Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SURATI

PETI SURAT 255,89608, PAPAR, SABAH


No. Tel : 088-917859 No. Fax : 088-911793 http://sksuratipapar.blogspot.com/

KERTAS KERJA SEKOLAH RAKAN ALAM SEKITAR (SERASI 2011)

DI SEDIAKAN OLEH PUAN ZUBAIDAH BINTI HAJI RAMLEY PENYELARAS SERASI SK.SURATI,PAPAR 1

KERTA KERJA SEKOLAH RAKAN ALAM SEKITAR (SERASI) 1. PENGENALAN

Sekolah merupakan tempat paling tepat untuk membentuk generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar. Ini adalah kerana hanya di sekolahlah keperibadian dan persepsi manusia terhadap alam sekitar dapat dibentuk atau dicorakkan. Apabila sudah dewasa atau keluar dari alam sekolah, seorang manusia akan lebih sukar untuk dididik seperti kata pepatah Melentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya. Sekolah-sekolah di Sabah telah mula menerapkan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di kalangan pelajarnya dan mewu judkan generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar. Justeru itu, bagi menghargai usaha murni pihak sekolah ini maka satu bentuk pengiktirafan diberikan kepada pihak sekolah.

2. APAKAH ITU PROGRAM SERASI ?

Program Sekolah Rakan Alam Sekitar (SERASI) yang melibatkan semua sekolah menengah dan rendah di Sabah menjadi program utama sempena sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia (MASM) di Sabah. Program ini merupakan pendekatan menyeluruh dalam pengurusan, kurikulum, kurikulum dan penghijauan sekolah di kalangan warga sekolah bersama -sama keluarga, komuniti setempat, pihak kerajaan dan swasta serta badan bukan kerajaan. Ia dilaksanakan menerusi pendekatan pendidikan alam sekitar untuk membentuk masyarakat yang prihatin dan menhargai alam sekitar pada sepanjan g masa. SERASI juga merupakan pusat pembelajaran dan pengajaran yang dapat mempengaruhi warga sekolah dan masyarakat ke arah kehidupan lestari.
3. VISI & MISI SERASI VISI SERASI

Sekolah Kebangsaan Surati Sekolah Dalam Taman Menjelang 2013


MISI

Mewujudkan Persekitaran Yang Kondusif Dan Budaya Sekolah Cemerlang

4. OBJEKTIF y

Mempertingkatkankesedaranterhadapkepentinganmemeliharadanmemuliharaala msekitar di sekolah

Memupuksikatpositifdancintakanalamsekitardalamkalanganwargasekolahkhasny adanmasyarakatsetempatamnya.

Mengadakaninovasikearahmembentukpersekitaransekolah yang menitikberatkanpemeliharaandandanpemuliharaanalamsekitar.

Mengiktirafusahaberterusansekolahdalam program pendidikanalamsekitar.

5. KONSEP

SERASI adalah berkonsepkan amalan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di sekolah pada sepanjang masa. Ia turut menyokong dan mengukuhkan program pendidikan alam sekitar merentas kokurikulum. SERASI adalah pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga, komuniti setempat, Kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Konsep ini juga menitikberatkan pendekatan bersepadu dalam pengurusan, kurikulum, kokurikulum dan penghijauan sekolah. SERASI merupakan pusat pembelajaran dan pengajaran yang dapat mempengaruhi warga sekolah dan masyarakat ke arah kehidupan lestari.

6. ORGANISASI SERASI
PENAUNG : En. Abidin Bin Marjan

(Pegawai Pelajaran Daerah Papar)


PENGERUSI 1 : En. Duraman Bin Bakar

(Guru Besar)
PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI : : En. Moktar Bin Matyassin (Pengerusi PIBG) Pn. Salbiah Sulaiman (PK. HEM) Pn. Issah Sulong (PK. Pentadbiran) En. Sabastian Cosmas (PK. KOKUM) PENYELARAS SETIAUSAHA : : Pn. Zubaidah Bt. Hj. Ramley Pn. Juliah Muda

BENDAHARI

En. Hashim Mohd. Zain

(Pembantu Tadbir)
AJK : En. Nor Mohammad (Kesihatan) Puan Afsah Anjun (Pendidikan Khas) Puan Mawarni Abd. Rahman (Prasekolah) Syarikat pembersihan Klinik Kesihatan

AHLI JAWATANKUASA TUGAS A. PENGHIJAUAN ALAM : NAMA GURU Jamnah Affzal Zaleha Guriaman Norain Yaakub Mohammad Nor Wan Fadhlul Imran Bin Wan Sapiee Junaidi Alidin
y y y y

SENARAI TUGAS

Menganjurkan, melatihdanmenyertaipertandingan MengamalAmalan 5R (Rethink, Reduce, Repair, Reuse, Recycle) Mengurussumberdenganbaik Penghijauan Taman

B. KESEDARAN ALAM SEKITAR :

Noraini Yusoff Irene Pan Norjannah Matusin Arline Yakup Adizah Jual Masnih Salleh Mawarni Abd. Rahman Mohd. Fadhli Ariff

C. KEBERSIHAN & KEINDAHAN PERSEKITARAN :

En. Affendy Mohd. Amin Felicia Francis Maslinah Moktar Rosnahni Matnor Afsah Ajun Rafidah Basri Rija Daud Dg. Aminah Jais

y y y y

Menjalankan program/akitivitidenganPendidika nAlamSekitar Gotong-royong Penggalakkanpenanamantumb uh-tumbuhan Taman angkat Projekkhas Seminar, ceramah, pamerandanbengkel alamsekita r Lawatansambilbelajar, kemalamsekitar Kebersihanpersekitaransekolah Keceriaanbangunansekolah (Mural dan poster) TahapKebersihanKantin

Sebastian Cosmas Codfrey Marcuss D. INOVASI ALAM SEKITAR : Mohd. Fouzi Mat Aris Rasyid Osug Asiah Ali Tan Ai Ling Rahimah Bungsu Noranah Pg. Salleh E. TANDAS BERSIH & CERIA : Dayang Haji Duroi Julia Muda Bebyanah Benadus Kamaluddin Satumin Mohd. Fairuz Ezati F. DOKUMENTASI : Masrafidahwati Ali Hassan Ermawati Abdul Hamid Dg. Suhana Ag. Kahar
y y y y y y y

Melaksanaaktivitisekolahmengena iiinovasiberkaitanperlindungandan pemuliharaanalamsekitar Menjayakanpameranhasilkreativiti murid Melibatkanagensiluardalampelaks aanaktiviti

TahapkebersihandanKeceriaanTa ndas

Menyelarasdokumen Mewujudruang/bilikdokumentasi Mewujudkanlaman WEB/blog

7. PENGLIBATAN AKS & JAWATANKUASA PROGRAM PENGANJUR (AGENSI LUAR)

Pengerusi : Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia Urusetia : Unit Pendidikan dan Sebaran Maklumat Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah Kementerian Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar Malaysia

Ahli : Jabatan Perlindungan Alam S ekitar (JPAS) Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Jawatankuasa Tindakan Alam Sekitar Sabah (EAC) Kota Kinabalu City Bird Sanctuary (KKCBS
5

8. PELAN PERANCANGAN SERASI


AKTIVITI/PERANCANGAN
1. TAKLIMAT KEBERSIHAN 2. MESYUARAT PROGRAM SERASI 3. GOTONG ROYONG Amalan 5S Gotong-royongperdana Menyediakan sudut di Pusat Sumber Menyediakan sudut di laluan Menyediakan sudut di kelas masing-masing Gotong-royong setiap perjumpaan KOKUM (10 minit setiap sesi) 4. PROJEK TAMAN Taman Herba Laman Anggerik Pondok Ilmu Taman Landskap/Kolam ikan 5. PERTANDINGAN Pertandingan Kelas Bersih dan Ceria (Piala pusingan) Pertandingan Bilik Khas 6. AKTIVITI KESEDARAN ALAM SEKITAR (PROGRAM KHAS) Bulan Alam Sekitar Taklimat Kesedaran Alam Sekitar Karnival Pelancaran SERASI SK. Surati Guru/murid Guru / PIBG  Guru Kelas Guru yang mempunyai billik khas Sepanjang tahun  Sains & Matematik BM & BI KH & KT PAI & PM     Semua guru Guru/PIBG SU SERASI & AJK Pusat Sumber Semua guru Guru kelas PK KOKUM & Semua guru   Sepanjang tahun Sepanjang tahun 

TINDAKAN
Guru bertugas mingguan setiap perhimpuan Semua guru

Sepanjang tahun  

PENYATA KEWANGAN SERASI KETERANGAN PENERIMAAN DAN PERBELANJAAN BAGI AUGUST 2010 HINGGA JULAI 2011

PENDAPATAN/PENERIMAAN

RM

PERBELANJAAN/PEMBAYARAN

RM

Baki pada Julai 2011 SUWA YB GHULAM BAHAIDAR KHAN

390.00 800.00 400.00

Cat dan berus Sewa lori mengangkat tayar/bambu Sewa lori mengangkat bambu Bayaran menanam tiang taman Rantai pagar Tiang bakau belian (RM10X10) Kos membuat pentas mini Pusat Sumber Papan tanda nama Pengurusan Jumlah Perbelanjaan: Baki pada akhir tahun:

100.00 30.00 50.00 50.00 60.00 100.00 150.00 170.00 100.00 810.00

390.00

JUMLAH:

1,200.00

JUMLAH:

1,200.00

Tandatangan Nama Jawatan

: : :
(Pemegang Jawatan Utama)

Tandatangan Nama Jawatan

: : :
Pemeriksa Kira-Kira