Anda di halaman 1dari 33

A

DIMEN'ZI6
'8 izto;sil1tO

ALA' PS'Z' ABAci"LY A E'GY:SEGES S,Z'E,R,KEZ'EITBE F'OGL,ALV A


,,', , ; ',_-_ '_" _:0_ ,_,_~

Hatalyos
20 11 ~O,5 ~218t
1

1, Az,'E~s,wet '~hhl.1lk'bat.i:
Az E,gyif:l!s.ijkrt.
Az

neve es s3~khelye:

Az Egyes[lel neve. '1mMENZ 10' '~i2ltQ~ii't~~~!;i, ")!~~eIHrezQ Egyes,Met


Egy~:~~~)

(a.

tt~'Il;hhtet~neve: 'DIMiENZJO BiztDSi'tO EgyestUet E8J1"L~u1et'!S.~~lyif!:: 1119 'lEI,ttdapest" XL ker, F~heiI'VMiiiI: 84/a '

"D~MENl~O~
d\t Egll,e5,ill~t :ilfltt~.riIrete8old'ala, elh:het6s~ge' (eI~'laU ,dltlil): w:wtr.l'.dNJleu~lliJcst1!fI!ljrthlJ, :w;w:rv.dlm('1.jl~i10W~,i'asi i!.iI.hl.il I Il"gye.sr/l.el'@diJlr!i!ti.fZ:iua;;llN@J.
~iH

J!

2.. Az. Egyesillet ~ ,nyil.vtnbartasila aia,:piVe~,reJ,1lde-Ik£~s-d:

'\!\&ll!l~.BIZ ,Egj'\@sul@'t :!l.'mIuki:ld~~~,e

v,(j;niflilli:flw

Ax, Egy,~sille~~' a Ft'lv~:n.it1i ',~6$~g9.Pt..66100jl!1991. ~ B j0gr61 !55"A16 1:989. evi Il, W['\"'~n'Y am,Man 3691,. SarSdl'llL

a:~a!u,ai

ve.gzese'li,f'e'll. az e,gyestUfsi

Ita!f8a.a;alml

S:2l~vezli!k!k

m,l.yhl'v,antartasalba, vll?~Le. AN. Altalmi. 'E:iJ~i(j$~~f'lfeli,i~-elet ,_ ~_:z; :Egye,5ijLe~'1'~,. ma~us 14-ffill kelt, E.:29./'l993. 823m alijlJ'tt,'ibteTIi,;rdltr)tl: 11; enihne!re' _, 1~B'- jUIidu_s 25--en kcl~ha'~o.z!i!ltai'llai 'el1gede~.yezte. hogy az Egy~"'diIle~ 19~~ jtHiut!i, ],-ro.l bjz~'o:sitb regyesuJetient rrniktMjel.

~~

A Fovar.osl l,):[ffisa,g,,1;t UrsadaJimi s--zervezetek. :nyiJ)'lfani'iil!rl'iiils~baI:l. az Egyesal~wt ,~ 21 9.Pk661~!41,. s.za:nl'U v:eg2ies al.apj8:fI! ., 'b'izms.ii'o. ,~, Bns@,g~~,r~z.tii egy;~]@~:kM:t l<tF~,a,
.

A l'J<iztositiis] tev'€k{:HI]~eg ,~Ilami f,eIUgy,eIet~t .' az ,2)007,. ~i CXXXV, Wr'i.i'eiJy' ,a'lapj~:-~ .1 ,_


Pe:~Q:gyi Szel''lTC2l@t.C!.k
Az,

Allaw F~IJtlgyl1ll!te,

(Mv<1i.bb:ii~ll:hat'L ~ FelEl"gY~E!t) H~i<i:!ii!t

'~gyesu~et teve:kenyseget a b.izt~,nmnt.ezetek]O:I .es, iii! b,iz:tos.litas.l 'i~!1l'!keuys¢gJ6,1 ~16

~Ol'v-e.[Jy'E!k,{.k;;U5n(Jsen, ~ 20(13. evi U. t5.f'l'~Y ~ to"ll3Jb'bia:kba11l~ 'Bit")1 az e8y~1~i ,iogrol, sZiCit61989'. evi Il, t61'Vell~les az egyi!:'b vOillukoz6 jogszaMI.yJok :s.~['int ]~~.:1 sl, A ,2011;3" ~I,i'i LX. Il~.l'VeITY 228.;[3-.(2) hekez d lis ~i:',ifi.t ollZ OOikt:.iiil!'tJ:!;S kQ1C$["jf!iii~ibi2lt!~J.'I;6
!p~nzlall.'akr61 sm~6 1993. ~i XCVl IJti.:r.vo&ny (h}'ilJ.bbE<i;kb'[ln~Optq h~M~yb!iiI,epes-e eWlt : i.liiakii.l:i~ 'Mzmilo. I2,8Y@luieit ,~]@tbi:z~nslltJsi o'lgban,:ny[rrj~O,tI: - ~z: OpJt_ ~~{iJ,§,,--Jt_Da~ < (l}be'ke-,ldes a) pOil~hllil'U ~$:lii~~~f{~ ... ,_ ~I~n.a:~~~i, e:I[I!Ln~W~'k~Iiit 8_ tag' Jav,rum, tar~t ~firetaek ::olt

Az itt ktiZZ:)eret~ AIapsz:al1l6])y 2011!, maju's, 27·:i, ]1. ktHd(H~.8J'tiI~s@: al~I eliog;adoltt ,modos1~sok~t vilistag,; d6r.r ootU,vel ta"iI:"t1II1:ma~

(ide

ertve iii: m~~ti::l:Ii'61 Im,z;zi:ljiftrul&:~, l!.ttrnog{l,t:6], a.do:mwnyt: i$) ,~t~Jli !;!id~ ~1\tf.83(lalamhizo8;f~si jifti"lIMk r~~i,~nQ'k sz1:lbJl Jill, m.e~gy~7.;Ji1.e'ik -~ i[li)'U~dJjpern;tar.aJkriiJ: 'I/1j['!<'l!t'koo.6 sZ<'L:ib~1.yokk~~",;,tunfmtiyiben, ~ !&'2O:~tpi1iItil!ti:':i~_ka z 'bpt !;'I:_(i,.,4'9. §.~bau, fBglalltak8Jt ~
:r.n.egf'eI.ei6en, alka]mazza1\;:,~ ;ezt,a,

:Petu;ID',eIe'~ ig~z.o~a-

AI. Egy€5wet' a tagQk eslvilgy .mmU;;a]tlt6:ik k&rem€krt ~rrtogaMs~bQ1 milk~d!t~!.'eU S7'x!f.V~t_


Az EgyesOlet: - IFG'W~ro~l,Bi'[~:g - iIl!l.eU)±:Z;8&..o;:ihi.~",

tagsagj,

hozz<iic~ruU83Jb6i es/ '!.<'Lgy


-

alta] 36'1}1,!;i(ln;i·$ii1rmCli!$i!ttr!.yiiJiV'~l:i!it;I.m5ba,

~tt

oeljru:

- titrtSE!gelye~5, ~egyeb koBz.l:!issegi>, hlkrsadalnli ~1ZV~bnys~g,


i'Ilt'i:l;"i;:tdzlooru ~U.i~iltUsa. r ~ autpfQ],;;i(] ,olkta'iblsi '~v~keii:iys€g.- u2l.etvJt<f!']i~ 'e--..gy~b'\!'eZ'eW~i ,~tildi~~a!dh~$ - ibf!l;R~iI:' ~ be'~,~~g nem ene~biz~o5f;ta_fd ,~ignm,vel~
- ilffi'Cnfi@kilik ~]'

blliklslto'kJ'iol
Az E~iil]t!~

e5,

!;Ii

'biz:~

tev~eJ."lj'segrol

,li'egl~!::l) ,kock~zaJtk.iiM a s3016 2003. e'lf] LX ltir¥~ny :kt!ooM1i :k6z.btt.

~7.e:_lVl;o"lA!$t;t

rendelkesesei,

vJi]b'lj<l el>lt~iva[ ~ef!4ggla k~r,d~eku' kotelez'l"tftsegvaJlaliltlnk kQ,~ldeku: eJ]:ita~]I;;. t1Urc1i.ogaUsok nyujtasat a '!r'dtgari, 1~rv:11il'iykBn.yv "!,ral.amint a. tSJllllOgatDval, esJvagy .iiIJ 'ltanlog.atot,ta[ Ib~tbtt:SZlf!1!,Z()d,~~ ~~dnL

3..1, A

tn~ag

~)rI_tStierv~d~

reV€!D"

'i!e:.sz:e'[ykozljss~g

meg:s~e.r'lez~'

ulj'an.

tl~kul I;!j tag5igi, lIDU~::U~ elleneben, eklbizros!tJisi, fEdtk~elekbe-f!I Illegh EIIU!J-eJiZ ott: '[)iz~05.fta::d esemenyek bek~v!?~kezts:~ CSI!~l~lti:l, bil.tooji~J5te:;;_hri.ihti elvek ~J.apj~ eI,olle meg'hfl.:tamZiO'Lt SZO]:,giiJ!,tiiittook myut!tt!sa. 'iUeffiieg baleset ,e;:; ibelteg:segbiztosft@si, feUeii.elekhen. megfftataro:roltt biz'~:OSIU:~i
:nyE!(lf~e,Hlekdt"1eg esemenye! 'bekO~tkezese eseten Inegha:f'a:J:ozo'l'it &zo!:g.altatas, nyiljh\siiL bl2ihMttas,'~MuUbi ,efvek
,iilnrupj~11I,

~lil1r~

:3.2. ragjai €S' azok hozza,ti:1!1."romi lI~ro &iJs~g,~Ly,("z6, ta!tlIDgaMsok = kI.l'illitos81"L s;zoci~:l'iil1; s~,g~I.y, ,~; 't:ili:ii'8~d!a;L;)ifriibi:lIDllS:i!t.tis enlJhi~:i:It~ ~ogwi;l.lli1l.l\::roi; V;;i!la!ItJ.if!!l e' S:Z!Ji]~J~_ta_5(Jk

f~de~..-etet·aJ: ~z-6I\6 R1t'!i'inyl;;en. (Thj.J f"eisQroJJt ;eUaJtaBo:k.atkieg.esz.i'tt\ v,a:g:y paUlo, egyeh


taS8(,

jUJtta.Usok" s.zolgaltSJtaook - nyl\]


~IM:~sa,;

e.,gyeb k.fu!l1~i!

lj~,d~linl.

'~'V"~ke[ly~g
t.mIDgatflsa.,

3~3. C.~l~d&egi~esi

tev-eken:yse,g.

'kijjQno"e:rt

;;II

gJ€[,.fJlelueveIes

,:::I.

DTW'l'kiilih.e'lyhez kQt6dle.s~ 'ths szolgalo:, jelent<i5sebb cs;aMdi. t.eher.V'~I!I.aMs Sfg1t~S~, gyenueklek na,pka(2!beru, e1Mt1.isiil abpJokoQ, ok ta tksi, l,€V1~!.I!.nyS~g~gz.es~ v
:1.4. A. tagok eg~~gv'4!JIl!~ I2g,~~i, :~Ulfii!pO,bti!k jillilfiMstir. ibet!2!gs€g :m~,g:~I~ze!n it€1:z6 szili!ttisil!k $.Zi@iI:'V'@mse. ~g~s"~S'Hgyi, e-Utl,t.~Siti.k irf'ilLi1'liiMtfla!k E!iltF.!l8se'j :rr€h.i1J,biliJt<idbs ~ progt'1l'm.ol:, .rmafi.$ziroza~, e!;i:l:i!y6i~~;, e,~~,,~giU'gy:i 'wJe.i,.. m~rek ~m{:!~¥t'tci!5!;1!J .

3,5. it '~"'C'Q,kJi":f.I.'t! pihrni.. ..€,l.e,lt: :l;I~H~difl.eiijk dtf#~e!lek tam.\{IIgifl!'tris;I!I! ,!cH' Eg!f&5ukt altaI. a bi,,.dr' MS,J ti..il'l~jWi!IF.r.~~U:!'~1I'l .k'I!'3".j#i;i]iJk,. :U~j[4ig/'j4~k :ii.~~ntltdis~~,~;t!! f(~8;(i)k is ltrrJJ'
j

Az itt }Q~il2i~teU ,AJlaps,z-a':baly 2Jl}jJ,. m~jus 27-:1 D. k(Udljifit'&YCiMs.~ "'IlilI:~ e-l:fu~d@tt


m6ctosl~sO:k,n
v'Q&i'iiI',g;,. J6# 'be,tiiwi,l;$t~Imat.~

3 ..6. A Pen.z0 gy:i ~ve~~E]ik revekelliys~ggel b~fulm6


v€'-zetesi
·1la.f.i.;.k~.<1.d..a1s. e[lliil;iti5la.

An~Jl1i .fenligye1e~ ~tla.i

eltg~d~1'yez'ett.

a 'bl:zt08tilti1isd
:l.]Zl€!D @_gy.eb

p.e:nzti\radlnjrus:ztr~ .ei~)-;s; wvekenyseg..

·4, Az Egyes'li1!2t v.agyotli!l. 8.000-000-Ft.. azaz NyolemfUi6 :forin~ indul.6 vagyonb6,1, a '~W)k tirta] ftzC!teH dij<lkb61, rendszeres, w.:gy esetl t~mogat1i~'Q~6J. ,es; eg}'~b mQ'k~d-~1 '~lU. b h.QuajAruIllsb61 ke:p;(iiclik

A.z E.gye,·lmr!e~ v~{D'·ona.tkepew ]Je.uz~zkOzo.kb(ll - l.ekUM·ttto};elfm ~ .3. Ku]dijl:tgyiH~, tlUal megha.m[i):i:']ott llt~iMkG: ~ dtO!:legaMlb'b 5'0 miiIli6 fnrin] &ss2r1!gd .- on":i~g-eJy{£!ZO ,cehi
biztonsagi tartaMkat ken lo:!pezllit A. bizlm.s..(,gi. ~teaM'k<l~' e~'k clore nem .~.a.'liliilil'6 :f.@f.lldfl1'1.1'ijli, esetben ('pt elemi csa.]J~S,. Uh:'!t,ir;![tt!!gymerteku. jarvany) J.€.M ~@lha!;;~lnjj a;:; 'EIn~,kse-g alta[ .rn.@g"a~:;ti.:i'o.u;ltt m6dan

es me·rtek'ben ..
It

ECYIESOLBlI TAGSAC

5, A lag.s~..gi V~Ol1Ly keJe~kl2zes!~n.ek_, :f@nntai!:ij'.:6I_~an~J.m6dta, 5.1, A tags:~ vtszony Az EgYBSlille!!E '1agj~8iz; iii. ·teItni:sz·eresszemely lehet •.2iiki t]} l:'Iiyi,],tU{·o,z~wte'S,z ,!;I"z; MaJp'-szahaly ellfog,ad<1.s.~f.i)~ l h) v.Mlaiji;IJ ~z Iigyle-s.tUet legfeJs6'bb szerve .1]t;a;i :m~ghatal'>ozO'tt ·tagsa,gi .hoilzili.litmWs. megmeteset, c) s~a:t uwga n,jZtos{tot,i~ s:Lerz:Q:illjJiF '!J~gy' JIliW"lkaltaW/ra .rew.1l v.,iI.1lI~1~~.~,e~li1i;bbEgJ bizt'osil.':lls:ra 'Iloll:ill:i;ko-~6 bktoslms.i dij; m€g,lizeU!s~t ftsl v:agy d) ol),an. mUJ:'l.kaltaJ6 m1W1karvaUal.6ja. am~]y C!Z Egye~ijlet re:5~'I~ea szelldaneas elve ;;lila pj an, ktlZle'l:'dek£ti eelok .tllegvil':l.J.(j~i~~!!!iC!i 1~d1e..keben. a celok .runy:agi .~ed.e~~·~~a hiztos~t6 v.a,gy,olu :hozza~{u:!.iIJalitteljesit ~.s v.;illa1,·a. az OOs;e~l,ye.w '~gsag v'ooark~s'ljb,;;liii. a Kiijldtjitt,g;y~Jes allta] .m.e,g~lil!tro'ozotf tf'llgd:ij:m "'gfizete5et
5.2 .. A ,t<:lgsoigl vn.~zOJ:!l.y:hatii..roz,a:tlaIl ideir,e jBn. Mitre. 53.. A.z Ettva9iilet' tagj!ilJt = atZ ad:ililVedltilrni f,ogs.zilbJ,]yok

figy,e]emoe vle'tel.evcl. -

:rtyU'l.i'~.ntaI:ta:5i1ba veszl, 5_40' A~ Egy,et>iile-t t~rjiliiIi Q1gs~gi ¥iszony l~tesfMs~r!;i11 illetve fe:n..ntar~as;livaJ minden kU:~lXn. nyila:~kozaJt neD:;U OOzzaj6rtd ahhoz .. hony az Egy-esulet lnindL'llZOD s2ll2:m~Iy@s ~datH lly.i1v~lll:ar~a ~
ig~l.ybeWI;i;;!M'ilel

kru.e·~e.. <i!mely
kapa1'O[atosan

,a~z;

·egy'E:sUI.eti't'apggal ~ szukseges M!f! ~fl\!'e

,<'1 ,a,

,$Z'{'~:tl~n~tai5Q'k :5zo.lg,aUat.asok
.-ogostilh

ig'~beveteJehez k8!pcsoMd6 adatk6.;d~t hiilJ't6s~gok. 12ID'~b 8ZE:ii:''!.1e2.e~J;; ·~B7.e:re.

~.z ach!.tOlk megismeresere

tagsagi viszony rnl2'g-sZilliLilk, ha 6..]. i!iJ!ag m ghlil!; 6.2. i:!IJ Il:a.g~z E,gyesui.etDo~ 'ikfl~p;

------------------------~--------------------~------~---------- 4· Az;itt JktloZ-z~!:e~J:Alatpsza.ba;ly aJil,]. nmJus 21·i Il, k~]dBHsya~s~ ~JtCi:i eU(l~do.U .
m-6dosita..s;okat 'v'aSta& sUit hetG:veltat!:.!n~nri!~:r.7..a

6·.. .. 3

taJg df1ffzet~~ hl~~lezettseg~Jt'f'k

:rI£!m tr2<..!lzl;!L~gt]t r

et!,

ill

ba~l'ym

jo~.~aiW.J.yok.

v.ai~.anUr:'I!~ bizt(JSl'!:a51i feUere.lek ala.pj<1n a. ibi~tu5;i~asi ]ogv.isz-ony a 604.. <U Egye~i.Het jugtltoo neJkt 11'nf!gsz,Ufiik_

me::flszi..inik;:

7',1,

Ar., Egyesill.ett regia :k/it:@'I~ at l'eljesH!2:Ni_

Egyeslilet"

celjru .. IDIT!£Vi:lW!:il-ta!!ii;ll
=

,eingondos:kodas ~. a s;r..(!ltida.rit.as. elve alapji11n

erdekeben - az va:m~aJt tiz:et~. ktj!t~l~mtts~~~t

7.. Az :llgyt~~Uleittagja • aJ !ktlt1d1Btt~. u:~'n - jogosullt 2 -reszvetelre... valasz~tI.ta~ a~ v6lal">7:tha:l16 az; Bgye..st !~t 8U!F.v-eiibe, A dl!j~iz~~ .k.6lteiel;e!tit!IH~g·nem te]j~&~silneh ida:tilirtama ,esetitn. '<'II ta:!-l: a7. Egyes;[lle,'fOO:iiJ tiiszts.egJe nem v.aJftJszl:ha~6. A. d!iljihatr~h~!k. ·m,gii:z:etes.et ikth.retti@n t'l! t<l!g lil$~~gre llijb6l vt.lla.szthill:t6,. Dijh~k~lek:,al ,jOgv.1!!il{Jnr kez:dereltM SZ~.rnf.ta.1'.t diTfi~~i Jl;;·ote]e~tlSf.!g ~ It€l'iiyk!f;~ ibeonz.etes kli·IOriba.ze"te. A dijh~I:LaMk ut6])agoo kiegyenMte.se' ~U'Ol' b!h!Q-'t:8r2$¢$r e[t~.z:eite'sen,.az: ha
EgyestUet a

az ·E,gycsil.li!lf!lT ih!V@keIirY'.:ii§.g:e'l:l€rIi vale

t~ggiid.ruT'!},'
a!

,oi:'latk~~C!Lrt ~g,ana.p.o.dik.

7',3,

A Bit, 22.§..a .h).,.. i) poo.tja ,~".'etwJivesz:tes~ retldl~s,


potb~i21€!tiM:.=

8.zoI.~l~~s

c:9okk,elllt~s,

m~~

altaI :rn~hattiro\Zott :m6d.oo.. m.~tekben ~s arilinyharn _. a KuMt)t~g~iJJesatamzalta ruapjttt11 a ·~gt)k kofreie~ettse.ge, ~ttL}'.iben h ~v'e5lzt:eseg ~'el'ldez,esere, a. s,z.olg.tltaMs i1.yujtai5tij'.{:i_ WS re-.n.dd.k~re all{; fmrtis nero .n~'ilj't

iK:ti1tUi~es

fede:zetet.

8. Az Egyl1SWE!:t ~:t.ie:I'v.-ei ·..··I·~I t-tu.r."~' II ...,f~ 1- _':':'-'b s.·zerv .~ K 'I!J. tl!o·~..-,;; !!.l!lle!ii\ el5jL~U!J . . .• F@WgyelQ

~ j'r-

~ Eilttub"g' (u:gyV€ze~ es ke'py..isl!l~ti ,SMrv)j

·lliz·ottsa,g·

9,1_ ,ft., Kij~dotltg}"dles az Eg}res~t I 8f.~I.s(:)bb ~rver gy'il1e~eke:1li .1m.g,v4tla sztol'.t kii:'ldot~lbo],
megv<ilas\Z~otl:

v!las_ztha~(J._

p6Ilki.ildilltti:E!lkb51 .

an.

regi.m'l3lis kliilduttv,~.I<I!'izW. llletve .i:lJka,di1ryw.tat~.sUk esetere KfildlUlJ.t:, iIll.eit"llep6U-tuld·01lre csak e,gyes:ll1elli tag :
amely

9 .2. A KtUd~t~Ms ki~a:ro:I~~~"i :!1a:taskorebe Wiroru; az Alap.s.zabalY j6."~ryoJ!ia;1~ :mMosi1M.a... vaian.'W:u a,


1

,.,HE'ijEl.Sdt}.1i!;·

k.e.x;dettU

l1~gd.ljlki.eg~sz.j!M'blzlt.is~t~!'F .felteteleiJl..ek IiLl-tldmitaBa>.

az Eh;iiQk.5e.g·tagiainak. Il"LegvMasztilisa, v:i~~z~ll'rva~~" dijazasanak


J.'ii.eg.mlllipiUsa a ftitiU!gy~l Birot~ag
[f.I~g~n3iIP~!~$§

mg1iau1ial

ll."i.t:!gv.a!as,ztw'l

vi!!!it!i~a.l'l'F'Ii'·iii5a., dij~za.:Yb:1laJk

a .kufL)fVvl.2-S . ~ng. egvaiaszt- sa, d1ij~zas~:k !i:n~g<i]]<lp.j'ta~~ m ,~ KliUdt'HlgyiHj~s fi'Lwn.Uj~t·tin!ilogaW,. a KtU.dOlI:gf111~, ~UI.L'hl kije][)H kiHdoUekb61

Az i:L'!I.~ :~lJetlt:

·m6dos.ll.:acsokat

A,laplZlzaJ"Way .2011. tl'i.oljl1!S 27=1 n. kiildi;i;ttgy"nes-e vaS'ttlg. d.tm ibe-tUv,el t.P.Jitailm.azza

~ml elfo-g.,"ldoitt

iiJL6
_. QZ

:5Z!ilkmali

biz(H':tsagok.

]e~~Jl~,.

i'e·].ad.a:tihi<l·k_

.es.

rnfikt!ld!~11trik

meghaJtal'o-zasat.

poitik 'fa aJiapj~ be£e~retes.i ce~.b6t iJ!!.elI6:teji S.2l~~-gi tki9as.~gbliliE"l 1/,;;116 reszv'E:teL ar:rll!myiben ~ tt1.1kebe-fekreMs a &ltj~t t6~~ .20%-at m€gItala~a (ide :nem. ertve az EgJi!b'iiliEt 'Vagy~ezel{jje altal.l·ill. b!!fE!ktE!~ iP0:ni:ti.'kaalapj~ :nryUv~_;nos !orglii!l.onloo. t.n02<it~] '~ven kEl:;JocsatoU ef.~k:ra.pi!.1" ir~ID'zese-~ v.iJJgjf ·'l!t'i4s<1r.jjs.<l:It), aJ ibef'elktelesi jpOUtak0iMfi me-g'iu;[l'iIl'>02ott ~iIf!keit'iys:egen khnll~ 8Z IEgy"","'Su.1~ 5;1;r.a:t.egiai. ceija!i:1t .s:zaif;al(J. gaJzdasagi. tali's~:g a~ilpft.;li~, iiIletoleg gIi.zdasagii
tl2

u'rsadailntj :5.o:l..:e:r.ve:ze{Lt\Q:~ \1<).16 ~.gr~i5ijlesenek., fclo!!tz'as.~:ak... a'~ze:fVe:rod~[l~kt :f,(lp'b6d :r:It!lktiJi m~&$m_'Ii;ei!iI§nek kimo.ll!ditsa a. 34, pont Iigyelie:nlbe'V&tI2.1~'l!Fid;

Egyes\Uet val!am1ily at1.~~~ta megs.z;fu:i.es&.tll~kl ez EgyesUlet Eg,YeS-ujet


hattilY08 bef.riklf~~i!li
F

'Ow

gi;p:dii!ls~gi tarsasa.g·ba

vaWiJide.ktetes

1~.rsa.sagbl:1iJlJ 'ValIS

re~·;l';",,-etel.t:!JTi1.eJi1lI.l,y.iN.itlaJ

Mkebefe'kh=:t{!s

a 1(tO .nllili.6fhrint{')t·

rn.egInaLtJ.j~
_ _ a. Ill'iig;sa.gi:ho7.~~al:ulas & az ~[1S@'g~ly@zo mg;dij megallapltasa, reJef.It!J.el.e.~ vil~gy leszam:tl-sa_; az Egye-SiH '"'t e1,"'es fizleti tervenek .!!liog.<.'I·cUisa.,
az :Egyes.ij!ti!"t .e.v.es.; ibeszamo.FOjan..'\k I~Jjo~d¥!~~ ennek ..... ~.:1.r.gyev.E [e-I~dmmyfeIhaszn~,lasa,oo!. keN1.t~b~

D'!ti1l!r.LEk~:nek

d.ijntes a

._

3iZ

Eln~k.s~ b?~z,a.EKlUam..oo., pctlolagos br!fJ.2etE!tiiii. ki)tcle.z:e:ttseg-ek. iJ]e~I.128~ s,zo]~~It..i!ita5 ·csokkenUs Il!liil,nrns<), ha az iiI.kiJg~i'l ".ZO:ig.2!I~~!li(J·k S ·l;eijesflteseit.lI2.K,ty]ZW::?;jt<:is.a.hoz sztikse.g.es dtintes rn.:rn.damn. k~rue$ekbeR me-lyek. elb1:ralas~t ~ kiUlldattgyLUes saj,H, "_.a:!;jsk~rebe vonta ..

9.5.. .A Ktlild6Ugydl~ nyiH sza'V.j1IzassaL e,gysz.eiid S,Zollibb.!;ili!'gge[ho.z::m iffieg d~u~~@it~ Uvevt!, ha iiJ~:;iiWJ!y vagy az ALapszaibtity eU 1 dert'iEn rendelkezik, Mrnd.en. kuld[:i·ttnek (p6tkiHd~ttI1'E-k) egy SZgj,f'i,l'c)Z<il;:!. VI;Mn.,. kiveve a 34,. POl.tllit. S":2le1':itoJ!:i. e..'ietet, 9.':- A ·WJdQttgyllU~t- a. vonatkoze FoggaWJi.yu.k. aljal kfilie1ez6etiiief;o··· it eseteken 'ldvOl ~ sz.ttkse.g· s~e'l'in.:t-, de ·~vt!rL'te ~eg.jjjl~"bb ke5z:er ~ssz-e k~:~l 11Jiwi:iIi az eveti 'besz~D16,. iiUI?E:\lJe; . a penzilgy.i k!it. e~ft}g<!ld:aJ!i~ra.. beszalUOl6t a f'~ij.g}'i A ev lejHlrMt :k.","r,~Eti; 1501 i1ii;lfpn ni6.s.:UIJKb!t'l1k "]1 a killdl~Ltgy.ftJ.e:s @M f2ij~S2;~rl!i_ 9 ..4·_1._ A. KUldAJ'tt.g:ytli.est Ckssze kell nlvru. akkoJ' is. ha azr a. tagok :me<IDe-U.J.les~hreJ lr.asblll1i.k!~l!~n}"ezj_ A ·tagok al'raIa1J:iif.f: gyMtmadl;li ·ilJeel !t.<i$beU kereJem

:k:ilo;,dhLr;;!:if.vete1et .kovet!5 ,60 uiil.pon bri~li.i!l ;;IZ 'Elntikseg :k&t:eles bs-s.ze.hilllI.li.i .. ~ l"e:!I:IJ;ilkivtHi KuldottgYllUest. A K'lild6t:trufUM~it a,z 'Elno!Geg Mpv:iseI.@'ttib. n az En.Ok h:hrj;!1" ossze,

9'.4.2. A. kl1lrllPt~'I1r.~,e ~ 'kiiI dotiliek:e·t Megl:dvo fitjl1f1i ill. ~;~.g;o·ka~· Egyestl]el az HO'.nla.:Mai1 ken ~rte9.i~i. A mgpt ~ amerullyioofi azt ~ii:'.i e~ megadjta e~mai~CID1~~ az bgYeiilii.'let 'e]ektrm:liiJk~l is ·&tes:ufti A fi't~ghriv6 elkuldese Jegalabb 15· nappal ],;:.ell, hogy' a ktild.(m:gytlI~. 'id6ponljat megclOzze. A .!dUd~Ugyfi.I.@,!ii t1t~';:1.e.hjv~_5b61. :5Lo]6 megluvobftll m~ :ktJiU j~![)Inm a kiHdj)ttg:ya]es helyet. 'idej~tl :M.piren*t V41lmnint' a. napirendbaz ·tlrkn:;o. ii!:o!IJoJl;; megtelintesmek he]y~l' .e._.,. idejet. .Meg kelJ jeUJ-bd tOM i!l1 W ... a 1}'~\r:'gi:!l\Pnetcl't .bU.dQtt:gyu'ttis kel:yt.f:; Mtt}J~'l. 'i~ li!mi .~'.~est-re, hill a IW.IdQt~gyfi.lest tUl!tlim~arkip·.f~-l.Ci!1sig,~· mi~tt .me,gke,ll ism,etdj,;i (9.5•.'.

--------------------------------------------------------------=-~ Az .i:tit· :kij~e~tt Ab~.rsza.lb'.I.y 20TL m~ 27-i fl. ktlido"ttgY1Liles@ $i]ta:1@.1f.(i~do.tt


modooit.msokat
·t!'lt:;;i:Ug.

6.1

.dol:t betnvel ~rt.dm~z~

9..4·.3. A ,krud~ttemek .
dJi!!intest erdemben

t"'d!t'~linaz;6 .itaroiil

.~ .na·pir.endlhez l!:lIJ"tozo ira,sos~ .ilil.dok.o:ll~~_] cl1arott a. 1,'el"v.'@2lett e.lt}t.e~esz~seket a kdldi:j.t~yujes me'ghlv,6j11ival'l:!'$YiH:!t E!lOb:lif!s.zt~k posta,i. ~z'be,!\itte51 heJyeU ek!k:ItF·anjJkliJ!i';i~ is

ken nlj~gknIdl1'.nL

A. megN""6 ~s
n1l1!gki:itd'h-f!ti'ik

;,'lX, CIi

kYldottrook az M~a;l,am.e~d(1"~t e-m;;lji cnnre,

9'.4.. A kU,ld6ttgy{iles.re a .k.fii:'1fY.-V-\liJZ$.~16lF a. FeH.I:gye'l&.t:oo~g el!ntiket a v eze t 6.. 4, Ib;~t(l$i'rns mat.en1a't-ikn1Si" a..wz_et{i f{lg~;iln§;(soot, ~'3,mvilleH :ren-di "d' releMs ve~e'ltil:,. a '!;'tI1amhll!t a h~ti· ei]ernl~]t is meg kell ,hrlvlU_ A. :me:f~bjv,otmk a k.md{5UgyUl.a'i~:n. W"I.aC8ko\Z<tsi jogg:a[ vesznek .~zt.. A 1e1~')-ITI'ltaikQ]1 l\::(vtl,l. meg kril,l. hjvn~ iiII

:k:f.l1:rllitftgyUlesu ,aJ PeLfigye:l~t :k~'i.!iselt~t

Is,

9.4·1t A ld1:l-dmtgyifMSi: :p:!~.dO:~6i!'1". bj:tfli:!',f.,~iI'I.j kilU d!'!kf.rol'likiffi' ,1."S1ii.to.m,dkoiilr. a~itU'.JUtr ~i!'n~.i,Va ·tl1ga/.t: MJekQ,~6di~atr tdjt.kozttl td&'Ut felvete.,:t lentbri'k SZe.Mfl v,agy tl~k:b"c:",i'ku5 d:wn 'Wrt,6nlr nm~l~.s:%QM5dtrW.et8!eg ili ktr,dh;-dr:, ,~zrel')·tte!t!'kt jfl:VrloSit] to,k .krl.ld(}.t,tgyiiMs ·~e.re ·tlJri:i-JJ6 ·j~oott~!P.iM, t·V'tlGY Iii:o.k ifl1~if6.J: ft~"6~fl ... ~ ~ kUM'$H:gylfllse,n ~Ttijj6 i~t,r:tdeset. A:L EInm~s~g l\;!uteles <i kliif!dlottek l~SZeH! ennek f~nllf!,tEi!e-i:t egteremteni, m Sl'A.6. Az E.~$ulet Elnokse.ge a kIlLd,fjt-wk f~Ik~iteS'e e-rdek~ba.'l k.oldbtMtteke-Aletet j]~ewf;;!'killdotti f6rum.ot 82 rvWlii!t..

9,;1. A KjUdtJtt;gyffl~8 akkor ha:~r'it:l2;a.lkepe5, ha a Id.l:.M~tl.l:!k W'bbt mUllt reI,e jelen van. iUnelmyiib-efl! iii. Ktndoil:i:.gy."'il'~ nem ha;ta:rozaf.k~p~s, .tIl :m~,gi$meteU K1l1d{!!tt.gytll~ ~ ha ermek .i.dli.pof.illja. 2Iz ('!'reGJ:!ti meghlvo!b:an .k.Brl~t;!: :keri;i]t ._ iii! megj:e1e1'1lt kU.ld;5~:k ~:rtJ:ii'ra
'l!:ild:t'l:tTo!!I ii1i1!I.!k:iiifl ha.;~Jlotlatke-pes, az ~,~

iiIa'PUr ndj pontok

tekint61!"~b(!:n,

9.. U. A J!.rnld5Ugy':U~, a .M~g't.lii,v6~n n'4iITL sZ'eJep.IO,. de 1~l',6It]~Q$ hata.5k~rebe ; t~do.ro·lrer,j~!kct esak .al:iku[ '~;r;'gy,aJhaJ~a ID€g_. .M. a :kilJJ1d6tt.gyIi1JFi~;n 'V~JaJ'mertl1yi 'tag k(Ud6.t~e '11~a."1I k~:lsel.ve van, es egyhiml1g(ila.g hozl.i1J,j~[~],a; napirendi kerdes meg!al'.g}'itlt':bs~OOz;" E.gytb lI«!ii:'rd~:E!~,£bE:r.n,·aJ roeghlv6ban kBz.§U .nap{rund·Wl·i:,lia~ a_kkor lehet ;e:l~r.I'If. :il~t:'i/J~, i'Ii!k.'kOf lehel' 'u,i '!I:'Ia:pircendi pontot i-e:tvmw, hili tI kii!~,dt~ttgy(ilesen a tagoknak tubb, ·milr].t fe~e Mpviselve \i'II['I es azokl.@,sFiMlbt;. hi5romnegyed r~sze :n.oZZltl,j&'~.l :jlI, ·napirend. D1i.6dQsitas~hoz.. m!2"t.\'It2! u~ POliJit 'Raopirendx-e ttiz,e..s;e.hez.

9,5~2.. A .1ka.~dtittgyuM~eE't jegyzOkonyvet kell V~1!m.i_ A. jegy~akooyv' tartalmezaa az 'lI!'l1t.-rng:wtl :~i~6]SiJasiJ'k 1enye,get.,. es - 11. d'lj:nlt~t etdem~'~[lismerteto ital'ttt!aulI!na.l _ ,~ :111;,oo,tiihatirozaluka.l;., A jfrgyztJok&:1.y:v· :re!li~ az 'elCite-rjesztes, <lI napbendliflez tsrtozo
'~j-."' ~""L"_· 'j!k"· 11-.". a Je!a.en il;;!1j tv" A' ~egy.Wir.\.U.rliy\l\@'r C'I! jegyzL)' {l«Y'r-Yeze~,-" . :k~Ld~ngy-(:U~ 1I1!ln6kl;! lril!li ~Jiit.,es az erre megva~s>l:b.:Itt :kd!l jE;!leniEivo ·tag hiiiel.es,Hi A fe'&y-z6:k,ony-v.e~zy pelda_nyat a rsato:tt irt<IJtokkillil. egyfilH - h~ pogszabaly mskem
L·IJ..~ ·tori!l'V'l

Il';!.lIJW.r;.

'It..,o;~

~<l'

-.'. '!:S. a

nem
ill

1'IE"ndeD:.l2Zilk Feltigyoel~tIl!!k.

i:l

~ijj.1d!iil;itID'tiJl.est kt'lvet6

3{11 :M.pJfl(1fi. l;)el.iil ._ ooeg

kell

kt1:.I.dcru

9..53, It kuldO~1gyme.s ba;tiinoooatmt, valaHu.itt.az AlaJ.:p~aiWl:y' 'Il'i.6dos~taseseten aneak . .$y~ge szerlez.etbe fogWt S2l~r.?g~~ ·aczelfugad,gi:'tt 'kO'vet,a,30 napon beHH :k~:zz~ ~t1. t,~_m_ ali Egyest Ilet h.o:rtIa:pj~n. ~s· m .g' kell jelom.i., hogy azok hol IlftkiiilH't~b.)k m "'g' (s.ztldlcly. Ugyf~lszol,gi~at:). A. kuld~·ttg:y.tHesi. el~terjf!8z~.~:ek.. narpil'-eIild± ponwhltoz .<1
7 ~----~----------------~----~----------------~-----=------A'l itt kj'jzdt~ A!apsza'Mly 2:01 . maju~ 1 27-ii .0. ktikI.Hrlrg'yill~ .allTI1·1 l{Oty~do\tt e
m6d'oE.iiI:~O~:t

MS'mg, ·dOn be~Vc!21 U'ltt.aln-taxz~

tarroz<l· tON'.aib:bj

ira~o.k ~ !11 kili](Jjtt~tmra1~sl.ji2gy.2l(;iikijrnyv megis:l11e·.u.~t 32: Egye..'lfUJet do:;f.1O;'! gyezretetll: idi6pon&ban a s.z.6,khe.ly,€!x.t~OOsflja, e Az Egy~fllet :tend:~~(!;es vagy

r'eitldktvUli Mrlev,~]

u~an.is,Mj){!kQza;~~ tagokat,
8j

95.4L .AktHdcitteik reiil~&e a kUldlU'~'U]~ 'haE.h,"oz!ilitfUt, ~z JAJa:p,szubiLly m.6d·(r5,1'!;t6 a.:;;et~;n ~JIDi:lk ,egyseges Szerkt!2liMh€!' t,QgBaU 5.z5ve,gel az el!fogad~i\!l k5.vero Impon 'bel"UlJ !ill ilJ.'i.eglllfv6 ~, az irU!!iQS, ~lOte;rfe\5:zt~k TI·le.glkll]dl~"i.r,f!'.E. :;i;;:;I;}t!i;J5. medon {pos.lta.~ kezbes~t vag]' t!~ikrr();ii~k~an a killdBtt ~h8il. iln€!gM,tlH e-.m~il cill1:re} :me-,g.~~]

:.w

.kUld~ni, 9,5.5. .A. t.Wdottgy11:.i.es tegl'Ofiloosa·bt. hatal'rJZ~tm{J'[ [pl, biztr.)s.it.'ls.i f ;,ilttcere[ek :m[)d!J.~~~. aiho~ ~zt a f,li~tet!i~iik OJ. ]j;:ii:lcUr.ttgyfil~8. hiill~s;kor,,~h' U!tBi~~~.J'v'agy a ~1.';I!gi!lt.amS:(Bal~kefl!l'€s @l p6.fbe.fize~e~ e]ren.dl.eJese) ,~ a l!2g.fonltt)tiabb lJA.blroZ!ilitok incloUaru61 ~z ,!h'in,tE~t ~g(JkR~ lr.tisban keU ·~n@8£t@ru a tag aUal megarlDtt poottrl. cbm~1 "'<.'1:&1' e-tn.ail ctmre,

9.5,6, A Id.lill!:trut!nyt ki.z·~I~etro_.e:k Ik.ell teki.n!leoTIi ha <Ii li:i.,g·ilM megadott postai i c-mvGl. a kJfil].d,em{!llY a.ltvete:l ni=lk.m VL%.ztliJ,i:lii az Egyesfll~.ethez, Az :1I.yen. ktllrj~me:nyelke't az Eg:ye.!i,~1et gyiUijtl. ~ a '~g .aU!;!],R k:esObbie.kb!2fi milj.adott ~r'l,l~n~res P[)l!i~l"asi clmre a mg erre .irJiny;jj~.6I\;:&&e eset'en .• a bej@l@.nrht!s~ l:ove'M 15 n~rOIl belUl megkilldli.
e-

9.6, A tagokat kl~lIj,rn~elO ~.iiJdatteke·t(p6t-kmd&[t.~l~t)ut (5) :iitvi kiommmr.a az Egy~ltlEI ta:m<Jji.v~]~'ii.7.itj:?Lkaz. egyes :r~gi6!kbrul,t A .k,iildott, v~J!;!sz:~.iBIendj:et es a ];;:illdoti:l;.ek ,!!;"~:ma;~ ~z 'Eint'l-kseg az :Egy'~:SilB~t leit':i1.:.!f!m:::iJ1ak es a l'agoik 1t~J.eti

enu.'!lye.ikedE~enek.. 'vafun'llint: !E!.gyeb !il~~"'e~ett igffiye.me:k fasyelembe "!I'~aeJe .inaipj'jJl hatal!orzza lm.eg, Am'1MU'iyilbf;m a. megval;;tSztott ktUd.tlort liniU"Ltla:tutl'Lill. az ot evi idibtalrmmm.'11 b@HH :m!£'.gs.2.il:lliiik. ~;gy p6ntlJld~:m 1'11bi,ny!b.'ut i.d.t~~:i";a·kiI,{jJ1a5Z!tast kell " tal.'i:aru az ~rm~:tft· ·~gi6~"b;;lll1i,. Az .fgy Du!g.t.ltilaszt(Jitt kjfldo·tf; (r6tktl.:ldt'm)
f['ilil]'ld.a.l:um~ aT.eredeti vruasztfis\i:ciklus v~.f;if lej~J'_

9_i, A kftlcWttek ~s pOil'k1i!ddt.tE:k:mt''fjv.aJasztasanalo; es az l)t (.5) E:!:val?; m~nihUum.uk id~szakaban b.b-m.e·l)' tikbOlJ szuksegesse vi!\lo (idPk[j~i) p6tia51m.ak rendJ,~t az ElnO.kse& ,!l~ mgok fiO~gy\enta:s..t-g.~ es £I.i'<1ny!'.Jo:!> ikepviBeJete elvenek figyi!·Iemb~ viitJaI:""el ihE!!taTOZZ;;JJ meg. A kll1d.trttv.<tlaszUis H:~]:td4e e.s. am:mak n:'I.6dosH;~sa. csak a Fe~.'ijgyeM B'lzottsag j'6vahiillgyba. ut<lJfi. VaUk eIVEmy~ es azt 3 :m)lt'I,d.enk.O'ri Eilk~Jmaz~~sael6tt. ~'e~\es eg~2.el'ioQiil.ht.tz:tilJi!iI:'hetoi!!l,ekell ttel:um a Mgak sz~il'!IilI[.._ 9Jt A k(Hd~tt.martd;o1.tuma m~$$l.',l:1.i~ ~) ~ rna_rdiitllj[m idej:ene.k. (5 ev) .1 Iilj,ht<S. al,

b) lemondassal, .c) vIss.zahlv.ass~11 ~m.ely ~~ ,:;iJdott' ~!egi6 tagg~gi:l qi1lJ~'bb t lH ,~]Jtr;lJ b'i'iiSb81l1 .!kezd·E;!'l'[lmyezeU ,es .az ffinol!Jbeg ahal oss~tih'.ivo:tt r-endkivilli roeg;iorums
lilldot'tvalasztoj

};Julo.nase'rli :ktl·t'f'le.zet'ts~g~""b~k ·EEI.ie-q.ite5E! j'lenMs mertekbe:n vaJik,.


d), egyl?&ilt]Q:1ti!
'1;af!;1\;~..s~Iii.i;i];

gy.fil.~sen t·(j,rli!ruk Vi$S.~~_bjvtist az EilnHks~g is ~:.~.zdt!l:rit!i1ye.zI1.E!t al<kor.,.lha a kiD.klott If.1.'.ilI-m;1:im:m_m1i! jD'6 jogainak gya;ko.-r.MSiJt. m~l,aw.g aJ

meg1':l~u!~,

V.iig)'

~eheteUe..m'T!e

[l.ll!.e,KszVlne:s:evel..

Az i.lt lB72~~ill' A:IElJp.~z;!i b.~Jy201.]. m.ijlt~ 27·i D. krl~dliiHgyG~~~~:iJt9J ,ellfogadoH; m(idositasokat i(jQ8t~ ,tl61t' betGI'\i~l~artaJ:nrmzza.

']0. 1; Az EJ:niH(l";eg: tes.:tttI:etk€ntjar

,cl, tagjai

:kij:;;r_jjtt.

i;IIg

Alaps,zlilJbaly sz.@j!iinti,f!ii!ll;iida~oktl't

m,egosz:thaqa.
- Ali mnok~g kerviseJe~re, Egy.esr.H!?t .ft1l''V~b. n, jClg{l~t szesezhetnek, k~whnet~~~ ,,,aUailhlilitrl.flk., A. d;g}egyt.k{ althmsi. jo.g'()~lU~'d8:0~t Elutjbtg dUal ,elf'OguilO'tt SZMSZrl~en ken' ItIgg1~a.tU:i'otiii. az.
tligjiill.i, ez s.z.1.ISZ !ii~eJ::il;!J jiOgosu~ta.k az ,E,gyesule't

az ~

- Az EInt'H.::seg s~tilk!!l~,g; szerirrt de lregala;b~ Mtha.v,onlCli 'iHeee.m;, te'llHrellys~g~!l'6[ a :KtilWbttgyiH ~ek, besz~mol" ,Az Elfto~g in~~t s '7,' EInok Wvja ~!i,z12 ~, ,,~z,etiL ~ Ax. :Elln~~g tagj<tl £'1.7, elJye~tiJetnek okozon ktiroMrt ;;Ii 'p{lIlg,m jog :s:zal};tdya~ 8::2lL"l'mt' f~lrun~, .f!?IE!Io~5~gij_ke.gyetenueges, MentesUl ii, :feie~6sseg albl az az ~b:lijhe.:s.m, 'tag... (liki iilJ dij:lIlt~5iben nem v,e-!it'R!szt vagy a :fi'Ltlt6Ir(li~"E ellenszavszott.

• Az Eh"1<5kOOg ,<I: KhldJottgyfil.esek


~reBztdil

k~2i~tl;, :id!6bet.:i, alapveb5e:n tes.,\'t:Jeli diij"jj~,;I,ekeD h1\in:~1Iij~ ,BtZEgyestl.i!.llet :miI3Jkt!de:s.e1t. ennek ke'l~!ZI!.@OO.il JeladJill,ta il%:lW'IJIOOeill:
:1,eban.yoH~~ik mt!gsZErlle2l~',
:1l1~,~[Oi'i!;lJ]

,.' uld,U-Itt.V,<1I.aE:d:i!~ esku,1dott,gytUes

"killdl6'~l'Sy~W!s, na,pii~tI!dj:et-.e

briU6

eldtet]es,z~8:~l:,

jav~rok

!. me gt'alrgyalj\a,

eJOZif!tlCS :m.~rr.,btgyi!lili;l!liaJ i!s. ,e-]k;gad~a aot:: :Egye.sm€t SZe:nIie'Z@ii,,~ Mtillr,id,e5i ~btiDyzatat .. , lj IDi,al(mJ]j,a .a ImmkiUtar~i, jCtgokat <.12 'ugyV'E!7.l;l'to igazga:to~!kilrukh't'lIi:b~n.. ",rends~~~ii:'i 'me,g:talrgyaija aJZ Egy,esUl.;}t Miik[jd~!f;&Q]t swmai nlimlk;ir~:t'61 s.z61.6 az tlgy"v~.t{!~n. igijj~g'i!ltQ illlJlil Ms.z!ix:U bi!ll,:o:ar.mt~,''lI6t, !II' a pogs-zabAly'Q.k kr!~t;!tei 'bjz:ijt~ 'hlaJakIl~a 8, heJ';@-k!!e~~i pO:IH:ik.at,. u-aJoytqEL e.g enefl~,lrzi a 'll'aroronkex,eJ)~t' az .arlO] .sz6l6 szalb..tlyza),lo,k ~lfQgad:a.5av.a] • •' doot llj ~Ir.malik bf;!fV~~rm\" m6d(l{!H:asSlroJ 'vala:m.in.t: <ii, pi~r..r6J: 'tmteJ:TtO

alapirt&~rQl iUetb1eg: giihzd~:gi, t<ii'~;g~n v,plio Eg.y'esi'vilettu!.ajd.onosi, j~g,;,linillk ID',akO'rl!i~ol = ide irQ]j:lika a!l<'lpj<i!'ilf a s.~lHg.Mtatasok ,~fde.Z{!{l\~'k Ibjz~osItas.!.'l Ice.ljaiMl!. az 1E8yt,.~i;i1etv,~gyonk...elielOi a1ta1! v'~.f.o1t nyiIv~bms, .fO:"gruOO1Da hozatal u~;b:'1 kibx5.~;ro!:t ertekpa.p1ro.k, mf!~ilt.~!';i~~ e!'1l ,eJIiil:dJasa.'t ~, a [nel'l:flYib12'n, az tl:em ta['oo~ik ii Killdl)t~es hiillli1sk8i\BQe, .. dlont az Egy~met Q~]ja]ts:t;,olV~Q .AJa:pUvany vagy mas non profit s:t;:(!rvez:e¢
l"~szv~l.'cbt6],vabi'J.'l!ul'ilt oily; Mm, ~I't\"e ~"befe-kt.etesii
,aJZ

kJiveH,t\~[l6l ... ill dent g)1zdliilsagt lJ:rsas':g

!;Illiill_p[tasarol., tanloga:L'!:1sEi.~l<'iJ.z e!f!j),gadott '0. z;letii ten,' ,k.er.e~!?Jn b!~]ul., v.iilllamil;1!~' EgyestHet ezokhoz fU:z6!16 fUff!linakgy,a'kOl"J.aflarot

9------~----------------~-----=------------------~----------~ A'l itt ktl~2ie-tett }\]a~lb.u,y 2011. m~jllB 27~.iIl, ki11dtllltgyCMs~ ~l~I e·lfu,g,nrot.~ m('iJd!ooita~·o'ht,'fJastag!' ,djjlt b€!~11 'tat~1m_a~'Za vel

a KnldoH,roriil~o:;; v~J!i!lsz~a meg ill ktlildotb:!kkel azonos 'ItICli9SZllis~g!1 ,1dllit;.>tt'l2tmr!il~ :~OO1ll~~ jelaJEl:su~'&t~. Az. t:!lnti;ks~,8' 't.lgjarnii!ih !S,ZMUHI5-9 rO. E.gy elnlJllsegl htgot ,a kilhNittelt' kiizi11 kell vJiaszbmJ. Az Elnokseg' tiiligja CS3k ti!ID'II;!!!iiUl!eti mg I€11et
'targJ<lJ!t

Az Elntlbeg

A I,',O:ts.zt'llissal ein}i'eitt HW'Ijjtrtum 'm~gb.iZ<'I:~!,a l1IiI}e~mik


ill, ~iiiJg:llf:llMMv.~I,

idlbta.rt~T1ak

:!@j~rta, 1()1;t az Enn{:Jkseg tagjiMitak e

_,

vis,s,zaht Msa~,
lemO"nda:s;saJi.,

~;aMTh~'Ue:!J!5eg;i: ok eseten .. tig egy:esm.eti tI1g,sdg megs.·£;Ii~isivel

l(L3. Az elirloksegi tagokra [tetit ,jav.as.ta,~kat' ,I;!j jelOlb bizottsag n(!'v~b~, a ;,eWW bi7:.olttsttg elf!1.tlke ~e.Ij@:s2ti a KiiM.ijlltgyules, 'e]e. A j~!tl.Iti-1is.tiiI.i:'~ V'oilIJ6 reIkertne:ln~l 1!Ji KilkU:~m'gym~s, nym ~%ar,...azassal,egysZ\~l'"a :sIDhjbbt;iecgl~t!l.dfu1t, A v~lasztas tilko:s: Sza'\I'32~$:~'~ ~{'ilt&Uk. Az a gze'~~.y ~,e.k~.i:'iIth~b', megvil]li.s.zto.lmi?IJ~, aki a l.egWlJ.b

es egyL'lif!.fiI az ~fVr~ye;: .!iiz..;av!;Il.zll:t:ol t6bb r:rri:rtt 50%-<li1' :1Il!iI.e,~il,pji!, A. l-asokf1l.fI~, itUb'b f~lOi't azonos szavazatet eMit~ ita.,gol eseteb~lTt, a jlel~ldl.jsta sOffei:'itclL~ge dfutt a megva.JasZlD.H ~tnE!l' rot A kmd6ttgybiM-s ba!t'Jnikc1:' lQg;(');Sil,i-]t a! :rnegva.1aszI;o~t e1tltlk.s@g~ hligo~ viii~,;!iaihi'!,lni. A 'v·iss.zahivtls fIIY'il:t j~il''inikS'liil mellett, titkas seavazassal !is ill ,ikLiJdottellegalabb 2/3·08 szaeaza tav ail, :
~~!l;!'!'~;!;li!ito.t,ikapta,

iReg'iralaszmn.d6

es.

~temk,
1.0.4. Az E1nt'H~.5eg .e,le-n Eli 'tagf:t:i "lta], :nyilt

EhbI)k

!S7A1Il,!;IL..z;a~5al, egyszefCi: s"z6:t:lJhbs~,ggel "l!':;\~$ztott ,aJd, fllZ Eg}-~iij]et Elnoke is. Az .EID~l az ,(t]lnQ~gi t'ago.~, 2/3=09 sz&btlbbsi!gi3, iiI.yiU:t is%~'\I~zaJti3_val,If: ti9ztsegeMl '!j,I,issza'hiiv]];;:.tll. Ax. :E1:l'i.Okreiadata:iJt !:IJ Silerve2l!2Ii~ <k ,M:ukodesi SzabaJ'y~~, lllerve az 'El!n[j;~ i.'i:gyir~lldje szaNl]YOZZl1_

,m,

}to.5. Az t:lt16l:5i~ ;jjle~ii: hoa:i:al"OililtJrepes,

na ragjairtak itOb'b, ;mint fele jelen VMl. Az iEltu3'heg: h.aJttiJ"'ozamit e.~d, sz6tOb.b ~gnt!lhezza, S,Ulv~teg]ll@tll16s.,}g ~n, !;Il~ el'r!;{!.1k s~,v.~,h~, db:n:1:. Az. :Em"o]i;; t!iv~J!IU;t'ebeJ:ii. i5:im:\,f,flrn,1'f!g)J.\~t"B18.s~~' ~ ,;;!l,: in.dn:vmy ,e]'Vet(>~In~ktekUt~ndk). ,

- ,a dijntest ,!;IZ Ehiltlk v gy az altala :m@,gbmJtt Ie,.ln-Oh&egj 'tag k.e:zidEn1:~lyezl. 01... modon, hog;r hldositja, va]13I1:WIf!!ru'Lyi ~MrheW 'liiIg '[!!I_eghel'dJ,ezes~t.;,
,[U Hlnt'lkseg t<ilJgjainak '~b~ge' ili~b.a._n {lev,gOOn., faxon vagy e~mailhefi.) kiifrejezt h.og}' '!2'J!II:oga d'" aJ d-'ufiJtE!'Sl:'e b·...::..~ •.\..,~!,. ITtd~""""~'iyiL~ 'n.. x ' .)il . .-(l,-.;:.pj In' !!II ~
j.~j;.j.'

Ha b8i!i':mE:!'.tyik''''In-o~gi uJ:ei5en Iehet ,deintreni.

'tag azrt ,k~ntill ~ri,. akko:t az adQtt ttrrgyr-.(H CSE!lkelntl~gL k

A'l-jilt koozetett AISJ,p;s.za.M.ly 2rnJ .m5j1.i$. 2'7-i Il, 'ktild~ttgyQ.~.es~ ~JilaI e-1fu8?do~~
m6dQSj)li1ts~:lk~itI(lSttl!g" dolt betu vel t
bl!1:'taUI'l.i'hZZ<ll

dr.l,or-iJk Imre {an;: iJ'O:ru1th V~~~} Ta~k


L Il"l'l''<lr.rji'ill,J~f
~a]l,:Koch

M:;\rja.)

2, dr, BOl'un Vilkto: ,(an.; L'\jta Br::di:1taAIm:8.)


3.

d:r-.Eb]i GyOi'g)'ltf (an,: BB:l'tkzky Gi~aJ)

6. Simon Csllla (at"!.: Wibna'i Raza :Margit)


'l.dr, T(!':r6ksam:J]oJj'I:'t~ MaRts Agneiii (!tn,: G'I!ll1del i-'~I~.)

']T.1, ,A, f~]iigy,~M' B,iz:otGag 3~,7 tagt~.A F~lu;gy~I.6 1ijliO,tlts.~4!;: mgjait ax; Egyesl],~l' ~.]j~~ jQgU '~gj,ilj k.eizOll, '!1a!gy ~mAag s,~lEtli6k k,ol'.@ba,l ~ Kfuld~ngytU~ ~ a:.r.eLnok.segj tago!kkatlasonos m6dQfi - val~~7.~.p ttl' (5) eves id~taruu:r:t.t~(J]I~tve asonos modrm ... ,
hlvhalja
11.2,

vi.8!'lza),

A iFelfigye:I,6 'BizoHs.i,& iile$einEl'k "tanacD;,oza,s:i. jogg;;;l megM"I.1o~~ai, t1Z i~J'Pt~tW i:p~~:t6,. a KOkH:l:tlgyfiM:ii !klh;]y\~g~l,6 ~s' ~:r. 'E,gye:sulet be~ elle:t'ii!if@.

rendelle:o>:o

,elbnd.6

~Jb.;1J m.egvala&zltOt~

11.3. A FeUigyeM B:i.zO<tte.;_;!ii~' :feliilcl..ata ;f!IZ Egyes,'ijJ.e't d@:mo.k.:m:tillkil~!i. ~l'iiq.'l:s.z;;libalys..ze::r.ti, 'iIl1I!'Ilktld~ru;;J gazd,n_koo~i5;;l_na1kfoJya:m::r.t:l'o8 eTIi2.fi&it.ze!j1E!" <II 'be5Zamo16.es ;;JJ ~deg
l!Zrlert(Jrzt!!::i~. '1'1.4...A f.;iliijjgyeJo 'Sioottsllg ta,~k ,mQe,gbi:z_affis<l :me,gfii;;!;u.:rrik:: - amegbi7_.;;&S, ~d6t~.rl:iu:unak l,ejbtalVa~" _, a tag :haMU1,v~I... ,

visszah(v,~,
]em{'ID.dI~·ssal,

~ ~A!fe-rhetetlensegi

.ok eseit'iIl,

a ikiiUd!trH3yil~e" dd!n_tese' szerinr e!61',cinozott .. 2i1.aszta:s:sal.


li 1.5. Az ,~v~
'ID8!'il';~llrili.{li6e\5 :jI merleg e]fogliJ:dt~8:b61 KuldOttgy6Jes a ~s' <ii ,ikil1tiJyvvj;;r;-:'iJgi'i.J6 jel.ent~sene:k ismQ'rl@:t'.@~t.i! aunt

,Eli

FelugyeW Sizo~tsa,g

II

Az itt' :Ulzz~HIQ'L~ AI.apsz~W'[y 2m 1. Illiljus ,27rl Il, ktllrl.lli~tiI~e


:mMoslit!i~okat vasblg. dOlt, ib~ruv,ell:.illrtalrnazza;

,Mt~'1 ~lf(lgadoitt

4. dr', iakiks

l1!iltlol(~Iii;:P6ka I11.l'll'~t} :

5. Vafjll Gy,i;.irg)'" (an.: Friedmann BorMfu.) 12,. Az Egyest llet .kBnY"'VizsS.j,u(.lj~ l.:'U ,Az E,gyrS:S.UJ.et :E<tUdJElttgyil-liese klJ~·k!s. l';ize:mely keJlI}'llvizsg~a16 'ID!!gb.iz~:tJl5a hosszabbIH:l!at6 ITi.€!g.. /\ IkOnyvviz.sg.M6i, k~.i.fyvv:i~,~~'iJi6 '"gteJrj'oebb 5 {~(' evig l E-tYesilJet~'tel 12,2. A ik5.nyv\<'izs:~I.6:rn a. Bit..rei:ilde:nke;!':~1t
}rjOtljV'I,I]:t"iS,g1a6t

·~.1aftzjtmi.. A t:~rJ:m:~~.2~~1j ~egfeljebb 5 <Bt) mrig t:anha.l_ e5i az nem tarsasag ~Ha[ ,ailbI:m~:tioH Vo!;I..,gy me,g_b12oU

i<!i:t1hat e~ kttnyvvizsga16i.
is alkal1'l:'l!aZni.lk!!llt

[el.~dJ~l\Obt a ...

Az

!Egy,~tile-t

ugyvitele~

:mJ.:!:n_kayj6~onyban ·E.IDre~·iilE!t Ekla.he

m1lUi.ka£Zetveze.:HH .fiIZ E1ln1j'li:..seg altai kidl'!~:''l.I,ez:eiU ~Iii' allo, a Bit B4.§ (6} '!;J;ek, 5Lerintii tl,g_y'Ii'e21etO :igazg.a.t6 :mt~nylij!Q_, Az
es is, ,dkal:mazl1liltU

·ugyvez·ef:Qken~, . Illetve

~Iso. szamu

ve7_;{!t5nek, is

kijel.6lliet6,
AI. i1gyv'!!U~ti, mtiinM.k·tirt e[f~kl·eln5lk jogosult az .!'I1,gy. i21:)~t() e!n6k" cim haszn~latw. Az ~ls6 S2am.U v'e:l"ero (el~!:t iii! nll:mka.~.ta.l:6:li jO,8;(iktil';;lJ2 ~.In~eg gy.akoJ'OIj,l'i.,
A. il:m;UJ;ii_kaili,Ze'rve.z:e1l::re es ·'I,!'@.m~!i!' :log<!l!li'oIi. ktitdezettsegeire ~ v'Oltlla!tt.o.z(J .lUtallt1:'!1I09 s7.abalyokat az :E1In.tlks~ga Sze.r'it~:illl;!ti ~ Mtilo:l!!desi Sza:Wlyza:tbilFL lii;ati~.~.~ meg, e

FV. A BlIZ'fOSWTAs,1 ,SZOLGALl'AT

ASO·!£(j(.AL KAPCSOlATOS SAJAl'OS SZABALYOK

]4,

A'l. Eg.yesl:iJ~.et

a. ibix.wsimr51i

fe1tte"tele.kbe-n i!:rJ.{!,ghf:lJUiro.zutt :s~ol.galtRtMokat ~rra g.~'1f.z6dmt


aJ

tagjtli :rn~zerei:;Ii t~tghlilJaib eseten

ked!v€Zm~fily~"-'tl:{e1<:)/{i'I{jkOs(ok} reszeroe- n.ynj"tjfil.

A ~to~.j':tasi [ogviszony k@zdi2!1iE!~ '\ ege ·tekil1rete:ben az adott szolg.;; ·1tID.·Itj.sra. 'Vcrnalt1k(,:l'O biz!tosUa.s,i f!lt~~l az li<1infvtlidl6. I ~. 15. Az E,~:uJet fa kifizeteseJ:;et a f~gosub k~r'~tei az :iJtala -megj:eloat heltH.di, va.;gy k.uIfOMj hitefutt:ezet iillll'aMsi ooM:E1izElf.l!ill.;1i~~r.4i! (wnk5zamM:J~m;!J) t~~ffi.o u taiias sal, vag}' 'poilib!i
(!tQt1L

Kulfoldli b~Jrij;;$~andar.aIfJrt:en6, ubl[a.s @st!'tein, az arotal~_sko]tseg.e a jogo5iUna~ [-er:Mli. AmermyilbeJ1 a sZiolg~l:h~~.8, vag}' £1,2egy.~b };J(Lze~ 'OO5·21ege nem haJladja IT.1.{!g 1.Illi!tl.fr-~
pi'

~12.1ir@sftL

es az adntt b~,ZJt08if~s if~lit~lte.lei. rene ·'II''OJ1oat;_koz,om. ellLenke216· sZ;;liMlyooas!t· :nem

A'l. :iJtt kBzzeb::tt A~iib.rSza.b~Jl'2(11.]. :mag;J;iJj. D. !i:;C_l1kf"ttgytilts:~~llal ~1W$fld()~t. 27-1 mtSdrJSj}ta~kat v45tag,. dOft betuvel tartalmazza

tar.~lm~:r.;JjJ .. k..r az J1>e\1J1j kerul .kifizel'€s!U!·, hi1iJ~~ a rel'gilJiik ves.zillyld1zJjss~g.~j:a'lj,i'~r.£J k.erid feIQSZ~a5ira .. H~ a jogiDsul'lUiilJk f"@l.r6haW o.kbt)'1 :ii, kifilet-es meghlusul. ~s 1s.rn.reteU ikjflZetes tfuteITci1, az EgyesilU!2t ;a2 i!meli:elt ~mtaJ!as (postams) ~Ol'f:8egei.v ijJ .jmnd!6sa.g'O~ ",'m C'Sf;kkenllie:1i 16. Az r.ji_zd~J.kCidaS.!i!l soran a. fi'l}'m 'b.ilZb}!>Jt~hlii celi!l .!tagsa.gi .hozz~.j~i'i1lasO:IkJt:61 itdJg;d:tj-.a]d6t ''I1alaIrllint tMlloga~ hozz;jj;iI"U]~'it.ikbj;'1 az egyeb bev~~IlelH.a.l. '1 'keY !kij:Wn1'1;e;_1l!il1e-me-t'eU b:izlns:iih~i d~fiill]:at,;'italamil[ll' a butos1t8s,] s2)olgtllt<n&sck f.~Iezeteru iii

Egyesu.let

es

es

t:eljes;[tett mas, !b-Efi.:z:eM~~~t eSl!2.ek hczamat,


Ii. Az Egy~Ujl~t u.gy"flMf;') 50riin a. biztos.itasi ,s.zo[:galtat-aM)k1\oz. kapcs-016doon ely-an. fi)rl]\I!~1'itaxtilsobt ke vezetni, arm~~y!1!'k aiI<lp;an £(lIyamatl[1<Sl1lH. megalla.pf.thtJit6: -;)2 e,gye$b]zw:i.ttisi. s2io-~LtaJtasokrfjJ jog)l}..o;'I1dtaik kare, biztosit~sa ~~i!lJ !bekovet~e-Sle-kor a kifl.:z~te.ndo ibiztmiitasi szoJgall'a:Ms
,Qsszege"

- nyll.ligld:ljld(~~i~j 1:!~~to;:;.,tt~i5.se1~ a tag altd" :iUffl:'ilre-ia'i,{~Fi3ibefi7-'fe-t:ett b.lizJtos1teasidlj e rendszores (~I:!ti.) ~I]iI_ogaJta6., adomanyes (2)~khozama ..
,1.8_.A. biztQ~j~!rl. 5z,.;QlgAnta.tasok i'1l.ylij ~asaool a biziteJ;"ilas] dOnb... es enD] a t~got :trnsoon k~sil~ ·p,1 kall,

feU:erelek l~eBrle.lk{,'Z~ sz~:t

'k~n

,78.1. A lejarl' ~1~ddl8ek. :j1ill~8S:::::~~~itk(iiuetdtm: a: [g!Jes,U~t ti(!i P,t.'k .1.:%' _, J97. §..aban: J~h~tbozQtt fdd6.s ,(jrzes~::,;'aM szen~t mnQzik fii"dls~gge.I! Wewe jlri)gti'f:'j,iiU ,RZ' lya'{ ~U u'em u~t:t.' zolgtilmMs~ ordsid s {jl 18.2'. ,po'n,t is'~trii1:ti16~i ,dija:t frLS~tbnftail'ti.
18'.2. 6fZ~i

iiij. A li~,ttirozot:t tartaJf~m Ki)tlIilt'iJ £161'e' 7fJ:f!gI~'!i!!MlI1JzO'tt napttirl :11'aptl1i '~jafl6 biztasU:nsd:udl d !t:jrl'M.rot kOvdo '"I'1&oo-ik h.6 elgej:~:t.(J1:'e!Z' ig:i~'f.ybejdeJ1~..s , b~i:r:ke:z;&€t ~:!1'egd~~d lID vi:~~g ~.Ili!rl6 id65izl!I!$;ra Ii. l;Fizehmdtf b8.szeg_' fJ'4Vi O~ 1 %,.
1Ji'iil.rif.'i~:

5Illtt=FiiWJo"

'P1mXuu,rlJtt

56(i1a~.FtI1~\[.t

V. Ai: ONSEG:a YEZO TEVEKfNY'SGGGJiL


SZABAL YOK.

KAPCSOlATOS

sA]AmS

']'9- ,,A-

OOlBegelyew s2io{gaH.at~bfl!t SZo.lg.<lnil'ti6!iiZJe.rvezeSl)~, valall'ti!rb~ a ll'i!iiik6.dl~s:i ,k(Ut~,~k~ az th:'lse:ga1ye~t'l tpg-toll< alrnl mete'll tagdij<ilJkt egy ilb ~n~a_k.y~JlE'![ll1int az Ofi$f!'gt!~ye7:Q ·eIQlu·,a ,1k1~ze['de:ktl kl!JteIQ'Z@t~gvalla:~as'k.gnt a.z. ~_d6evlllf:n '\oissz.'\I1jjzet~m 'k6't:ele:rettseg ri£Ud.H lap aU, t.~:E1I:'iagata!'o:(.;:i a d,<m:La-nyo'.k, VR:gymll, h.o.:zzajltruMrok. <lJ;j}lltI:k lede.zetet.

11 Az i:L1f ,k~zz~tetjt" Alap~li!l_bciJly 201.1.. mAjltS 27·i Il, ku]dl6ttgytM~~e ~lt!lJ ,ellQgadot~
mOdo.s:ltasolka't v,,,still'l& ,d6It, beW~lt:aj[tp1n'ilru:za

20., Az 'Citl8~mye'l:{i $601~ltllJ~sokra, azok a liagok ,fD~'liIlJtaJk _, a :rn.egJi:zel!Q-!::t 6~~lyez:O rngdlj ellen'ben = Mik olyan munk..1Jti:1l:tUk 'mJll!!1lbv,li'Rfticd ,ilU\@,~}~:kIZ Egyi;~S!i:Het1~5Z~ -r 2 k5z,eJjdiekt'l c:eij<'lli megva16..~mta~ erdekeben tam,Ogatt:18.t.!i:'iJuit~~J.;;.

,;21.. OmregilyezQ ~~Q{8'tiltiJMs Id;lttbe t'at\r4;,Jzi~


8£dli',~/t~'M'~

tt:~

,Al~pszab.t;ily

8~efii.iti

e:gij'Z$_e~i
vrogNJI?'~.

I'mmka~fely el"Ves'%lrr~.se,~ ti.i'yJ'lltQ S'gOlgitmlltttis:..

,Clla'il1j'/~~it(1

slWdlyn_.Jsr. ~grli!!,;r~~'k, lj,!/,upija-s pnllg.tllm •


.22 A liiz..QlgitmtMok 't pusun'kIDit eID's~gesen

I"s.Zial·ults.~g:l61. 8J 'bf!'kij~~,e~ett lei1'liImen)"tbllliggo' mertek~,ek

m.eg!haUr07~H: (js..'i~giie.kE illetve szodfiHs ilnyagi h~1dny m~[~Mta:L ,egyeb ,~h;1LnycJ~ndiJ

2'J~ A s~oIg"ill1!ltasri31 'lj,f1lli16O,SO,$.'Ili'IJt,sQ.g: j me'gn.fl1~sib'ii!J, 1), s;zo]~It<i,I!di1i(.),l i:.g:eny'iesffiek,. az i®'''i1Y e.lbll'M~ak. a ~]galt.atasi fig,szeg mE,&fiata:rOZ;;lSanaJk, illetve a Sz.oIgall;a~~5i
tE!'lT-ti!t!I;f~$~..e'k m6cijil,fi:!J vonarkozo :r.eli:d~]ke:!!i~·eket jelen a

Ahl:pszabti:~Y' ~ az Egyesill.et

'C,nse-gi9,yez6' :5zoI~l~M,._.:tiSq,aJ'lta[yza'la ta!l"i:a~t1I:'E..'llz:za_

24. A s,rolgiMta!ti1.:rokat

'Egy<e6ulet ~ tagd~ak 4!;, egyeh bevetelek, 11 k~~rli1l!l:ll ktiol~I.ii;!z.e:-tt!:lG.g'l{.$iJJaiaiSb6lszrut!m8z6 t,':mog.flU~ok, adomAn,Yo.k, ''!.i''agyo:n.:l! ihoz- ~fa_I1!,:l~k. ~l[}IJ~.r-e. biztOSJiton fed!tael' ,e:rejeig nyUijlja. HI
,<U.

,Jt1i"

"-1' ~J..,'i.·Or- ",,"Ij"O- SZ;r.iQ?An,..:"S ... .. ~t.'i.lll ~' lIi:i~U~..:,iI'~!.I.o ,W

A'I'A-' p=1·... -N N""']1I'ilo:r'\l""i'TI ,'1.." ,1.-....... ·.Ll!W'e!"~'U,.,

C_ ~1

"I"nJjG ,.'

iT

'['AI'" ,i-1.i:JI: n, C!O- U '.

25'.

A k.iemeU:;ed6 vesze!.y~s@gii b!!~~gek 'm.egeJ.oze.se, m~tv~ :IkOfi;1li feiisnl.eJese erdekebenaz 'eg~-s~gv~.eJ:met. egeiS,zs~g~e:jlesn~t s:zo1g:01l16. e~-$z5iegUgy.i :sz:~lr'e-Se:k!~n.

vaio:r-esJ!;v'ero:ll!.'amog,a,taI1.dCl_
2i6. 1\.2, Egye~ijl~ttel fi~~6

]kCit6tt s_ze'r_2l6d~s s_zetil:1t' -

att::

jogi :s.zetl'uHy <1lfal :mE!-;ghaM,l'{,}6Qt~ mgsiilgi.

:~!t',,fi betQgsr2,~'k.1Of!;llj felis.r.n.ereser;OOlm

egeszseg:ve-d.ebrlli

POOSE,tJim.r,a, 't.i!I..:mog.atast

s.ztlrllvi2ls.8.~1a:lm1l, vli!bell'-e&z.t. A ,5iz:~huv~ii!Jtok :n!nd!'ii~fben s2ierz,6d~s.li@:i'iike:riil :megh9Jar--ozbra.


SZrmlezt'!'tt

zajlana'k. a jo-gos!l]ltaik kti;re

,EL t\.lIlIDg,at,oi

gy.6gyintiizeti 'S2~k.el]tttJ!l' t.emIeten, az a~g()8'll.tiJl fi'i~g,as~bb $"I'nvom.lU eg.e-s.~ugy.,j, ~1tg~lJta~s 19-enyll!B'te~eI'~lIe,


,A,

A 'progt',~.mhan. 'valo re-s,zwtelre jo,go...iilJdt oreoegelyero tagdkn-ak :1~het6se,~l( 'van az Egy,estU)ettel szer~d6Lt If!,ge!li~<ID'i mtezmffiybell, jar(\1 ooteog-.- In tve feli;vo!beteg

!!i2:{_llgaUatasi

pTognu:n

ta:nalt'itt.<1t.:tf

vala:tlt1__Il!~ ,al lfeJha!s.:rn.t1illuH'D brotrlss2e~t-

rendeD::ezesfe'

,AIM J'Offi1sok ,fu,g-gv-e-n -eben ~ iilIzEI1l.6:ks~.g l'l:.a:tat.Q'2z<'J;'m g_

Az itlt .k.B-.z-zlii:l.'eitt' ,AIEiJp,.~z;i:lJ?!iJy 2m]. 1l1l8ijU;..S: 27·i U .• ku1dJo-ttmrQ~e!!ie a]ta] ,eHoga.dot~ 'modositasokat vwst~;!' il6lt, 'betfrvelt'al'tiPmllti.Zf!l

A iTIunkely

elv'e:sz~vel

j3l.),

ii2gz,jS.z'l:£fiCi~llii

,~,

egeszs~gt

!IDr,~, :k.il!l:lk~z.:a;rok

reszleges

.kompe.m~UH9J.'a..

nyujthai't:6 azon

illIl,ei:ve iiJ:Z ,;jfigo.r.td,{l~~:od~J.5 tlf!zt'~~:l2l~OO 'f:am{l,g:altis/ srolg-a]m~s '~fJ:lS@'g~~Z1.1l<i~$~~ :kfu'be wtoz6 itagok. ~S2E.!ret meJiy- t~gsagi ,Id:m-@: a

tamoga'l'6 c.eltamogaltttcSt" ho:;.r;.zajLrulast llyCIDt


A t3nlD,gaJt~,Si/szo~EMt~~6 jfe1Jtieteil'em:ls.z@.~t" :igl1!fiylb~'ete~eneK'mMj'tU I!s ~st!d~k'~i!~t

a to :mD~lta$ta jC>g,oswtak Uhlf't, .r~,zbeiU 'tafi'lQ~itM ese·ten 8J1.U\ak bi'ti!tlO ('5!'.i1l~get az :J3gyefiulet ab;itmo,~to.i s-zerz~ ala.p,j6in: h;;li~rOl·.za meg.

Az EgJr.~iUettel kottl'tiI: szerz,ad,es szerlnt, ;;i program oelj6JaJ lltm.ogaliil,st H.. ;eitGjogi ; $:i'.:El11}!ay aB:w D-re,ghi!lrta.1'ozott :kfu' i5Zamara az Egy~]!2~ >t:~~l:idli5eg1tb talllOgak1st

'11i~.w,

'Il}ftIJjt

.A

timo,gaUi.5 relj!i!l a kisgyo@'.t'!~.@'k.e$ sz,ijl<lk muriMba. val.6 vissuilEI~n"k


ikapC5C1.Laitos. 1~~1',h~n.-ek~~jkke:_r!j'ltese. c

elOigegftese,. flI

csaradok ,SJr(!rl'.i'ttikil!hEily~5se'l

A tel ;megv~M~sj.tasa e'l:'de:k~'bl2l'l! az [i:gy~'ij_]et orszagos szin:LI2n Mm{).~~a bOk&l5d!ej es O'!Joda] fe~helyek 'Mvf~s~lt. A ~rohelybi5vUes, ,ffi@,gf~Mseben ~z, EgyestUet· H,gye'fembe v~-zl1lif:DiTLOgat6k vona:tkoz6 elv£risaril .•,iille:t!.i'e' a ~ogSJttis. ,eel s.zer.inti. k']:h.a.8zn~i'I'$4'!laJ

kapcsclatoo s~€'mp.ontfait.
Az 'E_gye8,u1et ~.amog.a:tja ~ 18 eves kO'i:'.~g- gy "Irtekek id.eje alatti en1;ely.~.z'~~1o
A

hmeven beHlIi. ~ ny.il.d i!i;f.;uJ:tetek,

s21o.1,gtil.t3JtiI~i progI:i!lID 'IrartaJimat,. V<1I]amint 1;1 flF,!lh!il!5l~;t6 kereHl-s,s,Zr.l!g!2t rendelkezesre MIlo,fO'rrnsol ftt,ggvenyell!i;!1ii - a_z El1"ijlb~g: h~tb:Q;Zza'~8:.

,-

Ell

,!\z.

ons ge:tye:;:;,(Jag hazastar.sa (~l~tl!'Esi:li)tvag)' '''gyenesagi rokona halala, ~M1TL - ,,,Ut t adott ele~[y2l!}bMJ. did6·djti r.aswntitsagot fim"d~mb~ 'l.f~i.le - t~tes.i sE',gelyt f,~;Efiyelhet.
A tag; '~l'v!t!ny'{!s

{II. K1]~lye.l;;¢ 'tagi jOg,viSZOl1.y aJlzt~r. 'lbek;tJ.wt'kJ2Z6 :Ei.<i1€JJEI! eseiten of! t;em.et~si seg~ly ,igmy:~~re: az e1temetteto. Mzastar:s: (~tt!f.s)~ 1I&8Y il;!ID'~ll~sag1beH rokon jogosutt. A lt~]T.i:e-'tt,9E $~geJ)y~ege lOO OOll ...ft. A Jogosu.ltstl,got i!Ii halotlti ,t:I!l1!yakijnyvi h.±v'O:fl41lt.tovabba i!l JlazaSIt~fS,t (1t!~.~trr.,ltsi)1u1etv' . l~i'i:~a~b ~~l.l[{l,k(lni ki:I"]Jcso~.at'i.ga:ro:ias.ar.6l. sz616 :nyi1tlJlk~t ailapozz!:Il~g.

____ ~
It'£. ,1:1tMv..zetetit·Al.apszaMly :2OI 1.. m.alUSi ,27-·in klildottgylL1Jes.e a]taJI ~Hog;adf!lU . m6dill,g;LJttIM)~t 1V4~ tng. ,dOlt ~1!e'l:Uv,ellr3ltanmazza ..

~5

TattQ.5iiln

bereg es rendszeres gy.6gY:k~ie9bm :t'&2esfil6. OO!!ii£!g;e'lyew tag. vala.n:'i!ii:tl <11 20., Hetev'e't be Il@'nl 'ro:l~.[j'lt~~f)lJadii p6H80ra :io:g,gt a'd(} beteg gyej'fi'!j£k4H sa.'~lt c Mztartoisban. Jte1,;i\el6. onsegelyez6, !mg. dv... fI;te 'ea!J ~ Ik~'l:Q~rmal seg~I.yr.eIO!¥~"ll,IIJt elteve " f
:hogy ,a swdiilliB, k'~rtUmetl,yei, btdoko~'~ :kedvezmmy igenybe'll~tBle'rel'@! iog~i~, tenik es a 'b@teg~ a:c16all!po't cs.:5k.ke,nW

A seg~m.y :I!~nyl.~se:re jD,gOS~t t:ovtihM ;~l:z. ~~ ol15egelyez6 tag is, ,~:k.i dagrulailios, b:~tl2g"S~g'll!! 'mi.r;ll;Jtssakorvosi Ke'Z121ts .c.:iaatt ilJI es er:r61 :!lz616 d.l.'iiku'!:TI.enitullWt. az i:g~}fil£skQI' bel~yt'ijija.

A se-g,~l]ik&'E!'re<.m e[bf..J"tUiilsaihoz csatolru kriKI, i;li~ ,aJah'bi i;gli7£1l8so:kat~ - a t'ai!f.'t6.iMI"JJ,,fupni1Jki betegs~,gtti~,sztH.6] i;li M,qgyaJl Allam ~H:.;h' ~Hi:'.jIil kir;liQot't
~~2Q,]d:5t

V!'JJ.g)' a 'reg k@z.f!~~t ''Ii'eg;l6 egeszs~iIgy! £ntez;Mffiy dQ.klunel1rum.o~ ~20 ev a1a,L~i yerme._1;jogm '~ ~ ig)~]'l~,.; es'e~n S! (salam pti;iJ.~ik:~lY'6~it~Ei§r6'[ s"zQ,i.Q

erv~1.'I!y~ ,a,Hal :k;.t6~Wtt,

do.k,uD:U:!nru,mot

Az 'I5ns@:g~lye:t.t)1 'tagot eft jel.enlli5s wliry~gi 'lIre,graikO.d,t'a~~s..$21] ja.:_r6 ese:rne:nnyeI ,~ss21~ius.~e!flbef1!, szociaJis f.Jszo:rul~~g ese ten , !:n:nfl:.o:r ..t:agnak ~, k~i!li hazz6:t<it~~wil1!:;I'k [etf.elnDlal't..~ ,esr.'lik k:iil5:o segit:s~gd, b!zro5m,th~tQ, ~V€n.lie eg!i' al alommal rend IvUI] segel}' ig~,ye:Iheto_ j'eleIilW;Ji iiIi[1yagi megmzWdti!l;ItJJ:!i~~~ jtJ.x(ll le~e:Il1L~ny,n!2'k '~l:i:in.'t:hew az Orui€gH)nezlP lag 'bu~ajdQnaban (.Uan.do bacSZfii\lla~iba_n) ,lev6 mga~.h~j:.'baI1l.vagy i[tg6sii~ - i.d.e :ir'1i!m, erl:ve a k:eSZr~fiZ'L'~ :Uletve ~k..~i[',t ~ beJ!~.:5I'i.ret'.k€!2~tt I~' "i.g,gJ~'lt j-ele:£lito.s - DJI 00ij '[It-ot
meghala.dA5 - v~rorDn_i

Mir. h!i!laz nlits medon nero 'tertU meg. az as tJru;e,~I}f,W tag' Is, aJk±n~k Sillj,tll, vaJgJ'

R.eil1dkl",'1lli s@,g,@l~~t :[g-~ny 'lhet


Mzast,
,~1Dllit~i6ja

'rsa/ el~ttaJ:"sa es el!&1ril;cm ~"l2.ri'n.eke 6u:I}"05 'egeszsegk~d!~ili6~k ,g:r6gy,fTh'iisa.. el'Cl\~eben 'VCg'ZC!lt. e:g'~~:!; ::i.,g:lJgym. ltef.li'!la:tko,~~,a, ta_I!iii;IJdmo:ml1bizl'OSlJi:ii~

Mm ti[!lltgga~a.

:Enn{l~g d,i'jot aru])2tl OOs,xe,ge 'eseteJ.ikenJt elkl'ti>1 d.e az ·Ehrj 130 tlOO.~:Fl,-:ot' csak oopdJdv.tUi i11rlQk.otl ~s!!"~b~ ha,'ll;I:dlharlja meg.
.B.:2
I~

A segel}' od!a£b~,I~r,~l

A iogos.ults:i!g feIlill~JUi1!.U {~r~sM$i. !rE!ndlW5e,gi jegy,z6k~nyv r ,~s bi,d{l~~t6 ~Jta1iilIdott. kArt' ~'.t1tes, :ke.reseti i,gazol~s.}a ~relme7_;QI1ek igazomi kdl

AT;'ttmege,Iy'em ul:g g~,mrikif;! :6:~i!iJeres,i e'l;'€beu ~ segelyt i~fiyelliet.

al1aii!l)mJl1!aL" SO llJOO,~ n ~gti,

A'l itt :kt'lz_Z~I~l1 ,Ala'p.~;t~'bg.ly 21)11. :rllBiJlIS 17,,1 11_ !k:i;ild'[lttgyulese altal elFogadott :l:'i:'L6.dosfCiffiokat 'V'Qstagt d~l~'beltibreJ mrtaluul.2.:7..3,

e:l1UlJ o~ka !I1yi~trJIl:t eseti Vl}gy rendsz,~r.e$ t1I.mo.gatiBo:k ~erb~Ei2 - iii, ~i:il!Ii5lrn, l!'~szor.!ldt I1lgja:bri.!lk segelyezes~i:.., bj.z~cJj:'lsagjt' ooV€16 s.zolgaltC'lrli!J~k, ig€nybev,~relenek ]~W$ ~g,~~, tov~bb~ ~~2~ri!~gyi frargya ~~Iv{M~~iJt6, ismefetrerjesz~, val<l:tr.t:mt kuJw_,fw, programok S~:ir-C1le~ ~::>et
1t, Az 'iEg,y'I;.!:!j,U1elIJiztosHja -

31. A'l. Egyi!i!l:itiJet aJ szamara It3n\O~illllf.itfiyuj~,(J1 tell'.fJ:lesz.ellQS, @s/v,af)l jogi saernelyek ,r.€!'8'Z~rr.l! (elsZ,erlIlti t<f'li.~~lb~n.ys~g.r:!< Wrel)-en eg}reb s.mlgi'iJta:~~ol:a:t ny(ljt. tar,sf,l'd.'doo,. k(jz~,:;,~ g;i

programokat

!S;t.:erv,e;"

A, '~o.k akliv pitme.J~i8<e.~~'d,t;.zai1'tl'ii-ld.t!j{il(Jjtif<, r,m:l',~U$tltek ~'thnlll'p M!5if.l! irt'Je.kim::.n:<I1!Z' ~gJesfJle:t' ~:ltal ~,U iWigy !Ii 'luJajdan4!Jdn ,telJa kr$ij'l'JjjJOk 1lendt'!gk~:<!:~k i'gfinylrEVtMl!'Ib-j!i HZ Eg'ljeslJlet tiligjQ,;~, ItS hbZ~t;Q1"tQ:wik _' ImkiUtJ!J~gi dit"vn. torUno UrJthi' tlfj dien&tjl - iag~s,ultak. A V'ill1~ghd:Z"a:k tl~,rhe.Msege.iaz 19!f~1./~"& Ij()jd~l;j~,! mqtaMflMt6j,lk, 32.,7,
F

S~.2, A ~effditlidzti!k ,s~~:!nld kap'tld'M~dt a:~ ES"l.jesuiet t{Jgj~in.ktvil.ti.' $zemil:yd 'is! igeny,!J.!l' t'clteMk Mrit~;i dij ,eneni~ffi.

31 Az f.:g,yesri;'m].et e~zUnik.. m

ha

a KuMottg.ftilefi

82 :lEgyes:m!H m<1s tii[~d~'nmj sZ'e'rvezer~l, va.1tl ~y '!i~~t (b~)dv~dltl.;.aJ:, ~eolv~cMsU), ~Jts2let'v't!l(,a(te::liet y,agy felosrl&.csU :lilii.Crndj'a; a. l<lildutt;gyul~ elhataIo-zz!i!J az ,E:b;ry@stl.et j(}lf,U'tod rtelkuli nlegsz(irn1!8~l bir6soig !I!IZ Egyl2Silll!~~' ,~1.(l$:ida~a,illIet've nle,gsza.~Sel'meg:li!Hap:i~a,

3'4. Az :Eigy~'ii:'lel m..as Uil'sadahru sZ€!w@ZftE:tcl ~ti'r~r.t5 egyestll~~sellek (beo1\,'hJ.bi<ln~k Y'iilI.gf ti5.i5iZ<eQlvaaasauiilik} ~lSZen!UJ6d!~nel.., jngtJll'M n~U~.i.ili m;egs.zllnes&1.ek 'kez.de[lll=ll'y'C:a.~~r.e212IDu,ij'k~·glIdw6Iag a J(tUduugyu~, e:lo6etes, hozmjamlas3i m~Mett jogosult" . Az Egyel:i'tflet n_lSi 'tMsadamli. S~@:rvM;:,!:lttel ti:ilrteno egy,e-s,fil\es&>e-Z (oooiv-adiitt":iiihoz, 'vagy' Qll.i'B~i'oolv.adtsahoz.}, ~:t:sz@"],'!lez&i,e~the~r jogut6di MI.kUIi megszuih_es.ehez: az egy'e.stH.eli, ta.gok ,1.e~;aUbb. :M:r~gy'l~:lenek, bouajili:rur~, sz~lk!'.i~goo, A 'tllgo.k esen jOgnblft' ~ ,kri.Ud6rttek uJt;~lngyaik{!lwljtk. Ebben az es!'!tilbE!r:l,,~ ijJdotlne.k ann.yi ssavazara \!'an~, aMFL}' ~ '!:a~., kepviise]" (Bjt, 21.j..a rl) 'b.eke,zdl'!IlEi-ek megfeleW rendclkez&s)_

A'f. itt k6zzet:ett AliilJrg"ZillhUy LViI.1" rlil~~ 27·i Il, kil1Q)~ttgy{U.~f.i~ !1!1~1,]lQ~do.tt ~ firt:tld(JSiUi_sokat v'aStag,. i1~U bt:!ru'll'e~,taj't;a.bnazza

36. Alz

Egy~.ulet. megsdlnese
l

esetert ~ az EgyeSiii:l~retterhekii

~~IiJ~utts€gek,. v~li;lJ]:njJ.I'Lt' a.

'ib.izt(l$l:ta5iii szerz-6d, esekell

.a:Ia.lPuM:kij~ie~et!;se,gek 'te]jesJi~s~t l':ovP-t(ii J1 megnUhrad~ e.gy.es,uleti v{:IgyO.l1 llliu·a:dvflny£l.t 8J Kijjdoti.~ hat:1l'oz<:ilta. ti:32e:rm·t kell .fell'll3szf1!i.\kui_HOI .aJ ]i(tU.d.6.!:tgyGJks, Wrme]y o.kbo] Iii em.. k~Ji(!S, :tilJatt1l\lm] :(!l :meEszfirt~ Egyf!sj]]!t;!t 'll'agy0J.1iI m~:n:,.ad:\r~_n rnnak felhs s.maUsa.D6~. akk.(lI' ~zt t:liZ ala;bbiak .£.Zerifilti celokr.a es az aLibb:i sorrendbenl~l fElhMztill;ilT:ili: .36..1.A ]6" pont s_z.~int e~kuloojrett biztos~tasi d!li!l. vilgYCJn .maradvanryat kiz<r.-6I~~ .a biztosi.l:·QtJt l:agok :kw_jj.t~ lehet feJOSZil1nl!i. til $ZE)lI:'.oodl~s k~ve~biMsell:.i:'i.'e'kmegfelelo
,~i:""j!ij:ybi:WL,

3'6.2. A nam 'b4~~lte.sicehl 1Jf'i.egm:..1:i'ildl~·~<ilgyQnt !1Ii bonasz id6at<1llii.y'O~·~ifjzet(ise ~s az _. E,~:li.illet:e~ ~rbeh~· ,kB'~IiI~:tl~ek teilje5.ltes.e l:I!tan .- a megszltneskor 8i.Z E~siililett;el 'tagsagi, "i'.is_z.QfiJlya~ l\endeIkez6 ltagok k,[;zott kell fe~.os.zt:aru a ~-erlodeses vismJ:lJyl'tlan. ~[j.l~~tt ~veik~lytiibM'l ..

'1'3 Az Itt 'k.o.z2e~itt' MSlpsmbaJy 201.1. mafus 21-i n- kW;dClttgyG.les~allt;;lIe·lfoga,jgtt.


IDiOdosiiUisoka~ VQsi'ag,. d{Ht betuvel tarlalmazza

vm
zAmlO IES'HATAL
37: A je'lmALlp,s:abitily
li~ttl Iy~~~:. 38, A_mennyilben az AlapszaiMly Wr~ly rendelk~~bi2riJ
lilliV!i!tkorott ¥BALEPrETQ RENlJELKEZEs:EK
a ,2Qji.

'jj~do.$iM.r; ~siS:e:s

s:z.eknrttbef'{!JgE~I~

m4,j~us28..,jMpjd~'lil) ,

jogszi3ih11y V2I;G}i'

jogs.mbtl.yll~.ly m.egjei~i;les.e, jogs;z_ab.afyv,;i.I~'M<1Js mi~t~ medosul, az f!(',inll@it :ren:dierke;'~)~'t a hatUYO$. jogszab~l.y Sl..e!t:ir1It :k~U, [t~lme'1:n_i ~

A je1£'1 Al.npszahrfly u,Z 1o."g!It-5md 20,11. majMs 21-'i kEUdIJ#gy~ne5.e tilt.«'1. el!ogo.ool.f mr5t~()1;illisQklgd ~P:S£'s SZI2:1,~tbl? wttfoglt:rJoo.

A'l. iit~ k~,z2l&t:eu A~,psza.bcij]y 20[ I, Pi:N!~us, 7:":i, 1[. 'kiW~d_.OH,g}1ilese' ~ltal elfogado.1ft, 2 m6dositasQlai v,astU;gt tL~lt beWve] tartelmessa

1.sza.m,ii. .MEI AZ EGYESULitJ:" 'VAGYONK_EZELEstNEK ALAPE.L VEl

Loon

1., Al ~gy,esm€t ,eszk~2l@'jjta mllt'td.enkori jo,g~zSJhMy,i, kel:ll}t~k kOzO,it ~gy kell befektelni, hogy ii!J oor~lde~~:k ,8" Egy'estll.et :~Ilko:ri :nl:kvidita~amak lIlitegdrz~ me.uJ~tt '!}gyf.d~ul~ ~,lehetd le~g)'obb bjzron&.1.~ort~ jijvedeIme:ros~get -t~lj~l:$E!k,

2;,

A'l. :Egyt:!s6tet, ~kti7.emek


b~k~t~i
fO];,IllJat

ke]J'itaJaszt.1lli'li,

biztortSagns 'be~E!lM:ese ero,elebellt ,~gyM!ijfiI~g Wbb ;2S. <12 ;;,;dQl1 be.fekt~,t~sj, f~n beliEI is. Wf.{!l:redni

ke]~,a befelktet{~

lock:aziilil :m.~s~]';:l~l\i;:!~ ,E!, bef'E!JiiJl:etesi ~od:IiZl!l:E.o.k. A;!gQ5z;~Bav.al m

,3, Az :1E.gye~lil€!l,pi, 'k(xliiza:tok rn.ers~l!d,~S'@' ~ii:'d~K'!:!,lJen lli:'.,g!;l'labh kit 'v;agyO'niiQ-Zril,60 :kO-.l~j~t 08,z"lj,a m,eg 'bef.ektet:eseH, 'e'~t61az elvt1:i,lleg:felje'lib atnteIleti1e-g. hat h6iu:ip~)t 'meg' nem
balado idobirmllU'a ~r el,

4L .Az Bgye!1iulet 'V'E1,gyonJrez€'l~je. csak o]yan,

tjn~j]~6 jogi s2iemely~gg"ll 'v;;'gyoo1!1ieze1.es:re .t€~og:oslrotft :&<l7Jd~]Md"619.zeJ"ifezet :ieh.el" .aME!'ly az Egyesi1H!2~. \i agyookezeles:i paly1ilzati f~tMljl~ban fugJailt k,ClV$telmenyeket IIlarrad.ekL'aJ.lanu[ bilires&~t

I'e:fid ,,]~2'iO,

ife.IJIl~re!lf!!ket,
btr:F~Ik~~s3,

~ v~lla1ta lOOf~kte'lte~i itevekenysege seran az Esyes.iHel Sl'f.a,t~g1.J~arnakt 'vilg}~mlkezeles,i :UMY';;iIve±n.ek bE!'i;l;Ii.r~illi!it,.

mirul,enkori

- v.a_n~a.. ltogy ~~eveloo:nys~, sqrarli egyidejfiLeg biztosfij,ilL 3i jO,gsza;Ml ri ~!OU'asoknak. az. E;gy@stb.l.et :1:genyeit1.ekmegrelel6 es\Zk~zslj'uktU.t€it.

fS,

1\2 i:tt,k6~~tett

Al.aps.zalldly zen. ~jU!5 Zi-J: 'IT. ktltldftttr:.gy11I~s@ <tbal ~lf.o~t3f)t~


m6do.slil:i:icSok;;;:t ViIllijjtag. diiU ibe--tu.veI rert.a1mazzilL

20

D.IMlENZJD '~wslto es OMe81~ll}mZil~EID'esillet "Hi'~to~ kezdeHl.nYll\gdfjJd'€!~szltl' biztositas" fe:1~tE!l!E<]

2.smmtl

M!lJ.. m:ET

A,DIMENZIQ IUZTOStr6 6'S ONSEGELYEZO EGYESOLET flHA1ASZTOTT KEZDETO NY1JGDIJKIEGESZiTO' BlZTOSiTAsn 'B.:lZT'O's,iT AS], FEL TETiELEK
A jl11le:rm, "f:~'l;IIla!iiztott' kezd!l2tti :fiyU$~Hilk:jeges_:dt./) hiZitosi'I!3!,;i,'.o"-r.a

sroi6 biztosl'ti1si fritWelek


a

<'Jlarj~_11 a DIMrnZ10 Bi2.Jb)i~ ~$ On&:gdyru:.J Egy"E5lUet (a, to~bbla.k~J!I_~ ruzt:oalt6) biz to snoLt :~S:lle-J:. ,p_Z ~LabbiinY11gdl~szO:lg,al~UiiSokat nyl!ijlLja:

1.] .. '\ Slerz.Odo eg:ytlttala Bi~rosit-Citt (aJ Itov,:li;hblakiha:l!t: bi":tosa1Qtt)~ ala, az Alapsza.ibQyban 1 toglaltak SZk"'T.int a Bi~to6iW''l/al mgsAgi vis2.@!iiyt~ tovabba, hizitos,il;3e;.i lelte~e1ek S2lIZ'J!'iit~lt' b-iztDs~tasi ,jo.,g-vi$f:.(myt letes[t-.. 1.2. Bjztosftott r!Ii~ a termeszetes :s'Zf!m~ly, aJ;;~

- a 16. ~IeW,...et beWIWtter - dijfiz,et~t varfu.I. :[.3,. Dfifizeto 1eh.et b[zf(l~itn1t e5/ v.ag}" 11 1b'izt'@$\iwtt RU1U~tart6j.1'E, Am~Finyibe:n a d~lillm'
,01

'ri6~~el.'l vagy

eg52~D,

iii.

ID,i\illllk;iUt.a:16 fi~liy,

oil

mWlU[tat.6

O'I!

Eli:ZtO,9ift~'V,:d eere

vrma~kQ~giUl 5,zen.th~~ kC'-t.

2.1, A hiztlDSif'.o1tt: :n~mA1a_e.seten !1!lZ egyl!t.d sz:itiil~ ( lLsd.7. pant) haJgy~tekaJ;;iaJk nem rt=sZ@'_\, 1
b:[zOOSil,o:tl1:' hi;llhHa eset~t'e !:eit'm~eb:!i!I, !!i~';::mMy'kedJve2!tl:uin:y"e.:Oe'I;!;e~ £I, je]t'l<lliet a b~.~hl8H:.:h;i .aj"~ll<l'tofitkWAld:H"itban viilig)' em~e'b~elje5 b:izonyf,f-6. ~jii :ma~.:_nolgra:Lb..'ul (,h."IlMeseti

'k~dlle.z.m~n:yez_'E!tt) ,

2.2. Amlt~Jt!ITtriben a biz:l:os.mtott

e~]~mo

~yi,dejru!f:g
iii,

Wbb k.edV'ezmenyez;ettet

rendelkeseso

hi1lnyi! ban

mflfjeltllt

jeW:~ iil"If!g.. akl;:,o'[ illiem.e~r,ik ,egyenW a:Ii'~:i'fyb~IiI,v,nl1".l

,iogoouItta. 2.3. A ibizt'OsH.otl: MrmikQ',r 'tilj :kedvezm,~1'i:y@'2@ltet j:elolbet. 2.4.. A k(!d.v.~~ye~ett irel0.[es ha.'talylJ:t v~ti" li~ a ~ ibiztusitott a ,ko.rab:bj, :ked.ve7;n'ileItyez:ett..,jelM~t viSS'~$lVUn:JiiI, ag}.' helyetilI!: :m~;j;ik v ~dve:z~tlye~!;tI;:.t jelo1
e a k~d'Vezm_e[!i r.erettt a ibiztos~tDU: !hal~~~. Jtlt:megbaJi. U
,11

'i;)iz:k:tsiJto,tt ::II bdv'~~l1tyez.ett

i!;:$e'Je};!lr.tf::nye k~vetike:l;t€:,

n f:tiiJ, meg,.

-, a. bjr.6s~g ,~og~'l;
IEbbl}l\ilLZ

'~en!"n ~ ked:li'ezm~nY'!!ZeH

iteleire s,ze:rw,t ~ szandi~k~


az

egyeru

sz.:t1imiMl:fil51 .i.t@'ln ii'~!':iuIJ'!e~, 2,5. Tobb Ikedve2m&iye'tett es;eten. ha \'.alal:tl 'Iy :kecd.\l'e~menyezett ,ml2ghaJ~ a!k1\':'Oq:' ~z: 'egyerll, $lamIa rn ei>!} reszeOOl a, oizt'OsJitol:t halail!;!l idopalll'tjA'biillr'li ~,g eletben lev6, ~erl.vI!Z:mLh1,yexet~'k a jogonltsa,ga£t ,a:rnn~~.n l~5Zesednek. 2.6. Hfii a bi2.t:{tS·wtt k_edvt'!zmeny@'uuet ngull, j~lOlt, Vag)' a jel.ru~ 21.2,4 pO;_I!1,tbeJl foglaXta:k fi~apjctn: h~I:i'iIJiit ''Ii'eszte~t.oe,skkor :kBDtve;>;m:&J:lY'~letlJ:1Lek ,iiIi Jb,jzt~i(~1tt 't:e:ml;eBz,e~s sze.!Il"If!ly
21

Az ,:Utan~IW:!!'biztQsltasi fclJ.HeTekt61, ~1.~rQ 'rell/l;leIkezesek, vastag behJv,e] Ildemelve. H:'l:ti1ilyos 2011, maj:us 28 ..r6j,

DIMt:NZ1Q Biz:tosfi.6, es O~g€lye;r~ iEgy,e.stUe~ 'I HilI]~J.'ztott kezdeitd nyu,gd~kie~$zjta· bizto.s~tils"" ie:1N~elei:

3.1 A !~.t~toodl~sa [el.u. .!.r.~!!l!bi:di ttI~g~JJapod8Js.$i.val j:(in Iet:re, Az [:r~sb~1i m~ga]laroo_a.s,l~ illet6Jeg a. Bizta'f'm~6 ,eHogad6. ny.il~tkoz<i!~t ,~" biztos~tas.i kUrveiiiY 'foto~a, Ha a k6We:Ii1.y ~rtlllmaJ a fi![ ,ajiiID.l.at~l'61 e:l~t." r~ .ax re]t.eres~ a. WI. '1.5 naspo[l ~e]tU nem :kifQ~iZiQija.. a ~",,_Iz6des.· a ]k,~tV@fiy tari:t:aJm~; ~t j~n J~tF\'!1!. :Ezt ,a, rmdeJ..kezest a iefiyegelll eUelleseb~ csak liIll;kor le'h~t i!ilk~ni .!la. a. 'iB.iz~osi·1K!; !;!!Z ,e]~e-r'~12 .81SZ~~ Ide fe-] [igy€!bll.\1~t ;iii kt!ll:v~.ilry kiszol.g~lta~lr .lr:a.s.bani-eU'rIJ:"'jel. Ha 8. feU~v;\s; {!'lm~r.;j;!td,.iii. szerzodes az w,r,au1aJ t<:ntil!Lm.almk megJIf!kW@'r.I. jlltil ·litre.
:3.2 A sz.el'.z6d~

~etrej~tl.ha a 'B!2it<Osit6 az a~~lJ!.laJf:ra1;5,:li1lilIpon: belill nem nytll2l:llk{:r ..,~.Lk. nye{ll esetben aJ ~r.zikl~ ~~ ,ajanDailnaka Bl.ZlO!iiil6 1j;r,p,gj' ke:pvisel6f-e ~~z~e 'rorIJe:lI1o atad~sa .id!l5ptliJIi~a-[a Vi_!!lSZiU[1e]1~ :h<ltaily~l~0J;ri.'l&tre.
<ilk._ko'J:'is

4.. .A 5ZERZ'OfJts .HAI.TAL1'A.

4.1 A bjztOS~ll1is <'II

:!IZ~r~Odeflhen meg.hflb~ro.zo" '!'i:.!rI:F'~)JlI,lepl1ii1llti]ybiili, Ie:]~t¥velhogy a hi.zlto~&t~.Sl. drila'~ a ·E!Iiz·~it6[la.'k megfirelili~k, iIlF!E:Qleg: azon a !n8JPOIi. amn'kOO' a dij :rnegHz!l~~e . V'Dtl~~~ku.x(~,n. h~JliilJSZ~asban. .tllil.llGdta:k m.eg, vagy a Blxtosl:t:6 dJjl idnti .ig~n.y~blr~gi U;tC:l:'il·E!n.w~sfti,

4.2. Amennyiben. a ft!~k. h,ata:lyba lepes {.k.ock~zatviseies kezd.e~e) idUpil)fJ.~8!roJ em n allapotllJak meg.. ,a; ·bi~f:0011tas. az azt ki;fii.'·e'bI} nspon 0 6:1'<1iko.rlep hElitalyba ... amikor a lblztO$~tott a. Biz.tiDS.i1!6,t<lJ,giarva valt,. biztosnasi aj~'i!l<'JJkltt ·tett es·,az; els6 d!qait megfizetre.

::;,.2.

5,.1. A lliz:tosJtasi ese[l'h!flY.ill D~t()$ikltt 11Iyu,gd1jkDfhatarJnalk eMr-ese. N~gd~i'kom~tu: ... mm:di):~kf;l'r' fuat~lyos ts.<nk,f'it~~ :kij'le5ti'mijs ldztO\sJll6iPd:l'iztM~kir~] SZ(D,]6 tutvenyb-rn (t'Ov'bb~otkblU'i fipt.) m;eghatiro21ott i'iyng~~kOlh_[jIw. 5.3. A ·Ilyu,g:dfikoim.t~if.' b~t6n~ IG.tNntS.i'N£K.M,ODJA
·!.ttaril. !ill. biziros"11oIB't:

jogfJ$~UtEi vaJik a szo~gali:.m:~st.<'I!.

6. A SZo.lAiAl;l ATA.sll'GENY BEf£LENU5tNEK.. ts £G¥i_~ KIHz.f.1lsD(·


.

Az oi.ha!ltinos b:iztroliiltisi feUete.l@kt:esl rftl~r( . rendelkezesek Y8ist.ilI,g 'bett'i''!f!:!i kiemelve H~hlly.Q5i 2011.. :mAjus 28 tOl
M

6.1.. A N:iu:rn:l&~U a '-w[gtlta,taf!J:'aJ

'11316· jQgM.tJI~g;ot :;:Ii biztOfl:f!l'lsi I~meny ~Bve161.5 napcn 'be:ltn[ ·~t.des b~t!lril!i"I:tenies ig:azoW. k

bE'kmi"elke2i!s!i~

A szolg;i:1[tata,.i, :igeny bejelentesekar a bi2.'t(}SU·ott;n.a.l a 8iz~osf:tii ii:\~,2~1l;! a sz.Ukseges kl:vtta.p~SQ'k~t' meg kell adni, ,~. 'I~~~ hell teneu a bejel~.riJ~s1!1!~, ~ ~e]vilagQs~tlgoik t'artalma:n:a~k €nerID.r,z~l. :lEnnell e~muJaszta8·a es~m:en a B:iz;tDsfW ;!!tIU.lylboo
m{!gft:ag~clJuftja:.a kifire~~t~ am.emiyibe:n emiatt
1,t~f1I}i'"~~S koru.tm~llIyek

kider.1[n.@oottj.enn11!

v.!l'lnaJlc 6,,2. A bjztos{li:'.Qt1~ nalAiL:l" Hlet'll'e i3-Z'O]g8il:ajhl~ig:E:fI!yle~e eseten


!i).Z

iglhlyl

i'd!~dn.n ken a

ktJ,...e:~kez6, iratok C:.5a:~IB!s.;;lval bejel:enil:tll!i.: a) 21, hl.:z~ooitQtt h~l.all.a, ese-ten::: halotti 3!1.tyakoii:'iyvi. ki!l{lnat. a lhaM] -o.k~t ig1;l!l{l16 orvosi v;agy ,h~lOf;j~gi bizonyi:ht31W,. a .jo,gosultsag tgam.Msa r azok az !2'.gy~b oki1[',fJ,tok., amelyek it. IO,8'O'b"1!.l:nt.~g,to,v.a1Jha, a biz!t(i1;fta5il: esern~ny ,l'l\i;!,~i'ra;Fit~hoz. flz~ge!:iel:_ b) nyugdqsz,(ilgililtata~ ]genyI~'5.ee'SBbt.n ame-nDyib·n. a bizinsJiol1 m.4,g;nem erre el a .lrN1 vQ:f'l:atkozr} Qre,~egi n:YI.I,gd[jk,ar:h.tii.t;irt: 8i Nyugd.iji,gaz:gart6s~g ~ltBl, ki81dlott hataroeat, a Mu.nk_aOgyii. :K~\lpOilLt :h.at~TO.zaJta,. 6.3 A !BiztO~i"tQaz ig~lityelb{r;ilJas~ru, :il:laga. i5 'bes.zerezhe-t adat6k<i1t_

7.:1,

A bilztosU~8 dlja

~7~I."II'!;~Zha:~

:I.

flag' ~ltal \!'BiUaU sajit Ibd.izeft!:sib61.,.. mu:nkiltilt6i

".2.

bJo~ajmruU.~b611 :idomacllLyho'J. A 7.:m.:PO(mJti: is<z;erin'~ v,MIaU dil,i:fi~~~e~ felM ft:lltdiJ'\l'lwU bdi:r.~:re ~ie8UheW'. 7.3, A, mlj;'Jj!m.tiJ:i5, biztos.1I~:ll!~ dl1~h.avi, ij!l;5Ze,ge 6000 Ft,. ame:ly~t, = abmosUi1s: ,~rt@:ik£n£k :s:zi:llIJlefi i:at~, e~deke'bm. -" kmd.ui:fu.lryJ!iM~ ;n6'IlE'l'u::t. 1 ".4 . 1. MM.kaU:aJt.Qi
les:~t~ii'i, i3!n!J~k ,merl~lk:et~, va];a~iin't I ,d1(jr~.z_e'l:is Munl.Uta'M ,~ a, RiZtQ!in~ kOztltt ]tlt'ejMt ~;z~~dt5 l6gzlti. A. mU~lka.1:twt:6~ :h.oZzatj;il:U[a:~ minden 'bizi'oS[bJJtt mQiflJ<~avmaruo.HIli..e:z;v~ iilI:L_on~!!i' ,iisS2X!gG 'va;y' :iI mun.kab~rlil~Jk a~(»iJ05 szoiz~leka.., de ~I, 1~ID'"S'~ge9eLven e'll[~I:':h.{!.'t:: .mll1J ilka]nruawttaj tekmeteben" aJ!dk 15 beD lbe[t1Jl bet~~Uk a Hyugdlijk(lfha.1i1t'.

hJO~aja.ru:.U,"8
,ill

eiedek,e;sd,gc!t" m6dj~t'

7.402, A 7ALl. P>OHt ,a16[ kivi!tfilt Ikefe~ .a mlullkaer6kIMcsiJil:z.e~j ,an:likor ,I ldn(s->bfl~GD.,e.l f~tJjDaJbil ~ii:·U·e.te.Le'k s~Biihd k~:telez:..ett' II m~ltlM16 .1, hEJz;z.aj.Iin:IJ ~s fi.ut~8.~.ru. MiJ!['i:k,!i!na!~~i :hGZZ~j.ml~is i!$~llb, .;I~ m.~l'tfk·H... v,a"'ilmh~·t iii dj~fizletti!:s esed.eik£s!;jcl~t .. m6dj wt a MtIl.nk1altat6 ~$ .8. B,iztl)5;iW ktiztlU: l.eb\ejou ~:r~€ide5 1',ll)gZI!tii. 7'.5. A m,jztos1.~:6 iii, hiz~tustoo.tt In~d~ .i..Uil!l1l!L:!'j.ii,v.h.!!i be'r~eh~i~ b.tz;'tiD!!lU~i, dii'~kr-QI: ibiz;tii1l5Ug:ttflJll~:n!t e.lkil!li)]lib:tt :n:yi[v;intilllrtnst (egJl\('fii, i!.idro]:jt) vezet,. es a dIj;ak a.cz OpHii'1m. me,gllimti1!tmlOH :m~i;miIi5 :nnlkljdl~Bl kti.II~~glt~J1!,1~dda~(:s6k.kenietti: '~8sz.eg,i!bl.TIl ~,eni]eg l!dktnB:l1I!l'~tt dilltartdemt fa lov:abhlli3!klJiiiD 'WvidiJtiv'e'~

7.. . .A B~~o!Sn6 6

..lI" i._c• 111. ~';;",_ wi i ,. .. I~!I;.,.lt~.:);1lOA:!t'~Z.

djjtarrt'il[~]~)ilIt ~ iai

ibiztos1!l16 inh!lzeIl0ka!
,!hiil!iZlil):S;itjfl.

bef.eklJ!h~;".S.i, 5~~b8,lyok. sze.riDf


h.oZaDl.ntl]] ,<lIZegy~.i1Iii ~Jmljj'

A
Ii,

e~~1'e

,egyS2l~1

BlzltiosU6· 1. f~gyl lar[lgyi!v.d ~,6vet'(lie'.ll,.,de

V'iI;iI!f1.!1tk:o,;6

'rniru:I.enk'wi % h::!·~bmk:illi
,;1

t.i[8Y,~':V

Az alta~:a['JO~, biztos~ta9I ftill~t't.iIr.:?ikttOlelb1!ro rendeJk.e:u~1k v,~tilIg '1:1 ' h'i:veJ. kie[ne:~v;Q'. H'atlilyo.s 201].. ~jliS 2~H61

I"h1Jl~t;5Ztot.t kf.zdetll nyu:gdllki,e~!szllfi.

D.~:MijNZ]'O Siz;tos1t6 es 6nsegl'lye.w Egy,esrue~ bizoosHas." I~l~t~lei

7.1.

'.8.

uluJi!ll6. ,1lii!!pj',aviIIJ :1lIIi!!l¥eli. A"z e,gJi'l'liJJ,j, ~mlu, ,IIi, tec:,hiEiJiki1i :h~Ji]1)Jt m,ep . aladli I!';!li befe!bd~sJhez bpt:~I.lllOdl61D!(6U.s'egelkkern ;esl~dt'kilio"ifi!h~H:t6bb[.eth,oZO'llm ,80 1II/(1,\~ a, t',il.J'gy,ei\11 1~f'e5beszm-.QlOteJfog~diJJ' kii1djoU.gyUile:st k~'\I\f'tiij1!n a ~jJ;'.g.yev tlto1~, [i::ilp~a"'al ke~'iil j6'1o';a,it,asra, A kilep!ll ("bnrngtUjha 'V'IlI\nulo') t'l1lgOknE1l1 alZ c~ s zii"mQli:1ikm\at m.er~k{t a, ktnd!ifiHg:-yum~$ .lhal~rozza meg. Ez a SiZa,'bJ1y m,.;enyes iilkllror Is, 11.1, !i tilg :aI varilko-Zlisi ida :Ieten~ !kiiv-eI~C!li1,If.'ie:m !jliolg;:ilI~.'lt,s.e(m.@!i1tb~ne-m H!~ld.e]k:e~fc,djo,g.1va.i e[''I;E! jut, 01. , . 5dm.lajan ~ev6 oss~g ~,is\z.e'ha ',ragy egy :i'I~2ilUle7:. A, rb'iZtC5i~'iis~tij;,m,egEI~ fi~e-l&' Jijezd6 .id6.p'Dn.~~',(i'~{"I['~ d ~iiztoo:[t.6,i'ogostih 3,la,g egyeru !5~~nd!!ii',iiifiak bef:e:J.d~s@liib61. l!j,zinna'110 ho,zamat ~ ~ Hllilldeniko:r.i fix, 1~~l!;S7~gU :m:iiE11mA,U!l·biz.1'05Inam dljl'l.ilk i3J ,mii:k·ijjdiisi. hluyadra jiJ!bill (j!!~ul.e'vel" de: rne,gfil'lj~''bb ' ,~ ,hoiZ2m o.f;sle,gEvle'1 ~ ,c:s6.kk.ente:i:.'il,~ Uit mti"li:i!!idesi IldUis~gk~!i:'it d~;Wnolni. A.z egyeln] :s:zamla kijvd~lea, bizLoo.siileki!ul Rem szolg:;i(ha;f. Az I;gyenj :s.D.m1U ,a, Ui:uors1!1tj esak ,;"liZ O,;c..;'1!;~ir!'~~Sl~U re'.ll,d,eU~)eUsekail!.l!J:pj,i\in ,tile;he.lhe-tl iltlit!'g.

8.1, A. bJztt}!iito~t a ny'Ugdl1.korh3ti:h:>'I~res.el\;;o-r - ]~radf:ks.w.l~]ta'~$ V(l!gy,

az aiahW :no:lgiJn~!'!!:a!,Klk.k6rlH va~t:h~'l::


miQgf'izete-se (~

a .jaf.a.d.(!k Wlk.e.~te);~nelk @gy&s:..ii;ii;eg;bmWltentli

tovalbb.iakban

~gytis~z.egfinyugdjiszo.lg4i.na:~iS) V,jiI,GY'" az egyem mn'lilim ~e~~lrnozo~t !~SS2l!.!g 'em' ires,zenek egy&SS2' gJbetl rorten{j. mteSfize~~~ ,es; i;l! f~r,lltd.6 N:SZ,~laJpf~;IfI, f(,~i.totl;t" ja.l"ii1..d~.bz{jlg6JlmitiLiS ~!t2. HI. ~ blZltMlwlt j;il,"4lde'k.a, nyugdilliil..a, vQJ.'!iU!W~91k0J' ke.'\"eseiblb 'I~in._ne', 1I1ul: a l:tiJd:Q.l;t,gywe'l 4l.tnl 'lI!'lf:iI!gi3.mii~tt h~·~js.eb:b' ~:lrade'k iiili::m:.Mi:S, ti-ss21ege a bizt'ositqtl [I~:r~ c;!itlk e';yijsszegtl nyugiij~W,~Jta-1:is: 't>e']_jesUhebl. 8$ A Biztosff.6 a W;(!llga1ta:tast vai.ame.rmf'l, ~zij~5e,ges ira.'~ 'be~,kez~~' liivebl). 60 rtapOO bcU:H te-lje~[ti. A bkrosttoU ,iihZ ~gyofi~Egli s:roJ.g.aJta!:8st az 'eS;ede~5segtol e!f~~~'l.r k. s6bbi ijdo-pontb'an is ik£rh@H, ~'tmi,t61 :;Ii_Z igenybej@'t!ffil!~HO\1!":il"'~i51bruit nyil)atkozUL :12 E!i!ie~beJliii Bizt:as:~to!l.'a a ,6-1) napoo '~lj~{~~Sa hatar1dt5 D@'.M 'vOili1lithDz:ik. 8.4, J.~]'ildeks2101~a1til'llt~gvaLaszt.a!llae5ete-n a folytl~(Us m~gke;r.dle5ieko:r.'.az e,gy'~ni,~~pdan, f~IIi!i:;!l.JH16w~~ dss~eg' ,a.t~ili'i,iIW a, ..... Ma.tti1LrasJi]em.l :klOltI:: :me,ge~Qk vgs,~fly.k~.$~.cl!g.ef' jai'.1d1iMedez;~;l tMtnru~ktba., 8.5. A. Biz;t(I.liil6 jaraiJ.e,k;szolgMi:.a,!:;i,s<li hi31'l,l'(mlla te5ede,l\;)es.Am~,r"ben. fIi ,ja.radek .n.e']'I] ~ri ~E !!Ii ~:u]d:lHtgyules .altar, :m~M.t~;I;'OZ;'Cl'lt m:ilLliim..'Uiis ,m~f~kJ;!!t a (oIyomt..9s !!:lQgyed~'!les
l.U:emlbel1i is k~h hJ.

:n@,~del.!'E!!ii

]nadelrik

folyo!dtjs~
,;3)

febr~.iij'boo.1i.

11'1'~usb~n.. ~;I,lguszmshi~n

es

nD\·efii.b~iben Wir~.

&.6., A ti1i'll:i;b:ltllfihQ:~;m V~51SZiiljU!ntl~",.si'lna.ik

ma'odj!'!i ,~ jaradelkos. sZilka.:~z:ba1]!, a Id.tvet.ke2l!!:f: A. BiztMn'O jogoSU]l a:z, utQ;lsifl re!Rd.e~ikezlMe' ~Ug nep ~nlb!l'IId~i tllh,]a, ail.aPi~...II £!I!~:'~['rlzsg:Om. az i!:lelb.12Iro!:i[t~~i dlijl~utru,.e'k le:Mgsil1:ge5!ieS'~i" ES a :m.egMv.j] jm:~d.~kb:j.2Iw5iiUsi ill,omany v~d.c~m.eben jo,gO<SuU i1!Z tlill)isu lI:'$il!ilkie7.Asr·e ill6 MIP:ha~.1[i.d.6!l;agii t~b.Uit a Rl e,gJ.!!: 3[l!lU:IlI;inYl"<!II, :i!5 ~Lblmun:i.: es ilZ ~]clbii:it~I[I!5itii9~ vILlI' d],~tml'llle.'k!o.t ,;! itUbbl,etholl'iHl Vi!lszajluit ft.an,I(IIi~l'..kbdl, :n6veln:i. ,i\z eletb~z~m.I~.jt~1i~ dwj:tartiill,ek Jmye,lhln. :l'Iiij¥~1~5e: tobbl<lil'~;h.ozam V~S!'i"i3!,it!il;t~tbnak:nU,(!l'sru. ,A, blZt'us[t,ll .~ I ta:rt'd,ekn~el~s,i!'@ fm-djtott t~bb'J.ettu:~mmo!i1,f,elilil me:gD'W'ad:I' viss.zaj1il;t'a~..J;ld6. ,til!l[b~Ik:U.1azamot ,;3) 15<~~gJiJtaJt4is liJi!I:!!zeg~'.ile'k ~m~le!aiif'e fonlitj~. A B~zloo:iw a:
:24

Az .. U~~

bbdus:fta.si felt~Wl€!ktli1 ,Eil~,"'~t) I'errtdelkezesek ''Il<:lst~gbetUvel kiemelve .. i H~;t:<iJ.y(~2011. majtls 2&-t61 ._

'D1MEN ZIG Biz,tt.)$.it6 es ·Ons~8~·m.y'~Q:EgyesUJlet "Haias.zl·Qtt kill~detf:i!nyugdijlreg~82lW biz'E\"-~te1:1' ifeJ.'tIIH:~_[e.a, '

me:r1.eg e[fo.ga.d~6~t :Jl,iiljv.et'6 Wnil.p 'u;t~ds6 lUl.pja.~g,. 'i1 m!h:leg~ if.'ml'du]o.llapra ,\flS!litall'u::noieg I'IlZ eM:if bdeUetibi ererun"'n"yeik es .~ !ha]:liilid6!li~gi kock~~:i' a:laku.la.Sii. figy,dembe vete[wc[ iel~!,"a<i!~~el:!e']j. J,md~k Ossze,ge a ·b:i.:z.ffi~i~uU A e[·e.'t.e v'~geig nern ('Buikke·ti_het". 8.'7. A ·Oi:il'it..Ilsiit'O az eseddki!!!!i .iU>adek (1gS.ZJl:.gt:t f~,ly6sit1s1lnr a ik.iLld'ijttgytiiI6.s itlJtid. 'elJogEIJdl),tt i'~xadetf:o,ly,oS]I~S[kijJt~~g.ekkel cg~kllwIiJij. 8..8. A lmdi!krn~ 5~ban fdDil!riUQ admi.niS2l1id.ciigS. kO.Ust:gehf i3J Bi·lit.o.sltt6, .emny,es(tluti.,IEill.J.lek ktk~'f' ,~.s ,al\i;'tiIla~i:5me.n~kli!:t a ~kG[tl~t:8. tUa.piltjla meg, ~mJe:lye~ 3. B.izoosi!ti1l';jJh.onJal"j.m. ~hl:S:Z~ 8,.9. A b[~k.lsjtott· j,u,ad!f.kfo:I,yg~j;t.i!5 ~dOifartUl'Llil ~artti, de a. >&5. eLe'ko.[ b~UHte5etm,'e'g nrm a hatad~, iIla~~1.a es.~h~.n tgar1iilllU]l' j.uld!~ko.8 ~.iii"'Z;) iiII b.izlfosfi·!l.'!itt &5.. ev-es koOlt'"Ug .me~t~ j~adekf'ede:utm,~, :i3I11Idekra. ki. D!Il!·IilIJ fizeteU ~s a. v~!j!5z!i!ii'uttaJtoU t~Ib!blftbOZ<i.m!m8il n,fJ~'f.:]t ,~sS2i!!;mek :Joo ~ = az. elszocmo,las:i ·kjj,]meg·ek &vfjnyesu.&~m.enf:1:t. ,~ a ked.vez-m~liIyezett,.. me~ve iilZ fi:wkJjs .1Ieszer,e. ki!fi.7,;eh~5i(;1e'
,t;"Vi!':t!lt,e!iii

jar,tlde-k,obi

8,.1'0, A. :1iH;uo:s1tJi.si 't6N~ny'bl!n. e5; ~ ,a1a,pszailb.U'yb.a_n fQ.gl~dtak s·ze:tiJ'iJt oil. ktwld.t!lUgyu.]Cs jogttSiJ!il oil !l~(JIlg.a1tat~sok c~m:C.l,;e;nUsellm!, :illil!t~· ~ mgiiJk ~na1t~ljl,i!:S'i~i!ild6 ~~te~ez6
·befize:f-eS·li6J di.~!]].teW'!i. ha 111!il<s f.m:t'a~!I)~ I!ieJi11 e-1~gs(!.i¥!i!lE!l; ,a nru,ztos:iM ttrgy1l!:v:i.1Wtl!l!l?-~tt5ege].nek t~[l~lt~\5:~fe. A d"'.H!h~S:~!iJjttde:110 minden bizto~·ih~ftr.a.. A :kijJdo~lgyillfS ezrr.anyUi ,d)~iI1~i:stil"f.II.mlfi.d.eJ1l.l;I~zto'5U:QU .IiItM,~Uh3r el'lestlles.* tap. A. 8.10... ]?,ontbm .megMt.itl.il~ k1Udl~:m.gyUi[~i: dJJ\1M'ei5-:t k.flwbj h~lyz;~ o!I.d.,ditl .il1l:!LaJtT fe.M. Olm~g ,azl ,8, :fendkhrilll :h.,elY2li:!fndQkolja. i iP6tMma.~

~e-m],

{tll.

jD.rL">XOO'I.y. U:b-ej6t~lo.[' ~z Ajcirn]i:'IJt" lod't6:IJt~w:l~.!!Jtartam. soran e7.e;J;'t adato. V~ .ll:o'ztl:$~miiik 5 napon l~UUI iraslran t~.rM1'i.6 liJej:elent€'Seve~ 21. vaW~~aik megfcllil~.['1 ],;:·5zi)lni a iizIDS ll6rval minden olym Mnyege5 kfutl.lmmyt.r !lImelyJ:ie' a 'Biz.ImiiW- MlfdA!3,t lett if] €S, fiJ~I.~k~ :;Ii hiz:f:os.U\ott 'iSmer~ va!gy isme.mlQ ke:rl~~t. A b!iztrn;H:otE kbibE!1!~ ~ k.oz6i"t. iilldiillrok e.nim5:n;~t a Bizros[tt;tw~r~ lehetDv~ tcru1ri._ 9,2. A k~z!.tsi. ilIetve bejel.enoosj kljte:f~~tt5:eg elm;u:na:s.z~~·ab6t· iJllelv~ l~dil;'!lID.£s tcljesfl.1t!s b5] adQd6 kt}v'e'tk~z~i:'lyek~rt kM'oki:u a B·i2;ItQ:.'jjit6 nem fe~~1. A Bizro,srt6
tm!nl.'e:!lriJJM:i#~ :r.1.~ illlU be akkor. IiiSli bgooy(ttllilrl:6.. nogy a.z ellbaMg:ab:m 'il.lgy be nem jel<f!1ilit!:!:ltt k'£.iirU.lmmyt a! Biz,"b'Jos:~tt) !;iz;erl·ades!k~t~!kor. :u;!Il'ui![ter vagy as nem h~tott kOZl'e a ~ biz:Dl:it5!ilasi 'eaernt.ffiy l1eklbli'elke~t5el:I!f\£l, '9,3_ LakdmvaJjtoz~ ·b@jelente~.~k e-]mukt8.Z~l1i'Sili.~t,e.t1t it Bizt~Hi6 <1IZ ii:itoJS6 altaIa is.me:r~ laikt.tim1'e jogh2l.tflmyr~~111 klilldhet fiyilf1!l~ozall:nt.

9:1. A

biiZl.nsU,Olt" ~i~~Le9~ biztos.U1is:i

1: 0:. it

RESZRENDI.'Ln:zEs·
8..

BJZFOs.1TAs· .ME,~l)ZaNlS~. F:f'l.MON.VAs" NXN'DEtK.rzi'S.l }O\G ,GYAKORlASA..


~r2t''':Il~ m-e~mk, .hi!JJ

1.0,1, A biz:IDsjt~

az Iit!Letm~b)S1tti_5is.zerzM@st l.:m'U6 rogl13JkQUisa. vagy U:zm,e,ij ~Y'i1l:keJ.1.Y's.fg{,' :ktn'C!n. ki.Vij.1 megkoW oo-rm.eszetes: m.e~ly SZ12i'zOd.5 ,a, ooztosI tMi. kuW~ny

kezhez.v,et'elet'!5[ szarnftQU
ji..z

30 napon ib!ZJt l az ~ltNz.tositasi SZOb"'1'.2l6d~t"iriiM1eli


_'S

a[ta~.ru:lo.s

bizto:sft~5t fe'Ue-tt>lekt.61eJ~t,a. !J"etlde1keZl~k V<1ISli1I.,g· 'betibrel klemelve .. HaJt:alyol\i 2011. mA'jltS .~t6I

DiMENZJ'O iiztosn6 es d.ThSe~tyez:6 Egye.s'lile~ "Iii! !;I~sz;mttk€zd.el:ll n.y.ug:dfjkiege!li.blto lbiztos!Uas"".~l~teJ!ei


nyiliilr~ozal'tl.d~ i'fit'k.ikl~ Ji'lklklll
b,

a bi:z:t>osUott ill ~it'Zl€ide!lit· elerise e~~t .f.e.iIlEondl.i.a; ,a: bi:z.{Q~i:tQ)tt ,a :5.21erzi5ii~st a. jji.yu.~~bj:k_;Qrh.at.ir '!il'I.e:l'f&~ ~16tt !iO:5.ialtolQ ,eves ~~i~:zu v,m.ikozas.i. id6l[eib::lte utan mondhii:tja. fEl.
a MJ,jz,tosJtu., a 5:ZJe.nilJ'dest
aJ

f:elm.cm.dj<.1i_ a nyugdljk"uha~
=

C'.

10

i!c~$

v.j_]''@_k.od:~d. [(16 .I(!tl)!ltt?t:

k6vd8ten.

felm onfuiEj a,. :ha a bmosUott a 'fI.'~kI)7Ai [do rue~f.':LfCl .k~Z"irdJeWlill meseloz6en. III h6napufl. k~er<e5izttU bb:;f.os[U:~m.d1iia,t n~m Ijze:teff~,:ii]m~~I'ije,gi I h6napot· a:m::ghalad6 dlfjMbiIl[.ek.a Vin..
d.
!I;!'_

,a, b'7.tosttott

a. tlru;gd~szt)lg:~Utattl_31 gy '.:!lssz~:bei:'ii kJ:l.I'eUe, e


j

biz:imiroU :m~rul]i

f. a. Bizl'Oso!tD .Io.gutod nelktUi lnegszuniik g. a. b1zwlll[iil~ a . 'l.iej,e~tb.e.tII ]''il:szl~zettek

s.·:z.ef.i]l~j d!.l.j:fiizll!~:$j ktn~]ezel,hl,eg,H

nem'lle'ljes:EH •
.NJ.2.
A ''10.1 .tot) l~lll1t sze.:rm.'i."i .felftlLondA~. e~eten

a9.izrosft6 :koc'k{t7.aJtvi:selese a ftilmerndo i"I.yilath)zi3J :kezhez:~l"~a:eMtkbveiO napon m.eg:szdnik. .A 'bi;r::tQ:5!irott ezen r~tdelk~::; . s:!ei"iTIti fe:bnonoo nyi.!latk:o.~.'l1;hi~k Mdtezve(\e]~~.k&vi2W~ ~ B·izrosno 15, t'i.<lpt)1i t.eHH els·ztiJll1.oJa 'biztQSj}tOt~Ar~l a biz.t~1la:si szerl.t~clE!:sse[ karpcsoIafuan b~rtJi.eiy·pogdmen

li03.

!l.'.fsd.r·I2!.'€!~S:'l:1t<E!'0t 'bef!.ZetEsek.!k€l. A 10[.1.b-d), pt,in1t liJZ.eriRn if,e.imo,ndls 'f!&~~n. Ii!! l;i~51UO,. ~:dztos:i}ml:t J,i5~ere dijitm ..l~ka l.OO%",o.'t f.i2ie~j :lifM2g,. [~lIio:kkmw.-e !lIzl: u e]s~m.Qla_<1<i ,&; vagy'01lll.k:ivu.nacSl :kij,]~~.ew~kkiel~8 '

a hata[yos jogszaW.ly'oikiJliaiO meghaltbowlt kClI:I:S~r~~i befjzet·~-sl ktite[~~itt5esek. lu.il:9~&e-vel .. Az €!Isz~m~)J~i ·esva;gyonkirli'~si kOltseg me-IM'1!<et a kmd11titgylllefii hatarezza .m~g_
1~L4_ A bizIDs,l~otU\lltl. a i"iZn)_gBJtatiis r:negal:lt1i!p~tfltsaJ eHJt1" 'be'l:;tl'lletkemu h<llala esete".n a "Bido..s:i~6 ha]ftI !!If!tii. kifi2ie"te.st te:ljes.ft a :k(;!dveif.~e"f!.yezeitt r:w@re·~mi!ly-et ii_ biztos.hls

.felmOO'l.di1J:!l~.r.a. eii;venye.s iSZabal~Ok S:i'X11'hiit ki]!H megb!I~rot2:tli, l{t5 H. . 'hiztMimU ,i!l jQ.gvisllonyt .31 '10.1 llii,) pont 5~eL"int:a 10 e'!i!l!$ vihako.7.a5i id.6 l~~eUe utm :iel:m.of.ldlj,a, v,~-y ill. n"i]vufarl:DU tHss\Z£g iIl!~~;et· VrillY ~ 1.egfe.i]'i1'bb liJ:n)(mI evel'll~e 'I;!_g)' a.lka](I'mma.~ • e,gy rCs~kt a nyugdl.ikolli'hilfM' IlL[''l"i5e elott fe']veszi a :Bizt,[j~ito kif:i~el~g ~ beje]ent~stm SZiintitQtt W napon b,=::lm eS1l:di1:k~~, J·]ztMft6 .i b~zt'OS.]h)'1:t A ie-gyetU. [d:fj~!I_]eka-t ,I k(:UdBU;gyill~s aJta[ e~,gadoU ,e.IszamIi1Mi!:iii d!!i v,~g:y'O w.Vooo.asi. kl~~ts~ggel -s.Ulllinti. c

A. biz.tosl't.otl: ne,1!ii\ H1'fid\~U:¢7Jhet- r;zii..ruaiUomii.;n.y,;i;mak re!'iizibeirl1. Il\ci.fh)dts~r,u~ ak!kOT:. aU :fe]l..Jl.. 'vagy tag~ tf'k[utih!ir.{j~: r'i2':i1I:!ljU(tl:kle:z;e tt. 1:0,,6,. Ha a. 'B:i'r7;W5U6 jiOgvtszcm.yt ill lO_'I. e) pent szerint Ifel.mondj.il, ,a ~6Y'i5z:(lny :megsztlin~l' a
ll1a ·kof:y·cnyk:61cs(!:iiI. ~;elv~ttilk''JlL!dl eiljlecit6'en !'anodsa
k,o'i.ioi;!t,tj. 90 nepon be.1tl!.I.1111. B!:ztrn!iilifiiii ~ bht'O~l'km egy6:ru (UjitlarliiJ.IWJt ,It billd~'ltgy(:1:li!s. ~l.EilI ,el.i()ga_dott e1SztUllOJ1iSf I1s '!il£l.gyonldv'OO1.8S1 k.~I.(s~,gge~. ·C$a.:k~nli A :k](izel'etl ~g utill'ili !<Oltsegvetffiii oofiz~~si. :k.ij:~le7.e.'tt~eg (ii!ldlo- ~s .j~rn]ek) a hataJro::s jOF_aWi]J''Ok

~z{!il:iQt <iii i1Jidos(t'o-naJt roi:':~ai 1.0.7. Ha a bi_~to51itoU I viDaikotzilsli iiidQ~n·.e]t-et ldjy.ell!lle.n, de ~g iii! ·felha:nmo.zasi .idfsmlkba.!fi. az (1gJ'Ii:[1~ ~i'Z;,imM~:l:liI!lyi1\I.ot:ntartG~ ij!li~lleg l ie!'e5l~e'~, v~gy iilnn.aik. ~gy u5.i:1'ie-l f~1v'esz;i .... az ;e]jm.s, a. k&vl!tke1l6. A. ibjj~t~~lott. ,g, '10 !!tiV'f'8vjraklliltZa~i ~dQ 1e·te~te IlIti:1n Ihflrmlkm' [ll!mdiilk'eziliu::t ;1Z

[eogren:i

:S;;r.t!..rolijh levI)
~vd6.e'IlL

,IiS8:m~

iI!,gei5~t'ot

v,agy

,ilm'llak
<Ii

~gy Ii57,erQ'1.

A.

fenntartaS:ii :fii!.·ellettesak az e.W·~ :r~nJde]keze51ikif.izeh~s~I·Ii]~ifQ"U


Az ,ilItr:'1JEitIOS

roriddk1:!!itst

azonban

ll:j.aJ;lib By~.[atk{Jzit!l!l~'

b.l.:z'toS!iU,-fiijo.gvi.51zony

hMo:m ev'
.6

biz;t:oojtMj J'€llte~,eI,elltol el'te:rO reJ'l.del!~sr!k. HM~ly"oo2fl'tI. ll"tAjus 28461.

'i{£I:sr~ag betiivel liemelv@_

'DJ:MENZH~}HizmsiM ~ OftS~g~I,Y'~2~) E,~,ulet ."Hiiilil_5btott ]k€zdeh.'i, ny~,gdqbi2,gMz:iW biZ'to5il!;~_G'" reU~t€:lei

if]( ell!~,e:l1Di!,:nA!!it".

~g ~:gye!l:!~ 5,zimJj~m .I~Y.n\'!il't.aiti,llH' egyenIe,_ilil, ,e16s.2lu!t' a ,f;ellt!llnll!ll!~a!:lil'hozam,. ][lajd a [eg]tQrUl:bi. befizel!r!se:k,[is j6v~~'&Dk lerhere

A kifi:zr.t.6s Wrt"llik.

OJ,

tn.s.

A. bhtQ:S:lf",~i 5<Zenj)dj:s
tt:"'~i;!

UII.:lL. ,H ,~ pOl'!!lia;i 5liennD D1egszdn~jj I!setb i3! j m.gi1!jsu1t 'hil.je~ditendQ ,kjjfizet~8t: ~z esetleges ,kiij,i:t.v~,ykijk5lbb.6~ V,ilID' 'tdi,g] l(![koM$.bl\ll
ij!;i~~~~

df

szirmaz61art~!:i

'C5Qkke:l1IlL

,ifi.l.a, Iii, ib~l!ijh~&jlOOtti:

'meg .1llytl,gdijkol':h.aJJli di:!'.le!Je,d~tt "'. • aJiiI.11 '1-' 6sszeg ,eg~.:s2!tt:r-e.trYeiS1'.J oil !ilZro:nt:iS.l *" ~, 1l • L' ." ~'L.'b az [t!'gy't."iU SZilBi!!'I'" ~e'!1'6 J,ogvJs~ny' 't,(lva~_ f~ly.tilt.6d]k, Ilia, ~ dijfi_ze.tes] k6teleutts~g £ol,y,am!ltosilJI, ,e-s v.utozatID<1!il!Ul~ ttl'j~t>liL En:me'k .hMi:'I)"~'I;o!i!nl, a. bi'msitlsi ~z:gr~d~s ill'" iiilfOl$() kifizet,bt' kt;.vebf 60. :m,apl(all ,p, kifizetes!n. pj~a, '!l~is$:za.:me:!1i1eS'es hahU~ya] m;egszii:n[k.
a

'ViU';lkmMi :id.6

[,ehl']l1!

ulat'il_.. de
$0

12.

n.,.

:G"dmi'lo,'~~l ~'IJ'hLJ . !Ii ~IL..J~~ U.e1f


J~

12.[..

~1(!!ifiE;li~t'I"l'i~ti5,i di:jt!ru:'hd'kl'L (m,a~mal~~j ttartill:b) 'teflh~re a b~$ita5i jo,gvi:szony to. i!:wt !knv~l!ie!!:1 e,g)' I'IIlk<'lil,ommal :ki:iWgn-yk:(!ik:ijji.R (,I to'V'ibb[akbaJ.i:'i'~ !;;:Q.l¢5tm)' l'IIyi'jUta1l'o. A. I!Hztu'sLtf1 ,~ k,&l(ls~iJIiI!' bi~!ii~tnttniilka a k,Mcslkn lr.buik,~telem ibe:nyt'ij'M,s.a:t: ~g!ll'lG:.u) E!V d~eDd,er J,l·i eg-ylioi 5~m[~ egyenl~ge l'e'gfeijebb Yk~,ina_k em'ejcig; ]~ga]albb 1[00 000 f.1: Oss2iegllen es, @gy {!v'io1 e~~em ~:r.'o~d.tnartaJm,a, fI,yUjt:~,tj~. kfa(~~61]jIO[yatn, A :ti.ZI~,]pJ~at~;5i ~lDe[~yne'k:rfJSZ~f't('S :~-.mll!~ele;h;~~:a B~zt!os,it6 'f:8 ,a ibil:.tl!~!$lW~ az erre .. A fE']]]ajlmJj)zU'i lb~ztos1il'Ol'Ind

:i.d6szi3ikbi3lti, We,ro

vo:tihatbl7:0[ s;Zle"addesibell ,aU.apodfiaklii'i(!g, 12:.2. I'Jlltv~yk])li;$ij'n hlv,etele:n.ek loV'~bb~ fll:mt(~iil):.1 bogy iI1 b~z~osJtoH i'efllidi!I.k~~~.j joga:val :II k6IC!iijin f'd1ll'il~Jf.t; k:fili\!',ettmUl megdUiJ!io 2: (Mt) evben nem ,eU. 12.3. A 1J~lcsal1i 'wean, Mltsdm f[~nI!iiUt!5mak t1].ltatm~ ala" a kul.(~iiin folyOsU.isaJtc6l •. ko~~~ijlllLgja:riii.g 'tlflJj,edd' idl5szahiiJ a j~,gyb~_II_k~ ' ,~lapk:amart ,5; (ot) s2liiz~hUq;nJiI'!jt';'d ntlve]t m~FIl~k\t.ilL,ek meg:h:le~o kMD:lii1tOt es ili ,fu~~ytii!i~tgilt ]cJ:lliCs6l'11'I, ([e.gy) % I dl! ]esf'eije,bb 4.800 f't ,e-~!!':i, ,!ke~de5'i k,()Use,get b][ fb.etii:tii ... am~]~r -(Qly6s,{'tukor aJ I!W:lc!lli;m.bD'l] lev.O'Nsra keritl.
12.4. It. bjz~mllloH iii, k\U]it~!r! Ci5!.!lZeg.et, a kml&lifH: ~s ill k(~Jilli,i kil:!iJt5ege'~:,11 UlzillilJsill6v.al kQtoU !S~en;6'des sur,in:li f'~lmte]I,!'k :m~[h~!j E!gy' even [bEU)) ikjlt;Q']~s, ~l.i!i5i~afjzetni.. A bi.zhI5.jt·~ i'ogos.wJ~ e.l6te.Lle-s:(ffisl:n!. ~l[~y~be~ a bizto.;s:H'Mj es.em.dfiY a kijl(;5io.{!:~, V'isszailz(!~~~ (l~j!i_.d:oiI) ef.dtt' be.kii!!l·'lN~'ikezi~ 'ugji" .a U:ii:ll';tl]SOO a k6.l'!.':stnl1l:.ar.h:Jdst, ~s .az ,e-.&e.d~~k,(!s ka:ma:!:(It ,a, telje5i~te'.Illd)ii) 1b':lztos:Llasj u~s.z'~-gibQllev'~nj!il"

11.5. Az ~ve'm:ke~.t :itlyU.Hlibil'W. ik,olcsim = ideertvea ,k~bbi

~~,l\t

kiifi!!!iiontaJt"OZoiscait, ~s - nem

hdQ.dhailfjii'll im,oeg,at~m~ik, ~i!;!:lh!;!.lm~:9~ ~d.d&:ztlk'b..an :k:V'!i b:iZ'l\Q!i~t'iit~i!!!!'i,,aethizt'oo;('~"si ,d'ljtartileb (:mar~emarl:ikai "larfd;;1~ika) HilieJel,tizo ev deeember 31,"], ilL1.(u:na1PY,!!.J'!!a.k (m) 5, !l/(1-a;~., .i\z eftnk~ni: m,yUllUtaf.6 kl.j.]c.9i~!1I,055)!;eget az Eln6ks~gha~:a!t'i1!(l'zamgr;. 11.6. A. ,kaLlR:a!t, kesedeLmes megfi.zeMs.(': 1[!~~~!!:1 ii!I '!('-tk. sze:rint-i :mwdlen:kil!1ii kC$l,!ddm~ kaniHlwl :l'5dit!g: :loQeU rizetnie a b.izt'QsUattil .... .• A, 1k61(!!iij:~ 'Lej!id.ako:r a nt!'g oem. ~lz.etett iik Wke.-, met!.ve kama.ir..aj] (:~d,~·rtv'e ;1 k.esede~mi. kllmata,kat .is;} Q~~,zeS'ev,e] ~ B~zt'O&('ti'6 jOgQ5u[,t me,gt'erhelw, a b.lz~Oi!l.]Ifi.fit. t!!gyini i!i~it_mla,iat.

Az, Mtalmos hlzrosilbi, fieh4ilI2.1~klto.] elwro rendelkezesek tfataJyQs :2Ot]. :mAyus 28·roi,

'Ij,iilistag betU."itelirl~me~I;o'~.

DIMENZrQ Bido$IJ6 es CIl!5egelye~ Egy@S:[I~l ....1 [~la~zrolt lk~zdettl I'I.yugdlijiki.egiisz~tObi'ztosit.i~" f:ell€:l:elei

13.

TAGll.lK'{.rr:tS

~,:.tl.A iblzios:iiI::OH: ,= ,Bi 1,10 evol;!!Sv"J,'LlQoZiirs~ :id6 ]1Il:~eUe~ :iUlI!iV(l! a ;1i!!J'i!1gilifkoIhillJttr elerese til:a.n
~ egy&l~ :8ZiimLakuw,~]~~~nei__k le..,;fe]jeb~ 5O'lh4!t I'i! hi:lll!lil1i~~g~gkT61sz6.16 t!!Jwii\~.y Mf.i1ya. aJ.i tmozifl hU@.lim'til&~lt~J. :k!gtm'it. ~rz6d.6slbetn, f'edl~\tIM:J!l~ f,dajanl.ib'lLtja". "iI!.. ....• ~~"'] an , ""~' ,ameJilLliMyJJ!l!'teiIJI, ren d e ll- ,~., ,a:rr'!<JIJ~J Ii,Ogy' i!ii 'm.! t"~ ...e-Zl.PL .!11m 1l. ,1l7~Z(!ISJ!~u i!!iZ egy .. Dl iA,yugwJI!iZilm~aH'~_];-a ~;:I,gt

:1~kOt.'';S.1: V~,~!5:5en fet


,[3,,2.

n.l.

,A. tagt](!'i(~~~, .ii, bi~09~t®, ,iilM~ kiad.oifl-' a 'tBigii: JekQtes.:mek ill lbiztilllsl~DIt 1l:.f:Wi?;mri nyu,g,dIjm,mM,jara v,~~te5eooW :5210.],6 1lI.yii[aik,oz rnal, jun :Lfu,g, A. tagi 1,ek08tf.s lllirliisG!t ,a, bi~tm;(Il'OOniil it tag. a tag haU;ia @P;i~tma ked,'VeZ1DIUli'Aye~e<tit/' vaJllmint. a. hi.te[s21e'.rzdM:sb~ll fof.~li'l!U:en6l:elek. t'e[J~-gta!t!c8e 1i!:!l~c4!ti ~ ta;gi Iel.:ltes f ,iiog~~ultj.il! k;ez-de"m'i!!ny,ezih.e,tj ill ~agi :i.ekiihi.'ii511;![b~~t'09:trot~' k~"r.ete']i!:s m~'\I§~~:nte_g:]ek e,gyid~jii igaa)l~~1!!, rn,eUeU~, A tag~ l~kOt~.s ~ZliIiba]yai e,ID"ebekben til lOGD.fi, il:5. ,kijv'eteie:!lJf:]l '1_··' , II... "I I, ,~Itl.i~te51iU'O

:za]omQg 5,:l'.liIib!iil.ya'M1a] 1'!J2l!llln.os.k :iJIa, Oil, hjte[i!'!Itezet oli t~ ,;;,-~~,...!I.,~nyt ~.m& ' " t .... ,...... U . .' tIL, !I!tV"iI!l'I!.fE!~i!l", .j[Z, '--6.1 k'eo" 'k'k' _lltLrf",..nll. m~!!:1~i!i!l az 'egJn('Sill,¢H l~S ,gI~ egyel:l~ l\''lI&d~jsz~~arj.bl: n.yilv'!lfltild'OU ijs.szeg'b6[ :ft:!tvii~U
ii'II.]l'IIpUutl
S2ii;U-!lIaru:..utlllli
'iii-

'IJeljesj)tei:~ vO]ltia. U.4.. ,J\.. 'biztMitlilU i'II l.ektrtrC!s Eta.n,tj 'k_il:'e~met' ,jtz 'eI'!Ii'e,!'>ftnd:s"z,ernsillll:tt !Illy'!l.I:m.taJt:vmyo:llI!.r v,agy ..,..~II;.~'"'~b _'I,~ Aci,t'" !if.m:i;1i1,!t:I1 :QyaJI~~a b a !Il.... " " .. 1L t'" bJlh eir[~' ," ,,;;- .......~ l!Jr~ eu, 'j~.<;= -I 'b iIlf.,;u!l.l W!1lie ,[!I'lztos:uiU oz. :Wl.5.. A hLzt.o5iUllJtt' s,z!im1ajiotra tilligi. l.elilh1s fi!!m, Y'e:7.....;Elhet6 ri" o1iI.Wl.e.nin.ylben ,;I tagniiik tagi k6[~:!iUi:'libi%l~('l~5' 'tiu1~sa.. vagy f'enn,UI6 :ki:DW"'n~oL<:5ioo ~art®zisa "'"3.in..

14.1. A bi:zros:UoUnak, mc::!ll.i'"!2 ,iked\l\E!1"~p.yE!retijenek ..

biztos&~s:b61 ,!ft~.dt) el';l m~r t!soo,e-k,esse va.lt 'biz:tomt.\si s'ZQ1igi'iU:ata$'lai 'vonatkoz.6 igenye. hill i:"l.Z.ta.z~de!ke55Jegit61 5ziIDul;.cm, 5 , even. Ix!lfiH ,[l1r!:Hi ~!·~y·t!-£iiti.J)' e'1evul.. A'l. €Jevfll~$ ,i'II!tl1'i! ,~;rlti,ti. .a, jQ\i"Oben esedekesse "taM szoIg.<1ltatfLooik;rCli v¢!n~~)z6 igel1yt. 14.2. .A. 'Ibiz;tr.YSir~$i !dtoik a 'VQnail:koz6 sza.b~lyok
It

14..2.1, A RizMsi-OO k6~I~s

:Bi~,-hen TIlegha:ti:arozoIL1 s:zabaly6ht rn~rradekmhmul betar.-ia.-l.i.


.ill

bjz,tJ:loS.f~s.± ,tn:t:oha 'IlOnaUoz6

14.2.2. A.lhiztQs~,ta;ji tirok meg,btrtlsi:\nal\:: ,kfiroae~Q'tts~ge::n.em, alli ;k!;o-_n


8J) i!llieL"tdilt:rki1wh~, enj~h6 Fehi:gye1ette1,

b) a ,'lOiy,aill<ltban :~·evtlbi.L!1tetOe1j~

,k.erell:~ben.Iilj~r6 :nyumoZto har~gal

es

ugy~~~e:[ .• c) 'bi:h:'il.~fit5ti,8ybiimF polgari ~gyben,. vai"arrtdint a c!'.lad!eljad~" illetve a (elsz~in10l~sl ,~»j!_ri$ ~bell'~liuo. bi16s.8ggalr to''1a'blbEi ~ ...-eg:fT;,hajt~isiUgfben eljaro ~[1~116 bhOsagi vtgrehajtovat d) a 1~.8gyat,eJ!d. tigy~ri 'f.'~101Ji',6koz.f~gy",,5v,eli.r e) az ad6h;rl't6s~gga~ f) ,a :rela"daU~,orebenelj,ih'6nemzetbizro~gi sz()!lg~laitb!'~! g) a febdatkdn~ll:en e[jo1ro 8Y,iS!m:h~~~g'p1

A'l. ,i:J.I~Jr;ioo:llbiz:rosJit!s.Uf:el~llJlr;f.'kld, e'i:b!n> :n;:_nde:Jle~sek vasrng h!?f.(iv·~] k:irfrrnelvr2. H<'ItiU}'~ 2011, majus 18·16.1

Dll.dEmIO tltz~sIM, ~ Onse8ely~.Q EID.',esill!et "Hji_~.sztottkezdetll riLyu.gd~ki~ge5z.ihl, bi7.to~~M1'reitetrek~-i

f:t)

i)

kiLSzetV~Ze-tt ~!l-'E!keny:5eg ve~s~hez sz,u~ge!:l kis.:zetvrQ':.E!ttt 'tevekeI1Y'5€get veg,z6vei.. a feladlatkoreben e~jaro 01's:~ggyitM$.i, bbklsiiiaJ,
;,li

,aa;:t'ook tekinterel:ien a

Ita, a

P~-"2;nlQS<1lS

MrLiUdozo ~~fVJ' 'ille.tbleg itZ OISZ8JgoB Reti'lMt-fOlla;p~t6:n) s~g ~ a :megclo:7ie.ser-6'l Ies, m,eg,1l!ka(hny~~~!['6~,sz;6.16 2003" l!'v:t XV ~~ybm rnegha.rta.roz.ou .rel.a,diiltkb~ben Eljaxva, vagy M~f.!J.l\;;i:iocil, km'e]ez.:etts.egv~ihl~ a1lapjMa ktHtakU b(ijTLiHdlazo szerv. tll~W'~g kfiJf~)]di Penz~ID'i Infonn..~.d,6sEro~g~ itMbeU megkeresese teljes~t~se,al!ljiM'1 - ir~51bs.n
RliilgytU

k€.f biztosf:l:tiisi. Htolb1:ak adatot iiII 'biZto.8~~W~1 aim~!ityjbgn. megk~li"~s t;l!I;rr<lilm2l~~1;I! );;ulftlldi adatke:tti altai, aMfrt ti,toktaJtitsi zmdekot. Q To\'ai~i, szab .. yrJ,kat a mmdenk.ol" ~.uIlMly08 jogsz<Ii'lb61yOK '~;rt!;lJrn.aznak. U

~oo,illa,

'1l~,Z-,3, hlztos1t~ii ti:lDltarlasi kmiile-7.et~g az elj!iras l.-.e:r.ete.tl k]""1:i1 14,2.,2.ron:tbln A ,EI. megham:arozobt sZf:!'tveik :alkalm.awttabal is, kitrutM.
14.2.4. A lBizt'Osf~ ,kl1!pv:ise-I,oje ;OJ, :n.y'omozQ, haIt6sa,g. vaJi!kltunt a pO:iga.ri JA'l;~uu;'e-~b.iz~ons8Jg~l szo~g;.ua:t:Ir.-@.,zete,a:kkor is oteles h1illladS:Jtalanul tai~l:,Q.l;tatttst ,adm, hiill'adat mtfl'ui, ~l

a;rra, hogy

:iii

bjzt:~tiis:ii I1g.yl@'~

<iI) 'kabl.tos:zer=ker,es:kede.].eIDn'Lel, b) te1'["oriz:mnlssliilt

c] ,ilIegaHs ,k.'g]tv,~keil:'e$k>edJ~I~mmel, vagy d) a ,penzm.~s, bJilJn.L.~lekmel'itye¥eJl


',!/2ft1L

tJ.s8,:z~iI,,g~~ben. 5erelmet a BiztUSiltO J]I.:d ii, !hi3(~d]k cffSzaglJeli ad.'lL~@.IdO:I~iW:i'll' ~rverethez

14.2.5. Nem [elenti a, hfzt.osil~titC)k


'l:dz:imJlM.h:o<z v,~' or.s:zoigbU :h~j'!!]iI~dik ad@Ui:.£!zeI5) t~f'ten6,

mszag:beU
fh~u·llUl.djk

adattov~hN~s, abban az esefben, ha ;8, IY~2.l0sil,6 ugyfele {adaml~ny) ahhoz irasban h~aj,aruHJ' es a harmadik OfS.2agb"B_i i3J(h'l.tlrezel6ne.l, a llLi:1gyar iQg~zab8J'ly,ok ~lml. trunaszoo[l~ ,kBv~te-hnlhn,~'ket 'kj,~MgUti daik.eze.W!.s f~.l~telei, a
rnirnderr! le:gye5 adatra
'fi~\'@:

t,~jeslU!.h;~k, 'ya]smIDt a harmadfk

OiJ:'8Zt.tgb;!Ji

~dil!:~z;e]5

:li,zeldte1lye

s.zer.irt~ ~.nrum, :i!'E:nd~Lk~ik aJ I'lli!ig}"iilIf k~vIi2l1:~,ti'lyr!ke~ lUEI~,g;t·~ito.. iftvedehIu jogszaMU.y.ml 14.1,6. Nero ~clert.ti a b.i.zl'Os.Hasi, l'll:E:o'kS~r·elm(i!~: l

,jogsub:Ii.I,¥'flk

aJ;~J, t@l1Im~tot~

a)

illZ

olyan ~e~J,tett

ad.atok

5VJIlgal:ta'taslii!".

artTI.@.lyb6l az egye,s; ugyfele-J;; s,zem.e1re vag}'

uz:leti ,!:lAiam, nem aUap[th'.1.H.'6 ,m'~1

'b) a jog~Jkotas, megalaposasa tit!l, a h!;ljU!~vw~atok ,elv€guse C'@~]~'b6'1,11 Pe11lzCl:g~fjl'l!il'tisz'~~dum.[I!!!li~~re !5remely,es adamak ri.!@'.tn u~t}su16 ~d!~k!k :#ita;da.sa..
14-2,'7. A 'BiLffistt6 az es~ttt@g:QSk~r.'v~tt, ~,eue'kenysege'~ vegzO s.ze'nl~lyl2k, SZ<iil'LilI'E!J SlZ 'l1gyfeJek sz~m~l.ye[i:i ,aaatalt 'w'l,1abb.ftbar~a abb6;l a 1k~.:zaroiagos ~~botlilll)ID' a '~isze.rv'eJ"..ett t~v~ke.i:'ifyse~t mraxadeM:al,anw etladta.tgs.6.:k. amsfitllyfb n a; bi7.tosJ:tott ehhez az ,ajMUatj, tir!arOJ:it hO:Z2~r.il!'tfl.

A.z iillti'.alJJ:iloobiztosfMstl, feltel:el.€!!k:tlti] ~ltth",el'r,\endelk"e.zesek vastag beli:ti:ve~,:klf!~]]Li£!I.v,e...

H.a!W~Y'll$ ~011.majus .z8.;.t61

DIMENZIQ 5iz~051"tO es ()ose'ge:lyez.6 ]j,gy~sU,I.€!t ",HaJl:as.ztottkezdetu .Ily'ugdJjki~~fN) bi2too,i~_¢' felterel.ei.


14_2.8,.. A Biiztosit6 koteleze'i;II;sege~ vii:lllal arra, hogy :m:-gteleJo nyilvMtart6ssam. rendellsezik •.amely m~g'Vi:1lmll:j'.Ii'i. bilztosfta!iii ti;b:ik 'v'(!dielmet a litkaU jogostilt kEz~:~ni< oiII~lye'k a 'biztQsitl,g.i ~~.z.Q~~ 1, :~e·tf.~o·tteveJ. l1yilYm'la!t'~sil'ilal} a !iz[}~gAl'~t:;i_$,'j!;1J.asszel'figgtll.e.k. Az !;!JdaJkezeUi:s relja csak a hjztosl.tilJsi. !i~.7,.odles m-egl:;."t.eselil.ez.. n:t6d!oo&ltib:iilbrYLt ,11l0lIlanyih..'ulI. ta,r.EiI!!i':ii&t{jj~:!.iIl ibi:7;tt.ls~~aliii ~.ze:rzMe·3.!ba!.s.zar.lnaro .~'I,IeI:e-Msl\!~.m~g:itEH~'5ehez :S.Ztiti>~g~, V~ID' az; e '0:rv,eny .aU~I. :n-u-eg,'ha.h1roz.oitteg}'~b .:;e] lehet, Eze'.n ce'It,61 ellt!rl5 'lJelb6I yegz'e'~t ada!b:ooMs.t a. 'Bl:l.to~it6 CS!1IJk az i1gyfe~. eloz~reg hMZ{tjaroUl!;iav.aJ v', g~et_ .A ho,zzajalll1as lJ!'ilegtagaclasa lniiar~r. az t1ig;y.fQ']@t nam erheti hatIany es annek ID_f'g.adasa ese-i:f1lJ .I'~szern nem .nyl1rjtltatv e·~~'kDi.y. 'I4.2;.9_A 'BizttQ:.~tO ti.gyfe[eiIlfik azon ttzleti 14.2_10., A. iba:do~thi.5i tirok tekinteteben, iddbt;lli. :k.o·rlaItM~S n.elkill-.h~ torveny' nl~.ke.nl nem :rendeIkeLik = ·limktiillrt'asi. !k~t@'}.~!i!It!i~g te-theli ~. a.i~rostit6' l;t~bjdoT1.:Os.iiIIi:t. 'V~Z€b5H.. alk!:llhrLf:lz.o.I:L11Iit. ,~, rnind.:a2oA<:JJ~ <likiik i:1ihltoz !iii 'iBizliositowi ka:pcso~,3:t:08, ttL"'i.r~l:r;:lfLy12~g@k sortin 'I!lBtrnUye:n m06d1011hOZZ~·IDt!J:ak.

14_.;~1.A D~'ztJ,,~iti~~ int.!tv.e kdpvi~if!ldie j.'i: ,"t.:l::ms:iifMIt~' k.i.U~\;degt5 ~ ~t\P,~·elyw. adatait ~1'!uw;k 1Io.~:zdjrtinf,rd~Ml jO,gtP~ulta.k $one-1m. A. fli':!:tuslM iI'l,z,!lIfj! sz,trl,!elyes (.datoitat k2~Blil (J:mf!lye.bt ,~ ~ ,b£ttositOff .a:z: Qjrfnll!1u ;jrlapa.~~~ ;ine1>61~g' ,tlZ ,~j(i.i1:,l~t meg:teteleF.
a szen6d~8 k«~it1.r:!fl~' 'i!letQ-:leg ,R .5~e'~adhb6l er:e'd(J fgin,reJi.' il.f?Jb.t.y~t~e s.ut(i;1'1 i!!gyd!J.fo·m~at1~lIl.lli.biztOSit'!'dsl s,~:e~Qd.isl'i;~rekQ~dS4!l i.n:kltbe:n: Ii Bi%t6:S"!:Mml ikiiziHf,
Vtlg!f

14.3.1 A lJlttosil6 m: 14.3.1, .IUjiJlpmJ .m'f!g:ij{flrlmzwt admO"t'fM mlntlad:dJg ilinjUtt... 1lIi!I1ifitg litre' jj;emjiill !.:l.tri'z{idi~·Jffjt igill.}' en.r.ho 'illu~tlJ.
}'4..;1.J.

,"~ZEli, I!mdg

1iI!'

A;:; tlll'at"~J;i,~ t.oJ:lfri lri'fJi-rol~

MJomuJi_1rilt\!t U!iI'.i'lHa·

e:" ~ !i;ve.,eliseli mrlg(riib.lIu!:~ s,z,(;blffjtG


lielje.v.flife l'eher,

tI'

fJi'#osIl'RSf

s:"grziitl~'s me;;:I,i'u;i,\"t:J .m'6d,,~il'gsg. a{taM~ ;JJil1~6.;,.t{u·ID.'fjJ) I1let'iif¥g

l;fJrw!n~l 'f.ltf!ltt~Iff.:i.lJek

J4.3 •.~: A j·i,.ttmi!}'a iT Ati."J'lde;g~ adtilrikat tl BI"rf)ji~6 " hl;f;rre:ltolt ini.;ilbeli JUJzzdjlirulb-.tiMl jog(}'1J~"/l:' ke;u.Jr.'i.; ItIJ1aminl ,r.·en afitlfDifm fdl1fdj;o:oZli~ i~~ ilg;w~:m~l:'s~p'kn;W'.iibb-e' tile-Ie irdd.ifJeu adatk~1. Ildff.l/tlde1llfJ-tA illftlJieC' loi'4"lJt.T"W!.Ze:tt. ie~e:fJ.y~t ~ilt:ll~\\'I!'i!J{V

NsJ,'en' ,&lam!',

14~J.:S.A .1Ji1bJsi~~i .ajdnl(lt ,rllJJrnsdWJ1 a .NZl'oUi~ml nN!gttilj« ri'l.i"lQ'ilJeg~r; If.'eHUs'JreIJiOJuttkoz.O irllsbe-fl b,ou4jfi,.,mlisl.

is 5Yiemelyes

ai/m«t

,1,43.,6...A IJlztll1JitMt ~. &mo~/;ell:tJ.j h ~~.f e.dfllDit - ,Ill! mqfel~Ni.ig.'{I,wi.'(kok «Japj{in -

111'

.11i:J()S{lij

,I1J1ahllrdl'j6JrOS,W1 ,tiipJrl~~1.·Ir:~J,l"; kbisJ.n (I ifyifFi-iiJlila'l'iilif6&!7J';! m'6rW.fi~hjJrj4

J.4.J.1. A ~nri.lycs ,13 klill;I,Ml~i?u ,oouUm«1 a .1lizltl'!titti' kh.drd.lall azoll' «drJ.ll.ezd8 jogosutt t"lI'dbbllfJ"f!i' .(J.Hf,i:1YIJ,aoz (J(ltftJiidi!/ft,Rl n.W,1fF1' ing~Yl/)iil;o.k allat MnmsQ011 ktJl.''elglm!:irye.i vllfla-inenl.M_:V" {{daUB: iJl~v.e.· ,tif):e~i.l/Ildl. 14.3.8:. A.. E!'lzt:o.s,!'t·rj ti!!Ii:!lffQfI!tJ a
'tEN@l(iIl:I1IYSr!g@ SlOifll'i i1I

~n

Fi

vagy' l!ilft·eme'~'111m:rt-enrti" (IIz'ilJ!p,telet. iillet~l;lllg 'S~'N'ltSd~stH ~'rii"lto


;ill

gOFHlo$kodik

!o::ijlijnlelles

E!5 5lellTletve5

,adatok

kez:elrtsthe. vataml,FliI: a

b ltos~ta:!ll' tU~'Cl,kljl€l!ch!n£!ml're vOJ\atl.Q.~g ~arb.a:lyQk mar(!u::lebilFan ·erv.6ny.e.srt~st:rt1!L

Az. ailmlMlos b:jZL'Osll~si..riiJ]Il..i.tt;!lel;ltQl eltero rendelkezesek 1 E_~WrQS 2011 .. mAjus 25·to.l

vastag

bel"fiv@.i.1d!!mJ2'Jv€_

DIMENZlO Bj.zros.i1oi:!s6r.lS'E)-gEiill)l'e~a, EgyestUet ... alaszton kezd~l11:n~rugdrjkie~~gito biztooftas," ,fe:~t'l:."'till~l. H


14,5.. ,F~tlg}'cle:J1' Kri~imf.l'f. 39.
S~,~I'j'jJ:~ ,NuziQU,i

S~~et;

"k AJlamJ' F.erl~t!lii!l..e. Hl~J.fJl ~i' ,B,lJlIllFt.

.1'4.6. A jf/ell FefJm/.~'kwm' :(It!IIJ .f~'tlil!u~z'un:' Ir.er,fiisek/J'tru tI ,P,otpl'i :TliiIlI'ri'f.l'W6!1_JI!!' ren,rldlr:ooei.;, Q Bi;: ,Opt, fflllgfeJelll teillJ..J.II;eilsei;, Mkmdffl a bltfMitmir-tJ V(1l1mkozo .agy.Jlj 'U1J6lyo~ jOg3!(llJiflJok sl.snnf. kell djorl,;'
,l4.. 7. A jtl;!U Fd1lidek
/;1t6s~,,:li:(i'1.flmllllJf~k.

4dappm iil~tl'

,bkl'iJ:gj~'i£ijoCW.'fUfN)I&ij

,rtrf1.d6 jog'J!iJ.d ,tl'S.f!lm nnd:~i


villi t.~l'i~
jJ

jog ,~rj;Jbdh!ai S4tfr.i.'M k~ll.,e:nd~f.Ri.

J.tI.,' .. kkfl. hizt.O'Slt~'i S1jfll'1.'Udd3flM/:fJ;JNIi' ,ii)¥'/v.!!'oH. ~'rM{m~,jete!: ,liJ~.rll If/.

'-lUJgJ!:li1:f

At. ,alta~lIDo$ biz;f:osi~

J:el~;1)Il'I,~kW[eiwro rend<e'Ikezi!sek yasblg b!2l1lv~1kimi:!Ive_ Hatilly'0'5 2011. m ,Jus 28·t6[

31

A ,..H1ilIb.s.zmU kHld_,mif:i1l, m,ylllgdijkjeS'~,td

bizt~s.~£i!!j]-MI, a iI!i(,'!fiut:e,ek

tltiI1li

ad(lked\',ez.,I1le:nye_kkeaelese

JhitepmJlllt'!'Pf: ill! ,t~ bi2:~ru(MM megSZ.di'lt, is u h(mJ..-ibfibfap lli'l1a~ui!~f ,11kiftu.ti~,kJzi#.ti idiitarl:llm . :rrem ,Iffiljlilfjn: .,neg jl15 ii:l~,POt:. tj~ ,EgIfl$ii~~ ru: adlol~t~s~gt:6] ,(!.,rke,z61'1Il'6ketIf,itZ'1ri~~:ydr.lr:t4:blnt'lltf jiZff.t :!lel1l 1roz.;tm~t:tl, en~ ktrJ:r.rltfIlt. A 16. na'p:WI, kezdtft:ltkr:r ,11 kfjize,fiskf)r bist.delnr.i krl1'm~jnTI j]l1l'A!'lyr:rclt s lJ<1ErtiJrij' i7. n'finde,r1!liclNi l'tnfiil'~{IJ,~ jo.g,~'tJly rogzil;i.

,~

,Az ~Utaj::'j,lJ;}S; bizoos[t~s.i.fe]1~1'Cl!1@k,t6I ~1W.r6 i!:'etldleUteZ'e5~1"

vastag iJ€tll'l1d, ki.~i1tli!1.~ ..

Hatdil)""Qs1011.

[]l~ijUS ,2'8-'[.01

D[MlENZTO Riztos('10 @S~e-g€:Iy~7.(i

EgyeSilet

.... HaiI~szrou lkecro.et-u nytt,g;difkie~!!Izfhllbiz~o.Bi'tlB"'· feIt€telei

'V:i~<'liszhal:6 it'i}fUgdij;;;1.iQ]gaU41tasok :~iW'iji]~~


.aJ

k(i!ll'mek

mll?,G;kp'~tt lIa~itSBott kezdelhii nyugdi.jklegl'S2.iw 'b~5Wta.s(!lbi1


iIl:]&ti:

10'.n.. m:h]' us .lS...a

BiztosftB:l 5~e;rz.6d\es

!l:s!l:m.~iIi'i.y Il;ekjjv·et·ke~·k:o.:r (biDosillto.ttt

e'[ld"M kezcllh:'fj

£liy~grl.[jha Wlfiitilidiiisa) ~ 1011, n"Nijm 284 "",Ha.[a:s;2:i:oH lkJ!:i!!deti :nyug41jkif:g'~mt6 rndztosit.is," ~I.l\k ·'!o'Oir!~tk~~.b.m ,!I
1

megk~hj:sekor enren.:f"-"S .f1I2.ilet,de·):: 'ij"7;mritW nyugdlj:SZO~.ga]I.a:ta,'!j.i. .~e:t:l!l!~elllI~ge·k '!ll~]h:~U!L1i!! megtHtasa melle I~ 'bdvul a 'blzlOCis:iltrmft altli!:l ·"i;'al:as.zUl~t6· nyu,gd!lj:szo]ga_1lta"ia:su l:'t :ko.:U'i? •
.A 'bb;:to8~~raitl: :[ly:J!igd.:I.lb~ ''1,l'QnuJji'51 ·esellen a 2~U". m~ju8

fene!tifj~ekheJ:"l.

.28...-..'t61b!ltilY'!1Is, bizltmf'tasJ. ro,gz.i:~l!ti: ~:ZI~lt2l![t.Jr~_BQk ~·!irra.dekszol:g~HiltJs.,- val;a.m:i:nf. 8i7. egyo5lszegil. ~


n.YUiJ'di.j$ztI~~Jt~ ~ ~s

s-zofga.Ftart:.is es, :JJ j,jit<\~~kfoly·6s:i.'U~QIlrw,lbi1l.id6ja sz.ermii vegyes k ¥,Mam·hat-Oak.

it D.flI.-ffiNZn} BiztosiM Is Ou'Segllye:z6 Egyesil:lld II41a~ztQtt ke:J.effl n!pl.g;dijki~gls.2:{tQ b~'~hl!lif~ k¢ilr4b.bi (2:011. fntij'rl/s it: e18tti) tdtfs~tlkfi1: VO~'iitkQ~6 felte.tde.it ~.%' egycs.;J.I£'1: ta;gjtd a DIMENZO' .niz:t~~i:t;~li O~f),e~o i fgy.esN'~[' mkheJ,ybi (1l 19 B~~,p'~t~ fehm~;ri'~t ,WA .In:,~ Uie.·,t,Meg DLMF.NZJ()' Bi:;;::tosiM fs .(jnscgclye,z6 f:gyJ€$iiret h(!mitipjan. ~.
fJ;rWl'4'.diilfl~IZiocso,orl.hu cJirltl!t-Zk.

..,
Az aJt.PJliln.os biztosUas.i fl2l'b~ool.ekrr.me1t~Ji'5 retilileik;ezmk vastag betu:vel kiemelve, .liatl&yOfi. 2011, ~us 2fl,.:t6]