KRITERIA IMAN YANG BENAR 1.

Iman yang benar akan menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan serta fitnah walaupun ujian itu berbentuk kebaikan (harta, isteri, anak-anak, wanita, perniagaan yang diusahakan dan sebagainya) ataupun ujian berbentuk penderitaan (ketakutan, kelaparan, disiksa, diusir, dihina, dituduh gila dan sebagainya). (QS. Al Ankabut, 29:2-3; Al Maidah, 5:48; Al An'am, 6:165; Al A'raf, 7:168; Al Anbiya', 21:35; Al Kahfi, 18:7; An Naml, 27:40; Al Fajr, 89:15; Al Baqarah, 2:155,214; At Taubah, 9:16; Muhammad, 47:4,31; Al Anfal, 8:30)

2. Iman yang benar menjadikan seseorang itu mencintai Islam. (QS. Al Baqarah, 2:165)

3. Iman yang benar akan menjadikan seseorang itu komitmen dengan Islamnya, tidak ada keraguan sedikit pun serta berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah. (QS. Al Hujurat, 49:15)

4. Iman yang benar akan menumbuhkan sikap cinta terhadap jihad.

5. Iman yang benar akan menjadikan seseorang hanya taat kepada Allah dan Rasul Nya serta Ulil Amri dari kalangan mukminin (Amirul Mukminin). (QS. An Nisaa, 4:59)

6. Iman yang benar akan menjadikan seseorang itu berani, pantang mundur, optimis serta tidak takut kepada siapapun karena yakin akan pertolongan Allah. (QS. Ali Imran, 3:139; An Nisa, 4:104; Ar Rum, 30:47; Muhammad, 47:7; At Taubah, 9:26,40; Al Anfal, 8:17)

7. Iman yang benar akan menjadikan seseorang itu cinta akan mati karena rindu menemui Allah.