Anda di halaman 1dari 36

SHP 3123 -KULIAH 2

KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP DAN KURIKULUM BERORIENTASIKAN KEMAHIRAN DI SEKOLAH

SEKOLAH RENDAH


KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH (KHSR)


Bermula pada Tahun 1983 sebagai mata pelajaran Kemahiran Manipulatif yang mengandungi topik-topik topikkerja tangan dan aktiviti buka pasang dan amalan perdagangan Dikaji dan diubahsuai pada tahun 1991 sebagai KHSR dengan memasukkan unsur perkebunan dan pengurusan diri Diubahsuai pada tahun 2003 dengan memasukkan topik baru jahitan dan ikan akuarium

2

SEKOLAH RENDAH


KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH


 Mata

pelajaran wajib dalam KBSR Diajar mulai Tahun 4 (Tahap 2) Diperuntukkan 2 waktu (1jam) seminggu Dibekalkan dengan sukatan pelajaran (SP), huraian sukatan pelajaran (HSP) buku teks, buku sumber, kit elektronik Tidak dimasukkan dalam mata pelajaran UPSR
3

BENGKEL/RUANG AMALI KHSR


   

Bengkel khas Bengkel diubah suai dan dinaiktaraf daripada bilik darjah, stor, kanteen, rumah guru, koridor Bengkel kongsi dengan m/p Sains dan Pendidikan Seni Kelas terapung rumah hijau/nurseri Stor Peralatan kawasan perkebunan
4

MATLAMAT KHSR
 Matlamat

Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat sendiri, mereka kerjacipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.
5

TOPIKTOPIK-TOPIK DALAM KHSR (Sukatan Baru)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


    

Keselamatan dan Organisasi Bengkel Kreativiti dan Reka Cipta Reka Bentuk dan Penghasilan Projek Elektrik dan Elektronik Baik Pulih dan Penyenggaraan Jahitan Tanaman Hiasan Ikan Hiasan Tanaman Sayur-Sayuran Sayur-

TOPIKTOPIK-T0PIK DLM. KHSR


 PERNIAGAAN
    

DAN KEUSAWANAN

Barang Jualan Merancang dan Menyediakan Jualan Mempromosi Jualan Mengurus Jualan Merekod Jualan Mengurus Perbelanjaan Diri Risiko Dalam Perniagaan Sikap Pengguna Yang Bijak
7

SEKOLAH MENENGAH RENDAH
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) Bermula dengan empat mata pelajaran elektif (Seni Perusahaan, Sains Rumah Tangga, Sains Pertanian dan Sains Rumah Tangga) pada tahun 1965 dalam sistem komprehensif Dikaji dan diuji rintis pada tahun 1989 sebagai Kemahiran Hidup Program Peralihan Disemak semula pada tahun 1991 sebagai KHB Diubah suai pada tahun 2003 dengan memasukkan tajuk baru dan menggugurkan tajuk lama
8

SEKOLAH MENENGAH RENDAH
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB)


Mata pelajaran wajib dalam KBSM Diajar 3 waktu seminggu (40 minit/waktu) Dibekalkan dengan SP, HSP, buku teks, modul, Kit Robot Diajar oleh guru mengikut opsyen Ada diperuntukkan bantuan per kapita
 
9

MATLAMAT KHB
 Matlamat

Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.
10

BIDANG & TOPIK DLM. KHB


 BIDANG REKA BENTUK & TEKNOLOGI (TERAS)
    

Organisasi Bengkel dan Keselamatan Reka Cipta Proses Reka Bentuk Elektrik Perpaipan Lukisan Teknik Jahitan Masakan Tanaman Hiasan
11

ELEKTIF DALAM KHB
Elektif 1
   

Kemahiran Teknikal

Lukisan Teknik Elektrik Elektronik ElektroElektro-Mekanik Asas Enjin Keusahawanan

12

ELEKTIF DALAM KHB


 Elektif
   

Ekonomi Rumah Tangga

Penyajiaan Makanan Biskut dan Kek Kek Tempatan Pakaian Jahitan Keusahawanan

13

ELEKTIF DALAM KHB
Elektif 3
   

Pertanian

Kompos Penanaman Sayuran Haiwan Rekreasi Pemeliharaan Ikan Air Tawar Landskap Keusahawanan

14

ELEKTIF DALAM KHB


 Elektif
    

Perdagangan & Keusahawanan

Pengenalan Kepada Perniagaan Organisasi & Pengurusan Perniagaan Dokumen Perniagaan Pengeluaran Keusahawanan Pemasaran Konsumerisme Simpan Kira-Kira Kira15

BENGKEL/KAWASAN AMALI KHB


 Bengkel-Bengkel Bengkel-

khas untuk Kerja Kayu, Logam, Enjin, Elektrik & Elektronik Bengkel diubah suai dan dinaik taraf daripada kemudahan bilik lama seperti bilik darjah, stor, kanteen, rumah guru dll. Bilik Masakan dan Jahitan Kawasan Perkebunan Bengkel/Stor Pertanian Rumah Hijau & Nurseri
16

SENARAI MATA PELAJARAN DI TINGKATAN 4 & 5
SEK. MEN. HARIAN /AKADEMIK


  

Reka Cipta Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan Ekonomi Rumah Tangga

17

SENARAI MATA PELAJARAN DI TINGKATAN 4 & 5
SEKOLAH MEN. TEKNIK
    

Asuhan Kanak-Kanak KanakHortikultur Hiasan & Landskap Teknologi Maklumat (Keusahawanan) Agroteknologi Kejenteraan Ladang Kerja Kayu dan Bata Kerja Kimpalan Kerja Menggegas & Memesin Kerja Penyejukan & Penyamanan Udara Lukisan Geometri & Automotif

18

SENARAI MATA PELAJARAN DI TINGKATAN 4 & 5
Sekolah Men. Teknik

Lukisan Geometri & Binaan Bangunan Lukisan Geometri & Elektrik Lukisan Geometri & Elektronik Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam Lukisan Geometri & Memesin Lukisan Geometri & Penyaman Udara

19

SENARAI MATA PELAJARAN DI TINGKATAN 4 & 5
SEKOLAH MEN. TEKNIK


     

Mengasuh dan Membimbing Kanak Menservis & Membaiki Kenderaan Menservis Radio & Televesion Pemasangan & Kawalan Elektrik Pengeluaran Tanaman Pengeluaran Ternakan Pengurusan Ladang Penyediaan & Perkhidmatan Makanan Persolekan & Mendandan Rambut Rekaan Fesyen & Membuat Pakaian Roti & Pattisserie
20

SENARAI MATA PELAJARAN DI TINGKATAN 4 & 5
SEKOLAH MEN. TEKNIK


     

Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi

Automotif Bakeri & Konfeksionari Bengkel Memesin Binaan Elektronik Elektrik Katering Kimpalan & Fabrikasi Logam Penyejukan & Penyaman Udara Rekaan Fesyen & Membuat Pakaian Seni Kecantikan
21

SAINS PERTANIAN
Mata pelajaran berstatus elektif Diajar 4 waktu seminggu Diajar oleh guru beropsyen sains pertanian memberi fokus kepada teori daripada amali Mempunyai bengkel pertanian, stor, nurseri, rumah hijau dan kawasan perkebunan

22

SAINS PERTANIAN
 TOPIK/UNIT

Pertanian di Malaysia Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Faktor Yang Mempengaruhi Tumbesaran dan Pengeluaran ternakan Teknologi Dalam Pertanian Perladangan Sebagai Satu Pekerjaan dan Perniagaan Arah Aliran Permasalahan dan Isu Pertanian di Malaysia

23

AGROTEKNOLOGI
 MATLAMAT


Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dalam Agroteknologi selaras dengan perkembangan industri supaya dapat menimbulkan minat dan sikap positif ke arah membentuk pelajar yang berkemahiran serta dapat menyumbang kepada perkembangan kerjaya dan pertumbuhan ekonomi negara.

24

AGROTEKNOLOGI
 Topik
   

Pengenalan kepada Agroteknologi Pengkomputeran dalam Industri Pertanian Kejuruteraan dalam Agroteknologi Teknologi Semasa Pengurusan Alam Sekitar Pengurusan Agroteknologi

25

REKA CIPTA
 Digubal

pada tahun 1999 bermula dengan 14 sekolah uji rintis Dikaji semula pada tahun 2002 dengan memasukkan unsur reka bentuk Diajar sebagai m/p elektif dalam SPM Diajar 4 waktu seminggu Diajar oleh guru berlatar belakang KH, teknikal, sains, matematik, komputer, sains pertanian dll.
26

REKA CIPTA
 Dilengkapi

dengan bengkel, bengkel ubahsuai, makmal komputer, studio Dibekalkan dengan SP, HSP, buku sumber, modul, perisian CAD, kit elektronik Pentaksiran dalam SPM artifak berserta dokumentasi dan kertas bertulis Bantuan per kapita RM 65 seorang setahun
27

MATLAMAT REKA CIPTA
Matlamat mata pelajaran Reka Cipta adalah untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis serta boleh menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan teknologi semasa melalui sesuatu rekaan ke arah menjadi penyumbang kepada pembangunan teknologi negara
28

TOPIKTOPIK-TOPIK DALAM RC

REKA BENTUK Pengenalan Proses Reka Cipta Ilustrasi TEKNOLOGI STRATEGI HARTA PEMBUATAN PEMASARAN INTELEK Bahan Peralatan, Perkakas dan Kaedah Kerja Produk Harga Promosi Tempat Perlindunga n Reka Cipta Pengenalan dan Jenis PENGDOKU MENTASIAN Pengenalan Format

Reka Bentuk Sistem Bantuan Komputer (CAD)

29

Program MPV
 Mengandungi

22 mata pelajaran yang dikelompokkan dalam 6 bidang usaha Diperkenalkan berperingkat mulai tahun 2002 (8 m/p), 2003 (2 m/p), 2004 (8 m/p) 2005 (4 m/p) Berstatus m/p elektif bercorak kemahiran vokasional dalam KBSM Murid mengambil 1 MPV 12 waktu seminggu
30

Program MPV
   

Diajar oleh guru opsyen mengikut latihan Disediakan bengkel khas, kawasan amali Dibekalkan dengan SP, HSP, modul Penilaian berasaskan pentaksiran kompetensi dan pensijilan modular Murid mendapat dua sijil, Sijil SPM terbuka dan Sijil Modular Bantuan per kapita RM 200 220 seorang Aktiviti amali dibantu oleh pembantu bengkel
31

MATLAMAT MPV
 MPV

diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan bermakna untuk membolehkan mendapat pekerjaan, memulakan pekerjaan atau meneruskan latihan di peringkat yang lebih tinggi.
32

22 MPV


Tahun 2002 (8 m/p)


    

Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan & Jahitan Pakaian Katering & Penyajian Landskap & Nurseri Tanaman Makanan

Tahun 2003 (2 m/p)


Produksi Multimedia Grafik Berkomputer


33

22 MPV


Tahun 2004 ( 8 m/p)


 

Tahun 2005 (4 m/p)


  

  

Pendawaian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan & Penyamanan Udara Asuhan Pendidikan Awal KanakKanak-kanak Hiasan Dalaman Asas Penjagaan Muka & Rambut Pemerosesan Makanan Akuakultur & Haiwan Rekreasi

Menservis Motorsikal Asas Gerontologi & Perkhidmatan Geriatrik Kimpalan Gas dan Arca Kerja Paip Domestik

34

UNSUR SAINS PERTANIAN DALAM KURIKULUM SEKOLAH


Sekolah Rendah KHSR
Tanaman Sayuran Tanaman Hiasan Ikan Hiasan
Sek. Men. Rendah KHB Teras Tanaman Hiasan Elektif Kompos Penanaman Sayuran Haiwan Rekreasi Ternakan Ikan Air Tawar Landskap Peringkat Men. Atas Mata Pelajaran
Sains Pertanian Agroteknologi Tanaman Makanan Landskap & Nurseri Akuakultur & Haiwan Rekreasi Pemprosesan Makanan Hortikultur Hiasan & Landskap Pengeluaran Tanaman Pengeluaran Ternakan Pengurusan Ladang
35

BENGKEL DAN AKTIVITI AMALI MPV
Bilik khas untuk setiap MPV yang diubah suai dan dinaik taraf daripada:
   

Bengkel Kemahiran Hidup Kerja Kayu, Logam, Enjin, Elektrik & Elektronik Bilik Masakan dan Jahitan Bengkel Pertanian Makmal komputer Bilik/ruang kemudahan lama bilik darjah, stor, kanteen, bilik sukan, rumah guru Bengkel bengkel lama lain
36