Anda di halaman 1dari 1

PK04 Pengurusan Pencerapan

(PK 04/1) INSTRUMEN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


NAMA SEKOLAH : SMK BEKOK NAMA GURU OPSYEN GURU : EN. : X KOD SEKOLAH : JEA7034 MASA : X . .

X BIL. DICERAP : ________________. X


MATAPELAJARAN : X .

TAHUN/KELAS YANG DICERAP : 4.0 NO. ASPEK 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

STANDARD PK04: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ASPEK Penglibatan murid dalam pembelajaran Penguasaan pembelajaran murid Hasil kerja murid Perancangan dan persediaan guru Kaedah penyampaian Kemahiran komunikasi Penggunaan sumber pendidikan Penilaian Teknik penyoalan Penguasaan isi kandungan Pengurusan kelas (bilik darjah/ makmal/ bengkel / padang) Amalan profesionalisme keguruan KRITERIA KRITIKAL Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Penguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor meningkat. Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran Kaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkan pencapaian objektif pelajaran Komunikasi yang berkesan memudah dan mempercepat pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu pengajaran guru Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P Kepelbagaian teknik penyoalan meningkatkan pemahaman dan kejelasan pelajaran serta memperkembang pemikiran kreatif dan kritis murid. Penguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk keberkesanan P&P Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru Jumlah Skor Diperoleh Jumlah Skor Penuh Peratus Pencapaian Taraf Skor **

X X

X
X X X X X X

X X

4.12

X
X
72

Ulasan Selepas Pencerapan: ______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Tandatangan Pencerap: ............................. ......

X Tarikh : .............................
1) Diberi pada guru

Tandatangan Yang Dicerap: ....................................

Diisi oleh pencerap dalam 2 salinan 2) Fail Panitia - Penyeliaan


** Rujuk panduan penskoran yang dikeluarkan oleh Jemaah Nazir (SKPM 2010).

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00