PERSATUAN BAHASA MALAYSIA CARI PERKATAAN YANG TERSEMBUNYI KATA KUNCI : HAIWAN DIHANTAR KE ANGKASA LEPAS NAMA : ____________________

O L O R A V A N N A C O I B A F D L B A I E N A Y G N G I J B E L S I D C K A T A K N I G L C K A U K L M T A O S Y H F I A F N N G A I D U K S B C R S C A G U O U N O Z N A A T I B I A J T Y R Y F N G A N I C N N U N E U H O M G E A Y A J H G N L T B M O N A Y L M N I D A N E B E A E O A S I M O I J R N M I A I N S C I G H E N N M I B U F N V I T G T A K S Y A Y S N K I R E M A N TING : __________ S G N S E U K Y D G B A A R N I I A Q I K S D M A E T L A L K B R P E N Y U G Y A N M D I N G M C N U O H N I D L A N O R C I B