Anda di halaman 1dari 9

Nama : _____________________________________ Kelas : _____________________________________

Tarikh : ______________

Bahasa Melayu MLB 2009 Topikal Set 1 1 jam

JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________

MODUL LATIH BIMBING 2009

LATIHAN TOPIKAL BAHASA MELAYU TAHUN 2 SET 1 1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.


2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak

SET 1

Nama Kelas Tarikh

:__________________________ :__________________________ :__________________________

Arahan : Jawab semua soalan yang disediakan. Soalan 1 5. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

Negaraku

Nenek

Mei

Matematik

Menyanyi

1 .

Hobi Norliza ____________________.

2.

Murid-murid menyanyikan lagu ____________________.

3.

Ujian itu diadakan pada bulan ____________________.

4.

Cikgu Selvam mengajarkan kami ____________________.

5.

____________________ saya seorang yang baik.

Soalan 6 1 0. Padankan penyataan A dengan penyataan B. A B

6. Siapakah

umur Ahmad?

7. Di manakah

cara dia belajar?

8. Mengapakah

nama guru kelas kamu?

9. Berapakah

murid baru itu tinggal?

1 Bagaimanakah 0.

Rafidah menangis?

Soalan 1 1 1 6. Bulatkan jawapan yang betul. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah ini. 1

1. 1

Emak menuangkan air ke dalam ____________________. A. mangkuk B. cawan C. periuk

1 2.

____________________ guru kelas kami. A. Pak Abu B. Sarjan Hassan C. Cikgu Aminah

1 3.

Azman ke sekolah menunggang ____________________. A. basikal B. lori C. kapal terbang

1 4.

Ramli belajar di ___________________________. A. Pasar Besar Ipoh B. Zoo Taiping


4

C. Sekolah Kebangsaan Bangsar

1 5.

____________________kah Izrul tidak masuk ke kelas? A. Berapa B. Mengapa C. Apa

1 6.

Ke ______________kah ayah Adam membawa keluarganya pada hujung minggu? A. mana B. apa C. siapa

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. 7 1 ____________ nama budak yang menangis itu ? 7. A. Apa B. Mengapa Soalan 1 dan Soalan 1 8 9. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. 1 Di ____________________ Amirul membeli makanan? 8. A. manakah B. bilakah 1 ____________________ perasaan mereka berdua? 9. A. Siapakah B. Bagaimanakah
5

C. Siapa

C. apakah

C. Mengapakah

Soalan 20 25. Warnakan jawapan yang sama makna bagi perkataan berikut.

20.

berkumpul

berhimpun

bersurai

21 .

bercakap

senyap

berbual

22.

membilang

mengira mengeja

23.

beratur

berlari berbaris

24.

gembira

seronok

sedih

25. pintar

lembam cerdik

Soalan 26 30. Isi tempat kosong dengan perkataan imbuhan yang betul.

menghadiahi

mendaki

membantu menyiram

mengikut

26. 27.

Hamimi turut ____________________ ayahnya ke pasar. Para peserta perkhemahan itu perlu ____________________ bukit yang curam itu.

28.

Ramlan ____________________ datuknya mengutip durian yang gugur.

29.

Ruminah ____________________ pokok bunga di halaman rumahnya.

30.

Ibu telah ____________________ kakak seutas rantai.

Soalan 31hingga 35 berpandukan gambar di bawah.

Letakkan huruf besar dan tanda noktah di tempat yang betul. 31 . ini keluarga nadia _____________________________________________________ 32. keluarga nadia ada lapan orang _____________________________________________________ 33. ayah nadia bernama amin _____________________________________________________ 34. nadia mempunyai seorang kakak dan seorang abang _____________________________________________________ 35. johan pula merupakan adik kepada nadia _____________________________________________________

Soalan 36 40. Lengkapkan petikan di bawah ini dengan menggunakan perkataan yang diberi.

kawan baik tinggal

mengumpul setem

album

rajin

Ruzaimi mempunyai seorang (36) ____________________ yang bernama Ramlan. Dia (37) ____________________ di Taman Bukit Merah. Ramlan merupakan seorang murid yang cemerlang. Dia (38) ____________________ mengulangkaji pelajarannya. Hobinya ialah (39) ____________________. Dia menyimpan setemnya di dalam sebuah (40) ____________________.