Anda di halaman 1dari 9

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK

SD NEGERI 2 ANDAPRAJA TAHUN 2010/2011


MATA PELAJARAN : PAI

NO

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

050601001
050601002
050601003
050601004
050601005
050601006
050601007
050601008
050601009
050601010
050601011
050601012
050601013
050601014
050601016
050601017
050601018
050601019
050601020
050601021
050601022
050601023
050601024
050601028
060702029
060702030
070803022
070803023
080904041
080904043

NAMA SISWA
Amin Saepuloh
Annisa Zesika Dewi
Cece Solehudin
Cindi
Diki Herdiana
Diki Suteja Saputra
Desi Nurkomala
Dezan Kurniwan
Danto Abdul Patah
Delvika St Nuraeni
Elisa Puspita A
Ica Oktavia
Lia Yuliana
Levi Nurhayati
Maman Durahman
Manzilatussyifa
Maman Sulaeman
Riska Nurjanah
Riski Nuridad
Riki Apriyanto
Siti Wulandari
Siti Munawaroh
Siti Rohimah
Sri Mulyati
Rizqi Fadilah
Yogi Iskandar
Agus
Robi Yuliatna
Asep Diki
Ismail Marzuki

Mengetahui :
Kepala Sekolah

Andapraja, April 2011


Guru Bidang PAI

R ROHMAN A,S.IP
NIP.19580317 198308 1002

DAHLAN
NIP. 19541125 197803 1 001

Jumlah
Nilai
70
85
75
70
70
75
75
75
70
85
85
70
75
70
70
80
70
80
75
70
70
70
80
80
70
70
70
70
80
80

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK


SD NEGERI 2 ANDAPRAJA TAHUN 2010/2011

Amin Saepuloh
Annisa Zesika Dewi

Cece Solehudin
Cindi
Diki Herdiana
Diki Suteja Saputra
Desi Nurkomala
Dezan Kurniwan
Danto Abdul Patah
Delvika St Nuraeni
Elisa Puspita A
Ica Oktavia
Lia Yuliana
Levi Nurhayati
Maman Durahman
Manzilatussyifa
Maman Sulaeman
Riska Nurjanah
Riski Nuridad
Riki Apriyanto
Siti Wulandari
Siti Munawaroh
Siti Rohimah
Sri Mulyati
Rizqi Fadilah
Yogi Iskandar
Agus
Robi Yuliatna
Asep Diki
Ismail Marzuki

Mengetahui
Kepala Sekolah

Andapraja, April 2011


Guru Kelas VI

R ROHMAN A,S.IP
NIP.19580317 198308 1002

ETI SETIAWATI ,S.Pd


NIP.19610111 198204 2005

Rata-Rata

Hasil

Pelaksanaan

Persiapan

MAGNET

Hasil

050601001
050601002
050601003
050601004
050601005
050601006
050601007
050601008
050601009
050601010
050601011
050601012
050601013
050601014
050601016
050601017
050601018
050601019
050601020
050601021
050601022
050601023
050601024
050601028
060702029
060702030
070803022
070803023
080904041
080904043

Pelaksanaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SERI DAN
PARALEL
Persiapan

NAMA SISWA

Hasil

NIS

Pelaksanaan

NO

Persipan

ISOLATOR
DAN
KONDUKTOR

Jumlah Nilai

MATA PELAJARAN : I P A

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK


SD NEGERI 2 ANDAPRAJA TAHUN 2010/2011

Amin Saepuloh
Annisa Zesika Dewi

Cece Solehudin
Cindi
Diki Herdiana
Diki Suteja Saputra
Desi Nurkomala
Dezan Kurniwan
Danto Abdul Patah
Delvika St Nuraeni
Elisa Puspita A
Ica Oktavia
Lia Yuliana
Levi Nurhayati
Maman Durahman
Manzilatussyifa
Maman Sulaeman
Riska Nurjanah
Riski Nuridad
Riki Apriyanto
Siti Wulandari
Siti Munawaroh
Siti Rohimah
Sri Mulyati
Rizqi Fadilah
Yogi Iskandar
Agus
Robi Yuliatna
Asep Diki
Ismail Marzuki

Mengetahui
Kepala Sekolah

R ROHMAN A,S.IP
NIP.19580317 198308 1002

Andapraja, April 2011


Guru Kelas VI

ETI SETIAWATI ,S.Pd


NIP.19610111 198204 2005

Rata-Rata

Penjiwaan

Kesesuaian

Teknik

SULING
Penjiwaan

050601001
050601002
050601003
050601004
050601005
050601006
050601007
050601008
050601009
050601010
050601011
050601012
050601013
050601014
050601016
050601017
050601018
050601019
050601020
050601021
050601022
050601023
050601024
050601028
060702029
060702030
070803022
070803023
080904041
080904043

Artikulasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Irama

NAMA SISWA

PUPUH
Penjiwaan

NIS

Artikulasi

NO

Irama

KAWIH

Jumlah Nilai

MATA PELAJARAN : KARAWITAN

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK


SD NEGERI 2 ANDAPRAJA TAHUN 2010/2011

Amin Saepuloh
Annisa Zesika Dewi

Cece Solehudin
Cindi
Diki Herdiana
Diki Suteja Saputra
Desi Nurkomala
Dezan Kurniwan
Danto Abdul Patah
Delvika St Nuraeni
Elisa Puspita A
Ica Oktavia
Lia Yuliana
Levi Nurhayati
Maman Durahman
Manzilatussyifa
Maman Sulaeman
Riska Nurjanah
Riski Nuridad
Riki Apriyanto
Siti Wulandari

Rata-Rata

Kesesuaian

Keluwesan

Kekompakan

Gerak

TARI
Gagasan

Pengg Alat

Langkah Kerja

Desain

KETRAMPILAN
Hafal

Nada Irama

Artikulasi

Sikap Badan

050601001
050601002
050601003
050601004
050601005
050601006
050601007
050601008
050601009
050601010
050601011
050601012
050601013
050601014
050601016
050601017
050601018
050601019
050601020
050601021
050601022

SENI MUSIK
Peng. Alat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NAMA SISWA

Komposisi

NIS

Warna

NO

Bentuk

SENI RUPA

Jumlah Nilai

MATA PELAJARAN : S B K

22
23
24
25
26
27
28
29
30

050601023
050601024
050601028
060702029
060702030
070803022
070803023
080904041
080904043

Siti Munawaroh
Siti Rohimah
Sri Mulyati
Rizqi Fadilah
Yogi Iskandar
Agus
Robi Yuliatna
Asep Diki
Ismail Marzuki

Mengetahui
Kepala Sekolah

Andapraja, April 2011


Guru Kelas VI

R ROHMAN A,S.IP
NIP.19580317 198308 1002

ETI SETIAWATI ,S.Pd


NIP.19610111 198204 2005

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK


SD NEGERI 2 ANDAPRAJA TAHUN 2010/2011
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA

Mengetahui
Kepala Sekolah

Andapraja, April 2011


Guru Kelas VI

Rata-Rata

Jumlah Nilai

Alur

Kelengkapan

Amin Saepuloh
Annisa Zesika Dewi
Cece Solehudin
Cindi
Diki Herdiana
Diki Suteja Saputra
Desi Nurkomala
Dezan Kurniwan
Danto Abdul Patah
Delvika St Nuraeni
Elisa Puspita A
Ica Oktavia
Lia Yuliana
Levi Nurhayati
Maman Durahman
Manzilatussyifa
Maman Sulaeman
Riska Nurjanah
Riski Nuridad
Riki Apriyanto
Siti Wulandari
Siti Munawaroh
Siti Rohimah
Sri Mulyati
Rizqi Fadilah
Yogi Iskandar
Agus
Robi Yuliatna
Asep Diki
Ismail Marzuki

Kesesuaian judul denagn isi

050601001
050601002
050601003
050601004
050601005
050601006
050601007
050601008
050601009
050601010
050601011
050601012
050601013
050601014
050601016
050601017
050601018
050601019
050601020
050601021
050601022
050601023
050601024
050601028
060702029
060702030
070803022
070803023
080904041
080904043

paragrap Kesinambungan antar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kesinambungan antar kalimat

NAMA SISWA

Struktur kalimat

NIS

Ketepatan pilihan kata

NO

Ketepatan Ejaan

Kriteria Penilaian

R ROHMAN A,S.IP
NIP.19580317 198308 1002

ETI SETIAWATI ,S.Pd


NIP.19610111 198204 2005

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK


SD NEGERI 2 ANDAPRAJA TAHUN 2010/2011
MATA PELAJARAN : BAHASA SUNDA

Rata-Rata

Jumlah Nilai

Alur

Kelengkapan

Amin Saepuloh
Annisa Zesika Dewi
Cece Solehudin
Cindi
Diki Herdiana
Diki Suteja Saputra
Desi Nurkomala
Dezan Kurniwan
Danto Abdul Patah
Delvika St Nuraeni
Elisa Puspita A
Ica Oktavia
Lia Yuliana
Levi Nurhayati
Maman Durahman
Manzilatussyifa
Maman Sulaeman
Riska Nurjanah
Riski Nuridad
Riki Apriyanto
Siti Wulandari
Siti Munawaroh
Siti Rohimah
Sri Mulyati
Rizqi Fadilah
Yogi Iskandar
Agus
Robi Yuliatna
Asep Diki
Ismail Marzuki

Kesesuaian judul denagn isi

050601001
050601002
050601003
050601004
050601005
050601006
050601007
050601008
050601009
050601010
050601011
050601012
050601013
050601014
050601016
050601017
050601018
050601019
050601020
050601021
050601022
050601023
050601024
050601028
060702029
060702030
070803022
070803023
080904041
080904043

paragrap Kesinambungan antar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kesinambungan antar kalimat

NAMA SISWA

Struktur kalimat

NIS

Ketepatan pilihan kata

NO

Ketepatan Ejaan

Kriteria Penilaian

Mengetahui
Kepala Sekolah

Andapraja, April 2011


Guru Kelas VI

R ROHMAN A,S.IP
NIP.19580317 198308 1002

ETI SETIAWATI ,S.Pd


NIP.19610111 198204 2005