Anda di halaman 1dari 22

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

> KEPENTINGAN MEMBINA HUBUNGAN GURU DENGAN MURID > FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN GURU DENGAN MURID NOORARTIKA BINTI ROSLAN WHIMS NUR AMIRA BT MD ARIF

Pengenalan
Pengaruhi perkembangan dan prestasi pembelajaran. Membina hubungan positif yang berkesan antara guru dan murid. Guru berperanan membina hubungan positif. Bab ini mengupas hubungan guru-murid dan hubungan tersebut kepada proses P&P serta iklim bilik darjah Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid

KEPENTINGAN MEMBINA HUBUNGAN GURU DENGAN MURID


Merupakan satu proses yang berterusan. Memerlukan usaha dari kedua-dua belah pihak. Guru bijak mengatur rutin dan peraturan di dalam bilik darjah. Good dan Brophy (2002)- guru yang dihormati dan mesra pelajar dapat berkerjasama dengan murid-muridnya dalam menjayakan aktiviti dalam bilik darjah.

Murid-murid yang senang berkomunikasi dengan guru dapat meluahkan masalah dan berkongsi pendapat. Guru perlu mengetahui latar belakang sosial dan akademik murid.

*Kebaikan kepada guru Hubungan guru-murid yang baik menaikkan motivasi dan semangat guru untuk mengajar. Dapat mengawal murid dengan lebih baik. Meningkatkan kerjasama dengan murid. Imej guru lebih menyerlah.

Imej guru yang sesuai

Imej guru yang tidak sesuai

*Kebaikan kepada murid Minat murid untuk belajar meningkat. Murid lebih senang berkerjasama dengan guru Pencapaian akademik murid meningkat. Murid lebih bermotivasi untuk belajar.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN GURU DENGAN MURID


Berterasan hubungan dua hala yang memerlukan kepercayaan, saling menghormati dan memahami. Kemesraan dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh guru. Tingkahlaku guru memainkan peranan penting. Menunjukkan contoh teladan yang baik.

*Penampilan dan bahasa badan (body language) guru. Merupakan peranan penting setiap guru. Menunjukkan ciri-ciri profesionalisme guru dan mengikut etika pemakaian yang ditetapkan.

*Tingkahlaku guru Tingkahlaku guru mencerminkan perwatakan guru. Tingkahlaku yang positif dengan penggunaan bahasa yang baik boleh membuatakan muridmurid menghormati guru. Jadilah seorang guru yang berhemah tetapi tegas. Gunakan perkataan yang sesuai ketika berkomunikasi.

Uji minda
Apakah antara contoh perkataan atau bahasa yang boleh dan tidak boleh digunakan ketika menegur atau memberi semangat ?

*Menunjukkan contoh teladan yang baik. Menunjukkan minat terhadap perkara yang diajar. Sentiasa kelihatan ceria dan tenang. Mengamalkan komunikasi yang berkesan. Ikhlas dalam mengajar. Mengambil berat.

* Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah. Menanamkan sifat kekitaan di dalam bilik darjah. Menggalakkan murid mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menanamkan kepada murid bahawa mereka bertanggungjawab ke atas bilik darjah dan suasana pembelajaran mereka.

Uji minda

Apakah yang anda faham daripada dialog dari situasi dalam gambar tersebut ? Jelaskan.

Sekian. Sampai ketemu.