Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid : : 0815 0915 (60 minit)

) :Tahun 3 Merah : Pengangkutan : Rungutan Dan Harapan Penduduk Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam : 36 orang

Fokus Utama 4.1 : Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) : Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Fokus sampingan : 5.2 : Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) : Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. 10.1 Aras 2 (ii) : Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. : Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. : a) Murid murid pernah menaiki perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas dan teksi dan mengalami kesesakan lalu lintas. b) Murid telah menguasai kemahiran membaca dialog dengan lancar menggunakan intonasi dan sebutan yang betul.

Pengetahuan Sedia Ada

Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat: i) Memberikan dua komen secara lisan berkaitan dengan petikan dialog yang diberikan. ii) Membaca lancar petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. iii) Melengkapkan karangan dengan menggunakan perkataan dan rangkai kata yang diberikan dalam lembaran kerja.

Sistem Bahasa i) Tatabahasa Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni Kemahiran Bernilai Tambah i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran berfikir iii) KMD iv) Belajar Cara Belajar

: : Imbuhan Berapitan (perkhidmatan, pengangkutan, memastikan, keselesaan, pembangunan, kesesakan) : : Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : Bertanggungjawab, hormat-menghormati, bekerjasama dan baik hati : : Verbal-linguistik, interpersonal, kinestatik, Visual ruang : Mengumpul maklumat, menjana idea : Malaysia mampu menghasilkan kenderaan yang dapat mengurangkan kesesakan lalulintas pada masa akan datang. : Melukis lakaran kenderaan pada dua puluh tahun akan datang. Membaca secara mekanis dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Isi Pelajaran : i) Petikan dialog bertajuk Rungutan dan Harapan Penduduk Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam. ii) Lakaran kenderaan yang dapat mengatasi kesesakan lalulintas pada dua puluh tahun akan datang. iii) Melengkapkan karangan dengan menggunakan perkataan dan rangkai kata yang diberikan iv) Tatabahasa (Imbuhan berapitan) Bahan Bantu Pengajaran dan Pembelajaran : i. Petikan dialog Rungutan dan Harapan Penduduk Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam. ii. Lembaran kerja iii. LCD iv. Komputer riba. v. Kertas lukisan vi. Krayon vii. Alat tulis viii. Model kenderaan (kereta, motosikal, van, lori)

Langkah & Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan TKP - Verbal lingustik - Interpersonal - Kinestatik

Set Induksi (5 minit)

Gambar kenderaan

pelbagai

jenis - Guru memberikan salam kepada murid-murid dan bertanyakan khabar serta persediaan murid dalam menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.

Soalan: 1.Namakan kenderaan yang ditayangkan dalam slaid ini? 2.Siapa pernah menaiki kapal terbang? Ceritakan pengalaman dan perasaan anda ketika menaiki kapal terbang. 3. Siapa yang belum pernah naik kapal terbang? Ceritakan perasaan anda sekiranya diberi peluang menaiki kapal terbang.

- Guru meminta murid menggoncangkan kotak. Kemudian guru meminta murid meneka apakah yang terdapat dalam kotak Teknik tersebut. - Bercerita - Guru menayangkan gambar pelbagai jenis kenderaan melalui paparan slaid dan meminta murid memerhatikan gambar tersebut. - Kemudian, guru mengemukakan soalan dan meminta murid secara sukarela menamakan kenderaan yang ditayangkan. - Seterusnya, guru mengemukakan soalan dan meminta murid menceritakan pengalaman mereka menaiki kapal terbang. - Soalan juga dikemukakan kepada murid yang tidak pernah menaiki kapal terbang dan mereka diminta menceritakan perasaan mereka jika diberi peluang menaiki kapal terbang. - Murid diberi penghargaan atas jawapan dan kerjasama mereka dalam set induksi. - Guru mengaitkan sesi soal jawab dengan tajuk dan isi pelajaran yang akan dipelajari. BSPP: Komputer riba LCD projektor Gambar - Pendekatan komunikatif Strategi - Berpusatkan ICT (Mediatif) dan berpusatkan murid

Perkembangan Langkah 1 (20 minit)

Petikan dialog Rungutan dan Harapan Penduduk Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam. Contoh soalan rangsangan komen
1.Berdasarkan dialog yang telah
dibacakan tadi, apakah komen anda tentang kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam di ibu kota? Jawapan: Pada pandangan saya, kemudahan perkhidmatan awam di ibu kota ......................... .. ...................................................... . . 2. Apakah komen anda tentang kesesakan lalu lintas di bandar Sibu? ...................................................... ......................................................

Guru menayangkan petikan dialog bertajuk Rungutan dan Kemahiran Berfikir Harapan Penduduk Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan - mengumpul Awam di hadapan murid menggunakan paparan slaid (rujuk maklumat Lampiran 1). Pada masa yang sama, guru mengedarkan petikan dialog sebagai rujukan murid. Belajar Cara Belajar - Bacaan dialog Dua orang murid diminta tampil ke depan kelas secara secara mekanis sukarela untuk membaca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seorang murid dipilih membantu TKP: menunjukkan setiap patah perkataan yang dibaca oleh - Verbal-linguistik, rakan mereka menggunakan pen laser. Murid-murid yang - Interpersonal lain dikehendaki memberi perhatian terhadap pembacaan - Kinestatik rakan-rakan mereka. Ilmu: Berdasarkan kepada petikan dialog yang dibaca, guru dan - Pendidikan Sivik murid-murid membincangkan isi kandungan secara dan bersama. Kewargenegaraan Seterusnya, dua atau tiga orang murid diminta mengemuka- Kajian Tempatan kan komen tentang kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam di Bandar Sibu berdasarkan soalan Nilai yang diajukan kepada mereka (rujuk Lampiran 2) - Baik hati - Bertanggungjawab Guru memberikan penghargaan kepada murid dengan - Hormatmeminta murid-murid memberikan tepukan kepada rakan menghormati mereka. BSPP - Petikan Dialog (Lampiran 1) - Lampiran 2 - LCD Projektor - Komputer riba

- Penilaian HP: 5.2: Aras 1 (i) 4.1: Aras 2 (i) Langkah 2 (10 minit) Lakaran kenderaan yang dapat mengatasi kesesakan lalulintas pada dua puluh tahun akan datang.
Soalan rangsangan
1. Bayangkan

anda berada pada zaman 20 tahun akan datang. Jika anda diberi peluang untuk menghasilkan kereta, cuba anda hasilkan satu lakaran kenderaan yang dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas pada masa depan.

Contoh soalan: 1. Antara lukisan-lukisan berikut,yang manakah paling menarik? 2. Apakah keunikan lakaran kenderaan tersebut?

Murid-murid diminta membentuk kumpulan yang sedia ada Strategi yang terdiri daripada enam orang murid dalam sebuah - Interaktif kumpulan. Kemahiran Berfikir Guru memberikan penerangan tentang aktiviti langkah 2 dan - Menjana idea meminta murid bekerjasama dalam kumpulan masingmasing. Belajar Cara Belajar Melakar kenderaan Bahan-bahan melukis seperti kertas lukisan,krayon dan alat masa depan yang disimpan dalam satu sampul surat bersaiz besar diedarkan kepada setiap kumpulan. Teknik Melukis Setiap kumpulan melakar kenderaan masa depan dengan menggunakan gabungan idea dan kreativiti ahli-ahli TKP kumpulan. Masa yang diperuntukkan untuk melakar Visual ruang kenderaan masa depan adalah 8 minit sahaja. Kinestatik Interpersonal Setelah selesai, guru meminta seorang wakil daripada Verbal linguistik setiap kumpulan untuk membentangkan hasil lakaran kenderaan mereka di papan tulis. Nilai murni: Dua orang murid diminta memberikan komen secara - Bekerjasama sukarela terhadap hasil lakaran yang dipampangkan di - Bertanggungjawab papan tulis berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh guru. BSPP - Kertas lukisan Guru memberikan pujian terhadap hasil kerja murid dan - Krayon meminta murid memberikan tepukan atas usaha dan - Pen marker kerjasama semua ahli kumpulan. - Alat tulis

KMD Malaysia mampu menghasilkan kenderaan yang dapat mengurangkan kesesakan lalulintas dengan cetusan idea yang kreatif dan inovatif selaras dengan perkembangan teknologi. Penilaian HP: 4.1: Aras 2 (i)

Langkah 3 (10 minit)

Melengkapkan karangan menggunakan perkataan dan rangkai kata yang diberikan.

- Guru meminta murid-murid meneliti edaran Lembaran kerja yang telah diagihkan. (rujuk Lampiran 3). - Murid-murid sekali lagi diminta menjalankan aktiviti ayat dalam kumpulan. Setiap kumpulan akan melantik seorang pencatat untuk menulis lembaran kerja. - Selepas itu, guru meminta wakil daripada setiap kumpulan untuk membaca jawapan mereka di hadapan kelas. - Penerapan nilai diterangkan secara ringkas oleh guru dengan bantuan paparan slaid.

TKP: - Verbal -linguistik - Interpersonal - Kinestatik Nilai murni: - Bekerjasama BSPP - Lembaran kerja (Lampiran 3) Penilaian HP: 10.1 : Aras 2 (ii)

Langkah 4

Tatabahasa

Guru meminta aktiviti ini dijalankan secara berpasangan.

Pendekatan Induktif

(10 minit)

Imbuhan Berapitan Contoh: i. Perkhidmatan ii. Pengangkutan iii. Memastikan iv. Keselesaan v. Pembangunan vi. Kesesakan

Murid-murid diminta mengecam dan menggariskan perkataan yang menunjukkan imbuhan berapitan yang Nilai terdapat dalam petikan dialog (rujuk lampiran 1) - Bekerjasama - Bertangungjawab Guru meminta tiga orang murid menulis perkataan yang menunjukkan imbuhan berapitan. BSPP - Petikan dialog Murid mengesahkan jawapan yang ditulis oleh rakan (Lampiran 1) mereka. Guru dan murid sama-sama membincangkan jawapan yang betul.

Pengayaan : Murid menyatakan sebab-sebab kesesakan lalulintas berlaku.(lampiran 5) Pemulihan : Murid menamakan jenis kenderaan. Penutup (5 minit) - Rumusan isi pelajaran. - Penerapan nilai murni. Soalan 1. Nyatakan perkara yang telah anda pelajari pada hari ini. tajuk isi petikan aktiviti yang telah dilakukan 2. Cuba sebutkan nilai dan pengajaran yang telah anda pelajari pada hari ini? Murid secara sukarela diminta menyatakan isi pelajaran dan nilai yang telah dipelajari dalam tajuk ini. Murid akan dibimbing dengan menggunakan peta minda untuk membantu murid menghuraikan nilai dan pengajaran yang diperolehi daripada isi pelajaran. - Nilai murni : Menghargai dan mencintai keindahan alam semulajadi

Catatan Refleksi:
Kekuatan : ........................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Kelemahan : ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... Cadangan Mengatasi :............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Ulasan Rakan : ...................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Ulasan Guru Pembimbing: ...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ulasan Pensyarah Pembimbing : ............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................