bercerai/berpisah....................................... 14........................................................................................... ....... *Potong jika tidak berkenaan.................................................................... Tarikh Sila sertakan dokumen yang berkut dengan borang ini: i) ii) iii) NOTA: 1.................................................... ....... Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa........................................................................ 2 salinan dihantar terus kepada Pengarah Pelajaran yang menerima................. 1 salinan dihantar kepada Pegawai Pelajaran Daerah yang berkenaan.............................................................................. Pilihan kedua : ........ Sekolah baru yang dipilih : Pilihan pertama : .............. 4.......................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->